TWÓJ KOKPIT
0
FORUM Konkursy

Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon III

Emperor Reek 2018-03-21 18:31:59

Emperor Reek

avek

Rejestracja: 2014-11-19

Ostatnia wizyta: 2022-01-22

Skąd: Olsztyn

Odpoczęli? To ruszamy.

Regulamin konkursu

Część I. Zasady ogólne
1. Każdy użytkownik Bastionu mogący pisać posty na forum oraz mający ochotę na wspólną zabawę może wziąć udział w konkursie.
2. Konkurs polega na odgadnięciu zagadki zadanej przez jednego z użytkowników.
3. Zagadka polega na odgadnięciu sceny (z filmowych odsłon Gwiezdnych Wojen: Mrocznego Widma, Ataku Klonów, Zemsty Sithów, Łotra 1, Nowej Nadziei, Imperium Kontratakuje, Powrotu Jedi oraz Przebudzenia Mocy i Ostatniego Jedi) która będzie przedstawiona za pomocą emotek.
4. Jako "emotkę" rozumie się emotki bastionowe, emoji czy jakieś elementy graficzne imitujące emotki.

Część II. Punktacja i zasady oceniania
5. Za każdą prawidłową odpowiedź na całe pytanie, którą wskazuje zadający pytanie, jest 1 punkt.
6. Kto pierwszy osiągnie liczbę 10 punktów, ten zwycięża w danej Edycji.
7. Każdy post zawierający wskazanie prawidłowej odpowiedzi winien mieć także w swojej treści aktualną tabelkę wyników z podziałem na miejsca.
8. Na każdego użytkownika przypada 1 odpowiedź na 1 pytanie główne, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w punkcie 9.
9. Jeśli zadający pytanie uzna, że sprawia ono innym Uczestnikom trudność (np. długi czas bez prawidłowej odpowiedzi), może zadać podpowiedź. Wówczas na jednego Uczestnika przypada 1 odpowiedź dodatkowa przypadająca na 1 podpowiedź.
10. Po trzech seriach podpowiedzi, do których stosuje się odpowiednio punkty 8-9, zadający zagadkę winien podać prawidłową odpowiedź i wskazać, kto z Uczestników był najbliżej prawidłowej odpowiedzi. Wówczas wskazany Użytkownik zadaje kolejne pytanie.
11. W wypadku 7-dniowego braku aktywności przy udzielaniu odpowiedzi na zagadkę, dowolna osoba może reaktywować konkurs zadając własną zagadkę bez prawa do uzyskania punktu.

Część III. Podział na Sezony
12. Zabawa dzieli się na Sezony.
13. Dany Sezon kończy się wtedy, kiedy jeden z użytkowników osiągnie liczbę punktów zgodną z punktem 6.
14. Do rozpoczęcia następnego Sezonu uprawniony jest jej zwycięzca.
15. Jeżeli w terminie 7 dni od zakończenia poprzedniego Sezonu jego zwycięzca nie rozpoczął nowej edycji, wówczas może go rozpocząć każdy chętny.
16. Na każdy Sezon przypada jeden temat. Jego nazwa winna być tworzona według wzoru: Zgadnij sceny z SW z emotek – Sezon x, gdzie x oznacza numer danego Sezonu zapisanego alfabetem rzymskim.

Część IV. Przepisy końcowe
17. Konkurs podlega regulaminowi Forum oraz Bastionu.
18. Uprasza się o zachowanie kultury wypowiedzi, szacunku dla innych Uczestników nie-Uczestników zabawy, oraz powstrzymanie się od spamowania.
19. Temat Zgadnij sceny z SW z emotek - zasady przeznaczony jest do dyskusji nad ogólnym kształtem zabawy, regulaminem ją dotyczącym czy luźnych rozmów na temat poszczególnych zagadek. Zawiera ponadto regulamin zabawy.
20. Temat służący do spraw organizacyjnych nie urąga przepisom z punktu 16.

(Dałem tytuły, żeby przynajmniej na ten temat ograniczyć bezsensowne pytania.)

Tabela Wszechczasów
1. Emperor Reek - 30 pkt
2. KiraSolo - 23 pkt
3. Darth Starkiller - 15 pkt
-. kuba112 - 15 pkt
4. Lubsok - 10 pkt
5. Jacek112 - 9 pkt
6. bartoszcze - 7 pkt
7. Ringwraith - 5 pkt
8. Cosmos - 2 pkt
-. Finster Vater - 2 pkt
-. Karaś - 2 pkt
9. Darth Ponda - 1 pkt
Proszę sprawdzić czy wszystko dobrze policzyłem (pewnie nie).

Zagadka 1

LINK