Forum

Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon V

Kolejny sezon zabawy. Zaktualizowany regulamin o film Solo i zgadujemy też cytaty obok scen. Uprasza się szczególnie nowych uczestników o zapoznanie z regulaminem.

Regulamin konkursu:

Część I. Zasady ogólne
1. Każdy użytkownik Bastionu mogący pisać posty na forum oraz mający ochotę na wspólną zabawę może wziąć udział w konkursie.
2. Konkurs polega na odgadnięciu zagadki zadanej przez jednego z użytkowników.
3. Zagadka polega na odgadnięciu sceny lub cytatu (z filmowych odsłon Gwiezdnych wojen: Mrocznego widma, Ataku klonów, Zemsty Sithów, Hana Solo, Łotra 1, Nowej nadziei, Imperium kontratakuje, Powrotu Jedi oraz Przebudzenia Mocy i Ostatniego Jedi), które będą przedstawione za pomocą emotek. Zadający zagadkę ma obowiązek zaznaczenia w niej, czy chodzi mu o scenę, czy o cytat.
4. Jako "emotki" rozumie się emotki bastionowe, emoji czy jakieś elementy graficzne imitujące emotki.
5. Użytkownik zadający zagadkę lub podpowiedź, wykorzystujące emotki pozabastionowe lub elementy graficzne imitujące emotki ma obowiązek dokładnego opisu tychże, poprzez wklejenie linku do wyszukiwania w grafice, podanie oficjalnej nazwy emotki lub słowne opisanie formy graficznej.

Część II. Punktacja i zasady oceniania
6. Za każdą prawidłową odpowiedź na całe pytanie, którą wskazuje zadający pytanie, otrzymuje się 1 punkt i prawo do zadania 1 następnej zagadki.
7. Kto pierwszy osiągnie liczbę 10 punktów, ten zwycięża w danej Edycji.
8. Każdy post zawierający wskazanie prawidłowej odpowiedzi winien mieć także w swojej treści aktualną tabelkę wyników z podziałem na miejsca.
9. Na każdego użytkownika przypada 1 odpowiedź na 1 pytanie główne, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w punkcie 12.
10. Nie można zmienić udzielonej odpowiedzi. Wyjątkami są 2 podane niżej sytuacje:
a) popełnienie błędu w opisie sceny - w tym przypadku można tylko się poprawić,
b) udzielenie odpowiedzi, która już padła od 0 do 5 minut wcześniej - w tym przypadku można podać inną odpowiedź.
Wówczas można się poprawić bez ograniczenia czasowego (najlepiej w odpowiedzi na swojego posta z błędem). Jeśli jednak ktoś inny poda wcześniej poprawioną odpowiedź i okaże się ona poprawna, to on otrzymuje punkt.
11. W poście z treścią zagadki prowadzący zobowiązany jest także podać przewidywany czas zamieszczenia podpowiedzi (patrz punkt 12) z dokładnością do godziny i tak samo w poście z każdą kolejną podpowiedzą, za wyjątkiem trzeciej (patrz punkty 13-14).
12. Jeżeli po upływie 20 godzin od zadania zagadki lub podpowiedzi nie padnie poprawna odpowiedź, zadający pytanie jest zobowiązany zadać podpowiedź w przeciągu 8 godzin. Wówczas na jednego Uczestnika przypada 1 odpowiedź dodatkowa przypadająca na 1 podpowiedź.
13. Jeśli po trzech podpowiedziach, do których stosuje się odpowiednio punkty 9-12 i 14-15, nikt nie zgadnie, zadający zagadkę winien w przeciągu 20-28 godzin po trzeciej podpowiedzi podać prawidłową odpowiedź i wskazać, kto z Uczestników był jej najbliższy. Wówczas wskazany Użytkownik zadaje kolejne pytanie, nie otrzymawszy punktu.
14. W poście z trzecią podpowiedzią prowadzący powinien poinformować z dokładnością co do godziny, kiedy wyłoni Uczestnika, który był najbliżej poprawnej odpowiedzi.
15. Jeżeli Prowadzący nie będzie miał możliwości przestrzegać ustalonych ram czasowych, ma obowiązek poinformować o tym wcześniej.
16. W wypadku 7-dniowego braku aktywności przy udzielaniu odpowiedzi na zagadkę dowolna osoba może reaktywować konkurs, zadając własną zagadkę bez prawa do uzyskania punktu.

Część III. Podział na Sezony
17. Zabawa dzieli się na Sezony.
18. Dany Sezon kończy się wtedy, kiedy jeden z użytkowników osiągnie liczbę punktów zgodną z punktem 7.
19. Do rozpoczęcia nowego Sezonu uprawniony jest zwycięzca poprzedniego.
20. Jeżeli w terminie 7 dni od zakończenia poprzedniego Sezonu jego zwycięzca nie rozpoczął nowej edycji, wówczas może go rozpocząć każdy chętny.
21. Na każdy Sezon przypada 1 temat na forum. Jego nazwa winna być tworzona według wzoru: Zgadnij sceny z SW z emotek – Sezon x, gdzie x oznacza numer danego Sezonu zapisany cyframi rzymskimi.

Część IV. Przepisy końcowe
22. Konkurs podlega regulaminowi Forum oraz Bastionu.
23. Uprasza się o zachowanie kultury wypowiedzi, szacunku dla innych Uczestników i nie-Uczestników zabawy oraz powstrzymanie się od spamowania.
24. Temat "Zgadnij sceny z SW z emotek - zasady" przeznaczony jest do dyskusji nad ogólnym kształtem zabawy, regulaminem jej dotyczącym czy luźnych rozmów na temat poszczególnych zagadek. Zawiera ponadto regulamin zabawy.
25. Temat służący do spraw organizacyjnych nie urąga przepisom z punktu 17.

Tabela Wszechczasów
1.KiraSolo - 40 pkt
2. Emperor Reek - 38 pkt
3. kuba112 - 24 pkt
4. Jacek112 - 19 pkt
-. bartoszcze - 19 pkt
5. Darth Starkiller - 15 pkt
6. Lubsok - 13 pkt
7. Evening Star - 11 pkt
8. Karaś - 6 pkt
9. Ringwraith - 5 pkt
10. Finster Vater - 3 pkt
11. Cosmos - 2 pkt
-. Lord Budziol - 2 pkt
12. Darth Ponda - 1 pkt
-. Sułtan Ahmed - 1 pkt

Poniżej zagadka 1.

Zagadka 1

Kategoria: scena

|-o-|X

Ewentualna podpowiedź jutro o 17:00.

Re: Zagadka 1

https://www.youtube.com/watch?v=2WBG2rJZGW8 10.52, czyli uszkodzenie X-Winga.

...

Przynajmniej w tej edycji nie spadnę w tabeli.
Bitwa o Yavin i śmierć Biggsa?

Zagadka 1 podpowiedź 1

Ewentualna podpowiedź jutro o 17:00.

|-o-|X

Re: Zagadka 1 podpowiedź 1

Han i Chewbacca nadlatują na pomoć Luke`owi podczas bitwy o Yavin, niszczą jeden myśliwiec TIE i uszkadzają TIE Vadera?

Re: Zagadka 1 podpowiedź 1

https://www.youtube.com/watch?v=2d0n8GEE5W4 2.52, czyli lot Chewiego () i zniszczenie (X) myśliwca TIE (|-O-|), który gonił i strzelał () do naszych bohaterów.

Zagadka 1 podpowiedź 2

Ewentualna podpowiedź jutro o 17:30. Emotka niebastionowa to symbol strzałki w dół.

|-o-|

|
V
⬇️
|
V
|-o-|X

Re: Zagadka 1 podpowiedź 2

TESB, Han wlatuje do Exogortha.

Re: Zagadka 1 podpowiedź 2

TESB, Sokół nurkuje do krateru na asteroidzie, a TIE się rozbija? ( https://youtu.be/KvJDItC6tE0 3:05-3:16)

...

Solo, manewr Hana (którego nauczył się na Korelii) i rozbicie się ostatniego TIE podczas ucieczki Falconem z Kessel.

Zgadł Emperor Reek

Punktacja: 
1. Emperor Reek - 1 pkt

Re: Zgadł Emperor Reek

O, tak podejrzewałam, że to coś z lotu z Kessel.

Zagadka 2

Dobry początek. Chyba jestem samodzielnym liderem po raz pierwszy od zakończenia drugiej edycji.

Kategoria: cytat
?


Jeśli będzie taka potrzeba to podpowiedź postaram się dodać jutro około 13.

Re: Zagadka 2

Lando mówi L3, żeby się polakierowała.

Re: Zagadka 2

"how that work?"
"it works"

między Qi`rą i L3 w Solo.

Re: Zagadka 2

C3-PO zostaje postrzelony w Mieście w Chmurach przez szturmowców.

Zagadka 2 Podpowiedź 1

Przypominam, że chodzi o cytat.
🍞🍷?


Emotki pozabastionowe:
https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/137/bread_1f35e.png
https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/320/samsung/128/wine-glass_1f377.png
Jutrzejsza podpowiedź też około 13.

Re: Zagadka 2 Podpowiedź 1

Droidów nie obsługujemy, ANH.

Re: Zagadka 2 Podpowiedź 1

C3-PO bierze kąpiel w oliwie, ANH.

Re: Zagadka 2 Podpowiedź 1

cytat «słowa przytoczone dosłownie z jakiegoś tekstu pisanego lub z czyjejś wypowiedzi ustnej» [PWN]

Re: Zagadka 2 Podpowiedź 1

"You want a cup of jawa juice?" FLO do Obiego, aotc

Zagadka 2 Podpowiedż 2

Na tym etapie chyba już nie trzeba przypominać kategorii.

_🍞🍷?
_=

Przypomnę pozabastionowe emotki:
https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/137/bread_1f35e.png
https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/320/samsung/128/wine-glass_1f377.png
Jeśli to nie wystarczy to podpowiedź jutro około 15.

Zagadka 2 Podpowiedź 3

Niestety nikt nie zgadł.


-_🍞🍷?
-💻_==
Emotka, która zastąpiła Threepio:
https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/socialmedia/samsung/45/personal-computer_1f4bb.png
Jeśli będzie takie zainteresowanie jak po ostatniej podpowiedzi to rozwiązanie podam jutro około 15.

Re: Zagadka 2 Podpowiedź 3

Dialog L3 z Qi-rą. Niestey nie pamiętam kwestii.

Re: Zagadka 2 Podpowiedź 3

Re: Zagadka 2 Podpowiedź 3

Dialog na "Sokole". Po polsku to było tak:
Lando: Potrzebujesz czegoś?
L3: Równouprawnienia.
Niestety nie pamiętam oryginalnego dialogu.

...

Nareszcie. Pierwsze dwie odpowiedzi uwzględniały L3, jednak potem zaczęliście błądzić. Na szczęście Kira zgadła. A jeśli chodzi o oryginał to dialog brzmiał jakoś tak:
-Do you want anything?
-Equal rights?

Punktacja:
1. Emperor Reek - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt

Zagadka 3

Kategoria: scena
(I to pełna.)Nie ma żadnych pozabastionowych emotek. Jeśli będzie konieczna podpowiedź, to jutro ok. 19:30.

Re: Zagadka 3

Rey przesłuchiwana przez Kylo rena (kylo spowiada Rey)

Zgadł i zadaje

Kuba112.
Jako że jestem trochę zmęczona, dałam coś prostego - i padła szybka odpowiedź.

Punktacja:
1. Emperor Reek - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt
-. kuba112 - 1 pkt

Re: Zgadł i zadajeRe: Zgadł i zadaje

To jest cała scena, podpowiedź jutro koło 9, wybaczcie za brak tytułu, ale mam mało czasu

Re: Zgadł i zadaje

Bitwa o Kashyyyk?
Ale dziewiątej wieczorem?

Re: Zgadł i zadaje

dziewiąta rano

Re: Zgadł i zadaje

*wieczorem

Re: Zgadł i zadaje

Solo, Han i Chewie spotykają się po raz pierwszy i symulują walkę, a trooperzy się przyglądają.

Re: Zgadł i zadaje

ANH, szarża Hana, za którym biegnie Chewie, na szturmowców na DS?

Zagadka 4

Oczywiście nie zadaję zagadki, tylko przypominam zgubiony numer.

TFA, Chewie strzela do szturmowców na Takodanie?

Zagadka 4 podpowiedź 1


-------------------VS-----------------------

Re: Zagadka 4 podpowiedź 1

Order 66 i klony mordują Wookiee na Kashyyyk?

Re: Zagadka 4 podpowiedź 1

...

Solo, walka na Kessel podczas ucieczki Hana i jego towarzyszy z coaxium?

Re: ...

Poprawnie

Ø

(Emperor) Reek zgadł i zadaję zagadkę.

Tabela:
1.Emperor Reek - 2 pkt
2.Kira Solo - 1 pkt
kuba112 - 1 pkt

Zagadka 5

Wynik z poprzedniej edycji już wyrównany.


Chodzi o scenę. Mogę mieć problem z regularnym dawaniem podpowiedzi w najbliższych dniach, ale pierwsza powinna być jutro około 10.

Re: Zagadka 5

Yoda wylatuje z Kashyyyku.

Re: Zagadka 5

Leia (w przebraniu) przyprowadza Chewiego do Jabby, ROTJ.

5.

Solo, Chewie na Kessel prowadzony do kopalni?

...

🚪
Ostatnia emotka: https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/137/door_1f6aa.png
Podpowiedź postaram się dać jutro około 8:30, ale nie gwarantuję, że mi się to uda. Na szczęście teraz powinniście zgadnąć.

Zagadka 5 Podpowiedź 2

Tym razem pamiętałem o tytule.
🚪
🚪
Obydwie emotki te same:
https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/137/door_1f6aa.png
Jutro podpowiedź też powinna być około 8:30.

Re: Zagadka 5 Podpowiedź 2

Scena z TLJ, w której Luke przemyka obok Chewiego przy ognisku i wchodzi do Sokoła.

Re: Zagadka 5 Podpowiedź 2

https://youtu.be/jagkwmRtD0A 0.21, czyli Chewbacca wyważa drzwi, TLJ.

5.2

ANH, spotkanie Kenobiego z Chewiem w kantynie w Mos Eisley?

Re: 5.2

(teraz chyba już wiem jaka, ale skoro się powiedziało A, to nie mam po co mówić

...

Jacek zgadł.


Tabela:
1. Emperor Reek - 2 pkt
2. Kira Solo - 1 pkt
-. kuba112 - 1 pkt
-. Jacek112 - 1 pkt

Zagadka 6

Kategoria: scenaPodpowiedź jutro około 18. Wiem, że nie jest to najlepszy typ zagadek (taka gdzie do jednej emotki pasuje kilka scen), ale nie miałem innego pomysłu.

Re: Zagadka 6

Pierwsze spotkanie Rose i Finna z DJ-em?

Re: Zagadka 6

Lando ogrywa Hana w sabacca.

Re: Zagadka 6

Kenobiemu są proponowane deathsticks?

...

Końcówka Solo, Han gra z Landem w sabacca i Solo wygrywa Falcona?

Zagadka 6 Podpowiedź 1

Przepraszam za opóźnienie. Podpowiedź:

Kategoria: scena

🦎

Druga emotka: https://emojipedia.org/lizard/

Jeśli podpowiedź będzie konieczna to pojawi się jutro około 20.00.

Re: Zagadka 6 Podpowiedź 1

Jar Jar, który kradnie smakołyki?

6.1

Jak mówi stare koreliańskie przysłowie: idź za pierwszą reakcją.

Solo, Beckett negocjuje z Drydenem?

Zagadka 6 Podpowiedź 2

Kategoria: scena


🦎

Ostatnia emotka: https://emojipedia.org/lizard/

Jeszcze podpowiem, że pierwsze emotki odnoszą się tylko do tła, nie są one częścią sceny z zagadki. Następna podpowiedź pojawi się koło 20.00, jeśli będzie to konieczne.

Re: Zagadka 6 Podpowiedź 2

ANH, po wyjściu z kantyny Han obiecuje Jabbie, że zwróci mu pieniądze?

...

Pewnie zbyt ogólnie, ale spróbuję: ANH, początek sceny w kantynie, czyli pokazanie różnych przebywających tam istot?

Re: ...

Doprecyzowując:
https://www.youtube.com/watch?v=g6PDcBhODqo
1.14-1.16?

Zagadka 6 Podpowiedź 3

Bardzo przepraszam za opóźnienie, obiecuję poprawę . Mogę jeszcze powiedzieć, że od września nie powinienem mieć już problemu z ewentualnym regularnym zadawaniem. Podpowiedź:

Kategoria: scena


🦎/🐺

Emotka po : https://emojipedia.org/lizard/ (zapewne nikt tam nic nie będzie mieć, ponieważ piszę to z telefonu, który tej emotki nie obsługuje)
Emotka po /: https://emojipedia.org/wolf-face/

Wyjaśnię to słownie, żeby nie mieszać. Otóż scena ta różni się w zależności od edycji. W podpowiedzi wygląda to tak: Edycja X/Edycja Y (tło pozostaje takie samo). Uznam odpowiedź z każdej edycji. Jeszcze podpowiem, że jest to króciutki, 3 sekundowy fragmencik.

Re: Zagadka 6 Podpowiedź 3

Han rozmawia z Jabbą, mówi mu, że spłaci dług, Jabba odpowiada, że Solo jest najlepszy. Chodzi o Jabbę, który pierwotnie był człowiekiem, potem Huttem, a na końcu super CGI Huttem.

Re: Zagadka 6 Podpowiedź 3

https://youtu.be/RNbzSH84mj0 7:27-7:30. Jest tu oryginał i poprawiona wersja. Ale ciężko było wygrzebać ten fragment.

Zagadka 6 została odgadnięta przez...

KiręSolo! Nareszcie się udało! Ciężko było wygrzebać? Czy ja wiem... Kiedy wpiszesz "cantina scene" w YT to już drugi wynik jest z odpowiednim fragmentem. Sam natknąłem się jakoś tak, że nie miałem pomysłu i szukałem jakichś scen na YT. Wtedy to trafiłem na kantynę i palącego Pana Jaszczura . Wyjaśnienie:

- Ta linijka odnosi się do kantyny.
🦎/🐺 - Mamy tutaj palącego Pana Jaszczura lub wilkołaka. W zagadce chodziło o nową wersję sceny, ale potem dodałem też starą. Dobrze widać to tutaj: https://youtu.be/RNbzSH84mj0 w 7:27. Swoją drogą w ostatniej podpowiedzi widać jaszczurkę, myślałem, że będzie pusty prostokąt, bo robiłem to z telefonu, który tej emotki nie obsługuje.

Tabelka:

1. Emperor Reek - 2 pkt
- KiraSolo - 2 pkt
2. kuba112 - 1 pkt
- Jacek112 - 1 pkt

Zagadka 7

W sumie najbardziej naprowadziłeś mnie wzmianką, że scena różni się w różnych edycjach - po prostu poszukałam zmienionych scen. Trudna zagadka, ale po drugiej podpowiedzi już do zgadnięcia. Fajna.

A moja jest taka:

__

Kategoria: scena. Przypominam, że emotki mogą mieć też znaczenie przenośne.
Podpowiedź jutro ok. 18:00.

Re: Zagadka 7

Hera jest wzywana w Łotrze Jeden?

Re: Zagadka 7

Łotr 1. Jyn i Cassian patrzą jak Chirrut okŁada kijem na Jedzie szturmowców.

7

A niech będzie:
R1, ludzie Sawa zakładają wysłannikom Rebelii worki na głowy

...

Co prawda ostatnio nie zgadywałem, ale tłumaczenie emotek pozabastionowych przydaje się nawet, gdy się je widzi, bo tamto wcale nie przypominało mi wilka.
RO (cóż za zaskakujący wybór filmu), ludzie Sawa zakładają worek na głowę Bodhiemu Rookowi?

Zagadka 7 podpowiedź 1

___

Jeśli będzie trzeba, zamieszczę drugą podpowiedź jutro ok. 18:00.

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

pierwsze spotkanie Chirruta z Jyn i Cassianem

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

Jyn zobaczyła Chirruta w tłumie na Jedzie

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

Wizje Rey u Maz Kanaty w Ep 7

Tym razem poszło szybko

Zgadł kuba112. Teraz on zadaje.

Tabela:
1. Emperor Reek - 2 pkt
- KiraSolo - 2 pkt
- kuba112 - 2 pkt
2. Jacek112 - 1 pkt

Zagadka 8

_

Re: Zagadka 8

Luke widzi duchy swoich mistrzów i ojca w finalnej scenie EVI.

Ø

Zgadła pewna osoba...
Każdy wie jaka więc nie muszę pisać.
Pozdrawiam

początek spoilera KiraSolo koniec spoilera

Zagadka 9

Tabela:
1. KiraSolo - 3 pkt
2. Emperor Reek - 2 pkt
- kuba112 - 2 pkt
3. Jacek112 - 1 pkt

Kategoria: scena. Dawanie linków do wszystkich emotek byłoby w tym przypadku nieco kłopotliwe, więc po prostu podrzucam zrzut zagadki: https://imgur.com/a/LWMKJZE

⚪⚫
🔸🔹
🐌🐆
🐜🐘
🌞🌜
😁😭
😍😠
👍👎
👼👿
🌄🌇
🌈🌌
💦🔥
⬆⬇
⬅➡
✅❌

Powinniście zgadnąć od razu, ale ewentualna podpowiedź jutro ok. 18:00.

Re: Zagadka 9

Wizja Rey podczas nauczania przez luke`a

Re: Zagadka 9

7 cześć

Re: Zagadka 9

Zaszła pomyłka, chodziło o 8 cześć

Re: Zagadka 9

TLJ, pierwsza lekcja Rey.

Zagadka 9

Luke mówi Rey czym jest równowaga mocy TLJ

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

Wszyscy zgadli, ale pierwszy był... znowu... kuba112. XD.

Tabela:
1. KiraSolo - 3 pkt
- kuba112 - 3 pkt
2. Emperor Reek - 2 pkt
3. Jacek112 - 1 pkt

Zagadka 10

🙎 ⬅🏇(koń)Podpowiedź jutro o 19:00

Re: Zagadka 10

Nie napisałeś, że pierwszą emotką jest chłopczyk!

/..\

"Chopperka" zgadła tym samym wchodzi do tabeli

1. KiraSolo - 3 pkt
- kuba112 - 3 pkt
2. Emperor Reek - 2 pkt
3. Jacek112 -
Chopperka - 1 pkt

Re: /..\

poprawiona tabelka

1. KiraSolo - 3 pkt
- kuba112 - 3 pkt
2. Emperor Reek - 2 pkt
3. Jacek112 - 1 pkt
- Chopperka - 1 pkt

Zagadka 11

Moja pierwsza.
🚘
Ostatnia emotka to samochód.
Podpowiedź jutro ok. 20:00.

Re: Zagadka 11

Han daje Rei pistolet i oferuje robote

Re: Zagadka 11

Han i Rey pilotują Sokoła w drodze na Takodanę.

Re: Zagadka 11

https://www.youtube.com/watch?v=X9-K1cxj6IQ 2.54, Zam Wesell próbuje pozbyć się Anakina i strzela do niego.

...

Podehrzewam że tylko dzięki Chopperce ta edycja jeszcze trwa.
AOTC, pościg za Zam Wesell?

11

Solo - Han i Qi`ra na Korelii uciekają przed Molochem

Zgadł Bartoszcze

Gratuluję!

1. KiraSolo - 3 pkt
- kuba112 - 3 pkt
2. Emperor Reek - 2 pkt
3. Jacek112 - 1 pkt
- Chopperka - 1 pkt
- Bartoszcze - 1 pkt

Zagadka 12

Nie mam pomysłu, więc będę wredny.Podpowiedź jutro po 14, a jak nie zdążę wtedy to po 19.

Re: Zagadka 12

Aha, kategoria: scena.

Re: Zagadka 12

https://youtu.be/LsCuHnXAIUk 1:49-1:52
Może się wydawać bez związku, ale już tłumaczę: niebieski (jak Aayla i Thrawn) Acklay wbija swój szpon (ostry i śmiercionośny przedmiot, tak jak miecz świetlny) w Geonosianina (żółta emotka).

Zagadka 12 podpowiedź 1

Zagadka jest wredna, bo do jej odgadnięcia może być potrzebna (lub tylko przydatna) odrobina wiedzy pozafilmowej.

No i oczywiście emotki nie muszą być brane dosłownie...

Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 19.

Wrzuciłbym tę podpowiedź wcześniej, ale bateria w lapku padła o minutę za szybko...

Re: Zagadka 12 podpowiedź 1

Hej, ale trochę oszukałeś z terminem podpowiedzi, miało być po 14.00, a jeśli się nie wyrobisz to po 19.00. tymczasem dałeś o 16.00 :/. Co do zagadki - może trochę przekombinowałem, ale spróbuję. Otóż niebieski symbolizuje R2, a AT-AT piaskoczołg. Emotka z mieczem symbolizuje uszkodzenoe. R2 uszkodził Skippiego (jest taka teoria ), dlatego ten wybucha chwilę po zakupie. I właśnie o ten moment chodzi .

Re: Zagadka 12 podpowiedź 1

Byłem gotów po 14.00, ale bateria mi padła...
...a jak dojechałem do zasilacza, to nie chciało mi się gotowego posta trzymać do 19.00.

PS Podoba mi się skojarzenie "niebieski=>R2". Nie wpadłbym

Re: Zagadka 12 podpowiedź 1

Rozcięcie brzucha Tauntauna przez Hana?

Re: Zagadka 12 podpowiedź 1

Palpatine ogłasza przekształcenie Republiki w Imperium. Kolor niebieski był kojarzony z Republiką (na poparcie: http://pl.starwars.wikia.com/wiki/Kolor#Niebieski ), ostatnia emotka w pierwszym rzędzie symbolizuje koniec demokratycznego państwa, a AT-AT na dole to symbol nowo utworzonego Imperium.

...

TFA, zniszczenie układu Hosnian?

Re: ...

Jak zobaczyłem, że odpowiedziałeś, to nawet sobie pomyślałem, że pewnie zgadłeś.
Ale nie.

Re: ...

To że od pół roku domagam się poszerzenia dopuszczalnego w konkursie materiału nie znaczy, że muszę od razu odgadnąć zagadkę do której "może być potrzebna (lub tylko przydatna) odrobina wiedzy pozafilmowej". Chyba że chodzi Ci o to, że nie odpowiadałem wczoraj albo ta scena jest w jakiś sposób ze mną związana.

Re: ...

Nie, nie o to chodzi, i nie, scena nie jest z Tobą związana
Taka myśl była w mojej głowie po prostu.

Zagadka 12 podpowiedź 2

Może teraz będzie łatwiej?

Ani emotki, ani ich przestrzenne rozmieszczenie nie muszą być brane dosłownie.

Ewentualna ostateczna podpowiedź jutro po 19.

Re: Zagadka 12 podpowiedź 2

"Łotr 1", członkowie Eskadry Niebieskich rozbijają się o pola ochronne nad Scarif. https://youtu.be/sCVWm20fU0A 1:27-1:32.

Re: Zagadka 12 podpowiedź 2

Zniszczenie bazy Starkiller przez Eskadrę Niebieskich.

Re: Zagadka 12 podpowiedź 2

Ostatnią podpowiedź dać bardziej czy mniej sugestywną?

Re: Zagadka 12 podpowiedź 2

Chyba ostatnia odpowiedź powinna być najprostsza jak się da . Jeżeli nikt nie zgadnie od razu to potem też spróbuję swoich sił.

...

Bardziej ta zagadka pasuje mi do cytatu niż do sceny, ale spróbuję inaczej: https://www.youtube.com/watch?v=AV2T7RHkuZg 1:50-1:57, czyli RO i atak x-wingów, które przedostały się na powierzchnię.

Re: ...

Kategorycznie scena.
Nie ta.

Zagadka 12 podpowiedź 3

Zacznę od przypomnienia, że zagadka jest w pewien sposób wredna (co prędzej lub później się wyjaśni). Sądząc po dotychczasowych odpowiedziach przypuszczam, że rozpoznacie scenę przynajmniej mniej więcej, natomiast niekoniecznie dokładnie w taki sposób, jaki mam na myśli.
Balansując na granicy regulaminu deklaruję zatem, że:
a/ jeżeli ktoś zgadnie mniej więcej, to zaczekam z ogłoszeniem tego aż do upływu terminu (i przyznam punkt), chyba że
b/ ktoś zgadnie dokładnie, to taka dokładna odpowiedź będzie przeze mnie uznana za właściwą i wtedy o tym ogłoszę bez czekania (jak tylko zauważę).

A teraz ostatnia podpowiedź...


Rozmieszczenie emotek względem siebie, choć posiada wewnętrzną logikę, nie powinno być interpretowane dosłownie. Jedna z emotek na pewno znaczy to co pokazuje

Rozwiązanie jutro po 19, chyba że ktoś trafi dokładnie.

Re: Zagadka 12 podpowiedź 3

TLJ, końcówka filmu, ale jeszcze przed bitwą o Crait, Leia patrzy przez wrota i odczuwa wielki smutek (który symbolizuje kolor niebieski) myśląc o ciężkich stratach poniesionych przez Ruch Oporu.

Re: Zagadka 12 podpowiedź 3

Vader wyżyna rebelianckich żołnierzy pod koniec R1. Żołnierze mieli niebieskie koszule i zostali zabici mieczem świetlnym. Wcześniej widzimy lecące statki, które zapewne pilotowane są przez pilotów . Po scenie z odlatującym Tanine IV widzimy potężny statek. Oczywiście z potęgą, wielkością itd. kojarzy się AT-AT. Na końcu dane zostają przekazane Lei.

...

Dalej bardziej przypomina mi to cytat, choć inny niż ostatnio, ale znowu spróbuję z innym filmem: scena z Leią na koniec RO?

Re: ...

widziałem dotychczasowe odpowiedzi, mówię tylko

zagadkę zadaje...

...KiraSolo. Od samego początku prawidłowo odgadła, że kluczem do rozwiązania jest kolor, a w swojej ostatniej odpowiedzi prawie dokładnie opisała scenę. Tylko, niestety, podobną i z innego filmu.
Miałem nadzieję, że Leia i komandor Dameron naprowadzą na właściwą bitwę, niestety. Stary poczciwy robił tym razem za bardzo dużą jednostkę strzelającą. Natomiast trzy niebieskie postacie wskazywały na jednostkę, której los szczególnie nie sprzyjał...

Wrednym punktem zagadki było, że dokładna nazwa tej jednostki w filmie nie pada (jakkolwiek na bombowcach widać niebieskie oznaczenia). Sądziłem jednak, że skoro ja, tak bardzo lekceważący książki, zapamiętałem tę nazwę, to i Wam przyjdzie do głowy, żeby skojarzyć, w jakiej jednostce służyła Paige Tico.

TLJ, bitwa nad D`Qar, zniszczenie Kobaltowej Eskadry w ataku na dreadnoughta (zaliczyłbym już sformułowanie "atak na dreadnoughta").

Bez punktu, więc tabela bez zmian.

Re: zagadkę zadaje...

Czyli ta wiedza pozafilmowa była nowokanoniczna. Tym bardziej nie wiem czemu miałbym to niby odgadnąć po pierwszej podpowiedzi (chociaż sam myślałem o daniu kiedyś zagadki z początku TLJ).

Re: zagadkę zadaje...

Wiesz, nie sprawdzam, czy w swojej wiedzy ograniczasz się do Legend, zwłaszcza że zadawałeś zagadkę o Ello Asty, który nawet nie jest uwzględniony w napisach końcowych

Zagadka 13

No i git. Lubię zadawać.

o o (😐)

W nawiasie znajduje się podkreślona (może to być słabo widoczne) emotka https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/240/apple/129/neutral-face_1f610.png . Chciałam dać jakąś bastionową, ale ich nie da się podkreślić.

Jeśli będziecie potrzebować podpowiedzi - jutro ok. 18:30.

Re: Zagadka 13

Ups! Kategoria: cytat.

Re: Zagadka 13

Re: Zagadka 13

To tak na chybił trafił - "Byłeś dla mnie bratem Anakin, kochałem cię!". Dlaczego tak? Ano dlatego, że Obi-Wan jest przy tym bliski płaczu, ale część fanów zarzuca mu, że gdyby tak kochał Anakina to by nie zostawił go na śmierć w męczarniach, stąd ostatnia, podkreślona emotka.

...

ROTS, "So uncivilized" wypowiedziane przez Obi-Wana o pokonanym Grievousie?
Bartoszcze, zrozumienie jaką porażką było TFA zajęło mi kilka miesięcy przez które z większym zainteresowaniem poznawałem informacje o nowych postaciach. A jak coś co pojawiło się w uniwersum później, zaintersuje mnie np. przez dyskusję na Bastionie albo zagadkę w gułagu to wtedy szukam dodatkowych informacji, ale ogólnie nowy kanon już dla mnie nie jest taki ciekawy.

Re: ...

Spoko, nikt Cię nie egzaminuje
Po prostu nazwa "Eskadra Kobaltowa", także w oryginalnej wersji "Cobalt Squadron", przewijała się na Bastionie, i w newsach, i na forum.

Re: ...

Tylko że jeszcze przydałoby się znać na kolorach.

Re: ...

xD

Re: ...

Bombowiec Paige nazywał się "Kobaltowy Młot". Wiedziałam o tym, bo było w książce. Ale nie załapałam, że to niebieski, bo to słowo zawsze kojarzyło mi się tylko z układem okresowym... xD

Re: ...

Jak już kobiety nie kojarzą kolorów to koniec świata xD
(faceci, wiadomo, kojarzą trzy)

Re: ...

Z nazwy, tylko z nazwy.

Re: ...

Kurde, jakby nie mogli normalnie - granatowa eskadra i granatowy młot .

Re: ...

Jednak kobaltowy brzmi lepiej.

chciałem tylko powiedzieć

że w sondzie na Twitterze 71% wiedziało dokładnie lub mniej więcej, co to za kolor

https://twitter.com/BartoszczePL/status/1034346455182594048

Re: chciałem tylko powiedzieć

A w sondzie na Bastionie 68% pozytywnie oceniło TFA (choć w przypadku takiego filmu "jest średni" i "nie wiem" też brzmią pozytywnie, czyli wychodzi nawet 82%), więc wyniki sond wcale nie muszą mieć wiele wspólnego z rzeczywistością.

Zagadka 13 podpowiedź 1

Mam nadzieję, że teraz będzie trochę łatwiej. Kategoria to wciąż cytat.

o o (😐😐😐😐😐)

W nawiasie znajduję się pięć emotek takich samych jak ostatnio ( https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/160/samsung/52/neutral-face_1f610.png - zmieniłam link, żeby pokazywał dokładnie emotkę z mojego Samsunga). Czwarta jest podkreślona. Kolejna ewentualna podpowiedź jutro ok. 18:30.

Re: Zagadka 13 podpowiedź 1

Rots, Obiego "You were the chosen one".

Re: Zagadka 13 podpowiedź 1

mam przekonanie że to właściwa odpowiedź, i nie próbuję dalej

...

TLJ, Luke o potędze Kylo i Rey "I`ve seen this raw strength only once before. It didn`t scare me enough then. It does now."?

Zgadła Evening Star

Dokładnie tak. Podkreślenie emotki symbolizowało wybór kogoś - "the Chosen One", czyli Wybrańca.

Tabelka:
1. KiraSolo - 3 pkt
- kuba112 - 3 pkt
2. Emperor Reek - 2 pkt
3. Jacek112 - 1 pkt
- Chopperka - 1 pkt
- bartoszcze - 1 pkt
- Evening Star - 1 pkt

Evening Star zadaje.

Zagadka 14

Kategoria: cytat
Ewentualna podpowiedź jutro o 17:30.Re: Zagadka 14

łojezu

No co

Powiedzmy, że mi się idea Kiry spodobała

Re: No co

mnie też - i jej, i Twoja

14

Na 99% nie, ale NMSP:
"Kto jest głupcem, głupiec czy ten co za nim podąża?"

...

TPM, Palpatine do Padme "There is no civility, only politics. The Republic is not what it once was. The Senate is full of greedy, squabbling delegates. There is no interest in the common good. I must be frank, Your Majesty. There is little chance the Senate will act on the invasion."

Zagadka 14 podpowiedź 1

Przypominam, że chodzi o cytat. Ewentualna podpowiedź jutro o 17:30. Emotka niebastionowa to buźka w kowbojskim kapeluszu.

🤠oO(X)

X=
X=

Re: Zagadka 14 podpowiedź 1

Może nie w słowo w słowo, ale coś takiego: Greedo do Hana "szuka cię każdy łowca nagród w galaktyce, mam szczęście, że to ja cię znalazłem".

14.1

To ja strzelę rozmowę Hana z Beckettem:
- Musisz komuś ufać
- Dam ci radę: nie ufaj nikomu
(jakoś tak to leciało, od czerwca nie widziałem)

Uznam odp. bartoszcze

Chodziło dokładnie o wypowiedziane przez Beckett`a "wyjdź z założenia, że każdy cię zdradzi", które padło w tej samej rozmowie z Hanem, którą podał bartoszcze, dosłownie po kwestiach, które podał. Z racji, że filmu nie ma jeszcze na DVD, a bartoszcze trafił w zasadzie w punkt to taka odp. mi pasuje.

Tabelka: 
1. KiraSolo - 3 pkt 
- kuba112 - 3 pkt 
2. Emperor Reek - 2 pkt 
- bartoszcze - 2 pkt
3. Jacek112 - 1 pkt 
- Chopperka - 1 pkt
- Evening Star - 1 pkt 

Re: Uznam odp. bartoszcze

Kapelusz naprowadził

Zagadka 15

Chciałem dać z kategorii cytat, ale nie mogę sobie przypomnieć jaki mi kiedyś przyszedł do głowy (muszę sobie zapisywać chyba), więc jednak będzie SCENA.Ewentualna podpowiedź jutro po 19, mniej lub więcej.

Re: Zagadka 15

Zabójstwo Drydena przez Qi`rę (interpretuję emotkę Hana jako zabicie Greeda albo kogokolwiek innego).

Re: Zagadka 15

Przebudzenie Mocy, Han daje blaster Rey.

Re: Zagadka 15

https://www.youtube.com/watch?v=yHfLyMAHrQE 6.21, Leia zabija szturmowca.

Re: Zagadka 15

Leia ma swoją emotkę bastionową, więc w moich zagadkach nie byłaby ukrywana pod inną

Re: Zagadka 15

Cóż, napisałem pierwsze co mi przyszło do głowy .

...

Solo, rozmowa Qi`ry i Hana podczas lotu na Kessel zakończona pocałunkiem?

Zagadka 15 podpowiedź 1

Początkowy zestaw emotek może pasować do wielu scen, i to widać w odpowiedziach. Może teraz będzie łatwiej zgadnąć.Ewentualna podpowiedź jutro po 19, nie wiem jak bardzo "po".

Re: Zagadka 15 podpowiedź 1

Rey, wciąż mając przy sobie blaster od Hana, każe BB-8 uciekać? Scena w lesie na Takodanie.

Re: Zagadka 15 podpowiedź 1

Jyn strzela do imperialnego K-2SO.

Zagadka 15 podpowiedź 2

Już się bałem, że nikt nie spróbuje odpowiedzieć w tej turze.
Ale teraz to powinniście na wyścigiJeśli jednak jakimś cudem nikt nie trafi, to ostatnia podpowiedź jutro po 19, mniej lub bardziej po.

Re: Zagadka 15 podpowiedź 2

Zam zestrzeliwuje droida, na którym leciał na gapę Obi - https://youtu.be/X9-K1cxj6IQ 1:00?

Re: Zagadka 15 podpowiedź 2

Finał rebelii droidów, czyli moment, gdy wesoła ekipa z "Solo" wychodzi z kopalni, a L3 woła "rebellion". Mniej więcej.

Re: Zagadka 15 podpowiedź 2

https://www.youtube.com/watch?v=a-R0qiIpR2w 4.41. Co prawda emotka Amidali bardziej by tu pasowała, ale to nie Padme, tylko Sabé .

...

https://www.youtube.com/watch?v=cK5zMDVGF2Y
1:35-1:37 (ujęcie z Padme) Bardzo krótki moment, ale dosyć charakterystyczny.

Re: ...

Pewnie po to pisałem Jackowi, że Leia ma swoją emotkę, więc nie schowałbym jej za inną - żeby dać w zagadce Padme, która ma swoją emotkę

Re: ...

Dopuszczałem taką możliwość. Poza tym Leia ze swoją fryzurą z ANH zawsze kojarzy mi się bardziej z nią w innej fryzurze niż Amidala z makijażem z TPM przypomina mi późniejszą Padme-senator, więc prędzej zastąpiłbym ją inną emotką (właściwie z bastionowych emotek Isard najbardziej przypomina Padme na Geonosis).

Zagadka 15 podpowiedź 3

Aż nie wierzę, że nie zgadliście.
Ale TERAZ to już...

________________________

Jeśli - w co nie wierzę - nikt nie zgadnie, to rozwiązanie jutro po 19.

Re: Zagadka 15 podpowiedź 3

(musicie rozwiązać, bo inaczej będę musiał mocno myśleć kogo uznać za będącego najbliżej...)

Re: Zagadka 15 podpowiedź 3

Solo ucieka z Korelii, potem wstępuje do Akademii Imperialnej, a potem podczas bitwy o Mimban poznaje Chewbaccę. xD

Re: Zagadka 15 podpowiedź 3

Chyba nie to, ale nic nie wymyślę: Val, otoczona przez droidy, wysadza most, Chewie odczepia ładunek i uciekają.

Re: Zagadka 15 podpowiedź 3

Han broni Wookiee przed imperium, Holiday Special

Re: Zagadka 15 podpowiedź 3

Holiday Special nie jest na liście filmów dozwolonych regulaminem

Re: Zagadka 15 podpowiedź 3

Domyślam się

Evening Star, dlaczego?

Dlaczego jak już prawidłowo odgadłaś, że bohaterką zagadki jest VAL, to nie odczytałaś całej reszty najdosłowniej jak się da?
Dlaczego nie napisałaś, że ona strzela do droidów (podczas akcji na Vandorze, w której Chewie i Han byli na pociągu)? Dlaczego chociaż nie napisałaś, że z tymi droidami walczy, tylko od razu przeszłaś do NASTĘPNEJ sceny, w której wysadza most?

Chlip. Zadajesz, choć bez punktu...

Ale...

Zadawanie zagadek jest najlepsze, nawet bez punktów xD

Re: Ale...

Tylko ja mam stresa, że na dwie zagadki w tej edycji dwa razy brak poprawnej odpowiedzi!

Re: Ale...

Ta była ok, ale ta pierwsza... teraz wiem, że kobaltowy to niebieski

Re: Ale...

Dokładnie, ja też. Bastion bawi i uczy.

Re: Ale...

#koniecświata

Zagadka 16

Kategoria: cytat. Ewentualna podpowiedź jutro o 17:30.

Re: Zagadka 16

"Death is a natural part of life. Rejoice for those around you who transform into the Force. Mourn them do not. Miss them do not. Attachment leads to jealously. The shadow of greed, it is."

Re: Zagadka 16

Na samym końcu miało być "that is".

Re: Zagadka 16

Yoda o Anakinie w TPM: "Clouded this boy`s future is".

16.

A, strzelę sobie na dobry początek:
TPM, Obi-Wan do Qui-Gona: "nawet mistrz Yoda nie ma tyle midichlorianów [co to dziecko]"

...

TLJ, Luke do Rey: "Lesson two. Now that they`re extinct, the Jedi are romanticized, deified. But if your strip away the myth and look at their deeds, the legacy of the Jedi is failure. Hypocrisy, hubris".

...

"Twisted by the dark side young Skywalker has become"

Zagadka 16 podpowiedź 1

Więcej Wam powie, że ktoś był tak blisko, że trudno bliżej, ale nie zawarł wypowiedzi o którą mi chodziło. Ewentualna podpowiedź jutro o 17:30. Emotki niebastionowe to czaszka i okejka.

oO(💀👍) oO(💀)

Re: Zagadka 16 podpowiedź 1

"Train yourself to let go of everything you fear to lose."

16.1

"I won`t let these visions come true, Master Yoda."?

Kira tym razem w punkt

Była wcześniej najbliżej i ostatecznie i tak zgadła.

Tabelka:  
1. KiraSolo - 4 pkt  
2. kuba112 - 3 pkt  
3. Emperor Reek - 2 pkt  
- bartoszcze - 2 pkt 
4. Jacek112 - 1 pkt  
- Chopperka - 1 pkt 
- Evening Star - 1 pkt 

Zagadka 17

Kategoria: scena. I chodzi o bardzo konkretny moment.

👋

Pierwsza emotka to otwarta dłoń z rozstawionymi palcami: https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/320/samsung/45/waving-hand-sign_1f44b.png . Podpowiedź jutro ok. 18:30.

Re: Zagadka 17

Scena w której Kylo próbuję przyciągnąć miecz świetlny, ale trafia on do rąk Rey.

Re: Zagadka 17

Część 7

Re: Zagadka 17

Takich scen jest dużo, więc nie dałaś nic łatwego. Dlatego stawiam na tfa i moment, gdy Kylo chce przywołać że śniegu miecz Skywalkera.

Re: Zagadka 17

Kontakt Kylo i Rey oraz próba dotknięcia się.

Re: Zagadka 17

....

No to też tfa, moment po "we will see" i ciąg dalszy przesłuchania Rey do momentu "boisz się, że nie będziesz silny jak Vader".

Re: Zagadka 17

TLJ Podczas pierwszej wizji Kylo wyciąga rękę i mówi do Rey: doprowadzisz mnie do Skywalkera.

17

TFA, przesłuchanie Poe.

Zagadka 17 podpowiedź 1

Przypominam kategorię: scena. Odpowiedzią jest krótki moment.

👋

Emotka pośrodku: dłoń
( https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/320/samsung/45/waving-hand-sign_1f44b.png ). Dla ułatwienia mogę powiedzieć, że w zasadzie powinna być ułożona kciukiem w stronę pierwszej emotki, ale nie jest, bo nie znalazłam nic lepszego.
Tamtym razem chyba rzeczywiście było trochę za trudne, teraz też jeszcze nie jest do końca łatwe, ale jak jutro ok. 18:30 dam kolejną podpowiedź, rozwiązanie nie powinno już sprawiać większego problemu.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 1

TLJ Kylo w sali tronowej Snoke`a wyciąga rękę do Rey i prosi, by do niego dołączyła. Dołącz do mnie Rey, proszę.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 1

https://youtu.be/sU2Uja7RIBs

8:55-8:57 (chodzi o rękę Rey przed zamknięciem włazu Sokoła)

Re: Zagadka 17 podpowiedź 1

Obi-Wan zabija Maula

Re: Zagadka 17 podpowiedź 1

https://www.youtube.com/watch?v=TUP6OJOsE_o 0.54, Kylo wystawia miecz tak jakby chciał zabić Rey, a ta jest smutna.

17.1

TLJ, Luke zagląda w serce śpiącego Bena?

...

Spodziewałem się, że pod moją nieobecność konkurs bardziej przyspieszy. TFA, Kylo wyciąga dłoń, by wydobyć informacje o mapie od Damerona, czyli fragment sceny, którą przed podpowiedzią podał bartoszcze.

Zagadka 17 podpowiedź 2

Scena, krótki moment.
Wcześniej rzeczywiście było trochę trudne, ale to powinno zawęzić obszar poszukiwań.

👋
=

Emotka pośrodku górnego rzędu:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/320/samsung/45/waving-hand-sign_1f44b.png
Jeśli będzie trzeba, podam kolejną podpowiedź jutro ok. 18:30.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 2

Han Solo pod koniec 7 części spada w dół po zabiciu

Re: Zagadka 17 podpowiedź 2

Ogólnie cała sccena przed i po zabiciu

Re: Zagadka 17 podpowiedź 2

TFA scena na mostku. Han dotyka dłonią twarzy Kyla, kiedy ten przebija go mieczem świetlnym.

Zgadła Chopperka

Dokładnie ten moment.

Tabelka:
1. KiraSolo - 4 pkt
2. kuba112 - 3 pkt
3. Emperor Reek - 2 pkt
- bartoszcze - 2 pkt
- Chopperka - 2 pkt
4. Jacek112 - 1 pkt
- Evening Star - 1 pkt

Chopperka zadaje.

17.2

Cynicznie powiem: TFA, Han dotyka dłonią twarzy Kylo po tym jak ten przebił go swoim lightsaberem, a przed upadkiem z mostku.

Re: 17.2

Za późno... Ale dobrze.

Re: 17.2

Za szybko poszło, żebym zdążył prawidłowo napisać opis sceny PRAWIE dokładnie opisanej przez trzy kolejne osoby

Zagadka 18

To ja trochę podobnie do Kiry, ale jednak inaczej:
👋
Link do drugiej emotki: https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/240/apple/129/waving-hand-sign_1f44b.png
Kategoria: scena (a właściwie jej króciutki fragment).
Podpowiedź jutro ok. 20:00.

Re: Zagadka 18

Kylo próbuje przyciągnąć miecz, ale moc Rey okazuję się silniejsza i to ona go łapie (Scena w lasie) 7 część

Re: Zagadka 18

Kylo wyciąga rękę do Rey, prosząc, żeby rządziła razem z nim. TLJ.

Re: Zagadka 18

Kylo w finale TLJ trzyma kości, które po chwili znikają.

...

A co mi tam. TFA, przesłuchanie na niszczycielu, Kylo wyciąga dłoń, by wydobyć informacje o mapie od Damerona.

Zagadka 18 podpowiedź 1

👋✌
Link do drugiej emotki: https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/240/apple/129/waving-hand-sign_1f44b.png
Link do trzeciej emotki:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/240/apple/129/victory-hand_270c.png
Kategoria: scena (a w zasadzie jej króciutki fragment).
Podpowiedź jutro ok. 20:00.

Re: Zagadka 18 podpowiedź 1

Kylo zabija snoke`a

O jak szybko

Kuba112 zgadł. Chodziło o to, że Kylo za plecami porusza dłonią (czy też palcami - trzecia emotka, która przy okazji oznacza zwycięstwo) uruchamia miecz świetlny i zabija Snoke`a.
Tabelka:
1. KiraSolo - 4 pkt
- kuba112 - 4 pkt
2. Emperor Reek - 2 pkt
- bartoszcze - 2 pkt
- Chopperka - 2 pkt
3. Jacek112 - 1 pkt
- Evening Star - 1 pkt

Zagadka 19

🌎?🙎🙎👧🙎🙎
Druga Emotka to ziemia.

Scena

Re: Zagadka 19

Podpowiedź jutro o 20

Re: Zagadka 19

Re: Zagadka 19

Po Yodzie: planeta, pytajnik, 2 chłopcy, dziewczyna i kolejni 2 chłopcy.

Evening Star zgadła

Tabelka:
1. KiraSolo - 4 pkt
- kuba112 - 4 pkt
2. Emperor Reek - 2 pkt
- bartoszcze - 2 pkt
- Chopperka - 2 pkt
- Evening Star - 2 pkt
3. Jacek112 - 1 pkt

Zagadka 20

Kategoria: scena. Ewentualna podpowiedź jutro o 20:00.

Re: Zagadka 20

https://youtu.be/LVczx7GIWXc 0:36-0:46, Anakin rozmawia z Jawą.

Re: Zagadka 20

Mała zmiana, podpowiedź będzie o 21:00.

Re: Zagadka 20

https://www.youtube.com/watch?v=PFUMjzNvNDI 1.42, Palpi przedstawia Maula.

...

ANH, Ben Kenobi przegania Tuskenów?

20

TFA, scena w osadzie, kiedy Rey czyszcząc części przygląda się starej kobiecie, a jakiś zakapturzony strażnik ją przywołuje do porządku.

Zagadka 20 podpowiedź 1

Kolejna jutro o 20:00.

=

Re: Zagadka 20 podpowiedź 1

Luke przychodzi w kapturku do Jabby.

Re: Zagadka 20 podpowiedź 1

Może podaj filmik z momentem o który dokładnie Ci chodzi.

Re: Zagadka 20 podpowiedź 1

Moment zdjęcia kapturka + ta gadka - https://youtu.be/LuqPn1l97J8. Sorry, że nie znalazłem całości, ale nie mam dostępu na PC, a na telefonie dużo internetu zżera.

...

Uznam, że wszyscy mogą podać filmik, więc: https://www.youtube.com/watch?v=l1upFGq25QI pierwsze 17 sekund (przepraszam, że taki film zamiast prawdziwej sceny, ale to szybciej znalazłem).

Zgadł Emperor Reek

Tabelka: 
1. KiraSolo - 4 pkt 
- kuba112 - 4 pkt 
2. Emperor Reek - 3 pkt 
3. bartoszcze - 2 pkt 
- Chopperka - 2 pkt 
- Evening Star - 2 pkt 
4. Jacek112 - 1 pkt

Zagadka 21

Czyli Jackowi nie chodziło o to samo. To dobrze.
Kayegoria: scena

Re: Zagadka 21

A strzelę, tak na szybko: Radość ludzi i obcych na końcu Powrotu Jedi.

Re: Zagadka 21

https://youtu.be/Hn2OEZ0HFjE - od 0:25 przez chwilę widać małego Rodianina.

Re: Zagadka 21

Czemu nikt się nie upomniał o informację? Podpowiedź jutro około 16.

Re: Zagadka 21

21

TPM, koledzy Anakina cieszą się po wygraniu wyścigu.
https://www.youtube.com/watch?v=0lVCO4gW940&t=69s
około 4.32

Re: 21

(jest jeszcze jeden podobny moment, więc musiałem strzelać)

Zagadka 21 Podpowiedź 1

Teraz będzie łatwiej, ale jeśli nikomu to nie wystarczy to podpowiedź około 16:30.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 1

https://www.youtube.com/watch?v=TRh5wPCq1DA 0.09 Na początku jest zwyczajny dzień w pałacu Jabby . W 0.09 wyraźnie słychać strzały oraz widać rodianina . Jak się potem okazuje sprawcą jest łowca nagród - , który przyszedł po nagrodę za Chewiego.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 1

Greedo rozmawia z Hanem w kantynie? Mówił wtedy, że wielu łowców nagród poszukuje Solo i że ma szczęście , że znalazł go pierwszy.

Zagadki 21 Podpowiedź 2

Pomysły ciekawe, ale błędne.

Zagadka dotyczy drugiego rzędu, pierwszy ma Was naprowadzić na okoliczności.
Jeśli będzie potrzebna trzecia podpowiedź to też jutro około 16:30.

Re: Zagadki 21 Podpowiedź 2

TFA, Maz dostrzega Hana w tłumie i głośno go woła? (Moment zaraz po zakończeniu tego filmu: https://youtu.be/0IkmZNTHi-s , nic dokładniejszego nie znalazłam).

Re: Zagadki 21 Podpowiedź 2

To może scena z Vaderem wynajmującym łowców?

Zagadka 21 Podpowiedź 3

Zaczynam się martwić, że naprawdę nikt nie zgadnie.


➡️
🛢🛢 ( 🎭) ( = )

💬

Podpowiem, że pierwsza linijka tak jak poprzednio ma naprowadzić, druga to wprowadzenie do sceny, trzecia to scena (rozwiązanie), a czwarta to inna scena (a właściwie cytat) z którym można to skojarzyć.
Pozabastionowe emotki:
Obok Snoke`a:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/148/black-rightwards-arrow_27a1.png
Przed Greedo (dwa razy ta sama):
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/148/oil-drum_1f6e2.png
Obok Warwicka:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/148/performing-arts_1f3ad.png
Na samym dole:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/320/samsung/78/speech-balloon_1f4ac.png
Jak nikt nie zgadnie to rozwiązanie około 16:30.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 3

Negocjacije ``Boushha`` z Jabbą.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 3

Uznałem że Snoke może być uznany za Jabbę, a ci emotki Fetta to łowcy, a wszelkie rasy obce... każdy wie.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 3

Prosiłbym też, żebyście choć trochę tłumaczyli w jaki sposób dotarliście do swoich rozwiązań (WuOJot też może dopisać, choć się domyślam).

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 3

Scena z pomarańczowym Rodianinem w Solo? W tej sekwencji, kiedy Enfys i jej gang walczą.
Wytłumaczenie: na początku był Greedo i Wicket, który jest pomarańczowy. Teraz Wicket jest w nawiasie, a obok maski na twarz.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 3

Podejrzewam też, że to Qi`ra, to Beckett, a to Dryden Vos.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 3

o Becketcie nie pomyślałem!

21.3

Nic mi do niczego nie pasuje więc skupię się na tym co było na początku, czyli "Greedo" i "Warwicka". Oczywiście nic nie musi znaczyć dokładnie tego co pokazuje - a jedynie coś, co się z daną emotką kojarzy w jakiś sposób (i nie posiada emotki własnej). Więc... strzelę mocno od czapy, pokrętnymi myślami:

Solo, scena na Savareen kiedy strażnicy Drydena zostają wysłani po coaxium do rafinerii i tam zastają wieśniaków przebranych za Enfys Nest i jej gang.

...

Eh, bartoszcze. A co stało się że strażnikami Drydena kiedy wysłano ich po coaxium 🛢, a znaleźli tylko przebranych wieśniaków
Wpadli w pułapkę 💬 (It`s a trap) i zaatakowali ich Enfys / i jej ludzie .
I tu dochodzimy do kluczowego momentu. Wzięli w tym udział rodianin Chussido i grany 🎭 przez Warwicka Davisa (który zagrał też Wicketa ) Weazel.
A w innej części planety przebywali Qi`ra, Chewie, Han, Vos, i Beckett co częściowo wytłumaczyła już Kira.
Proste? Proste.

Rozważałem czy nie uznać odpowiedzi, której udzielił bartoszcze, ale nie uwzględnił kluczowego elementu, czyli Chussido i Weazel`a (choć paradoksalnie to na nich się skupiał). A Kira mimo złej interpretacji emotki z Wicketem napisała o scenie walki, więc uznaję tę odpowiedź.

Tabelka:
1. KiraSolo - 5 pkt
2. kuba112 - 4 pkt
3. Emperor Reek - 3 pkt
4. bartoszcze - 2 pkt
- Chopperka - 2 pkt
- Evening Star - 2 pkt
5. Jacek112 - 1 pkt

Re: ...

My bad, że nie napisałem o walce

Warwicka pamiętałem z tej sekwencji, Rodianina - nie.

Zagadka 22

Kategoria: scena.
Ewentualna podpowiedź jutro ok. 17:00.

...

TLJ, Leia oszałamia Damerona?

22

Solo, scena nadania imienia

Zgadł bartoszcze

Jeśli chodziło o nazwisko, to się zgadza. Thrawn wydaje mi się najbardziej odpowiednim zastępcą innego imperialnego, nawet niższego rangą, stąd znalazł się w zagadce.

Tabelka:
1. KiraSolo - 5 pkt
2. kuba112 - 4 pkt
3. Emperor Reek - 3 pkt
- bartoszcze - 3 pkt
4. Chopperka - 2 pkt
- Evening Star - 2 pkt
5. Jacek112 - 1 pkt

Bartoszcze zadaje.

Zagadka 23

Po dwóch nieodgadniętych zagadkach muszę zadać coś, co zgadniecie, bo poczuję się źle.
Więc niech będzie tak.Kategoria: cytat.

Ewentualna podpowiedź jutro po 19.

Re: Zagadka 23

ANH, Kenobiego "Only imperial stormtroopers are so precise".

...

ANH, Leia do Luke`a "Aren`t you a little short for a stormtrooper"?

Zagadka 23 podpowiedź 1

Przepraszam za opóźnienie.

Przy zagadkach z kategorii "cytat" zawsze pojawia się pytanie, na ile emotki nawiązują do samej zgadywanej kwestii, a na ile do sytuacji związanej z jej wypowiedzeniem (kto, do kogo, gdzie, kiedy etc.) Nie powiem Wam wyraźnie, gdzie się kończy zdanie, a gdzie zaczyna sytuacja - bo to trudne.
Jak świetnie wiecie, emotki mogą znaczyć dokładnie to co pokazują lub...

Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 19, postaram się bardziej utrafić.

Re: Zagadka 23 podpowiedź 1

TESB, C3-PO postrzelony przez szturmowców w mieście w chmurach?

Re: Zagadka 23 podpowiedź 1

I nie przypominam sobie cytatu z tej sceny.

Re: Zagadka 23 podpowiedź 1

Wiesz, Gapciu, skoro w tej scenie nie ma wypowiedzi, którą można zacytować, to może to jednak nie ta scena?

Re: Zagadka 23 podpowiedź 1

Cassian do K2SO "we need a file called Stardust"

Re: Zagadka 23 podpowiedź 1

Ja też stawiam na Łotra 1. K-2SO do szturmowców w bazie na Scarif: "Rebelianci poszli tam...".

...

ANH, Threepio podczas ataku na Tantive: "We`re doomed"?

Zagadka 23 podpowiedź 2

Niektóre propozycje mnie naprawdę intrygują

Ale teraz powinniście bez trudu zgadnąć.
Nawet jeśli niektóre emotki są mocno symboliczne.

Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro między 19 a 21.

Re: Zagadka 23 podpowiedź 2

Przypominam, że kategoria: CYTAT.
Nie musi być superdokładnie podany.

Re: Zagadka 23 podpowiedź 2

https://www.youtube.com/watch?v=mMNINagFe-w 0.27, słowa C3PO. Wkurzę się tylko jeśli okaże się, że to ta scena, a nie ten cytat .

Re: Zagadka 23 podpowiedź 2

Znów zapomniałeś, że w moich zagadkach Leia jest pod emotką Lei?

Re: Zagadka 23 podpowiedź 2

No właśnie nie, ale innego pomysłu nie miałem, a cała reszta się zgadza .

Re: Zagadka 23 podpowiedź 2

L3 "so glad we took this job", po czym zaczęła się rebelia robotów?

Zagadka 23 podpowiedź 3

DLACZEGO MI TO ROBICIE?

W rozwiązywaniu zagadek, więc i w ich zadawaniu, zawsze przyjmuję, że najważniejsze jest to co było na samym początku - a reszta to zwykle uzupełnienie.
Strzelaliście w pięć filmów, przypisaliście cytat sześciu osobom. W gruncie rzeczy wszystko już w odpowiedziach się pojawiło, tylko trzeba poskładać koncept i uczestników, przypomnieć sobie scenę i CYTAT, choćby niedokładnie...
W tej podpowiedzi dodaję głównie didaskalia.


()

Niektóre emotki na pewno mają znaczenie symboliczne, ale to wiecie.

Jeśli nie zgadniecie (ANI MI SIĘ WAŻCIE!) to rozwiązanie jutro między 19 a 21. Na razie wiem kto zada jakby co...

Re: Zagadka 23 podpowiedź 3

zostały jakieś 3 godziny... może 4...

Re: Zagadka 23 podpowiedź 3

"Na naszej optymalnej drodze do archiwum jest 89 szturmowców, szacuję że przed śmiercią pokonamy 1/3 trasy" - K2SO, R1.

uuuuuuuuuuuufffffff

NARESZCIE

Nawet specjalnie dałem w jednym rzędzie 8, a w drugim 9 szturmowców

Tabelka:
1. KiraSolo - 5 pkt
2. kuba112 - 4 pkt
3. Emperor Reek - 3 pkt
- bartoszcze - 3 pkt
4. Chopperka - 2 pkt
- Evening Star - 2 pkt
- Jacek112 - 2 pkt

I Jacek zadaje

Re: uuuuuuuuuuuufffffff

Powiem szczerze, że tych szturmowców nie zauważyłem, ale faktycznie, też podpowiedź . Tymczasem ja zagadkę zadam jutro o 20.00, ponieważ dziś nie mam jeszcze pomysłu.

Re: uuuuuuuuuuuufffffff

No to brawo dla Ciebie. Powiem szczerze, że też celowałam w ten fragment R1, ale nie pamiętałam tego cytatu.

Re: uuuuuuuuuuuufffffff

Kto oglądał tydzień temu, mógł mieć łatwiej

Re: uuuuuuuuuuuufffffff

Generalnie oglądam filmy, kiedy sama chcę. Nie czuję się w obowiązku, jeśli lecą w telewizji.

Zagadka 24

Kategoria: cytat

oO()

Podpowiedź jutro w przedziale 20.00-20.30.

...

Początek ANH, jeden szturmowiec do drugiego: "There`s one. Set for stun."

Re: ...

Grrr...

Zagadka 24 Podpowiedź 1

Kategoria: cytat

oO(🔫)

Nowa emotka - https://emojipedia.org/pistol/
Podpowiedź jutro w przedziale 20.00-20.30.

Re: Zagadka 24 Podpowiedź 1

TFA, Finn i Han każą Phasmie wyłączyć osłony i Finn mówi coś w stylu: "You want me to blast that bucket off your head?".

24.1

Strzelę:
TLJ, po akcji na Jakku, Phasma i "FN-2187, przedstaw broń do inspekcji".

Re: 24.1

Jaysis, ja tam napisałem TLJ? Zakładam że nikogo tym nie zmyliłem, w TLJ definitywnie takiej sceny nie ma

...

TFA:
"-You will remove these restraints and leave this cell with the door open.
-I will remove these restraints and leave this cell with the door open.
-And you`ll drop your weapon.
-And I`ll drop my weapon."?

Zagadka 24 Podpowiedź 2

Kurde 22, a Wy nie krzyczycie! Mi zupełnie z głowy wypadło :O. Podpowiedź:

<---- | oOO(🔫 = = = |-O-|)

Nowa emotka - https://emojipedia.org/pistol/

Fakt faktem mogłem prościej i logiczniej to ująć na początku, ale teraz powinniście odgadnąć bez problemu.
Jeśli będzie potrzebna to podpowiedź pojawi się jutro w przedziale 20.00-20.30.

...

Przyzwyczailiśmy się już do opóźnień.
Szturmowiec w ANH: "Did you hear about that new BT-16?"?

Re: ...

Cholera, od pierwszej podpowiedzi myślałem o tym tekście, ale uznałem że to jednak nie broń...

Re: ...

Emotka broni miała symbolizować technologię. Faktycznie z tą emotką Solo trochę przesadziłem, ale bałem się, że od razu zgadniecie jeśli dam taką wyliczankę.

Re: ...

"Przyzwyczailiśmy się już do opóźnień." I słusznie .

Zgadł Reek.

Tabelka:
1. KiraSolo - 5 pkt
2. kuba112 - 4 pkt
- Emperor Reek - 4 pkt
3. bartoszcze - 3 pkt
4. Chopperka - 2 pkt
- Evening Star - 2 pkt
- Jacek112 - 2 pkt

Zagadka 25

Kategoria: cytat


Podpowiedź jutro około 17:00.

Re: Zagadka 25

Luke na Sokole przeżywa śmierć Obi-Wana. Cytat, o który mi chodzi, po polsku brzmi: "Nie mogę uwierzyć, że już go nie ma".

Re: Zagadka 25

Will someone get this big walking carpet out of my way?

25

ANH, Luke do Lei w celi 2187: "I`m here with Ben Kenobi".

Zagadka 25 Podpowiedź 1

Jak ktoś się zastanowi to powinien już rozwiązać, a jak nie to jutro podpowiedź około 16.

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 1

Zagadka 25 Podpowiedź 2

Teraz zagadka nie powinna sprawić problemu, ale nikt nie zdobędzie punktu, jeśli nic nie napisze.
Zmieniła się kolejność emotek pozabastionowych. Ta:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/148/heavy-check-mark_2714.png występuje w pierwszej i ostatniej, a ta:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/148/cross-mark_274c.png w dwóch środkowych.
Jak nikt nie zgadnie to podpowiedź jutro około 16.

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 2

"Dwóch zawsze ich jest, nie więcej, nie mniej. Mistrz i uczeń" - Yoda.

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 2

Jaysis, ktokolwiek jest uczniem lub mistrzem Chewiego...

...

Zgadł Jacek, a więc szykujmy się na kolejne opóźnienia. Wyjaśniać rozwiązania chyba nie ma potrzeby.

Tabelka:
1. KiraSolo - 5 pkt
2. kuba112 - 4 pkt
- Emperor Reek - 4 pkt
3. bartoszcze - 3 pkt
- Jacek112 - 3 pkt
4. Chopperka - 2 pkt
- Evening Star - 2 pkt

Zagadka 26

Szykujcie się .
Kategoria: cytat

X oO(1)
Od razu podpowiem, że X oznacza osobę, która mówi daną rzecz.

Jeśli podpowiedź będzie wymagana to pojawi się jutro około 22 albo pojutrze koło 17 (jeśli do 22.20 nie będzie to oznacza, że pojawi się dopiero następnego dnia).

Re: Zagadka 26

Acha, jeszcze uściślę bo może to być nieoczywiste - osoba X mówi cytat, który jest zawarty w komiksowej chmurce, czyli oO().

26.

ROTS, Palpi w Senacie, "the Republic will be reorganized into the FIRST Galactic Empire"

Re: 26.

Poszło szybciutko . Zaraz daję tabelkę.

Re: 26.

Niepotrzebnie się szykowałem. Może kiedy indziej się przyda.

Re: 26.

Zapewne tak .

Bartoszcze zgadł!

W sumie to chyba pierwsza moja zagadka, która została odgadnięta tak szybko .

Tabelka:
1. KiraSolo - 5 pkt
2. kuba112 - 4 pkt
- Emperor Reek - 4 pkt
- bartoszcze - 4 pkt
3. Jacek112 - 3 pkt
4. Chopperka - 2 pkt
- Evening Star - 2 pkt

Zagadka 27

To też dam coś łatwego

Dla odmiany kategoria: cytat.Jeśli nikt nie zgadnie, to podpowiedź jutro między 20 a 21.

Re: Zagadka 27

A to tak na szybko: "Begun the Clone War has" - Yoda.

Re: Zagadka 27

Za szybko

Re: Zagadka 27

Ale cytat fajny .

Re: Zagadka 27

To ja z innej beczki.
TFA, Kylo do Huxa: "Perhaps Leader Snoke should consider using a clone army".

...

AOTC, rozmowa Obi-Wana i Lamy Su:
"-I`m afraid to say that Master Sifo-Dyas was killed almost ten years ago.
-Oh, I`m so sorry to hear that. But I`m sure he would have been proud of the army we`ve built for him.
-The army?
-The army of clones. And I must say, one of the finest we`ve ever created."?

bum

I nie będzie podpowiedzi, bo Kira zgadła

Tabelka:
1. KiraSolo - 6 pkt
2. kuba112 - 4 pkt
- Emperor Reek - 4 pkt
- bartoszcze - 4 pkt
3. Jacek112 - 3 pkt
4. Chopperka - 2 pkt
- Evening Star - 2 pkt

A jak zgadła to zadaje

Zagadka 28

Cytat, ale rozwiązanie jest raczej niekonwencjonalne...

o o ( )

Podpowiedź jutro ok. 18:00.

Re: Zagadka 28

"That`s a name I haven`t heard since I cut your father legs in a long time".

Re: Zagadka 28

,,Niech moc będzie z Tobą``, przy czym niekonwencjonalnością może być fakt, że słowa te padały w wielu różnych sytuacjach i z ust różnych osób.

Zgadła Chopperka

I dokładnie wyjaśniła, w czym był haczyk. Zresztą to chyba najsłynniejszy cytat z całej sagi.
Teraz Chopperka zadaje.

Tabelka:
1. KiraSolo - 6 pkt
2. kuba112 - 4 pkt
- Emperor Reek - 4 pkt
- bartoszcze - 4 pkt
3. Jacek112 - 3 pkt
- Chopperka - 3 pkt
4. Evening Star - 2 pkt

Zagadka 29

Kategoria: scena, bo nie jestem najlepsza z cytatów .

Podpowiedź jutro ok. 6:00 rano (później nie mogę ).

Re: Zagadka 29

Bartoszcze mnie ubiegł...
Luke mówi Lei, że są rodzeństwem.

29

Tyle scen może do tego pasować... że strzelę

TLJ, ostatnia rozmowa Luke`a z Leią w jaskini na Crait.

Czy to naprawdę było takie proste?

Bartoszcze zgadł i zadaje.

Tabelka:
1. KiraSolo - 6 pkt
2. bartoszcze - 5 pkt
3. kuba112 - 4 pkt
- Emperor Reek - 4 pkt
4. Jacek112 - 3 pkt
- Chopperka - 3 pkt
5. Evening Star - 2 pkt

Re: Czy to naprawdę było takie proste?

Było proste o tyle, że podobnie jak w mojej ostatniej zagadce zostawała kwestia zgadnięcia, o którą z iluś możliwych scen chodzi, rozważałem co najmniej cztery inne
A że dwie osoby pomyślały "hmm, a może tu jest haczyk i wcale nie chodzi o OT"...

Zagadka 30

To dla odmiany znów kategoria "scena".Jak zwykle proszę, aby w razie wrzucania filmiku dodać krótki opis przynajmniej określający film i miejsce.

Ewentualna podpowiedź... aż sprawdziłem regulamin, powiedzmy że jutro po 8.

Re: Zagadka 30

TFA, Rey zostawia Chewiego i R2 na lądowisku na Ahch-To, a sama idzie na poszukiwania Luke`a.

Re: Zagadka 30

kurczę, tak się przyzwyczaiłem do wieczornej pory podpowiedzi, że teraz muszę sobie powtarzać, że w tej zagadce dopiero rano

Re: Zagadka 30

Re: Zagadka 30


(potwierdzam)

uprzedzam

że podpowiedź może się opóźnić, nawet do godziny 10-11, z przyczyn których rano nie przewidywałem

...

ROTS, początek bitwy o Kashyyyk?

Zagadka 30 podpowiedź 1

Łojezu. Ale mam dzień.Jeśli nie zgadniecie to podpowiedź jutro po 7, chyba że mi się znów pokomplikuje, to wtedy po 10

...

Czyżby te opóźnienia to był skutek sławy jaką zapewniła Ci WP?
TESB, zniszcznie znalezionego przez Hana i Chewbaccę probe droida na Hoth?

szkalowanie

powinno być podstawą anulowania punktu, ale to wpiszemy do regulaminu dopiero w następnej edycji, więc niech się Reek cieszy, że trafił

Tabelka:
1. KiraSolo - 6 pkt
2. bartoszcze - 5 pkt
- Emperor Reek - 5 pkt
3. kuba112 - 4 pkt
4. Jacek112 - 3 pkt
- Chopperka - 3 pkt
5. Evening Star - 2 pkt

Przynajmniej nie muszę się martwić ile będę mieć czasu o poranku na dawanie podpowiedzi.

Zagadka 31

A skąd pomysł, że to było szkalowanie?
Kategoria: scena (chodzi o krótki fragment, ale może ktoś skojarzy)
🔌
Emotka: https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/148/electric-plug_1f50c.png
Podpowiedź postaram się dać jutro około 16.

Re: Zagadka 31

TFA, Rey naprawia Sokoła przez wyrwanie części (chyba kompresora)?

Re: Zagadka 31

To może być to! Aż się dziwię, że sam na to nie wpadłem - kiedyś robiłem zagadkę z tą sceną.

Re: Zagadka 31

Ja mam różne myśli gdzie szukać ale nie chce mi się przeglądać filmików

Re: Zagadka 31

Wnioskując po tym, że ostatnia wizyta była już po poście Kiry stwierdzam, że jednak nie zgadła. Dlatego spróbuję tak: Sam początek Solo, po napisach bohater podłącza kabelki podczas kradzieży ścigacza, aby go odpalić.

31

Rogue One, pilot Bodhi Rook podłącza kabel, żeby nawiązać łączność z rebeliantami.

Zagadka 31 Podpowiedź 1

Jacek dobrze stwierdził, że Kira nie zgadła, ale zagadki nikt nie rozwiązał.
Podpowiedź:
🏰🔌
Nowa emotka (pierwsza od lewej):
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/148/european-castle_1f3f0.png
Podpowiedź jutro prawdopodobnie też około 16.

Re: Zagadka 31 Podpowiedź 1

To może scena, kiedy oddział na Naboo wystrzeliwuje z blasterów linkę i zaczyna się wspinać na wyższe piętro pałacu? Wiem, że trochę to naciągane, ale idąc drogą skojarzeń kabel = linka.

Zagadka 31 Podpowiedź 2

🏰🔌 🗔🐸🐸
Ostatnie dwie emotki:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/148/frog-face_1f438.png
Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro około 16:30.

Re: Zagadka 31 Podpowiedź 2

A ta przed dwiema ostatnimi, co wygląda jak prostokącik?

Re: Zagadka 31 Podpowiedź 2

https://emojipedia.org/desktop-window/
Osobiście bardziej mi to pasuje do emotek tekstowych, które powinny się wszystkim wyświetlać, więc nie opisywałem. Choć faktycznie może wyglądać jak jakaś inna, która się nie wyświetliła.

Re: Zagadka 31 Podpowiedź 2

No dobra, ale emotka tekstowa to by było to: ☐, a nie 🗔, która dosłownie oznacza okienko jakiejś aplikacji.

Re: Zagadka 31 Podpowiedź 2

Ja tu widzę emoji urnę, więc jednak pozostanę przy okienku aplikacji.

Re: Zagadka 31 Podpowiedź 2

https://www.youtube.com/watch?v=IIQVAShJzLo 0.04, czyli moment kiedy bohaterowie wypływają przez okno.

31.2

Na początek powiem, że nie mam pojęcia

Więc zrobię sobie analizę, może komuś pomoże, a może kogoś zmyli.
Na początku była wtyczka. Reek specjalnie dał na to emotkę, czyli jest kluczowa, zwłaszcza że miała wystarczyć do zidentyfikowania sceny. Niestety nie kojarzę wprost żadnej innej sceny z wtyczką niż ta którą podałem wcześniej, chociaż ona od początku nie pasowała do "krótki fragment". Ale zostawmy to na później.

Od pierwszej podpowiedzi wiemy, że w grę wchodzi jakiś zamek (zakładam, że budowla) oraz postać kobieca, Padme lub ktoś bez własnej emotki (Jyn, Qi`ra, Rose etc.). Oczywiste skojarzenie to Naboo... ale mam mocne przeczucie że to detal z Boonta Eve Classic tylko jestem za leniwy żeby przejrzeć znów filmiki.

Powróćmy do wtyczki. Ponieważ - jak już pisałem - nie pamiętam konkretnej sceny z wtyczką użytą dosłownie, zabawię się w odrobinę przenośne znaczenie i uznam, że chodzi o wyciągnięcie wtyczki - a wtedy niech będzie moment kiedy podczas bitwy o Naboo wyłączają się droidy Federacji Handlowej i Padme ostatecznie pokonuje armię żabowatego Gunraya

Zagadka 31 Podpowiedź 3

Kabel zdecydowanie nie jest kluczowy, ale jak ktoś uważnie się przyglądał to mógł zwrócić na niego w tamtej scenie uwagę i od razu skojarzyć (tym bardziej wiedząc, że rozwiązaniem jest krótki fragment). A kto nie zauważył, temu powinny wystarczyć inne emotki.
🕌 🗔🏞
o o ( 🐸🐸)
Pierwszy rząd to scena, a drugi ma Wam pomóc.
Emotki w pierwszym rzędzie od lewej:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/148/mosque_1f54c.png później Amidala i okienko, a następnie
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/148/national-park_1f3de.png
Na końcu drugiego rzędu są żaby.
Jeśli nikt nie zgadnie to rozwiązanie podam jutro około 16.

Re: Zagadka 31 Podpowiedź 3

Jar-Jar opowiada o tym, że Gunganie najprawdopodobniej udali się do świętego miejsca.

Re: Zagadka 31 Podpowiedź 3

Ocho, to jednak raczej nie to, chyba już znam rozwiązanie, ale się pośpieszyłem i zmarnowałem szansę .

31.3

Nie mam pojęcia, ale trzeba coś strzelić, żeby mieć szansę wygrać przynajmniej prawo zadania zagadki

TPM, Amidala decyduje się na powrót z Coruscant na Naboo.

...

Bartoszcze, prawo do zadania zagadki wygrałbyś bez tego strzału, miałem wątpliwości czy powinieneś przejąć Ty czy Jacek za swoją drugą odpowiedź, ale mimo błędnych przeczuć ta analiza zasługuje na jakąś nagrodę, więc proszę.
Jeśli chodzi o rozwiązanie to możliwe, że niektórzy nie pamiętali tej sceny, bo nie była zbyt istotna, ale chodziło o Amidalę patrzącą przez okno pałacu. Mi ta scena kojarzy się przede wszystkim z pewnym detalem w tle, który umieściłem na samym początku zagadki licząc, że ktoś inny też to zauważył.
Tabelka bez zmian:
1. KiraSolo - 6 pkt
2. bartoszcze - 5 pkt
- Emperor Reek - 5 pkt
3. kuba112 - 4 pkt
4. Jacek112 - 3 pkt
- Chopperka - 3 pkt
5. Evening Star - 2 pkt
I bartoszcze zadaje

Re: ...

Tak podejrzewałem że o taką jakąś scenę może chodzić (choć i ślub z Anakinem mi latał po głowie), ale za słabo pamiętam takie detale z TPM.

Re: ...

O to miło, bo i tak, i tak bym nie zgadł . Myślałem, że chodzi o moment kiedy Amidala mówi o połączeniu (kabelek!) sił Gungan i ludzi.

Zagadka 32

To dla odmiany kategoria: scena.
Ewentualna podpowiedź jutro między 20 a 21.

...

Zaczynałem się zastanawiać czy przeczytałeś całego posta.
Rozważam kilka scen, ale niech będzie ta: Solo, Chewbacca zastępuje Qi`rę jako drugi pilot, gdy bohaterowie uciekają z Kessel?

Re: ...

Po prostu nie miałem czasu na wymyślanie wtedy zagadki.

Re: ...

Tak myślałem, choć zwykle w takich sytuacjach informujecie. Ja raczej wymyślam swoje zagadki spontanicznie zamiast dłużej się zastanawiać (chociaż pomysł na ostatnią akurat miałem już wcześniej) przez co są jakie są.

Re: ...

Fakt, mogłem dopisać jeszcze jedno zdanie.

Zagadka 32 podpowiedź 1

Myślałby kto, że scen potencjalnie pasujących nie ma w filmach, patrząc na ilość prób odpowiedzi.
Kategoria: scena, przypomnę.

Ewentualna podpowiedź jutro po 21.

...

To teraz spróbuję z trochę wcześniejszą sceną: Solo, Qi`ra jako Oksana Floren "sprzedaje" Hana i Chewbaccę na Kessel?

nie będzie

podpowiedzi bo Reek zgadł, Qi`ra jest powyżej tych dwóch gamoni, bo oni są na klęczkach

1. KiraSolo - 6 pkt
- Emperor Reek - 6 pkt
2. bartoszcze - 5 pkt
3. kuba112 - 4 pkt
4. Jacek112 - 3 pkt
- Chopperka - 3 pkt
5. Evening Star - 2 pkt

Zagadka 33

Jednak pierwsza myśl była najlepsza, ale i tak nikt mnie przez ten dzień nie ubiegł.
Kategoria: cytat

Jak będzie potrzebna podpowiedź to dam ją jutro około 21.

33

Kto nie strzela ten nie ma.

AOTC, Jar-Jar na Coruscant wita Jedi: "Nooooooooo! Annie? Noooooooo! Little Bitty Annie? Nooooooo! Yousa so biggen! Yiyiyiyyi!"

Zagadka 33 Podpowiedź 1

Kto strzela póki co też nie ma, ale ta zagadka opiera się na skojarzeniach, więc trzeba trochę pomyśleć. Chociaż teraz powinno być łatwiej.

👨‍🌾

Ostatnia emotka:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/120/samsung/93/male-farmer_1f468-200d-1f33e.png
Ewentualna podpowiedź jutro około 21:30.

33.1

Cytat podobny, tylko w ustach Watto

"Annie?? Little Annie?? Naaaah!! You are Annie! It is you! You little womp rat" etc.

Re: 33.1

AOTC oczywiście, kiedy Anakin przyjeżdża na Tatooine szukać matki.

Zagadka 33 Podpowiedź 2

Bartoszcze, zgadnij bo nie chce mi się dawać kolejnych podpowiedzi dla tylko jednej osoby. A jeśli nie dasz rady to ostatnia podpowiedź jutro około 21.
o o( , , ,👨‍🌾 )
Emotka na końcu ta sama co ostatnio.

Re: Zagadka 33 Podpowiedź 2

Też miałem powiedzieć, że we dwóch się w ten konkurs bawimy w ostatnich dniach.

Re: Zagadka 33 Podpowiedź 2

Dopóki mam nad Tobą przewagę nie jest tak źle, ale skoro i tak miałbyś zadać kolejną zagadkę to załatw to teraz, a nie po tym jak przygotuję kolejną podpowiedź. Jeśli musisz to się zastanów, nikt Cię nie ubiegnie.

Re: Zagadka 33 Podpowiedź 2

Zastanawiam się.
Co nie oznacza, że podam inną odpowiedź która mi się obecnie pcha, z zupełnie innego filmu niż do tej pory

Re: Zagadka 33 Podpowiedź 2

Nic nie pisałam, bo nic nie mogłam wymyślić.
Shmi do Anakina, tuż przed śmiercią: "My grown-up son. I`m so proud of you, Annie"?

33.2

Strzelę, bo nic mądrzejszego mi nie przychodzi do głowy niż wczoraj:
ROTJ, Leia wspomina matkę na Endorze.

Zagadka 33 Podpowiedź 3

Bartoszcze myślał, myślał i nie wymyślił. Ale przynajmniej nie jest już jedynym zgadującym. Myślałem o zmianie emotek z dymka, ale tło powinno wystarczyć.
❄❄
o o( , , ,👨‍🌾)

💋
Pierwsze dwie emotki:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/148/snowflake_2744.png
Emotka na dole:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/320/samsung/148/kiss-mark_1f48b.png
Emotka obok tej przedstawiającej Watto ta sama co od pierwszej podpowiedzi.
Jeśli nikt nie zgadnie to rozwiązanie podam jutro około 20.

33.3

Tja. Absolutnie do wymyślenia z pierwszych emotek

TESB, Leia wymyślająca Hanowi od nerfopasów

Re: 33.3

...

Zgadł bartoszcze i po dwóch miesiącach mamy potrójny remis na szczycie tabeli. Emotki symbolizowały kolejne określenia, więc gdybyś przeanalizował cechy postaci mógłbyś do tego dojść od razu, choć ta zagadka w swojej pierwotnej wersji chyba faktycznie należała do trudniejszych, które zadałem w tym konkursie.

1. KiraSolo - 6 pkt
- Emperor Reek - 6 pkt
- bartoszcze - 6 pkt
2. kuba112 - 4 pkt
3. Jacek112 - 3 pkt
- Chopperka - 3 pkt
4. Evening Star - 2 pkt

Re: ...

Moje skojarzenia też mi się bardzo podobały i żałuję tylko, że nie mogę ich teraz wykorzystać do zadania zagadki

Zagadka 34

To dla odmiany kategoria: cytat.Ewentualna podpowiedź jutro po 20.

...

Mi się szczególnie spodobało Yiyiyiyyi, ale ogólnie Twoje odpowiedzi były w miarę logiczne (choć po wczorajszej podpowiedzi spodziewałem się więcej).
Na początek spróbuję z tym: Solo, Lando do L3 "You might wanna buckle up, baby."?

Re: ...

Aż taka personifikacja L3? Lubię to!

Zagadka 34 podpowiedź 1

Patrząc na frekwencję w ostatnich pytaniach to można się zastanawiać czy kolejny sezon ma rację bytu...
...ale to w innym wątku.

Kategoria: cytat.

Jeśli potrzebna będzie kolejna podpowiedź, to jutro po 20.

Re: Zagadka 34 podpowiedź 1

Saw: "You can stand to see the Imperial flag reign across the galaxy?"
Jyn: "It`s not a problem if you don`t look up."

Re: Zagadka 34 podpowiedź 1

No dobra, to strzelam:
TLJ, pokład Supermacy, pierwsza emotka to Finn trzymający laserowy topór, druga emotka to Rose, trzecia emotka to imperialny oficer, czyli Phasma. Phasma do Finna: "Jesteš tylko błędem w systemie".
No i pewnie kulą w płot. 😰

Re: Zagadka 34 podpowiedź 1

Finn był zwykle ukrywany pod emotką szturmowca, doceniam!

Re: Zagadka 34 podpowiedź 1

No cóż, wspięłam się na wyżyny swojej kreatywności, bo bardzo lubię ten konkurs. 😇

Re: Zagadka 34 podpowiedź 1

Spokojnie, jak nikt nie trafi do wieczora, to będzie kolejna szansa z tą zagadką

W poprzedniej zagadce były strzały w AOTC i ROTJ, nawet przez chwilę nie zbliżając się do prawidłowej odpowiedzi (aż do ostatniej podpowiedzi), więc nie ma co się przejmować jeśli się nie trafiło w rozumowanie zadającego

...

Nie wiem, więc możesz już dać kolejną podpowiedź, ale strzelę: Solo, Qi`ra mówi do Hana, który ją znalazł w garderobie Lando coś w stylu "musiałam przymierzyć" (nie znalazłem dokładnego cytatu).
A jak zostanie taka frekwencja to przynajmniej 50% osób będzie chętnych, żeby wprowadzić seriale.

Re: ...

Znaczy te 50% to Ty?

Re: ...

I Am the 50%.
No chyba, że Ty jesteś zwolennikiem ich wprowadzenia.

Re: ...

Raczej nie, bo widziałem raptem parę odcinków Rebelsów. We fragmentowcu można było przynajmniej strzelać od czapy, bo była niewielka szansa że się trafi, ale niewidzianej sceny nie wymyślę...

Re: ...

Nie wiem, jak inni, ale ja przy Waszych zagadkach wymiękam. Poproszę o coś łatwiejszego. 😀 Jakąś bardziej oczywistą scenę na przykład. Tylko nie cytat, błagam! 😋

Re: ...

Ale to już piąty sezon, prawie wszystko już było
A tak poza tym to spróbuj skojarzeń, przecież widzisz, że Reek interpretuje np. Mace jako Lando, pokombinuj jakie możliwe zestawy wchodzą w grę. A jak nie jesteś pewna cytatu, to wyguglaj scenariusze

Re: ...

bartoszcze napisał:
prawie wszystko już było
-----------------------
No wiesz, nie. Ciągle jestem w stanie wymyślić sporo zagadek z niewykorzystanych scen i cytatów. Mam nawet w notatniku ponad 10. Wszystko zależy od tego, ile momentów potrafisz wyłowić.
I tak, ja też nie jestem ostatnio aktywna, bo nie potrafię na nic wpaść. Ale myślę.

Re: ...

Wiesz, ja sobie nie notuję ale 10 zagadek to wystarczy najwyżej na 1/4 sezonu. Scen jest dużo, ale potem jest pytanie jak je przedstawić tym, co mamy, i to jeszcze tak, żeby nie wyeliminować na wstępie 90% filmów.

Re: ...

Nie mogą być za łatwe, bo znowu konkurs by się skończył w 11 dni. Ale wydaje mi się, że po mojej trzeciej podpowiedzi (o ile nie drugiej) rozwiązania są już oczywiste, więc można zgadnąć wtedy, jeśli będzie się najszybszym. Na razie strzel, będziesz mieć duże szanse na prawo do zadania kolejnej zagadki.

Re: ...

To spróbuję pomyśleć. Ale straaaasznie ciężko mi idzie. 😲

Re: ...

Przy tej zagadce to normalne.

pozaregulaminowo

podpowiem, że emotki przedstawiają - w mniejszym lub większym stopniu - zarówno cytat, jak i scenę, z której pochodzi

Ale regulaminowa podpowiedź z kolejnymi emotkami będzie wieczorem.

Zagadka 34 podpowiedź 2

Widzę, że jak trochę pozachęcać, to wcale nie jest tak źle

Przypominam, że formalnie kategoria "cytat" (nie musi być superdokładnie) - ale scenę, z której cytat pochodzi, można by było przedstawić w zasadzie identycznie. Oczywiście emotki nie muszą być traktowane dosłownie.

Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro między 20 a 21.

Re: Zagadka 34 podpowiedź 2

Saw Gerrera do małej Jyn po jej odnalezieniu w kryjówce: "We have a long ride ahead of us".

Re: Zagadka 34 podpowiedź 2

Wcześniej nie mogłam.
A teraz spróbuję tak: Łotr 1, Jedha, oddział szturmowców (wraz z dowódcą) pojmał Jyn (druga emotka) i Cassiana. Pojawia się Chirrut (pierwsza emotka) i mówi: ,,Pozwólcie im odejść w pokoju", czy coś w tym stylu.

Re: Zagadka 34 podpowiedź 2

Chirrut raczej by się chował pod postacią Kanaana, sądzę. Niemniej bardzo mi się podoba pomysłowość!

...

TLJ, Phasma do Finna: "FN-2187. So good to have you back."?

Re: ...

W sumie sam nie wiem, czy Phasmę lepiej pokazywać emotką postaci kobiecej, czy emotką imperialnego oficera

Re: ...

Emotką Boby.

Re: ...

To też niezły pomysł

znów wszyscy pozostali

czekają do wieczora?

Zagadka 34 podpowiedź 3

Kategoria: cytat. Zasadniczo cytat, który jest arcypoprawnym rozwiązaniem, jest zawarty w pierwotnych dwóch emotkach - ale jak ktoś poda coś z dalszej części rozmowy, to pewnie uznam.
Jednocześnie powtarzam, że tymi samymi emotkami można byłoby opisać scenę bez przytaczania cytatu ale kategoria jest jaka jest.

Drugi rząd w zasadzie odnosi się do sceny, ale też mieści się w kontynuacji dialogu.

o o ( )
()

Gdyby nikt nie zgadł, to rozwiązanie jutro po 20 - nie mam wątpliwości kto wtedy zada zagadkę, i wydaje mi się niemal niemożliwe, żeby bardziej się przybliżyć do rozwiązania, ale go nie podać.

Re: Zagadka 34 podpowiedź 3

Re: Zagadka 34 podpowiedź 3

Jyn do Sawa: "The last time I saw you, you gave me a knife and loaded blaster and told me to wait in a bunker until daylight".

Re: Zagadka 34 podpowiedź 3

Nie wiem czy było, czy nie (przyznam szczerze, że nie chce mi się przeglądać poprzednich odpowiedzi ): " Saw, it`s Lyra. It`s happened. He`s come for us."

czyżby

jednak trzecia nieodgadnięta moja zagadka w tej edycji...?

Na JEDEN ważny pomysł nikt na razie nie wpadł...

...

Eh, dopóki ja nie odpowiem to bartoszcze nie da żadnej pozaregulaminowej wskazówki. Rozważałem kilka możliwości, ale spróbuję z tym dialogiem z TFA:
"- Do you remember me?
- FN-2187"

Re: ...

Akurat była pozaregulaminowa wskazówka 20 minut wcześniej, że jeden ważny element jest do uzupełnienia (nie mogłem napisać że Kira go pominęła) - zignorowałeś tę wskazówkę i zrecyklowałeś swój poprzedni wariant Finn-Phasma

Re: ...

Ale mi chodziło o taką, któraby mi pomogła.

Jacek112 to jednak porządna firma

Niby się obija przez trzy dni a potem TADAM! tylko dawał innym szansę

Tak, to początek "Łotra" i Lyra dzwoniąca (?) do Sawa Kira była tak bliziutko, ale uparcie trzymała się Jyn...

1. KiraSolo - 6 pkt
- Emperor Reek - 6 pkt
- bartoszcze - 6 pkt
2. kuba112 - 4 pkt
- Jacek112 - 4 pkt
3. Chopperka - 3 pkt
4. Evening Star - 2 pkt

No i Jacek zadaje, oczywiście.

Zagadka 35

Tak, to wszystko było częścią planu, mającego na celu uśpić waszą czujność .
Kategoria: scenaPodpowiedź jutro po 18.
Sama scena jest dość prosta, ale staram się ją przedstawić tak, żeby bez odpowiednich skojarzeń nie dało się jej odgadnąć.

Re: Zagadka 35

ROTJ, Vader przylatuje na Drugą Gwiazdę Śmierci i maszeruje między oficerami, rozmawiając z jednym z nich? https://youtu.be/qQB2NXfJev0 mniej więcej od 1:27.

35

ANH, narada na Gwieździe Śmierci. Ta z "I find you lack of faith disturbing"

Re: 35

*your

Zagadka 35 Podpowiedź 1

Kategoria: scenaPodpowiedź jutro po 18.

Re: Zagadka 35 Podpowiedź 1

Scena z Vaderem i Imperatorem pod koniec ROTS. https://youtu.be/DCoZItw93sQ

Odgadła Kira.

Tabelka:
1. KiraSolo - 7 pkt
2. Emperor Reek - 6 pkt
- bartoszcze - 6 pkt
3. kuba112 - 4 pkt
- Jacek112 - 4 pkt
4. Chopperka - 3 pkt
5. Evening Star - 2 pkt

Dokładnie o tę scenę chodziło. Thrawn reprezentuje klona marynarki.

Zagadka 36

Kategoria: scena.
🌅
Druga emotka: https://s3.amazonaws.com/pix.iemoji.com/images/emoji/apple/ios-11/256/sunrise.png (tak, tam jest napisane "sunrise", ale nie sugerujcie się tym za bardzo).
W razie potrzeby podpowiedź jutro koło 20.

Re: Zagadka 36

TLJ, Crait, Finn na ślizgaczu leci prosto w paszczę rozgrzewające się superdziała.

Re: Zagadka 36

X-wing i Sokół wylatują z 2 Gwiazdy Śmierci, a ta chwilę później wybucha.

...

ANH, Luke obserwuje dwa Słońca na Tatooine?

36

R1, Cassian na Scarif czeka na nadejście fali uderzeniowej?

Zagadka 36 podpowiedź 1

Kategoria: scena.

🌅
=

Druga górna emotka bez zmian. Ewentualna kolejna podpowiedź jutro ok. 18:30.

Re: Zagadka 36 podpowiedź 1

Rey w imperialnym hełmie na Jakku, TFA.

Re: Zagadka 36 podpowiedź 1

Poprawka, to był rebeliancki hełm. https://www.youtube.com/watch?v=c2e8oTDPGTI około 1.06.

...

Jacek był szybszy, więc muszę zmienić. TLJ, śmierć Paige Tico?

Zgadł Jacek112

Zagadka była z początku trochę podstępna, ale nie chciałam zadać zbyt oczywistej. Teraz Jacek zadaje.

Tabelka:
1. KiraSolo - 7 pkt
2. Emperor Reek - 6 pkt
- bartoszcze - 6 pkt
3. Jacek112 - 5 pkt
4. kuba112 - 4 pkt
5. Chopperka - 3 pkt
6. Evening Star - 2 pkt

Re: Zgadł Jacek112

Zagadkę dam jutro po 18.

Zagadka 37

To ja zadam coś takiego:

🍔
https://emojipedia.org/hamburger/

Znowu dość prosta scena, dlatego postaram się ją zadać w sposób nieoczywisty.

Re: Zagadka 37

Zapomniałem napisać, podpowiedź dziś po 18.

Re: Zagadka 37

Mam pomysły interpretacyjne, tylko problem z ustaleniem sceny...

...

To raczej nie jest nieoczywiste, ale spróbuję: wizyta Kenobiego u Dexa w AOTC?

Zagadla 37 Podpowiedź 1

Teraz powinno być już prościej:

👽 | 🍔
Pierwsza emotka: https://emojipedia.org/extraterrestrial-alien/
Ostatnia emotka: https://emojipedia.org/hamburger/

Przypominam, że jest to scena. Podpowiedź jutro po 18.

...

AOTC, Kenobi pije w Outlanderze, gdzie zostaje zaczepiony przez Sel`Sabagno?

37.1

ANH, Kenobi proponuje że postawi Pondzie?

Zagadka 37 Podpowiedź 2

👽 | 🍔

👽 = 🦒

Pierwsza emotka z górnej linijki: https://emojipedia.org/extraterrestrial-alien/
Ostatnia emotka z górnej linijki: https://emojipedia.org/hamburger/
Poniżej głównej zagadki jest podpowiedź: https://emojipedia.org/extraterrestrial-alien/ = https://emojipedia.org/giraffe-face/

Teraz raczej odgadniecie bez większych problemów. Acha, jeszcze przypomnę, że chodzi o scenę.

Re: Zagadka 37 Podpowiedź 2

Ostatnia podpowiedź jutro po 18 (choć myślę, że teraz ktoś zgadnie).

Zagadka 37 Podpowiedź 3

Kurde, serio nikt nawet nie próbował? Przecież wystarczyło obejrzeć jedną dłuższą sekwencję gdzie występowały postacie oznaczone 2 pierwszymi emotkami aby odgadnąć. No, ale mniejsza o to, teraz to już raczej będzie na zasadzie kto pierwszy ten lepszy.

👽 |

____________________🍔 🍔 🍔👽 = 🦒

Pierwsza emotka z górnej linijki: https://emojipedia.org/extraterrestrial-alien/
Emotki pomiędzy klonami: https://emojipedia.org/hamburger/
Poniżej głównej zagadki jest podpowiedź: https://emojipedia.org/extraterrestrial-alien/ = https://emojipedia.org/giraffe-face/

Kreski na dole należy potraktować jako spacje. Emotki na dole są na dole, ponieważ w filmie osoby przez nie reprezentowane również są niżej.

Jeśli nikt nie zgadnie (w co szczerzę wątpię) to wyjaśnienie ukaże się jutro po 19.

...

Miałem spróbować, ale zapomniałem. AOTC, Kenobi obserwuje jedzące klony na Kamino. Towarzyszą mu Lama Su i Taun We?

Re: ...

Popieram przedmówcę.

Re: ...

Właśnie też chciałam o tym napisać, ale się spóźniłam.

Jacek dawaj!

Muszę przyznać, że i pierwotna zagadka, i druga podpowiedź sprowadziły mnie na kompletne manowce

Zgadł Reek.

Chyba każdy się domyśla jak do tego doszedł. W skrócie emotka kosmity, która równa jest żyrafie to długoszyi Kaminoanin. Kreska | oznacza szybę przez którą patrzył Obi, a burger symbolizuje jedzenie.

Tabelka:
1. KiraSolo - 7 pkt
- Emperor Reek - 7 pkt
2. bartoszcze - 6 pkt
3. Jacek112 - 5 pkt
4. kuba112 - 4 pkt
5. Chopperka - 3 pkt
6. Evening Star - 2 pkt

Zagadka 38

Kategoria: cytat
💡?
Pierwsza emotka:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/148/electric-light-bulb_1f4a1.png
Może ktoś już zgadnie, a jak nie to podpowiedź jutro około 16.

Re: Zagadka 38

TPM, Anakin odpala C3PO, a ten się pyta "Gdzie są wszyscy?".

Zagadka 38 Podpowiedź 1

Nawet nasz bastionowy prowodyr nie strzelał? Przynajmniej Jacek próbował, ale bezskutecznie.
💡⏲?

Pierwsza emotka ta sama, druga wygląda tak:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/148/timer-clock_23f2.png
A ta na dole tak:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/320/samsung/78/skull-and-crossbones_2620.png
Ewentualna kolejna podpowiedź jutro około 16.

Re: Zagadka 38 Podpowiedź 1

Wyszedłem zajentyk.

Re: Zagadka 38 Podpowiedź 1

Trochę w ciemno, ale niech będzie: TFA, Finn o bazie Starkiller na naradzie Ruchu Oporu: "It uses the power of the sun. As the weapon is charged, the sun is drained until it disappears".

38.1

Strzelmy spod dużego palca: Solo, kosmiczna ośmiornica wciągana do czarnej dziury.

Re: 38.1

Ale jak już nabijasz dwa posty i strzelasz to mógłbyś się wysilić chociaż na tyle, żeby podać cytat.

Re: 38.1

Jestem zmęczony. Teraz zauważyłem że kategoria cytat

(BTW już chyba wiem gdzie szukać, więc nie ma co się wysilać oczywiście błędnym cytatem)

Zagadka 38 Podpowiedź 2

Przypominam, że chodzi o cytat, a właściwie dialog, ale w rozwiązaniu wymagam kwestii z pierwszej wersji zagadki.
o o(15)
o o(💡⏲)
o o(☠)
o o()
Emotki z poprzedniej zagadki są teraz w nawiasach (z pierwszej linijki w drugiej, a z drugiej w trzeciej).
Teraz będzie łatwo, ale jak nikt nie zgadnie to ostatnia podpowiedź najpewniej będzie jutro około 15.

38.2

Wchodzimy na coraz wyższy poziom wyrafinowania skojarzeń?

R1, przesłuchanie Jyn na Yavinie, Cassian: "Any idea where he`s been all that time?"

(po poprzedniej podpowiedzi byłem - po fakcie - prawie pewien że chodzi o cytaty z bitwy nad Starkillerem)

...

Prowodyr zgadł i podobnie jak wspominałem po swojej ostatniej zagadce mamy potrójny remis na szczycie, ale wszyscy jesteśmy o punkt bliżsi zwycięstwa. Chodziło o dialog Jyn i Cassiana, ale tak jak pisałem ta kwestia wystarczy. A skojarzenia chyba nie były szczególnie wyrafinowane.
Tabelka:
1. KiraSolo - 7 pkt
-. Emperor Reek - 7 pkt
-. bartoszcze - 7 pkt
2. Jacek112 - 5 pkt
3. kuba112 - 4 pkt
4. Chopperka - 3 pkt
5. Evening Star - 2 pkt

Re: ...

Cóż, zdecydowanie nie kojarzyło mi się, żeby żarówka miała oznaczać pomysł, zdecydowanie celowałem w "światło"

Zagadka 39

Tym razem kategoria: scena.
Odpowiedź może wskazywać na konkretny moment -lub na szerszą scenę, jeżeli będzie zawierać ważny szczegół.Ewentualna podpowiedź jutro po 20.
Jeśli ktoś odpowiada filmikiem, to proszę też o krótki opis, przynajmniej wskazujący o jaki film chodzi.

Re: Zagadka 39

https://youtu.be/xy6NH9gtJjE 0:11-0:24 - Han i Finn łapią Phasmę i Finn cieszy się, że tym razem to on jest górą. Czyli scena z "teraz jestem Finn".
A przy poprzedniej zagadce myślałam i o pomyśle, i o świetle, choć bardziej przeczuwałam pomysł.

...

Jest kilka sensownych interpretacji. Końcówka Solo, Han wraca na rewanż z Landem, chodzi o moment w którym odbierają Calrissianowi kartę?

Re: ...

Zagadka tak została pomyślana, żeby były możliwe różne interpretacje

Zagadka 39 podpowiedź 1

Kategoria: scena.

Odpowiedź może wskazywać na konkretny moment - lub na szerszą scenę, jeżeli będzie zawierać ważny szczegół.Ewentualna druga podpowiedź jutro po 20.

Jeśli ktoś odpowiada filmikiem, to proszę też o krótki opis, przynajmniej wskazujący o jaki film chodzi.

Re: Zagadka 39 podpowiedź 1

Jango trafia w płaszcz Windu w AOTC?

Re: Zagadka 39 podpowiedź 1

Reek przed chwilą podał tę scenę, Gapciu.

Re: Zagadka 39 podpowiedź 1

To ja spróbuję tak: AOTC, Mace odbija strzały droidów na Geonosis ( https://youtu.be/ut4WoDi-AEM 2:13).

Re: Zagadka 39 podpowiedź 1

I tak sobie teraz myślę: w co byście celowali gdyby dał jedną emotkę C3 jak pierwotnie planowałem...

Re: Zagadka 39 podpowiedź 1

Solo, tuż przed odlotem Sokołem Han z ekipą (w tym Lando i L3 ze swoją armią droidów) strzelają do imperialnych?

Re: Zagadka 39 podpowiedź 1

Znaczy, walka na Kessel?

Re: Zagadka 39 podpowiedź 1

Tak.

...

AOTC, Super Battle Droidy wychodzą strzelając do Windu, a Jango atakuje go miotaczem ognia, ale trafia w płaszcz?

Zagadka 39 podpowiedź 2

Kategoria: scena.

Odpowiedź może wskazywać na konkretny moment - lub na szerszą scenę, jeżeli będzie zawierać kluczowy szczegół.Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro między 20 a 21.

Jeśli ktoś odpowiada filmikiem, to proszę też o krótki opis, przynajmniej wskazujący o jaki film chodzi.

BTW czemu Jacek112 znowu się obija? Znowu czeka na 5 minut przed rozwiązaniem?

Re: Zagadka 39 podpowiedź 2

Obstawię, że Padmé to Qi`ra i chodzi o moment z "Solo", kiedy Han, Lando i Qi`ra (?) tuż po pierwszym spotkaniu wchodzą do sali, w której L3 zachęca jakiegoś droida w klatce do buntu, a potem Lando ją uspokaja. To było chyba na Vandorze, na krótko po pierwszej partyjce sabacca między Hanem a Landem, jeśli nie dość dokładnie opisałam. Pierwsza scena, w której pojawia się L3.

Re: Zagadka 39 podpowiedź 2

Przyznam szczerze, że nie chce mi się myśleć nad zagadkami i zazwyczaj piszę tylko wtedy kiedy już na pierwszy rzut oka mam pomysł . Ale jako iż czuję się wywołany to spróbuję: Amidala i Panaka przebiegają do okna po drugiej stronie korytarza, cały czas strzelając do droidów.

...

TPM, Panaka i Padme łapią Gunraya i Haako w pułapkę? Jako kluczowy szczegół obstawiam moment w którym Padme rzuca kapitanowi broń, a on strzela w droida obok wicekróla.

najprostsze jest najlepsze

Poszukiwana odpowiedź brzmiała:
Kapitan Panaka strzela do droidów podczas szturmu na pałac w Theed (Amidala tylko naprowadzała na właściwe tory). Ponieważ dopuściłem szerszą scenę (szturm jako całość), może być czy to strzelanina w hangarze, czy na korytarzu

Niestety (dla Reeka) scena przechytrzenia Gunraya to następna.

Tabelka:
1. KiraSolo - 7 pkt
-. Emperor Reek - 7 pkt
-. bartoszcze - 7 pkt
2. Jacek112 - 6 pkt
3. kuba112 - 4 pkt
4. Chopperka - 3 pkt
5. Evening Star - 2 pkt

I Jacek112 zadaje

Zagadka 40

To ja teraz lekko ściągnę.
Kategoria: scenaPodpowiedź jutro po 19.00.

Re: Zagadka 40

(nie żebym przegapił, tylko na razie nie umiem poukładać tego układu emotek w konkretną scenę)

...

TLJ, Finn pokanuje Phasmę?

40.

Rozmowa Lando, Hana i Qi`ry w Fort Ypso?

Zagadka 40 Podpowiedź 1

Kategoria: scena
Rozwiązanie to bardzo konkretny moment, może być dłuższy fragment jeśli zawarty będzie pewien szczegół.

===> ===> 👮👮👮

Emotka spoza Bastionu powtórzona 3 razy: https://emojipedia.org/police-officer/

Podpowiedź jutro po 19.00.

Re: Zagadka 40 Podpowiedź 1

Re: Zagadka 40 Podpowiedź 1

Czyli scena w stolicy Naboo w TPM, kiedy Padmé daje znaki swojemu ochroniarzowi, a potem rozpoczyna się strzelanina.

Zgadła Kira

Właśnie o dawanie sobie sygnałów chodziło.

Tabelka:
1. KiraSolo - 8 pkt
2. Emperor Reek - 7 pkt
-. bartoszcze - 7 pkt
3. Jacek112 - 6 pkt
4. kuba112 - 4 pkt
5. Chopperka - 3 pkt
6. Evening Star - 2 pkt

Zagadka 41
Chodzi o scenę. Ewentualna podpowiedź jutro po 7 rano.

Re: Zagadka 41

Przebudzenie Mocy, Kylo demoluje salę przesłuchań po ucieczce Rey, a przerażeni szturmowcy wycofują się spod drzwi.

Re: Zagadka 41

https://www.youtube.com/watch?v=2WBG2rJZGW8 Około 9.07, czyli przewracający się szturmowcy.

Re: Zagadka 41

Przemówienie Huxa na bazie Starkiller.

41

Bardziej pasowałoby do cytatu, ale niech będzie tak:
R1, Krennic na Scarif rozkazuje wysłać szturmowców przeciwko rebeliantom.

Re: 41

(teraz przyszła mi do głowy inna...)

Re: 41

Zdarza się.

Re: 41

Może jeszcze zdążę

Re: 41

Nie zdążę

Zgadł...

...kuba112. Wprawdzie odpowiedział Jackowi, ale chyba wszyscy się domyślamy, że to odpowiedź na zagadkę.

Tabelka:
1. KiraSolo - 8 pkt
2. Emperor Reek - 7 pkt
- bartoszcze - 7 pkt
3. Jacek112 - 6 pkt
4. kuba112 - 5 pkt
5. Chopperka - 3 pkt
6. Evening Star - 2 pkt

Kuba zadaje. (Zadawaj, Kuba!).

Zagadka 42


Podpowiedź jutro o 19:00.
Kategoria scena

Re: Zagadka 42

Solo, pierwsze spotkanie Hana i Chewie, kiedy Hana wrzucają do tego dołka będącego więzieniem, a Chewie się z wściekłością na niego rzuca.

Re: Zagadka 42

Przed chwilą, jak pisałam, słownik poprawił mi "Chewie" na "Chlewie" - dobrze, źe sprawdziłam przed wysłaniem. 😁 😲

42

TFA, Chewie ryczy ze złości po śmierci Hana.

...

Chwilę po tym co podał bartoszcze. Chewie strzela do Kylo po śmierci Hana?

/...\

Emperor Reed zjadł.
Tabelka:
1. KiraSolo - 8 pkt
- Emperor Reek - 8 pkt
2. bartoszcze - 7 pkt
3. Jacek112 - 6 pkt
4. kuba112 - 5 pkt
5. Chopperka - 3 pkt
6. Evening Star - 2 pkt

Re: /...\

*Reek zgadł

Re: /...\

Widzę, że nie tylko mi słownik szaleje. 😉

Zagadka 43

Przynajmniej Emperor od razu się zgadzał. Zobaczymy czy bartoszcze znów nas dogoni, czy zgadnie ktoś inny.
Kategoria: scena

Podpowiedź jutro około 15.

Re: Zagadka 43

Tzw. „UNLIMITED POWAAAH!!!”.

43

Wszystkie odpowiedzi związane po prostu z użyciem błyskawic Mocy byłyby za proste, więc:
SOLO, przelot przez Wir Akkadyjski?

Zagadka 43 Podpowiedź 1

Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Ale nie mówię, że w tym wypadku tak jest.


Nie wiem kiedy będę mógł dać następną podpowiedź, na ten moment jutro około 16. Jak coś się zmieni to napiszę.

Re: Zagadka 43 Podpowiedź 1

Pierwsze uruchomienie C-3PO przez Anakina.

Zagadka 43 Podpowiedź 2

Chopperka przynajmniej próbowała, ale bezskutecznie.


Rozwiązaniem jest konkretny moment przedstawiony w pierwszej wersji zagadki. W razie potrzeby ostatnia podpowiedź jutro około 15:30.

Re: Zagadka 43 Podpowiedź 2

R2 razi droida bojowego w hangarze podczas gdy Anakin i Obi-Wan ratują kanclerza.

43.2

ROTS, R2 razi prądem droidy Grievousa, pozwalając Anakinowi i Kenobiemu na odzyskanie mieczy.

https://www.youtube.com/watch?v=7WQqEl4pMJ0 1:55

...

I bartoszcze znów nas dogania. Zaskakujące jak fabuła TFA.

Tabelka:
1. KiraSolo - 8 pkt
-. Emperor Reek - 8 pkt
-. bartoszcze - 8 pkt
2. Jacek112 - 6 pkt
3. kuba112 - 5 pkt
4. Chopperka - 3 pkt
5. Evening Star - 2 pkt

Re: ...

To wygląda jak ustawianie się do finiszu.

Re: ...

To teraz zgadnie ktoś inny, potem Kira, ktoś inny, ja, Ty, ktoś inny i finiszujemy?

Zagadka 44

Kategoria: scena.Ewentualna podpowiedź jutro... po 19.30, a jak się nie wyrobię to może po 22.

Re: Zagadka 44

C-3PO dostaje w Mieście w Chmurach i rozpada się na części, podczas gdy Lando oprowadza pozostałych? https://youtu.be/VND-L2EL8BQ

...

Solo, L3 na Vandorze przekonuje WG-22, że jest wykorzystywany i sprzecza się z Ralakilim po czym interweniuje Lando?

Zagadka 44 podpowiedź 1

Przypominam, że kategoria: scena.Jeśli nikt nie zgadnie, to kolejna podpowiedź jutro między 20 a 21.

Jak zwykle proszę, żeby do filmiku był krótki opis, tak jak zrobiła to Kira.

Re: Zagadka 44 podpowiedź 1

Lojalnie uprzedzam, że zagadka do końca będzie prezentowana minimalistycznie, więc lepiej strzelać niż czekać.

...

Solo, Lando na Kessel biegnie ratować L3 i ich ostatnia rozmowa?

Zagadka 44 podpowiedź 2

Widzę, że wszyscy czają się na moment "kto pierwszy ten lepszy", nikt nie strzela żeby innym mimowolnie nie podpowiedzieć...

Kategoria: scena. Kluczowy fragment jest zawarty w pierwotnej zagadce.Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro między 20 a 21.

Jak zwykle proszę, żeby w odpowiedzi filmikiem był też krótki opis.

Re: Zagadka 44 podpowiedź 2

SOLO, Lando i L3 pilotują Sokoła, lecąc na Kessel.

Re: Zagadka 44 podpowiedź 2

Scena, w której „umysł” L3 zostaje wprowadzony do komputera Sokoła, a Lando jest pod wrażeniem.

Re: Zagadka 44 podpowiedź 2

Śmierć Val?

Re: Zagadka 44 podpowiedź 2

Zapomniałem o opisie, choć chyba wiadomo o co chodzi: Solo, Val wysadza most i ginie?

Zagadka 44 podpowiedź 3

Teraz to już kto pierwszy ten lepszy
A może nie...

Kategoria: scena. Kluczowy fragment jest zawarty w pierwotnej zagadce.Jeśli nikt nie zgadnie to rozwiązanie jutro między 20 a 21. Jakby co to nie mam wątpliwości kto zada, przynajmniej na ten moment...

...

Trochę to scena, a trochę cytat i ryzyko pauzowania przez następną zagadkę jest zbyt duże, ale trudno: https://www.youtube.com/watch?v=czAz9hoe6YM 3:10-3:17
Solo, C-3P0 przedstawia się Lando, który jednak nie zwraca na niego uwagi?

19 minut

Mówiłem że będzie kto pierwszy ten lepszy. Chociaż chyba Reekowi potrącę ćwierć punktu za pomylenie filmu

Tabelka:
1. Emperor Reek - 8,75 pkt
2. KiraSolo - 8 pkt
-. bartoszcze - 8 pkt
3. Jacek112 - 6 pkt
4. kuba112 - 5 pkt
5. Chopperka - 3 pkt
6. Evening Star - 2 pkt

I nieważne co dokładnie C3PO mówił

Re: 19 minut

No dobra, prawidłowa tabelka:
1. Emperor Reek - 9 pkt
2. KiraSolo - 8 pkt
-. bartoszcze - 8 pkt
3. Jacek112 - 6 pkt
4. kuba112 - 5 pkt
5. Chopperka - 3 pkt
6. Evening Star - 2 pkt

Zagadka 45

Widzę że z filmami jak z niemieckimi rodzajnikami na sprawdzianach. A ten Solo to już tak z przyzwyczajenia.
Kategoria: cytat

Podpowiedź jutro około 18:30.

Re: Zagadka 45

TESB, wizja Luke`a w drzewie na Dagobah. Z Vaderem, oczywiście.

Re: Zagadka 45

(cytat)

45

A strzelmy od razu:
TESB, "Join me, and together we can rule the galaxy as father and son"

Zagadka 45 Podpowiedź 1

o o ( )
Teraz ktoś może już zgadnie, choć zostaje kilka możliwości. Ewentualna podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 45 Podpowiedź 1

"Your father was seduced by the dark side of the Force. He ceased to be Anakin Skywalker... and became Darth Vader. When that happened... the good man who was your father was destroyed" (Obi-Wan, ROTJ).

45.1

To niech będzie klasyczny cytat z ANH
"A young Jedi named Darth Vader, who was a pupil of mine until he turned to evil, helped the Empire hunt down and destroy the Jedi Knights. He betrayed and murdered your father."

Zagadka 45 Podpowiedź 2

Pozostali postanowili już zrezygnować z udziału w tej edycji?
o o ( )

Teraz raczej ktoś zgadnie, ale jeśli nie podpowiedź będzie jutro około 21.

Re: Zagadka 45 Podpowiedź 2

Obi-wan dobrze cię wyszkolił. TESB.

Re: Zagadka 45 Podpowiedź 2

Kenobi do Luke`a w ROTJ: "You cannot escape your destiny. You must face Darth Vader again".

45.2

TESB, "If you choose to face Vader, you will do it alone."?

...

Kira po raz kolejny w tej edycji odgaduje moją zagadkę i jest o punkt od wygrania tej edycji.
Tabelka:
1. Emperor Reek - 9 pkt
-. KiraSolo - 9 pkt
2. bartoszcze - 8 pkt
3. Jacek112 - 6 pkt
4. kuba112 - 5 pkt
5. Chopperka - 3 pkt
6. Evening Star - 2 pkt

Zagadka 46

Reek, ale tak naprawdę to Ty jesteś bliżej, bo ja teraz nie zgaduję.

Kategoria: scena. Podpowiedź jutro ok. 14:00.

Re: Zagadka 46

Początek Nowej Nadziei, C-3PO idzie razem z R2-D2, nagle słychać strzały i wszystko się trzęsie?

...

Niby tak, ale nie mam szczególnie dużych szans, żeby zgadnąć od razu. Na początek spróbuję tak: TESB, pocałunek Lei i Hana na Falconie przerwany przez przyjście C-3P0?

Koniec edycji

Koniec, bo Emperor Reek zgadł. Mówiłam, że to on jest bliżej? Chodziło mi dokładnie o fragment, kiedy C-3PO się wtrąca i Han się na niego złości, ale to właściwie ta sama scena.
Zmagania trwały prawie 3 miesiące (najdłużej jak dotąd) i tym razem nie ma remisów.
Tabelka podsumowująca:
1. Emperor Reek - 10 pkt
2. KiraSolo - 9 pkt
3. bartoszcze - 8 pkt
4. Jacek112 - 6 pkt
5. kuba112 - 5 pkt
6. Chopperka - 3 pkt
7. Evening Star - 2 pkt

Gratuluję trzeciego zwycięstwa w ciągu pięciu sezonów, Reek! Już drugi raz pokonałeś mnie jednym punktem i nie powiem, że sama nie chciałabym wygrać, ale i tak gratulacje.

Re: Koniec edycji

Dziękuję i też gratuluję kolejnego drugiego miejsca, może następnym razem uda Ci się wygrać? Dla pozostałych też gratulacje, wygrana cieszy jeszcze bardziej po kompromitacji w poprzedniej edycji, chociaż moim celem było odzyskanie pierwszego miejsca w tabeli wszech czasów. Nie wiem czy jest teraz potrzeba, żeby coś zmieniać, ale jak ktoś ma jakieś pomysły proszę o podanie ich w temacie organizacyjnym jak najszybciej, żeby znowu nie robić wszystkiego na ostatnią chwilę. Kolejną edycję rozpocznę w czwartek albo piątek.

Re: Koniec edycji

Dzięki. Osobiście nie mam żadnych uwag co do zasad, ale jeszcze zobaczymy, jak inni.

Re: Koniec edycji

Nie zmian w zasadach trzeba tylko więcej uczestników

Gratuluję Wam oczywiście pierwszego i drugiego miejsca. Zawsze dobrze się czuję dyskretnie w dalszym rzędzie

Re: Koniec edycji

Ale nikogo nie zmusimy do udziału.

statystyki sezonu V

7 punktujących
46 zagadek
88 dni

Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.