Forum

Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon VIII

Czas najwyższy zobaczyć, czy entuzjazm do zagadek emotkowych nie osłabł tak, jak sugerowałaby końcówka sezonu siódmego.

Regulamin konkursu (nie zmienił się, ale przypominamy):

Część I. Zasady ogólne
1. Każdy użytkownik Bastionu mogący pisać posty na forum oraz mający ochotę na wspólną zabawę może wziąć udział w konkursie.
2. Konkurs polega na odgadnięciu zagadki zadanej przez jednego z użytkowników.
3. Zagadka polega na odgadnięciu sceny lub cytatu (z filmowych odsłon Gwiezdnych wojen: Mrocznego widma, Ataku klonów, Zemsty Sithów, Hana Solo, Łotra 1, Nowej nadziei, Imperium kontratakuje, Powrotu Jedi, Przebudzenia Mocy, Ostatniego Jedi), które będą przedstawione za pomocą emotek. Zadający zagadkę ma obowiązek zaznaczenia w niej, czy chodzi mu o scenę, czy o cytat.
4. Jako "emotki" rozumie się emotki bastionowe, emoji czy jakieś elementy graficzne imitujące emotki.
5. Użytkownik zadający zagadkę lub podpowiedź, wykorzystujące emotki pozabastionowe lub elementy graficzne imitujące emotki ma obowiązek dokładnego opisu tychże, poprzez wklejenie linku do wyszukiwania w grafice, podanie oficjalnej nazwy emotki lub słowne opisanie formy graficznej.

Część II. Punktacja i zasady oceniania
6. Za każdą prawidłową odpowiedź na całe pytanie, którą wskazuje zadający pytanie, otrzymuje się 1 punkt i prawo do zadania 1 następnej zagadki, z zastrzeżeniem pkt. 17.
7. Kto pierwszy osiągnie liczbę 10 punktów, ten zwycięża w danej Edycji.
8. Każdy post zawierający wskazanie prawidłowej odpowiedzi winien mieć także w swojej treści aktualną tabelkę wyników z podziałem na miejsca.
9. Na każdego użytkownika przypada 1 odpowiedź na 1 pytanie główne, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w punkcie 12.
10. Nie można zmienić udzielonej odpowiedzi. Wyjątkami są 2 podane niżej sytuacje:
a) popełnienie błędu w opisie sceny - w tym przypadku można tylko się poprawić,
b) udzielenie odpowiedzi, która już padła od 0 do 5 minut wcześniej - w tym przypadku można podać inną odpowiedź.
Wówczas można się poprawić bez ograniczenia czasowego (najlepiej w odpowiedzi na swojego posta z błędem). Jeśli jednak ktoś inny poda wcześniej poprawioną odpowiedź i okaże się ona poprawna, to on otrzymuje punkt.
11. W poście z treścią zagadki prowadzący zobowiązany jest także podać przewidywany czas zamieszczenia podpowiedzi (patrz punkt 12) z dokładnością do godziny i tak samo w poście z każdą kolejną podpowiedzą, za wyjątkiem trzeciej (patrz punkty 13-14).
12. Jeżeli po upływie 20 godzin od zadania zagadki lub podpowiedzi nie padnie poprawna odpowiedź, zadający pytanie jest zobowiązany zadać podpowiedź w przeciągu 8 godzin. Wówczas na jednego Uczestnika przypada 1 odpowiedź dodatkowa przypadająca na 1 podpowiedź.
13. Jeśli po trzech podpowiedziach, do których stosuje się odpowiednio punkty 9-12 i 14-15, nikt nie zgadnie, zadający zagadkę winien w przeciągu 20-28 godzin po trzeciej podpowiedzi podać prawidłową odpowiedź i wskazać, kto z Uczestników był jej najbliższy. Wówczas wskazany Użytkownik zadaje kolejne pytanie, nie otrzymawszy punktu.
14. W poście z trzecią podpowiedzią prowadzący powinien poinformować z dokładnością co do godziny, kiedy wyłoni Uczestnika, który był najbliżej poprawnej odpowiedzi.
15. Jeżeli Prowadzący nie będzie miał możliwości przestrzegać ustalonych ram czasowych, ma obowiązek poinformować o tym wcześniej.
16. W wypadku 7-dniowego braku aktywności przy udzielaniu odpowiedzi na zagadkę dowolna osoba może reaktywować konkurs, zadając własną zagadkę bez prawa do uzyskania punktu.
17. W ciągu 1 dnia kalendarzowego mogą zostać zadane najwyżej 3 zagadki. Jeżeli w ciągu 1 dnia zostanie zadane więcej niż 3 zagadki, za rozwiązanie czwartej i kolejnych zagadek nie przyznaje się punktów.

Część III. Podział na Sezony
18. Zabawa dzieli się na Sezony.
19. Dany Sezon kończy się wtedy, kiedy jeden z użytkowników osiągnie liczbę punktów zgodną z punktem 7.
20. Do rozpoczęcia nowego Sezonu uprawniony jest zwycięzca poprzedniego.
21. Jeżeli w terminie 7 dni od zakończenia poprzedniego Sezonu jego zwycięzca nie rozpoczął nowej edycji, wówczas może go rozpocząć każdy chętny.
22. Na każdy Sezon przypada 1 temat na forum. Jego nazwa winna być tworzona według wzoru: Zgadnij sceny z SW z emotek – Sezon x, gdzie x oznacza numer danego Sezonu zapisany cyframi rzymskimi.

Część IV. Przepisy końcowe
23. Konkurs podlega regulaminowi Forum oraz Bastionu.
24. Uprasza się o zachowanie kultury wypowiedzi, szacunku dla innych Uczestników i nie-Uczestników zabawy oraz powstrzymanie się od spamowania.
25. Temat "Zgadnij sceny z SW z emotek - zasady" przeznaczony jest do dyskusji nad ogólnym kształtem zabawy, regulaminem jej dotyczącym czy luźnych rozmów na temat poszczególnych zagadek. Zawiera ponadto regulamin zabawy.
26. Temat służący do spraw organizacyjnych nie urąga przepisom z punktu 22.

Tabelkę podliczę wkrótce, a zagadkę zadam jeszcze chwilę potem.

tabela wszech czasów

Tabela wszech czasów:
1. KiraSolo - 64 pkt
2. Emperor Reek - 58 pkt
3. bartoszcze - 42 pkt
4. kuba112 - 38 pkt
5. Jacek112 - 25 pkt
6. Darth Starkiller - 15 pkt
7. Evening Star - 14 pkt
8. Lubsok - 13 pkt
- Chopperka - 13 pkt
9. Karaś - 6 pkt
10. Ringwraith - 5 pkt
11. Finster Vater - 3 pkt
12. Cosmos - 2 pkt
- Lord Budziol - 2 pkt
- WuOJot - 2 pkt
- eNdOtE - 2 pkt
13. Darth Ponda - 1 pkt
- Sułtan Ahmed - 1 pkt

Zagadka 1

Na rozgrzewkę coś prostego.

Kategoria: cytat.Ewentualna podpowiedź jutro po 14.

...

Zacznijmy od końca filmu:
- I have to admit that without the clones, it would have not been a victory.
- Victory? Victory you say? Master Obi-Wan, not victory. The shroud of the dark side has fallen. Begun the Clone War has.

ten fragment

zawiera dwa cytaty mogące stanowić odpowiedź, zdecyduj się na jeden

Re: ten fragment

Re: ten fragment

Nie doczekam się reakcji.
"Victory? Victory you say? Master Obi-Wan, not victory. The shroud of the dark side has fallen. Begun the Clone War has."?

Reek prowadzi

Zasadniczo odpowiedzią było "Begun the Clone War has", więc całą wypowiedź Yody z tym zdaniem uwzględniam (ale już nie z poprzedzającą wypowiedzią Obi-Wana, która sama w sobie mogła stanowić zagadkę).

Tabelka:
1. Emperor Reek - 1 pkt

Zagadka 2

Zagadka bartoszcze rozwiązana bez podpowiedzi. Ciekawie się zaczyna.
Kategoria: scena (krótki moment)

Podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka 2

TPM, Cięcie co powinno zabić Maula.

2

TPM, moment w którym Qui-Gon i Maul są rozdzieleni barierą energetyczną, Jedi się koncentruje, a Sith go prowokuje.

Zagadka 2 Podpowiedź 1

Zacznijcie kombinować. Emotka nie musi przedstawiać tych, których przedstawia, robiących to co robią.


=

Ewentualna podpowiedź jutro około 19.

2.1

TFA, Rey tłucze zbirów Unkara Plutta próbujących jej odebrać BB8.

Zagadka 2 Podpowiedż 2=
Może to Was naprowadzi. Tylko pamiętajcie, że chodzi o bardzo konkretny moment, żeby nie podać szerszej sceny.
Jak nie zgadniecie to podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 2 Podpowiedż 2

i myślisz że chce mi się przeglądać filmiki...?

Re: Zagadka 2 Podpowiedż 2

Myślę że łatwo skojarzyć w jakim filmiku szukać.

2.2

Niech będzie ten moment akrobatycznego kopnięcia w 3.12:
https://youtu.be/cK5zMDVGF2Y?t=192

Zagadka 2 Podpowiedź 3

Wszyscy wybrali ten sam film. Żeby było jeszcze łatwiej to dodam, że w pierwszej wersji zagadki chodziło o podobieństwo pewnej postaci do innej.O którą część zagadki chodzi wiadomo z poprzednich wersji. Jak nie zgadniecie to podam rozwiązanie około 20.

Re: Zagadka 2 Podpowiedź 3

https://m.youtube.com/watch?v=FxVoZYZQeBU
0:27-29
Ten moment, gdy Maul ma jeszcze zasłoniętą twarz, a w tle widać trofea Drydena?

2.3

Niech będzie ten moment z dwójką Jedi na galerii:
https://youtu.be/cK5zMDVGF2Y?t=67

Re: 2.3

Ustawiłem film na odtwarzanie od 1:07, gdyby coś.

...

Mamy kolejnego uczestnika, ale nie ma kolejnego puntkującego. Pierwsza emotka przedstawiała Jedi i Zabraka, którymi w tym przypadku byli Barrissa Offee i Agen Kolar, kiedy pojawili się wśród innych Jedi na arenie. Okazuje się, że fragment z tą sceną był wycięty z filmu do którego link podał bartoszcze, ale ta scena w filmie była i bartoszcze zadaje następną zagadkę.

Zagadka 3

Czy jak napiszę że to zagadka trudna lub podchwytliwa to przyjdzie więcej uczestników?

Kategoria: scena.Podpowiedź jutro po 20, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Re: Zagadka 3

R2-D2 razi prądem Ewoków, którzy próbują go przerobić na potrawkę ku czci C-3PO?

...

Nie zaszkodzi spróbować.
Ewoki ustawiają związanego R2 obok C-3P0 przed ucztą?

Zagadka 3 podpowiedź 1

Żadna z licznych odpowiedzi nie okazała się poprawna. Może to jednak JEST podchwytliwa i trudna zagadka?

Kategoria: SCENA, i nie chodzi o konkretne ujęcie.( )

Kolejna podpowiedź zapewne jutro po 20, mniej albo więcej.

...

Bartoszcze i tak nie doceni mojego gestu, ale odpowiem.
Ewoki atakują szturmowców, którzy pobiegli do droidów?

Re: ...

Doceniam, przecież byłeś liderem komitetu poparcia dla rozpoczęcia nowego sezonu.

Zagadka 3 podpowiedź 2

To jest zdecydowanie ten moment w którym wypada przypomnieć, że emotki absolutnie nie muszą oznaczać tego co pokazują, a ich związek z przedstawianą treścią może być... niewidoczny na ekranie.

Kategoria: scena.( )

Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 20, mniej lub bardziej.

Re: Zagadka 3 podpowiedź 2

Chirrut Imwe ratuje Jyn i Cassiana z rąk szturmowców, R1?

...

Mieszasz coraz bardziej, więc cofnę się do pierwszej wersji zagadki. Wicket przytula R2?

Zagadka 3 podpowiedź 3

Może powinienem był od początku sugerować, że emotki nie muszą...? Ale to wiadomo. Choć tu jest nawet bardziej.

Kategoria: scena, i nie chodzi o konkretne ujęcie.

Istotę sceny opisuje pierwotna zagadka, reszta to didaskalia.Jeśli nie będzie poprawnej odpowiedzi, to rozwiązanie jutro między 20 a 22.

...

Świętowanie na Endorze na koniec ROTJ? Jest wiele lepszych sposobów na pokazanie tego, ale nie mam żadnego pomysłu na rozwiązanie.

zadaje eNdOtE

ponieważ jako jedyny ze zgadujących dopuścił myśl, że emotka Wicketa nie musi oznaczać Wicketa ani nawet Ewoka. A było w jednej z podpowiedzi, że związek emotki z zagadką może być niewidoczny na ekranie...

Kluczem do zagadki był grający Wicketa Warwick Davis. Występował w scenie z droidem - z BB8 jako Wodibin w kasynie Canto Bight (ex-szturmowiec Finn, Rose i imprezujący byli po prostu tłem).

Tabela bez zmian.

Re: zadaje eNdOtE

Dopuszczałem, sam kiedyś dałem w zagadce Wicketa jako inną postać graną przez Davisa, ale nie zdążyłem wykorzystać tego przy odpowiedzi. Przynajmniej wreszcie będzie jakaś zmiana, jeśli chodzi o prowadzącego.

Re: zadaje eNdOtE

Dlatego myślałem że zgadniesz.

Re: zadaje eNdOtE

Zabrakło dokładniejszego naprowadzenia na kasyno.

Zagadka 4


Kategoria: scena.
Podpowiedź jutro o 14.

Re: Zagadka 4

TESB "atak" mynocków

4

Może być wszystko...
...więc trzeba strzelać: TESB, Threepio mówi Hanowi o tym co jest zepsute w Sokole?

...

C-3P0 wita Hana na Takodanie?

Zagadka 4 podpowiedź 1

Przepraszam za spóźnienie.
Kategoria: scena, kolejna podpowiedź jutro około 13.

4.1

R1, Jyn strzela do droida, a K2SO zastanawia się czy wiedziała że to nie on.

Zgadł bartoszcze.

Gratuluję.

Tabela:
1. -1 pkt

Re: Zgadł bartoszcze.

Przepraszam, urządzenie mi zwariowało i wysłało za szybko.
Tabela:
1. Emperor Reek -1 pkt.
-bartoszcze -1 pkt.

Zagadka 5

Tym razem zagadka będzie... średnio trudna i dla odmiany znów będzie SCENA.Oczywiście emotki mogą znaczyć różne rzeczy...

Podpowiedź jutro po 20, jeśli okaże się potrzebna.

Re: Zagadka 5

TPM: Tuskeni strzelają do podów w trakcie wyścigu

Re: Zagadka 5

R1, śmierć Czerwonego 5 podczas bitwy o Scarif?

...

Dzięki komitetowi ludzie wracają na Bastion po 9 latach i dołączają do konkursu. I to niby nie jest sukcesem?
Wes Janson trafia harpunem w nogę AT-AT?

Zagadka 5 podpowiedź 1

Przepraszam za opóźnienie.

Słusznie robicie kombinując z emotkami. Kategoria: scena, w zasadzie konkretny moment.

( )Jeśli nikt nie zgadnie, kolejna podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 5 podpowiedź 1

AotC: Zestrzelenie jednej z kanonierek ewakuujących uratowanych z areny Jedi

...

Poe strzela do Kylo na Jakku?

Zagadka 5 podpowiedź 2

Kluczowa emotka może być... nieoczywista, ale czasem tak być musi.

Kategoria: scena. Konkretny moment.

( )

_|Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 20, nie wiem ile dokładnie.

PS Osobom zaproszonym przez komitet przypominamy, że w moich zagadkach coś/ktoś mający własną emotkę bastionową nie kryje się za inną (w drugą stronę niekoniecznie).

Re: Zagadka 5 podpowiedź 2

Śmierć generała Antoca Merricka w Łotrze 1?

...

Imperialni zatrzymują Rebeliantów w bunkrze na Endorze?

Zagadka 5 podpowiedź 3

Jak wiadomo, pewne emotki należy zinterpretować, a inne mogą być rozumiane dosłownie.

Kategoria: SCENA, konkretny moment zdefiniowany przez pierwotną zagadkę, reszta to didaskalia.

( )

()

__|Jeśli nie padnie prawidłowa odpowiedź, to rozwiązanie jutro po 20, mniej lub więcej.

Re: Zagadka 5 podpowiedź 3

ANH: Gwiazda Śmierci. Han i Chewie ścigają grupkę szturmowców, przez co wpadają do pomieszczenia z cała ich hordą. Han wypala do któregoś, po czym następuje pospieszny odwrót bohaterów.

...

Zniszczenie rdzenia reaktora DS II?

niestety

Paru zgadujących trafnie wytypowało film, ale niewiele nadto.
Emotka Wedge`a symbolizowała pewnego rebelianta, który nawet czasem pilotował statek. W zgadywanej scenie ten rebeliant strzelał do kogoś, po tym jak załatwił dwóch szturmowców, a kilku kolejnych się na niego zasadzało.

R1, w zaułku na Kafrene Cassian Andor zabija Tivika (tego gościa który przekazuje mu informację o broni zwanej "planet killer")

Zagadkę powierzam eNdOtE, bo jako pierwszy typował Łotra 1.

Zagadka 6

Kolejny raz zadaję bez punktu.Podpowiedź jutro o 17. Kategoria: scena.

6

Możliwości jest wiele więc niech będzie TFA i Han oferuje pracę Rey

...

Zwykle zagadki wymyślam ja lub bartoszcze, a nasze niby są najtrudniejsze, więc niestety trzeba się przyzwyczaić do zadawania bez punktu.
Rey niszczy ścianę chaty na Ahch-To chcąc trafić Kylo Rena?

No i mamy zwycięzcę

Bo punkt zgarnia Emperor Reek.

Tabela:
1. Emperor Reek - 2 pkt.
2. bartoszcze - 1 pkt.

Re: No i mamy zwycięzcę

Wreszcie kolejny punkt, a za zagadkę wezmę się w poniedziałek, gdy wrócę do kraju. Na razie dzień przerwy.

Zagadka 7

Po krótkiej przerwie wracamy do konkursu. Przed premierą Solo były jakieś wątpliwości, więc przypominam, że zagadki nie mogą dotyczyć scen z zapowiedzi TROS (zgodnie z pkt. 3)
Kategoria: scena

Jeśli tyle nie wystarczy to podpowiedź powinna być jutro około 20.

Re: Zagadka 7

Tak, na pewno po czymś takim ktoś zgadnie. Przyznaj się, że robisz to celowo, by nikt nie zgarniał największej ilości punktów, bo boisz się, że ktoś by cię przegonił.

Re: Zagadka 7

W tym konkursie za każdą dobrą odpowiedź jest tyle samo punktów, niezależnie od ilości podpowiedzi.

Re: Zagadka 7

Ale jak widać dzięki temu komitet jeszcze bardziej zwiększył zainteresowanie konkursem.

7

TLJ, pojedynek Finna z Phasmą.

Zagadka 7 Podpowiedź 1

Wszyscy odpowiadający kombinowali, a liczyłem, że przy takiej zagadce będą wybierać sceny najbardziej kojarzące się z tą emotką, więc zanim pojawią się zarzuty, że prowadzę w LMB dzięki przekupywaniu piłkarzy, trenerów i sędziów dodaję kolejną emotkę.
___
Ewentualna podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 7 Podpowiedź 1

AOTC, śmierć Jango Fetta z rąk Mace`a Windu?

Zagadka 7 Podpowiedź 2

Lepiej, ale do zadawania z punktem jeszcze trochę potrzeba.
_
Jeśli będzie trzeba to kolejna podpowiedź jutro około 21. Może nawet dodam więcej emotek.

7.2

Boba podnosi hełm Jango?

...

Minął prawie miesiąc i konkurs się rozkręca. Taki opis wystarczy, bartoszcze zgadł, ale mój plan zadziałał i zdobywa tylko 1 punkt, a nie 1 przyznawany za odgadnięcie bez podpowiedzi.

Tabela:
1. Emperor Reek - 2 pkt.
-. bartoszcze - 2 pkt.

Zagadka 8

Udało mi się przegapić ogłoszenie o rozwiązaniu poprzedniej zagadki.

Dla odmiany kategoria: cytat.Ewentualna podpowiedź jutro po 20. Być może mocno po 20.

...

Zakładając, że przyjąłeś te samą regułę co ja w ostatniej zagadce: "These aren`t the droids you`re looking for"?

Zagadka 8 podpowiedź 1

Najwyraźniej nie tej reguły szukaliście.

Kategoria: cytat.Kolejna podpowiedź jutro po 20 w razie potrzeby.

...

Ale tamten dalej pasuje.
"- How capable are your soldiers, General?
- I won`t have you question my methods.
- They`re obviously skilled at committing high treason. Perhaps Leader Snoke should consider using a clone army.
- My men are exceptionally trained. Programmed from birth.
- Then they should have no problem retrieving the droid. Unharmed."?

Zagadka 8 podpowiedź 2

Poszukiwany cytat poniekąd zawiera się w pierwotnej zagadce... reszta to didaskalia.

[]
-
-


W razie potrzeby ostatnia podpowiedź jutro po 20.

Zagadka 8 podpowiedź 3

Niestety żadna z ostatnich odpowiedzi nie była trafna...


[]
-
-
o o ()

Kategoria: cytat. Nawet niedawno o nim pisałem...

Jeśli nikt nie zgadnie to odpowiedź pojawi się jutro po 20.

...

Jeszcze tego brakuje, żebym przeszukiwał twoją twórczość, ale pewnie i tak będę musiał zadawać.
"Lock the door, R2."?

po namyśle

powierzę zadanie zagadki Reekowi. Niestety, to nie był ten cytat z ANH, nawet nie był to cytat z akcji na Gwieździe Śmierci... a już zwłaszcza nie z tego fragmentu, kiedy Luke i Han poszli na poziom więzienny uwalniać Leię.

"All this excitement has overrun the circuits
in my counterpart here. If you don`t mind, I`d like to take him down to maintenance"

...

Niezwykłe podobieństwo cytatu do przedstawionej sceny. A teraz to co lubicie najbardziej, czyli zagadka z jedną emotką, ale tym razem trzeba kombinować.
Kategoria: scena

Podpowiedź jutro około 18.

Re: ...

Pewnie można to było zakwalifikować i jako scenę, ale niezaprzeczalne C3 mówił o R2

9. (bo Reek zapomniał numeru)

Jak strzelać, to strzelać: śmierć K2SO.

Re: 9. (bo Reek zapomniał numeru)

A jest w regulaminie obowiązek podawania numeru?

Re: 9. (bo Reek zapomniał numeru)

Przecież nie piszę że złamałeś regulamin

Re: 9. (bo Reek zapomniał numeru)

Ale oskarżasz mnie, że zapomniałem.

Re: 9. (bo Reek zapomniał numeru)

A to nie zapomniałeś tylko taki bunt młodzieńczy?

Re: 9. (bo Reek zapomniał numeru)

Właśnie. Jutro będzie gorzej.

....1

Jest około 18, więc pora na podpowiedź.

Ewentualna następna będzie jutro około 20. Albo nie.

....2

Chciałem dać przed 20, ale nie zdążyłem. Niestety odpowiedzi wciąż na tym samym poziomie co przed podpowiedzią.


=

Jak nikt nie odpowie to podpowiedź jutro około 21.

....2

Atak Holdo na Supremacy?

....3

Nie dawałem wcześniej, bo byście się spodziewali. Ostatnia odpowiedź zła, ale mogła być gorsza.
💣💣💣💣💣


💣💣
💣💣

💣💣
💣💣


=
Wszystkie emotki pozabastionowe to bomby. Jak nie zgadniecie to zadającego zagadkę 10 wyznaczę jutro około 21.

...3

Paige Tico zrzuca bomby na dreadnoughta.

...

Bartoszcze zgaduje drugi raz z rzędu i obejmuje samodzielne prowadzenie, czyli teraz kolejne 4 dni z zagadką której pewnie i tak nikt nie rozwiąże.
Tabela:
1. bartoszcze - 3 pkt.
2. Emperor Reek - 2 pkt.

Zagadka VIII/X

Nie znalazłem trudniejszej.

Kategoria: scena.

Ewentualna podpowiedź jutro między 8 a 12.

Re: Zagadka VIII/X

R1, Saw Gerrera patrzy za uciekającymi z Jedhy rebeliantami.

Kira złapana

Co prawda chodziło po prostu o strzał z GŚ w Jedhę (i śmierć Sawa), ale opisany moment jest częścią tej sceny, więc zaliczam jako poprawne.

Trudniejszej zagadki nie znalazłem, bo nie szukałem

Tabela:
1. bartoszcze - 3 pkt.
2. Emperor Reek - 2 pkt.
3. KiraSolo - 1 pkt

Zagadka VIII/XI

Kategoria: cytat.

🙉

Druga emotka (bo Jedi i Maul to jedna) to małpka z zasłoniętymi uszami.
Ewentualna podpowiedź jutro między 10 a 11.

...

Czyli do końca edycji nowa numeracja.
"Anakin, stay where you are. You`ll be safe there"?

VIII/XI/I

Tak myślałam, że nie zgadniecie od razu. Podpowiedź 1:

🙉 --->

„Obca” emotka jest ta sama co wczoraj, tylko przesunęła się na pierwsze miejsce. Kolejna podpowiedź mniej więcej za 24 h. Chyba że ktoś wcześniej zgadnie.

...

"Let the past die. Kill it if you have to."?

VIII.IX.I

A potem są narzekania że zagadki za trudne!

To raczej nie będzie to, ale coś trzeba strzelać:

"Master Windu, you have fought gallantly... worthy of recognition in the archives of the Jedi order"

Re: VIII.IX.I

Zagadka nie jest taka trudna, tylko trzeba właściwie odczytać dwie pierwotne emotki.

Re: VIII.IX.I

Pewnie tak, na razie się zafiksowałem na pewnych znaczeniach i potrzebuję oczyścić umysł

VIII/XI/II

Przypominam, że kategoria to cytat.

o o ( = 🙉)

Po znaku równości jest przewijająca się od samego początku małpka z zasłoniętymi uszami. Kolejna podpowiedź jutro ok. 10:30 (ale może być poślizg).

...

"This war represents a failure to listen."?

VIII/XI/II. Zwycięzca

Po drugiej podpowiedzi Reekowi udało się zgadnąć.

Tabela:
1. bartoszcze - 3 pkt.
-. Emperor Reek - 3 pkt.
2. KiraSolo - 1 pkt.

Zagadka ŽB

Mój pierwszy punkt po podpowiedzi w tej edycji.

Kategoria: scena


Ewentualna podpowiedź prawdopodobnie jutro około 16.

Re: Zagadka ŽB

Lando wita Leię po przylocie Sokoła na Bespin.

cośtam

ROTJ, Leia mówi Hanowi że Luke jest jej bratem.

Re: cośtam

Oznaczenie zagadki się nie podoba?

Re: cośtam

po prostu nie chciało mi się zastanawiać jak je odtworzyć bez kopiuj-wklej

Re: cośtam

Jak się ma "Ž" na klawiaturze to wystarczy wpisać dwie litery. Byłoby gorzej, gdybym nie skorzystał z transliteracji.

Zagadka ŽB Podpowiedź A

Na razie nikt nie zgadł, więc dodaję tło.Jeśli nie będzie prawidłowej odpowiedzi to kolejna podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka ŽB Podpowiedź A

„I love you, I know” na odwrót, czyli ten wycinek sceny pod bunkrem w ROTJ, po którym Legia strzela do szturmowca?

A w ogóle to chyba jest błąd w numeracji. początek spoilera Powinna być podpowiedź Æ! koniec spoilera

Re: Zagadka ŽB Podpowiedź A

A mówimy o tej samej metodzie? Wydaje mi się, że najpierw powinna być podpowiedź A, potem B i następnie G.

Re: Zagadka ŽB Podpowiedź A

Mój błąd. Zapomniałam, że Komisja ds. Punktorów i Numeracji wprowadziła w zeszłym miesiącu nowy wzorzec. Chyba się z nim nawet nie zapoznałam. Czyli Ä, ẞ i G, tak? Zapamiętam.

Re: Zagadka ŽB Podpowiedź A

Nie. Zwykłe łacińskie A, B i G. Dalej uważam, że mówimy o innych metodach.

ZB.A

TESB, Leia całuje Luka na Hoth.

Zagadka ŽB Podpowiedź B

Przypomniałem sobie o zagadce pod sam koniec regulaminowej godziny, ale nie zdążyłem przygotować podpowiedzi.


__ _________
Jedna z dwóch kluczowych emotek na razie pozostaje nieujawniona, ale powinniście sobie poradzić. A jak nie to dodam ją jutro około 19 (jeśli będę pamiętać).

Re: Zagadka ŽB Podpowiedź B

Han i Legia wychodzą sobie naprzeciw w TFA, kiedy spotykają się po latach?

Re: Zagadka ŽB Podpowiedź B

*Leia... Utrapiona autokorekta w smartfonie.

SBB

Leia przytula Chewiego w scenie podanej przez Kirę.

...

https://mobile.twitter.com/PatrickWilliams/status/1124094315414814721
Tabela:
1. bartoszcze - 4 pkt.
2. Emperor Reek - 3 pkt.
3. KiraSolo - 1 pkt.
I bartoszcze zadaje.

Zagadka VIII/1101

To dla odmiany będzie kategoria: cytat.Podpowiedź jutro między 20 a 21, jeśli będzie potrzebna.

Re: Zagadka VIII/1101

Teraz dla odmiany system dwójkowy?

Odpowiedź:
"Over my dead body."
"That`s the idea."

Re: Zagadka VIII/1101

KiraSolo napisał:
Teraz dla odmiany system dwójkowy?

-----------------------

I to nie jest nasze ostatnie słowo!

...

"You made the smart move, kid. For once. I woulda killed you."

Zagadka VIII/1101 p.1

Jest jakiś kiepski dzień dziś.

Kategoria: cytat.Ewentualna podpowiedź jutro po 20.

...

Mam pomysł, ale pasuje do niego kilka rzeczy. Niech będzie najoczywistsza:
"You may fire when ready."

przepraszam

ale przegapiłem wieczorną odpowiedź Reeka i już miałem dawać podpowiedź...

Tabela:
1. bartoszcze - 4 pkt.
- Emperor Reek - 4 pkt.
2. KiraSolo - 1 pkt.

.---- ....-

Najoczywistsza okazała się najlepsza.
Kategoria: cytat
--
Zagadka na skojarzenia, ewentualna podpowiedź jutro około 21.

.---- ....- .-.-.- .----

Nikt nie był nawet blisko.
/------
/
Jak nie zgadniecie to podpowiedź jutro około 21.

.---- ....- .-.-.- ..---

Nie musicie odpisywać, ale i tak kogoś wyznaczę do następnej zagadki.
(/ / ___ )
( / / )ooo oo()
Podpowiedź jutro około 22.

Re: .---- ....- .-.-.- ..---

Jeszcze nie wpadłam na cytat, ale na pocieszenie powiem Ci, że przynajmniej częściowo rozgryzłam znaczenie emotek.

hjfhajfjakl

"It`s a trap!"

.---- ....- .-.-.- ...--

Pociesza mnie wystarczająco, że choć jedna osoba odpowiedziała. Nie chcę Wam teraz mieszać z detalami, więc dodam tło, żebyście wiedzieli czyjej kwestii szukać. Zmiana kolejności raczej nie ma znaczenia, ale ma wyeliminować ewentualną złą interpretację.
( / / )
(/ / ___ )ooo oo()

Jeśli nie zgadniecie, podam rozwiązanie jutro około 21.

mówiąc szczerze

to nie mam żadnego pomysłu wiążącego wszystkie etapy zagadki, więc poddam się temu co Moc niesie i powiem:

R1, dialog Sawa i Jyn na Jedhie:
"The last time I saw you, you gave me a knife and loaded blaster and told me to wait in a bunker until daylight."

...

The Force is not strong with this one.
Ale i tak bartoszcze był najbliżej, więc przejmuje prowadzenie. Rozwiązanie to "What kind of trap? You said your father made a trap.".

Re: ...

Tja, Baze był jednym z trzech kandydatów do wypowiedzi, ale nie rzuciła mi się ta kwestia.

Re: ...

Po 3 podpowiedzi oczekiwałem, że będzie jedynym kandydatem.

Zagadka nr mendel

Dla odmiany będzie kategoria: scena.


:

Termin na ewentualną podpowiedź tradycyjnie po 20.

...

To chyba powinien być cytat, ale niech będzie L3 krzycząca "Rebellion".

Zagadka nr mendel podpowiedź 1

To bez wątpienia kategoria scena.

Zagadka nie jest trudna...
... przynajmniej jeśli się wymyśli kluczową emotkę.

Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 20.

...

Od wymyślania emotek to jest prowadzący.
Finn strzela do myśliwców podczas ucieczki z Finalizera?

Zagadka nr mendel podpowiedź 2

To naprawdę nie jest trudna zagadka, choć może niektóre emotki trudno było posądzać o oczywistość i dosłowność.

Kategoria: scena. Nie konkretny moment.

Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 20.

...

Tradycyjnie niepodobne do niczego. Niech będzie atak ludzi Gerrery na Imperialnych.

Zagadka nr mendel podpowiedź 3

Najśmieszniejsze że zagadka z tym motywem już była.

Kategoria: SCENA.


Jeśli nikt nie wymyśli odpowiedzi, to rozwiązanie podam jutro po 20. Wtedy też wybiorę zadającego.

...

A śmiechom nie było końca.
Walka nad Jamą Sarlacca?
Pewnie nawet nie będzie to żaden z 4 filmów z którymi próbowałem.

nihil novi

Kiedy poprzedni raz zadałem zagadkę z emotką MUZYK , też wszyscy kombinowali jak mogli co ona może oznaczać, i niemal w ostatniej chwili jedna osoba spróbowała najprostszej drogi.
http://www.star-wars.pl/Forum/Temat/23354#747898

Niestety, tym razem zabrakło wiary. Zagadkę zada Reek, bo trafił przynajmniej film (i co ważniejsze, jego właściwą część) - poszukiwana scena to występ Maxa Rebo i jego zespołu w pałacu Jabby, Han znakomicie się spisuje w roli karbonitowej dekoracji...

Tabela, oczywiście, bez zmian.

Zagadka jū roku

Nawet nie mrówkojada, ale przynajmniej emotkę słonia mógłbyś dodać. A tak z ciekawości, kto by teraz zadawał, gdybym nie trafił filmu?
Kategoria: cytat

Ewentualna podpowiedź jutro około 23.

Re: Zagadka jū roku

Rzuciłbym kostką.

Zagadka jū roku Podpowiedź ichi

Niestety bartoszcze, to nie ten cytat.
-
-
Rozwiązaniem jest jeden z tych dwóch fragmentów. Jeśli nie zgadniecie podpowiedź jutro około 23.

na 99%

nie to, ale chwilowo nie mam pomysłu

"What do you see?
The island.
Life.
Death and decay...
that feeds the new life.
Warm.
Cold.
Peace.
Violence."

Bartoszcze zgadł

...że to nie ten fragment (i tak by się nie nabrał, że napisałem to w tytule zamiast trzykropka, a może ktoś uwierzy w trochę sprawniejsze tempo konkursu). Ale teraz będzie łatwo.
-
-
A jeśli mimo to nie zgadniesz to tak jak dotychczas podpowiedź około 23.

teraz łatwiej

bo istotnie wybór filmów się wydaje być teraz bardziej ograniczony, a i wątków takoż

muszę tylko nie zapomnieć o wymyśleniu jakiejś odpowiedzi!

...

(Niech dalej myślą, że wczoraj zgadłeś)
- ________

-
Teraz jest to oczywiste i trzeba tylko nie zapomnieć po raz kolejny. A żeby była większa presja to jak nikt nie zgadnie rozwiązanie podam już około 21.

xxx

Apology accepted.

...

Wystarczy dać normalną zagadkę bez przesadnego kombinowania i w 3 odpowiedzi może zostać rozwiązana. Bartoszcze i tak przejąłby prowadzenie, ale dodatkowo zdobywa punkt.
Tabela:
1. bartoszcze - 5 pkt.
2. Emperor Reek - 4 pkt.
3. KiraSolo - 1 pkt.

Zagadka sabatasz

Dla odmiany też będzie cytat.Ewentualna podpowiedź jutro po 20.

...

Na początek niech będzie to:
- Father, please! (Ow! Aaah! Help me! Aaah!)
- Now, young Skywalker... you will die.

Zagadka sabatasz / łahad

Nie całkiem to ten był cytat.

Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 20.

...

"This R2 unit has a bad motivator, look!"?

Zagadka sabatasz / tnan

Może teraz będzie łatwiej zlokalizować miejsce.

Kategoria: cytat. Cytat w zasadzie został pokazany w pierwotnej zagadce, reszta to didaskalia.Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 20. Być może mocno po 20.

...

Wydaje mi się, że Yoda ma tylko pomóc zlokalizować miejsce, a cytat nie jest jego. Ale i tak spróbuję.
"That place... is strong with the dark side of the Force. A domain of evil it is. In you must go."

ostatnią podpowiedź

mam dać łatwiejszą czy trudniejszą?

Zagadka sabatasz / talata

Nie było odpowiedzi w kwestii czy podpowiedź ma być łatwiejsza czy trudniejsza

Kategoria: cytat.o o ( )Jeśli nikt nie zgadnie, to rozwiązanie i wybór zgadującego jutro po 20.

...

U Ciebie prawie każda jest trudniejsza.
"This is a dangerous time for you. When you will be tempted by the dark side of the force."?

who talks first?

Najpierw mówi .
Potem mówi .
Na końcu mówi .

A Obi-Wan mówi:
" Luke, don`t give in to hate - that leads to the dark side".
Czyli TESB, przed odlotem Luka na Bespin.

Żeby już nawet klasyka sprawiała trudności...

Spośród zgadujących najbliżej był Reek i on zadaje.

Zagadka 18

Może dając cyfry arabskie przy zadawaniu bez punktu zmotywuję bartoszcze do łatwiejszych zagadek (akurat ta nie była najgorsza).
Kategoria: scena
👋
Emotka przedstawia dłoń. Podpowiedź prawdopodobnie jutro około 20.

Re: Zagadka 18

Ostatnie zagadki były raczej łatwe, ale wszyscy odgadujący uważali że najprostsze odpowiedzi na pewno są błędne

Re: Zagadka 18

Jam mówimy o parzystych to się zgadzam, ale zwykle prowadzący dostosowywał w końcu poziom do innych, żeby zgadli.

18

TESB, przywitanie Hana i Lando na Bespinie.

Zagadka 18 Podpowiedź 1

Wciąż jeden z ostatnich tematów. Nudny dzień na Bastionie.
👋
Ostatnia emotka bez zmian. Ewentualna podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 1

Jak znam Twoje zagadki to muszę iść odkurzać filmiki...

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 1

Przymusu nie ma, prawdziwy fan powinien znać filmy na pamięć, ale przyznaję, że do najbardziej rozpoznawalnych scen ta nie należy.

18.1

Rachunek prawdopodobieństwa mówi że lepiej dać odpowiedź nieprawdopodobną niż żadną, bo szansa na trafienie większa - TPM, JarJar łapiący kurczaka?

Zagadka 18 Podpowiedź 2

Zapowiedziałem 21, a dziś przecież finał LE, ale wstawić zdążyłem.


👋🏎
Ostatnie emotki to machająca ręka i bolid. W razie potrzeby ostatnia podpowiedź jutro około 22.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 2

Wiem tyle co wiedziałem po poprzedniej podpowiedzi...

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 2

Lepsze to niż wiedzieć mniej.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 2

Fakt, też się zdarza po podpowiedziach.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 2

Akurat Tobie nie powinno, bo to najczęściej przy Twoich podpowiedziach. Przynajmniej sobie byś oszczędził męczenia się z własnymi zagadkami.

18.2

TPM, prezentacja zawodników przed Boonta Eve Classic, np. od 0:18:
https://www.youtube.com/watch?v=pLrkl4ho3ro

Zagadka 18 Podpowiedź 3

Ktoś dobrze kombinował. Dziś lub w poprzednich dniach, więc raczej poradzi sobie bez szczegółowej odpowiedzi.
👋🏎
1✔
2❌
3❌
4❌

Dłoń i bolid bez zmian. Przy jedynce ptaszek, a dalej trzy krzyżyki (znaki wyboru). Jeśli nikt nie zgadnie to rozwiązanie jutro około 22, ale myślę, że będzie punkt.

18.3

Zapewne nie trafię, ale nie mam nastroju na filmikowanie.

Sebulba wrzuca klucz do silnika rywala?

...

Tu nie było co filmikować, bo film już znalazłeś tylko chodziło o samego Bena Quadinarosa, a uznanie całej prezentacji byłoby przesadą. Ale prowadzenie oczywiście przejmujesz.

Re: ...

Czyli w zasadzie ta scena którą opisałem jako "od 0:18"?

Zagadka 19

Nie mam pomysłu na łatwą zagadkę.Kategoria: scena.

Podpowiedź jutro między 20 a 24.

...

Od 0:18, ale nie przesadzajmy, że należy uznać kilka razy dłuższy fragment. Szczególnie jeśli spersonalizowałem dla Ciebie 3 podpowiedź.
Jest tyle szczegółów, że wzajemnie się wykluczają, ale niech będzie Luke włączający miecz świetlny do walki z Vaderem na Bespinie.

Re: ...

Nie sprecyzowałeś, że chodzi o moment.
Oczywiście, nie oczekuję punktu

Re: ...

Mam wszystko robić za Ciebie?

Zagadka 19 podpowiedź 1

Dodamy trochę szczegółów, żeby bardziej się mieszały.

Kategoria: scena. Raczej moment.Ewentualna podpowiedź jutro po 20, mniej lub więcej.

...

Finn zapala miecz świetlny do walki z Kylo?

Zagadka 19 podpowiedź 2

Odpowiedzi są ciekawe, ale celnego trafienia brak.

Kategoria: scena.Jeśli nikt nie zgadnie, to ostatnia podpowiedź powinna być jutro między 20 a 21.

...

Zniszczenie miecza Skywalkerów na Supremacy?

uznaję

Bardziej chodziło o samo tegoż miecza przeciąganie, niż o jego zniszczenie, ale nie będę Drobiazgowy.

Tabela:
1. bartoszcze - 5 pkt.
- Emperor Reek - 5 pkt.
2. KiraSolo - 1 pkt.

Niespodzianka: punkt zdobył Reek i to on zadaje.

Zagadka niàn

Przepraszam wszystkich, którzy musieli czekać.
Kategoria: cytat
🕥
Emotka przedstawia zegar (10:30 z sekundami co może być kluczowe albo nie mieć znaczenia). Ewentualna podpowiedź jutro około 22.

n

"It`s time for Jedi to end".

Zagadka niàn Podpowiedź yī

Aż tak łatwo nie jest.

🕥
Ostatnia emotka jest ta sama. Jeśli nikt nie zgadnie podpowiedź jutro około 23.

nn

Niech będzie ten cytat z Rena na Starkillerze:

"The longer it takes to find her, the more dangerous she becomes."

Zagadka niàn Podpowiedź èr

Teraz powinieneś zgadnąć.

🧳🕥
A jeśli nie to ostatnia podpowiedź jutro około 22. Emotki w drugim rzędzie to walizka i zegar (godzina bez zmian).

Re: Zagadka niàn Podpowiedź èr

coś z von Stauffenbergiem...
..a nie, to nie ta seria..

nnn

Chwilowo nie mam lepszego pomysłu niż początek ROTJ i "I`m here to put you back on schedule".

Zagadka niàn Podpowiedź sān

To zdecydowanie nic z von Stauffenbergiem.oo(🧳🕤)
Ostatnie emotki to walizka i zegar (ale tym razem z 9:30). Zadającego wybiorę jutro około 22 lub wcześniej, jeśli odpowie poprawnie.

Re: Zagadka niàn Podpowiedź sān

Czyli zmiana czasu albo godzina nie jest Istotna.

nnnn

Emotki pokazujące osoby mocno ograniczają ilość możliwych scen, a zarazem jakby wykluczają aby Obi-Wan był Kenobim (lub odwrotnie).

Ponieważ nic lepszego mi nie przychodzi do głowy, to zostaje mi ostatni strzał: TLJ, Supremacy, "Oh, t-take it easy, Big F. They blow you up today, you blow them up tomorrow"

Re: nnnn

Nie chcę ułatwiać innym, ale Obi-Wan to nie Kenobi, a Kenobi to nie Obi-Wan (Bena też tu nie ma).
Skoro nie miałeś lepszego pomysłu niż ten, to jakie były?

Re: nnnn

Na niby-Kenobiego? Opcją był ktoś z R1 (szturmowcy+Krennic+Jyn), ale żaden cytat nie rzucił mi się w oczy.

Re: nnnn

Ogólnie na scenę. A czy chodziło o Krennica i Jyn jeszcze napiszę.

...

Chodziło. Ale przede wszystkim o Galena i "Jyn, gather your things. It`s time." Bartoszcze rozszyfrował część emotek i tego nie wykorzystał, ale i tak zadaje.

Zagadka oczko

Dla odmiany zadam trudną zagadkę.

Dla odmiany kategoria: scena.Ewentualna podpowiedź jutro po 20.

...

Do trudnej nie pasuje, ale niech będzie początek "Solo".

Re: ...

Ale mógłbyś sprecyzować jak szeroko rozumiesz "początek"?

Re: ...

A jak szeroko mogę?

Re: ...

Zdecyduj, czy chodzi Ci o - ja wiem - całą sekwencję aż do spotkania z Qi`rą, o samą jazdę, czy o napisy początkowe

Re: ...

Nie będę kombinował. Niech będzie sama jazda.

Zagadka oczko mrugnięcie 1

Bardzo ciekawe odpowiedzi, ale żadna prawidłowa.

Kategoria: scena.

()Ewentualna kolejna podpowiedź jest przewidziana jutro po 20.

...

Emperor i Reek dziękują za docenienie ich odpowiedzi.
Han i Luke strzelają do TIE Fighterów podczas ucieczki z DS?

Zagadka oczko mrugnięcie 2

Widzę że odpowiedzi idą coraz szerzej. Ciekawe czy po tej podpowiedzi pójdą jeszcze szerzej, czy może chwycą trop.

Kategoria: scena.

()()

Ewentualna ostatnia podpowiedź, zdradzająca Wszystko, jutro po 20.

...

Gdyby tu chociaż był jakiś trop.
Chewie wyważa drzwi do chaty Luke`a?

Zagadka oczko mrugnięcie ostatnie

Szeroko poszło

Kategoria: scena. I nic więcej nie trzeba mówić.

()( )

Zadającego wskażę jutro po 20, lub wcześniej.

...

Pewnie wolałbyś odpowiedź z prequeli, ale:
Rozmowa Hana z Greedo i zastrzelenie Rodianina?

good shot

Han strzelił pierwszy!
Co od początku wynikało z emotki

Reek rozwiązał Trudną Zagadkę i wyszedł na prowadzenie:
1. Emperor Reek - 6 pkt.
2. bartoszcze - 5 pkt.
3. KiraSolo - 1 pkt

Zagadka dwi dwi

I tak powinna wyglądać 3 podpowiedź.
Kategoria: scena

Podpowiedź jutro około 22.

dwi dwi

Salacious B. Crumb siłuje się z droidami
(a co)

Zagadka dwi dwi Podpowiedź eka

Przynajmniej uniwersum się zgadza.
🐸
Druga emotka przedstawia żabę. Ewentualna podpowiedź dwi pewnie jutro około 21.

biorąc pod uwagę

że po południu będę trochę odcięty, a na dodatek nie chce mi się kopać po filmikach, to strzelę spod dużego palca: narada na Geonosis.

Zagadka dwi dwi Podpowiedź dwi

Powinieneś sobie poradzić, ale zobaczymy czy już po tej podpowiedzi.
_ 🐸
Emotka pozabastionowa bez zmian. Jak nie zgadniesz to ostatnia podpowiedź jutro około 22.

dwi dwi dwi

Niech będzie AOTC, Geonosis, moment z 0:22
https://www.youtube.com/watch?v=zxwz6_DSYiU

Zagadka dwi dwi Podpowiedź tri

Znów pomyliłem godziny. Jednak potrzebna będzie 3 podpowiedź.
____ 🐸
Teraz naprawdę musisz to rozwiązać, a jak nie to prowadzącego wybiorę jutro około 22 (jeśli będę pamiętał).

Re: Zagadka dwi dwi Podpowiedź tri

Aha. I emotka żeby bez zmian.

pi pi pi

Jeśli odpowiedź po podpowiedzi 1 nie była dość precyzyjna, to zostaje przekazanie Dooku planów GŚ.

...

Dla odmiany bartoszcze nie zawiódł i wyrównuje.
1. Emperor Reek - 6 pkt.
-. bartoszcze - 6 pkt.
3. KiraSolo - 1 pkt.
Coraz większe emocje, a jeśli po zakończeniu gułagu ktokolwiek dołączy (w co wątpię) to dopiero będzie. Ale teraz zadaje bartoszcze, a zgaduję sam.

Zagadka 23

Kategoria: scena. Emotki niekoniecznie muszą oznaczać to co widać.Ewentualna podpowiedź jutro po 20.

...

Taniec Ooli?

Zagadka 23 podpowiedź 1

Nic nie jest tym na co wygląda. Przynajmniej na razie.

_

Kategoria: scena. Większa, nie moment.

Ewentualna podpowiedź jutro po 20.

...

Scena z Calrissianem pod koniec Solo (przed przyjściem Hana)?

Zagadka 23 podpowiedź 2

Ta podpowiedź wyjaśni dlaczego ostatnie odpowiedzi nie mogły być trafione.

_

Kategoria: scena. Klucz jest... zwodniczy, ale wystarczy podać scenę, bez klucza.

Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 20.

...

To samo co przed podpowiedzią tylko po przyjściu Hana?

Zagadka 23 podpowiedź 3

Czasem nie wiem jaką metodą zgadujący podstawiają treść pod emotki. Fun fact: czasem robię to bezrefleksyjnie.

Kategoria: scena. Nie trzeba odgadnąć klucza kryjącego się za niektórymi emotkami.

()

Jeśli nadal wszystkie odpowiedzi ominą właściwą scenę, zadającego wyznaczę jutro po 20.

...

Skoro nikt mnie nie wyprzedził to Han i Lando zakładają się o statki i grają w sabacca na Vandorze? Też nie wiem jaką metodą podstawiam treść.

rzutem na taśmę

Reek wyprzedził innych zgadujących i prawidłowo odgadł scenę. A trzy Twi`lekanki razem miały sześć głowoogonów, czyli tyle ile oczu miał występujący w tej scenie Argus Panox

Tabela:
1. Emperor Reek - 7 pkt.
2. bartoszcze - 6 pkt.
3. KiraSolo - 1 pkt

Do końca sezonu zostało co najmniej 6 zagadek...

Zagadka ee-sib-sa

Emperor wraca na tron i oby już z niego nie zszedł. Ale nie wpadłbym, że chodzi o Panoxa, więc mogłeś spróbować innej metody.
Kategoria: cytat
💒
Emotka przedstawia kościół z sercami w tle. Na razie trzeba trochę pokombinować. Podpowiedź jutro (czyli dzisiaj) około 22.

oczywiście

to nie będzie to, ale od czegoś trzeba zacząć: ślub Padme i Anakina

Zagadka ee-sib-sa Podpowiedź il

Emotkowiec niedawno został jedynym bastionowym konkursem, wypada lepiej zgadywać.
×
Podpowiedź jutro (czyli faktycznie jutro) około 22.

il

Lando i spółka w ataku na DS2.

Zagadka ee-sib-sa Podpowiedź ee

Bartoszcze się nie zastosował i nie zgaduje lepiej.
×

Jeśli nie zgadniesz to podpowiedź jutro około 21.

ee

Atak Ruchu Oporu na zamek Maz

Zagadka ee-sib-sa Podpowiedź sam

Może to pomoże.oo()

()
Prowadzącego wyznaczę jutro około 22, a łatwo nim zostać, bo na razie nikt nie jest blisko odpowiedzi.

pomogło

zauważenie, do jakiej kategorii należy zagadka

Lando na Vandorze:
"I like this kid.
You`re adorable."

...

Bartoszcze wykazał się umiejętnością czytania, znów punktuje i zadaje kolejną zagadkę (zobaczymy czy zostanie przy grze w sabacca na Vandorze). Do końca sezonu zostały co najmniej 3 zagadki.
Tabela:
1. Emperor Reek - 7 pkt.
-. bartoszcze - 7 pkt.
3. KiraSolo - 1 pkt

Re: ...

Emperor Reek napisał:
Do końca sezonu zostały co najmniej 3 zagadki

No nie ma takiej opcji, bo żeby któryś z nas zgarnął 3 punkty, to musi sam zadać co najmniej 2 zagadki.

Zagadka fynf und cwancyś

Sam nie wiem teraz, czy chcę kontynuować wątek gry w sabacca...

Kategoria: cytat()

Ewentualna podpowiedź jutro po 20.

...

16 punkt regulaminu. Choć jak teraz patrzę to chyba jednak trzeba zadać, a ktoś inny może zadać swoją, gdy nikt nie odpowie przez tydzień.

- And I`m calling.
- With what? Your scarf? Not my style.
- My ship. Against your ship.

Zagadka fynf und cwancyś podpowiedź ajns

Wygląda na to, że odpowiadający wierzą, że jesteśmy na Vandorze. Kto wie...

Kategoria: cytat()

Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 20.

...

Wątpią, ale nie wykluczają. A pewnie wszystkie podpowiedzi będą wskazywać, że jesteśmy i nie jesteśmy.
- I hate you.
- I know.

Zagadka fynf und cwancyś podpowiedź cfaj

Czy to Vandor, czy nie Vandor... Czy to Solo, czy nie Solo...

()

Kategoria: cytat. Część emotek to tylko naprowadzanie na scenę, z której cytat pochodzi.

Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 20.

...

Ledwo, ale znalazłem chwilę przed 20.

- What are you doing here?
- Ah, repairs. I was hoping you could help me out.
- What have you done to my ship?
- Your ship? Hey, remember you lost her to me, fair and square.

ostrzegałem

że mogę nie zaliczyć Dużych Fragmentów Scenariusza jako właściwej odpowiedzi, nawet jeżeli jest w nich właściwa wypowiedź. Ale zaliczam, precyzując że chodziło o:
"WHAT HAVE YOU DONE TO MY SHIP?"

Tabela:
1. Emperor Reek - 8 pkt.
2. bartoszcze - 7 pkt.
3. KiraSolo - 1 pkt

Zagadka cytat

Żebyś się nie pomylił.
Lepiej podać 4 linijki, w tym prawidłową niż na przykład tylko ostatnią (chociaż gdyby trzeba wybrać tylko jedną to trzecia byłaby najlepszą opcją).
Kategoria: CYTAT
/
Podpowiedź jutro około 10. Chyba dawno nie dawałem zagadek przed południem.

nie mam

dobrego pomysłu więc niech będzie dialog z Mos Eisley:

"He may only take your ship.
Over my dead body."

Zagadka cytat Podpowiedź 1

I tak doceniam zauważenie kategorii.
/
Ewentualna podpowiedź jutro około 11.

jest gorzej

bo zupełnie nie mam pomysłu więc zostawiam ten post, żeby się prowadzący nie czuł osamotniony

Zagadka cytat Podpowiedź 2

Doceniam, ale jakbyś jednak się namyślił to już za późno, bo potem nie zdążę.
oo(💀 )
Doszła emotka z czaszką. Jak nie będziesz miał pomysłu to ostatnia podpowiedź jutro około 10.

Re: Zagadka cytat Podpowiedź 2

Duże podobieństwo między wersjami widzę.

Re: Zagadka cytat Podpowiedź 2

"Your father`s lightsaber. This is the weapon of a Jedi Knight. Not as clumsy or random as a blaster. An elegant weapon... for a more civilized age."

Re: Zagadka cytat Podpowiedź 2

Wracają emocje do konkursu.

cytat 2

Niech se będzie AOTC i rozmowa z Zam Wesell:
"- Do you know who it was
you were trying to kill?"

Zagadka cytat Podpowiedź 3

A teraz jak z podobieństwem? Rozwiązanie to oczywiście tylko jedna kwestia.
_ oo(💀)
Emotka pozabastionowa bez zmian. Jeśli nikt nie zgadnie to zadającego wyznaczę jutro około 10.

Re: Zagadka cytat Podpowiedź 3

TPM, Naboo, Qui-Gon do Padmé: „They will kill you if you stay”, co w jednym z polskich tłumaczeń brzmiało: „Zabiją cię, jeśli zginiesz”.

Re: Zagadka cytat Podpowiedź 3

Co Was tylu tu przyciągnęło?

Re: Zagadka cytat Podpowiedź 3

Może rozbudowana zagadka, a może burza w komentarzach na głównej?

Re: Zagadka cytat Podpowiedź 3

Muszę częściej zaglądać na główną, oby burza nie przeszła do końca edycji. Jak dla mnie zagadka nie jest szczególnie rozbudowana, a cytatu z Twojej odpowiedzi użyłem już w innej (chyba w poprzedniej lub tej edycji) i kluczem była właśnie pomyłka lektora.

Re: Zagadka cytat Podpowiedź 3

Czyli tym razem to nie to, prawda? A tak się starałam.

Re: Zagadka cytat Podpowiedź 3

Gdybyś zgadła to bym to ogłosił zamiast odpisywać.

nawet jak mam

pomysł na scenę o którą mogłoby chodzić, to w tej scenie nie ma żadnego pasującego cytatu, a przynajmniej takiego który moim myślom pasuje do emotek

jeszcze kilka godzin, a wciąż mogę okazać się Wybrańcem

Cliegg

z emotek z podpowiedzi pasowałoby że to on mówi o Shmi, ale żadna kwestia nie pasuje mi do emotek z oryginalnej zagadki i pierwszej podpowiedzi. Gdyby podciągnąć Tuskenów pod emotkę Hana, to być może któreś ze zdań o porwaniu.

OK, niech zostanie wskazane.

Re: Cliegg

I mam sobie losować, które z tych zdań wskazujesz?

Re: Cliegg

Nie:
"A hunting party of Tusken Raiders.
Your mother had gone out early, like she always did... to pick mushrooms that grow on the vaporators. From the tracks, she was about halfway home... when they took her."

...

To nie to, ale jeszcze bardziej mnie przekonałeś, że powinieneś zadawać (i tak bym Cię wybrał za jedyną odpowiedź z AOTC lub pierwszą na Tatooine). Trzeba było dokładniej sprawdzić kwestie Cliegga, bo chodziło o wypowiedziane chwilę później "Your mother`s dead, son. Accept it." Teraz przejmujesz prowadzenie.

Re: ...

Nie widziałem związku z emotką strzelającego Hana.

Re: ...

A co twoim zdaniem oznaczał facesaber?

Re: ...

Był facesaber i strzelający Han. Gdyby był tylko facesaber, interpretowałbym to tylko jako śmierć (i wtedy może wybrałbym właściwy cytat, a może słowa Cliegga znad grobu, nie wiem).

Zagadka 1B

Tym razem zagadka będzie ani łatwa, ani trudna.

Kategoria CYTATEwentualna podpowiedź jutro po 20.

Za rozszyfrowanie numeru zagadki punktów nie będzie

...

A to miała być śmierć przedstawiona na 2 sposoby, żeby ograniczyć interpretacje jednej emotki. Chyba kiedyś tego użyłem w konkursie (albo ktoś inny).
Raczej za łatwe, ale spróbuję: "And now, young Skywalker... you will die."?
A numer zagadki oznacza 27.

Zagadka 1B podpowiedź 1

Nie tego cytatu szukaliście.

|

Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 20.

...

To może ta piękna myśl z TLJ: "We`re going to win this war not by fighting what we hate, but saving what we love!"?

Zagadka 1B podpowiedź 2

Może ta podpowiedź pomoże szukać właściwego cytatu.

( | )Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 20, mniej lub bardziej.

...

Widzę kilka możliwości, ale każdej czegoś brakuje.
"Love won`t save you, Padme. Only my new powers can do that!"?

Zagadka 1B podpowiedź 3

Może czegoś cytatom brakuje, a może coś nie jest częścią cytatu. Przyznaję, że jedna emotka w ostatniej podpowiedzi się zgubiła, choć pozostała aktualna.

o o (( / ) |)Jeśli nikt nie wymyśli, to zadającego wymyślę jutro po 20.

Re: Zagadka 1B podpowiedź 3

To się chyba prawo do wskazania dwóch odpowiedzi należy.

Re: Zagadka 1B podpowiedź 3

Nie próbuj naginać, w końcu "brakującą" emotkę i tak uwzględniłeś w swojej ostatniej odpowiedzi

Re: Zagadka 1B podpowiedź 3

Ale przez to, że zniknęła z zagadki, a uznałem jej usunięcie za kluczowe. To nie jest naginanie tylko kwestia sporna, a takie rozstrzyga Gapcio, jeśli on nie może to chyba Starkiller, a jeśli on też nie to ja.

...

Twardy z Ciebie negocjator, więc proponuję kompromis. Jeśli teraz zgadnę to dostaję punkt i nie podaję kolejnej odpowiedzi, a jeśli nie to potem wybiorę nową odpowiedź.
"Learn to use the Dark Side of the Force and you will be able to save your wife from certain death."?

Re: ...

OK.
Masz półtorej godziny

Re: ...

I tak to nie jest jedyna opcja, którą rozważałem, więc pewnie będzie źle. "He had such a knowledge of the dark side he could even keep the ones he cared about from dying."?

w ramach kompromisu

Reek dostanie pół punktu za prawidłową pół-legalną odpowiedź

Tak, to Sidious opowiadający Anakinowi o Plagueisie.

Tabela:
Tabela:
1. Emperor Reek - 8,5 pkt.
2. bartoszcze - 7 pkt.
3. KiraSolo - 1 pkt

Re: w ramach kompromisu

Jakie pół punktu? Podpowiedź 2 trzeba unieważnić, w 3 zawarłeś sprostowanie (za które należy się prawo do 1 odpowiedzi) i kolejną podpowiedź (za które należy się prawo do 2 odpowiedzi za punkt, co było warunkiem kompromisu na który się zgodziłeś). Niech będzie moja strata: dostanę należący mi się 1 punkt (a właściwie te brakujące pół, czyli łącznie wyjdzie 9), a Ty wybierzesz sobie, z którego filmu zadam zagadkę.

Re: w ramach kompromisu

Zadawaj, nie marudź

Re: w ramach kompromisu

Na razie konkurs trzeba wstrzymać, bo nie przewidziano sytuacji z połówkami punktów. Uczestnicy regularnie biorący udział w edycji powinni najpierw coś ustalić, a jeśli się nie uda to decyzję podejmie najwyżej postawiony aktywny członek KOK-u. Proponuję zastosować zasady zaokrąglania.

Re: w ramach kompromisu

Możemy zaokrąglić zgodnie z regulaminem konkursu, biorąc pod uwagę regulaminową pierwszą odpowiedź na trzecią podpowiedź

Re: w ramach kompromisu

Odpowiedź na 2 podpowiedź jest nieważna i zastąpiła ją pierwsza odpowiedź na 3 podpowiedź, na którą właściwą odpowiedzią jest ta prawidłowa. Czyli zgodnie z regulaminem dostałbym punkt.

Re: w ramach kompromisu

Jeżeli odpowiedź na podpowiedź 2 jest nieważna to znaczy że nie wykorzystałeś możliwości udzielenia odpowiedzi - co nie powoduje przejścia niewykorzystanej odpowiedzi na następną fazę

Re: w ramach kompromisu

Jak już pisałem 2 podpowiedź jest nieważna, czyli powinieneś dać jeszcze jedną. A moją odpowiedzią na następną podpowiedź jest "He had such a knowledge of the dark side he could even keep the ones he cared about from dying."

Re: w ramach kompromisu

"Zadawaj, nie marudź"

Re: w ramach kompromisu

To najpierw wybierz jeden z tych wariantów:
a. Uczciwie dostaję 1 punkt za ostatnią zagadkę.
b. Dodajesz brakującą 3 podpowiedź do poprzedniej zagadki.
c. Zaokrąglamy punkty do pełnych jedności.
d. Otrzymuję pół punktu, a na zakończenie w tabeli wszech czasów do tej edycji zastosujemy współczynnik x2.
e. Sprawę rozstrzygnie członek Kapituły Konkursowej.
Innych opcji nie ma.

Zagadka sqrt z 784

Bartoszcze wreszcie odpuścił, więc po ustaleniu wszystkiego z Opiekunem Konkursu poprawiłem tabelkę i kończąc marudzenie ruszam dalej.

Tabela:
1. Emperor Reek - 9 pkt.
2. bartoszcze niezbyt przyzwoity - 7 pkt.
3. KiraSolo - 1 pkt

Kategoria: scena


W zagadce nic nie brakuje, więc jest ważna. Podpowiedź jutro około 22.

Sqrt z 784.Sqrt z 1

Zbyt obrażony nie zgaduje, ale to nie moja strata. A dla nikogo nie ma co dodawać zbyt dużo emotek.

Podpowiedź jutro też około 22.

Sqrt z 784.Sqrt z 4

Nie ma po co pisać komentarza. Podpowiedź po 22.
=

Sqrt z 784.Sqrt z 9

Można bez problemów wywalczyć 3 miejsce, zbliżyć się do 1 miejsca w tabeli wszech czasów albo zwiększyć szanse na obronę tytułu, ale po co?
Zagadka dotyczy dłuższego momentu. Pierwsza linijka to rozwiązanie, a druga ma naprowadzać na miejsce akcji.
oo() =

Żeby dać Wam więcej czasu rozwiązanie wstawię po północy (na początku niedzieli) i i tak wyznaczę prowadzącego.

Re: Sqrt z 784.Sqrt z 9

Scena z TFA, Phasma upomina Finna, że nie było rozkazu hełmy zdjąć, oraz każe mu zgłosić się do raportu z blasterem

Kuba zadaje

Kuba wraca do konkursu po miesiącach przerwy i od razu punktuje. Teraz pierwszy match point w tej edycji (jak się pogubiłeś w numeracji to teraz będzie zagadka 29).
Tabela: 
1. Emperor Reek - 9 pkt. 
2. bartoszcze - 7 pkt. 
3. KiraSolo - 1 pkt.
-. kuba112 - 1 pkt.

Execute order 29

No wróciłem, ale Troll Jar Jar na wakacjach, to na luziku

||..........||..........||
||..........||..........||
||..........||..........||
||....||...||
Kropki traktujcie jako nicość - powietrze, użyłem ich, bo bastion nie pozwala robienie większych odstępów spacją
Taka zagadka na rozgrzewkę, tylko nie każcie mi wymyślać podpowiedzi
Podpowiedź jutro - 15-16 jak dam radę, najwyżej będzie trochę wcześniej lub później.
Kategoria: Scena

Re: Execute order 29

AOTC, Obi-Wan, Anakin i Padmé przywiązani do słupów na arenie na Geonosis.

...

Raczej coś związanego z areną, ale nie wiem, czy odpowiedź Kiry była dość dokładna, więc niech będzie sam moment przywiązywania Padme i Anakina.

/.\

Kira zgadła :-/
Może następnym razem Reek, chociaż nie mam zamiaru dać ci tak łatwo wygrać.

Re: /.\

1. Emperor Reek - 9 pkt.
2. bartoszcze niezbyt przyzwoity - 7 pkt.
3. KiraSolo - 2 pkt
4. kuba112 - 1 pkt

Re: /.\

Chciałeś utrudniać to trzeba było brać udział od kwietnia. Od razu wiecie o dodaniu swoich zagadek, ale chyba w końcu z czymś zdążę.

Zagadka san-jū

Jednak wróciłam. Chciałabym, żeby Kuba teraz zgadł, ale niech myśli sam (i Reek też).
Kategoria: cytat.

--->
=
---> [≠ ]

Na pewno nie będziecie potrzebowali podpowiedzi, ale dla formalności - jutro ok. 17:00.

Re: Zagadka san-jū

W ostatnim rzędzie powinno być raczej: ---> [ ≠].

Re: Zagadka san-jū

"You come from nothing,you`re nothing, but not to me" Tylko czemu? TLJ

Konkurs trwa

A Kuba zdobywa jeden punkt.

1. Emperor Reek - 9 pkt
2. bartoszcze - 7 pkt
3. KiraSolo - 2 pkt
-. kuba112 - 2 pkt

Akdagaz#!

Re: Akdagaz#!

Znaczy podpowiedź jutro, o 7:00. Pomyłka

Re: Akdagaz#!

Aha i jeszcze jedno. Pomyłka kolejna (ehhh)
Zagadka powinna wyglądać tak, bastionowe emotki to zło ;p. Emotki zewnętrzne bez zmian
(🐙🐙🐙* ---------> 👨🏿** ----> )-----✈️***

Re: Akdagaz#!

Pierwsze spotkanie Finna i Rose? Ośmiornice kojarzą mi się z Kalamarianami, którzy często dowodzili okrętami Ruchu Oporu.

Re: Akdagaz#!

Kuba wrócił!!! I Kira!!!
A mnie ośmiornice kojarzą się z rathtarami. A więc Przebudzenie Mocy, Finn i Rey uciekają przed tymi gadami na Sokole Millenium.

/...\

Chopperka zgadła... Sory Reek...

1. Emperor Reek - 9 pkt
2. bartoszcze obrażony - 7 pkt
3. KiraSolo - 2 pkt
-. kuba112 - 2 pkt
4. Chopperka - 1 pkt

Re: /...\

Mnie to akurat cieszy, bo jeśli nie będzie z Tobą na discordzie to da wszystkim równe szanse. I widzę, że potraficie porządnie poprawić błędy w zagadce, w przeciwieństwie do niezbyt przyzwoitego. Chociaż skoro Kira teraz chybiła to mogłem to zakończyć.

Re: /...\

Spokojnie, jeszcze będziesz mieć okazję, aby to "zakończyć"

Re: /...\

Ale skoro nie mamy tabeli medalowej to przynajmniej chcę zakończyć jako lider tabeli wszech czasów.

Re: /...\

Masz spore szanse - Bartoszcze Cię nie przegoni, nawet gdyby wrócił, a ja mam na razie 66 pkt, więc wystarczy, że nie zgadnę już więcej niż 1 zagadkę, a Ty wygrasz i zgarniesz dziesiątkę.

Re: /...\

kuba112 napisał:

2. bartoszcze obrażony - 7 pkt

-----------------------

Have fun

Re: /...\

Zbyt obrażony byłoby lepsze.

Zagadka 32 (jeżeli się nie mylę)


Kategoria: scena
Podpowiedź: jutro ok. 20:00

Re: Zagadka 32 (jeżeli się nie mylę)

Kylo ma zamiar strzelić do statku z Leią na pokładzie, ale w ostatniej chwili zawraca, co jednak nie uratowało Lei

Re: Zagadka 32 (jeżeli się nie mylę)

Część 8

😨

Ja chyba za łatwe zadaję te zagadki.
Zgadł kuba112.

1. Emperor Reek - 9 pkt
2. bartoszcze - 7 pkt
3. kuba112 - 3 pkt
4. KiraSolo - 2 pkt
5. Chopperka - 1 pkt

Re: 😨

Chyba tak

Xshsfls

O taka zagadeczka

🚚->------> 🐸
🚚
🐸
Scena
Podpowiedź jutro 19-20

Re: Xshsfls

Zapomniałeś o opisach emotek niebastionowych.

Re: Xshsfls

Ale dobrze, że w ogóle w końcu zadałeś.

Odpowiedź na zagadkę xshsfls

Musiałam chwilę pomyśleć, ale w końcu odpowiadam: Qui-Gon ratuje Jar Jara przed nadciągającym pojazdem, powalając go na ziemię.

Zgadła

...

1. Emperor Reek - 9 pkt
2. bartoszcze - 7 pkt
3. kuba112 - 3 pkt
- KiraSolo - 3 pkt
4. Chopperka - 1 pkt

Zagadka שלושים וארבע

Kategoria: cytat.

____
|||||||

Ew. podpowiedź jutro ok. 19:30.

Re: Zagadka שלושים וארבע

Na różnych urządzeniach wyświetla się to różnie, więc dopowiem, że pionowe kreski powinny być dokładnie pod pierwszym szturmowcem, a pozioma - dokładnie nad drugim.

Re: Zagadka שלושים וארבע

¯\_(ツ)_/¯

...

Spodziewałem się, że o tej porze będziesz miała 2 kolejne punkty, a kuba 1, ale to dopiero 2 zagadka.
"Close the blast doors!
Open the blast doors! Open the blast doors!"?

Re: ...

Niestety nie.

Re: ...

Na pewno? Może sprawdź jeszcze raz.

Zagadka שלושים וארבע, podpowiedź واحد

Podpowiedź. Przyznaję, że za pierwszym razem zagadkę przedstawiłam w sposób nieoczywisty, ale teraz powinno być dużo łatwiej. Jeśli nie, kolejna podpowiedź jutro ok. 19:30.

____

---|---
...|
./..\

____

---|---
./..\

Przypominam, że kategoria to cytat. Kropki zastępują spacje, bo Bastion nie wyświetla więcej niż jednej, i nie są częścią zagadki, natomiast kreski są tym, czym powinny, i zdecydowanie są częścią zagadki. Mam nadzieję, że tym razem zgadniecie. Powodzenia!

...

"Aren`t you a little short for a stormtrooper?"?

Re: ...

Brawo

Taak

Reek zgadł i po konkursie.

1. Emperor Reek - 10 pkt
2. bartoszcze - 7 pkt
3. kuba112 - 3 pkt
- KiraSolo - 3 pkt
4. Chopperka - 1 pkt

statystyki sezonu VIII

Skojarzyłem przed podpowiedzią, po niej upewniłem się, że jest dobrze i na imieniny mam czwartą wygraną. A teraz zgodnie z tradycją podsumowanie.

5 punktujących
34 zagadki
108 dni
Czyli chyba rekordy we wszystkich kategoriach.

Jeśli chodzi o kolejną edycję to chciałbym przesunąć rozpoczęcie. Niekoniecznie musi być przerwa wakacyjna jak we fragmentowcu albo gułagu, ale przynajmniej 3 tygodnie. Do tego w regulaminie trzeba dodać coś w sprawie poprawiania błędów w zagadkach. Ale od tego mamy wątek organizacyjny (chociaż nawet w przypadku dłuższej przerwy wolałbym to ustalić szybko).

Re: statystyki sezonu VIII

O, to wszystkiego naj z okazji imienin.
Na dłuższą przerwę chętnie się zgodzę, a o zasadach w wątku organizacyjnym mogę dyskutować od jutra.

Re: statystyki sezonu VIII

I wszystkiego najlepszego z okazji imienin.

Re: statystyki sezonu VIII

To jutro się tym zajmiemy, a za życzenia i gratulacje wszystkim dziękuję

Re: statystyki sezonu VIII

Gratuluję wygranej.

Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.