Forum

Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon IX

Zgodnie z obietnicą dziś wracamy po dłuższej przerwie z kolejną edycją i zmienionym regulaminem.

Regulamin 

Część I. Zasady ogólne 
1. Każdy Użytkownik Bastionu mogący pisać posty na Forum oraz mający ochotę na wspólną zabawę może wziąć udział w Konkursie. 
2. Konkurs polega na odgadnięciu zagadki zadanej przez jednego z Użytkowników. 
3. Zagadka polega na odgadnięciu sceny lub cytatu (z filmowych odsłon Gwiezdnych wojen: Mrocznego widma, Ataku klonów, Zemsty Sithów, Hana Solo, Łotra 1, Nowej nadziei, Imperium kontratakuje, Powrotu Jedi, Przebudzenia Mocy, Ostatniego Jedi), które będą przedstawione za pomocą emotek. Zadający zagadkę ma obowiązek zaznaczenia w niej, czy chodzi mu o scenę, czy o cytat. 
4. Jako „emotki” rozumie się emotki bastionowe, emoji czy jakieś elementy graficzne imitujące emotki. 
5. Użytkownik zadający zagadkę lub podpowiedź, wykorzystujące emotki pozabastionowe lub elementy graficzne imitujące emotki, ma obowiązek dokładnego opisu tychże poprzez wklejenie linku do wyszukiwania w grafice, podanie oficjalnej nazwy emotki lub słowne opisanie formy graficznej. 

Część II. Punktacja i zasady oceniania 
6. Za każdą prawidłową odpowiedź na całe pytanie, którą wskazuje zadający pytanie, otrzymuje się 1 punkt i prawo do zadania 1 następnej zagadki, z zastrzeżeniem pkt. 19. 
7. Kto pierwszy osiągnie liczbę 10 punktów, ten zwycięża w danym Sezonie. 
8. Każdy post zawierający wskazanie prawidłowej odpowiedzi winien mieć także w swojej treści aktualną tabelkę wyników z podziałem na miejsca. 
9. Na każdego Uczestnika przypada 1 odpowiedź na 1 pytanie główne i 1 odpowiedź dodatkowa na każdą podpowiedź (patrz pkt 12). 
10. Nie można zmienić udzielonej odpowiedzi. Wyjątkami są 2 podane niżej sytuacje: 
a) popełnienie błędu w opisie sceny - w tym przypadku można tylko się poprawić, 
b) udzielenie odpowiedzi, która już padła od 0 do 5 minut wcześniej - w tym przypadku można podać inną odpowiedź. 
Wówczas można się poprawić bez ograniczenia czasowego (najlepiej w odpowiedzi na swojego posta z błędem). Jeśli jednak inny Użytkownik poda wcześniej poprawną odpowiedź, to on otrzymuje punkt. 
11. W poście z treścią zagadki Prowadzący zobowiązany jest także podać przewidywany czas zamieszczenia podpowiedzi (patrz pkt 12) z dokładnością do godziny i tak samo w poście z każdą kolejną podpowiedzą, za wyjątkiem trzeciej, w której powinien poinformować z dokładnością do godziny, kiedy wyłoni Uczestnika, który był najbliżej poprawnej odpowiedzi (patrz pkt 13). 
12. Jeżeli po upływie 20 godzin od zamieszczenia zagadki lub podpowiedzi nie padnie poprawna odpowiedź, Prowadzący jest zobowiązany udzielić podpowiedzi w przeciągu 8 godzin. Wówczas na jednego Uczestnika przypada 1 odpowiedź dodatkowa przypadająca na 1 podpowiedź. 
13. Jeśli po 3 podpowiedziach, do których stosuje się odpowiednio pkt. 9-12 i 14-16, nikt nie zgadnie, Prowadzący winien w przeciągu 20-28 godzin po trzeciej podpowiedzi podać prawidłową odpowiedź i wskazać, kto z Uczestników był jej najbliższy. Wówczas wskazany Użytkownik zadaje kolejne pytanie, nie otrzymawszy punktu. 
14. Jeśli Prowadzący popełni błąd w treści zagadki lub podpowiedzi, ma obowiązek jak najszybciej go poprawić, a błędna wersja zagadki i błędne odpowiedzi na nią zostają unieważnione. Jeśli pomimo błędu w treści zagadki jeden z Uczestników udzielił poprawnej odpowiedzi, pozostaje ona ważna. 
15. Jeśli Prowadzący poprawił błąd w zagadce, ma obowiązek podać termin następnej podpowiedzi lub wyznaczenia następnego Prowadzącego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 11-13. 
16. Jeżeli Prowadzący nie będzie miał możliwości przestrzegać ustalonych ram czasowych, ma obowiązek poinformować o tym wcześniej. 
17. W przypadku braku odpowiedzi na zagadkę pomimo udzielenia 3 podpowiedzi Prowadzący w czasie zgodnym z pkt. 11, 13 i 15-16 podaje rozwiązanie i zadaje kolejną zagadkę, przy czym tabela wyników pozostaje bez zmian. 
18. Jeśli Prowadzący nie zadaje zagadki lub nie udziela podpowiedzi przez 7 dni, dowolny Użytkownik może reaktywować Konkurs, zadając własną zagadkę bez prawa do uzyskania punktu. 
19. W ciągu 1 dnia kalendarzowego mogą zostać zadane najwyżej 3 zagadki. Jeżeli w ciągu 1 dnia zostanie zadane więcej niż 3 zagadki, za rozwiązanie czwartej i kolejnych zagadek nie przyznaje się punktów. 

Część III. Podział na Sezony 
20. Zabawa dzieli się na Sezony. 
21. Dany Sezon kończy się wtedy, kiedy jeden z Użytkowników osiągnie liczbę punktów zgodną z pkt. 7. 
22. Do rozpoczęcia nowego Sezonu uprawniony jest zwycięzca poprzedniego. 
23. Jeżeli w terminie 7 dni, a w miesiącach wakacyjnych (lipcu i sierpniu) - 21 dni od zakończenia poprzedniego Sezonu jego zwycięzca nie rozpoczął nowego, wówczas może go rozpocząć każdy chętny. 
24. Na każdy Sezon przypada 1 temat na Forum. Jego nazwa winna być tworzona według wzoru: Zgadnij sceny z SW z emotek – Sezon x, gdzie x oznacza numer danego Sezonu zapisany cyframi rzymskimi. 

Część IV. Przepisy końcowe 
25. Konkurs podlega regulaminowi Forum oraz Bastionu. 
26. Uprasza się o zachowanie kultury wypowiedzi, szacunku dla innych Uczestników i nie-Uczestników zabawy oraz powstrzymanie się od spamowania. 
27. W kwestiach spornych zaleca się wspólne rozwiązanie problemu przez Uczestników. Jeśli nie dojdą do porozumienia, decyzję podejmuje jeden z Opiekunów Konkursu (KiraSolo lub Emperor Reek). 
28. Temat „Zgadnij sceny z SW z emotek - zasady” przeznaczony jest do dyskusji nad ogólnym kształtem zabawy, regulaminem jej dotyczącym czy luźnych rozmów na temat poszczególnych zagadek. Zawiera ponadto regulamin zabawy. 
29. Temat służący do spraw organizacyjnych nie urąga przepisom z pkt. 24.

Za chwilę tabele i zagadka.

Zagadka 1

Tabela wszech czasów: 
1. Emperor Reek - 68 pkt
2. KiraSolo - 67 pkt
3. bartoszcze - 49 pkt 
4. kuba112 - 41 pkt 
5. Jacek112 - 25 pkt 
6. Darth Starkiller - 15 pkt 
7. Evening Star - 14 pkt
-. Chopperka - 14 pkt
9. Lubsok - 13 pkt 
10. Karaś - 6 pkt 
11. Ringwraith - 5 pkt 
12. Finster Vater - 3 pkt 
13. Cosmos - 2 pkt 
-. Lord Budziol - 2 pkt 
-. WuOJot - 2 pkt 
-. eNdOtE - 2 pkt 
17. Darth Ponda - 1 pkt
-. Sułtan Ahmed - 1 pkt

Żeby mieć też jedno zajęcie więcej w drodze na wzór pozostałych konkursów podliczyłem tabelę medalową.

Tabela medalowa:
1. Emperor Reek 4/2/0
2. KiraSolo 2/4/2
3. bartoszcze 1/2/2
4. Evening Star 1/0/0
5. kuba112 0/1/3
6. Darth Starkiller 0/0/1
-. Jacek112 0/0/1
-. Chopperka 0/0/1

Zgdonie z regułami przyznawania medali w przypadku, gdy drugie miejsce ex aequo zajmuje kilku użytkowników (co w konkursie dotychczas zdarzyło się raz) nie przyznaje się 3 miejsca. Radzę sprawdzić, czy obydwa rankingi są podliczone prawidłowo.

Na początek kategoria cytat.
🌚
Emotka: https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/120/samsung/128/new-moon-with-face_1f31a.png

Gdyby była potrzebna podpowiedź to pewnie dodam ją około 20, ale zagadka raczej prosta.

Re: Zagadka 1

„To nie jest księżyc”.

A rankingów, przykro mi, ale już dzisiaj nie sprawdzę.

...

Tym razem najprostsze rozwiązanie było prawidłowe. Znów mamy remis na szczycie w tabeli wszech czasów, a Kira obejmuje prowadzenie w tej edycji, zobaczymy czy do końca.

Punktacja:
1. KiraSolo - 1 pkt.

Zagadka 2

Kategoria: cytat. Dla utrudnienia nie napiszę, czy jest łatwa.

👨🏻‍🚒

Emotka obok Luke`a przedstawia strażaka ( https://emojipedia.org/male-firefighter/ ). Ewentualna podpowiedź jutro ok. 20:00.

Re: Zagadka 2

Kylo w TLJ "I want every gun you have to fire on that man".

...

I Evening wróciła.
"I`m ending all of this. The tree, the texts, the Jedi. I`m going to burn it all down."?

Zagadka 2 podpowiedź 1

Nie, nie. Oboje źle zinterpretowaliście tę emotkę.

👮/🕵️/👨‍🚒

Emotki niebastionowe: policjant/detektyw/strażak. Kolejna podpowiedź jutro ok. 19:00.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

To nie była moja pierwsza interpretacja, ale do tamtej nie miałem lepszego cytatu niż do tej. Teraz niby mam jakiś pomysł, ale jeśli nikt mnie nie wyprzedzi to chyba lepiej zastanowić się nad tym jutro, a nie od razu po trzech dniach jazdy.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

"The Jedi Knights were the guardians of peace and justice in the Old Republic."

...

"I’m Luke Skywalker. I’m here to rescue you."

Jest zwycięzca!

Evening Star tym razem znalazła się bliżej, choć to jeszcze nie było to, za to Reek trafił w dziesiątkę.

Tabela wyników:
1. KiraSolo - 1 pkt
- Emperor Reek -1 pkt

Zagadka 3

Dobry początek. Po dwóch cytatach czas na scenę. Zagadka trudniejsza niż poprzednia, ale po podpowiedziach raczej nie powinna sprawiać problemów.
🎣
Pierwsza emotka:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/320/samsung/128/fishing-pole-and-fish_1f3a3.png
A podpowiedź jutro około 19.

Zagadka 3 Podpowiedź 1

Kira chyba odpuściła i nie ma co czekać.
🎣
Dodatkowa emotka bez zmian. Kolejna podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 1

Odpuściłam, bo byłam pewna, że Evening zgadła.
A na własną odpowiedź na razie nie mam pomysłu. Później spróbuję coś wykombinować.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 1

Właściwie nawet nie była blisko. Tamte dwie emotki raczej nie są ściśle powiązane.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 1

Zagadka 3 Podpowiedź 2

Jest lepiej (niestety nie pod względem frekwencji), ale to nie to. A nowy szczegół powinien wskazać gdzie szukać rozwiązania.
🎣
Emotka ta co wcześniej. Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 2

ROTJ, C-3PO dowiaduje się, że ma być prezentem dla Jabby.

Zagadka 3 Podpowiedź 3

Straciłem poczucie czasu.
🎣
Chodzi o konkretny moment. Pozabastionowa emotka chyba sprawia problemy, ale jej nie zmieniłem. Jak nie zgadniecie to rozwiązanie jutro około 20 (jeśli będę pamiętał).

...

Chyba nikt już się nie namyśli, żeby spróbować. Chodziło o nakrycie Hana i Lei przez Jabbę i jego świtę. Prowadzenie przejmuje Kira.

Zagadka 4

Szczerze mówiąc, naprawdę chciałam odpowiedzieć, ale przez te wczasy jakoś zapomniałam...

A moja zagadka ma kategorię: cytat.

=

Podpowiedź jutro ok. 8:00.

...

Dlatego proponowałem przerwę wakacyjną.
"Was I any different when you taught me?"?

Zagadka 4 podpowiedź 1

Byłeś naprawdę blisko, ale to jeszcze nie to. Może to Cię (albo kogoś innego) naprowadzi:

[] o o (= )

Ewentualna kolejna podpowiedź jutro ok. 8:00.

...

Cytat pasuje do innej emotki, ale niech będzie.
"- You are reckless.
- So was I, if you remember."?

Zagadka 4 podpowiedź 2

Ciepło, ciepło, gorąco...

[] o o (= )
[= ]

Kolejna podpowiedź jutro ok. 8:00.

Re: Zagadka 4 podpowiedź 2

"Much anger in him, like his father."

...

Z każdą podpowiedzią coraz trudniej. Mam też jeden cytat bliższy poprzednich odpowiedzi, ale jeszcze bardziej naciągany.
"A Jedi`s strength flows from the Force. But beware of the dark side. Anger, fear, aggression The dark side of the Force are they. Easily they flow, quick to join you in a fight. If once you start down the dark path ... forever will it dominate your destiny. Consume you it will, as it did Obi-Wan`s apprentice. Vader."?

Zagadka 4 podpowiedź 3

OK, teraz postarałam się wszystko rozpisać tak, żeby nie było Wam tak trudno załapać, o co chodzi. Pierwsza część podpowiedzi to takie przykłady, które mają Was naprowadzić na właściwą interpretację, z czego ostatni jest szczególnie ważny. Mam nadzieję, że w końcu ktoś zgadnie.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

UWAGA, za wcześnie wysłałam

To nie jest cała podpowiedź. Pełna wersja będzie planowo koło 8.

Zagadka 4 podpowiedź 3 - prawdziwa

OK, teraz postarałam się wszystko rozpisać tak, żeby nie było Wam tak trudno załapać, o co chodzi. Pierwsza część podpowiedzi to takie przykłady, które mają Was naprowadzić na właściwą interpretację, z czego ostatni jest szczególnie ważny. I mam nadzieję, że teraz w końcu ktoś zgadnie.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> 🧒


[] o o ( > 🧒 )

Emotki niebastionowe:
*po obu stronach przedostatniego wersu - czerwone wykrzykniki,
*przed obiema emotkami anonimowego Jedi - mały chłopiec.

Jeśli teraz też nikt nie zgadnie (ale myślę, że po tej podpowiedzi już się komuś uda), rozwiązanie i następnego zadającego ogłoszę jutro ok. 8:00.

Re: Zagadka 4 podpowiedź 3 - prawdziwa

"He is too old. Yes, too old to begin a training".

W końcu :)

Może nawet trochę przesadziłam z tymi emotkami, ale chciałam mieć pewność, że zgadniecie, a potem się wciągnęłam we wstawianie buziek i nie mogłam przestać. XD

Tabela wyników:
1. KiraSolo - 1 pkt
- Emperor Reek - 1 pkt
- Evening Star - 1 pkt

Zagadka 5

Miała być wczoraj o 21:00, ale użytkownik Ludwik spowodował chwilową awarię, więc nie byłam w stanie, także przepraszam w jego imieniu. Kategoria to scena, raczej łatwa, a ewentualna podpowiedź jutro o 7:30.

👩🏿

Emotka pozabastionowa:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/161/woman_emoji-modifier-fitzpatrick-type-6_1f469-1f3ff_1f3ff.png

...

Ognisko na Vandorze z udziałem Val?

Zagadka 5 podpowiedź 1

Odrobinę wcześniej, bo Kira raczej nie wbije już. Jutro o 8:00 kolejna podpowiedź, jeśli będzie potrzebna. Teraz powinno być klarowniej. Oczywiście, emotki można traktować dosłownie lub nie, ale to wiecie.

| |👩🏿‍🎤🍸

Emotki pozabastionowe od lewej do prawej:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/72/samsung/161/female-singer-type-6_1f469-1f3ff-200d-1f3a4.png

https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/120/samsung/161/cocktail-glass_1f378.png

Zagadka 5 podpowiedź 2

Jutro o 8:00 kolejna podpowiedź, jeśli będzie potrzebna. Emotki pozabastionowe bez zmian. Może jeszcze dodam, że chodzi o krótką scenę.||👩🏿‍🎤🍸 

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon IX

Aaaa, co się dzieje z tym konkursem. Nie spodziewałem się.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon IX

No widzisz, jak się zapisałeś w historii Bastionu.

...

Z konkursem bywało lepiej, ale jest poprawa porównując z większością ostatniej edycji i końcówką VII.
Pierwszy pobyt Hana i Chewbacci na First Light podczas którego Solo odnajduje Qi`rę?

Zagadka 5 podpowiedź 3

Mam nadzieję, że jest jeszcze jaśniej. Jeśli nikt nie zgadnie to jutro o 8:30 podam odpowiedź. Chodzi o bardzo krótki fragment. Reek - krążysz teraz już baaaardo blisko, ale chodzi od samego początku o fragment.

🍸| |= 👨‍🎤 👩🏿‍🎤🍸

Nowa emotka pozabastionowa po znaku równości:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/120/samsung/220/male-singer_1f468-200d-1f3a4.png


...

Miałem nadzieję, że się zlitujesz i uznasz dłuższy fragment.
To może występ na początku tej sceny (z Chicken in the Pot)?

Reek zadaje

Nie mogłam wcześniej uznać, bo jednak było za mało dokładne.

Tabela wyników: 
1. Emperor Reek - 2 pkt 
2. KiraSolo - 1 pkt 
- Evening Star - 1 pkt

Zagadka 6

Przed chwilą wróciłem, a wolę zadawać wieczorami, więc nie będę czekał do rana.
Kategoria: scena

Ewentualna podpowiedź około 21.

Zagadka 6 Podpowiedź 1

Nikt nie zgadł.

Jeśli będziecie potrzebować kolejnej podpowiedzi to jutro około 22.

Zagadka 6 Podpowiedź 2

Czyli już wszyscy zakończyli udział w tej edycji?

________
Rozwiązaniem jest pierwsza linijka. Zakładając że nikt nie wróci ostatnia podpowiedź jutro około 22.

Zagadka 6 Podpowiedź 3

Może i dwa punkty, ale skoro nikt nie chce grać to przynajmniej będzie piąte zwycięstwo.
🕸 🕸

____________
Emotki po obydwu stronach Artoo przedstawiają pajęczynę. Rozwiązanie tej zagadki i nową dla nikogo podam jutro około 23.

Re: Zagadka 6 Podpowiedź 3

W odpowiedzi na priv: nie znudziło mi się. Tylko skumulowały się urlop i ciekawsze rzeczy i jakoś tak... A przy pierwszej podpowiedzi nie miałam pomysłu. Dziś miałam też szybciej odpisać, ale dałeś już trzecią podpowiedź, więc

https://www.youtube.com/watch?v=SxJGbxR_UcA

0:17-0:24

...

Pierwsza próba odpowiedzi i od razu poprawna. Chyba za łatwe te zagadki.

Tabela wyników:
1. Emperor Reek - 2 pkt
-. Evening Star - 2 pkt
2. KiraSolo - 1 pkt

Zagadka 7

Tym razem cytat. Podpowiedź jutro o 23:00, jeśli będzie potrzebna.

Re: Zagadka 7

„Woohoo! YEAH! That`s one helluva pilot!”.

...

Za dużo możliwości, więc postawiłem na grę słów, ale do niej też dużo pasuje.
" - This is a thermal detonator that I just armed.
- That`s a rock!"?

...

Najoczywistsze skojarzenie z kaczką to Kylo Ren, ale Ty byś chyba jej tak nie użyła (poza tym ma własną emotkę), pozostanę przy kombinowaniu z rockiem.
"The Force is not a power you have. It`s not about lifting rocks. It`s the energy between all things. a tension, a balance... that binds the universe together."?

Zagadka 7 podpowiedź 2

Oświadczam, iż nigdy nie użyję emotki kaczki dla Kylo, jeśli już to lwa, co się rozumie samo przez się. Reek nadal dobrze kombinujesz. Jeśli będzie potrzebna to ostatnia jutro o 23:00. Pozabastionowa emotka bez zmian.

oO( 🦆 )

...

Bo i lew i Kylo ryczą? (Dobra, zamykam ten temat, bo inaczej już nigdy nie dostanę od Ciebie punktu za rozwiązanie zagadki.) Nie miałem czasu się zastanowić, a rock już do niczego mi nie pasuje, więc spróbuję z Kylo kaczką.
"If we can`t get the shield generator fixed, we`ll be sitting ducks."?

Zagadka 7 podpowiedź 3

...

Nowa zagadka poboczna której nie mogę rozwiązać: dlaczego nie podałem tego cytatu po 2 podpowiedzi?
"I killed them. I killed them all. They`re dead. Every single one of them. And not just the men... but the women... and the children too. They`re like animals, and I slaughtered them like animals! I hate them!"?

Reek zadaje

Co do pytania pobocznego: dlaczego nie padła ta odpowiedź po dodaniu kaczuszki?

Tabela wyników:
1. Emperor Reek - 3 pkt
2. Evening Star - 2 pkt
3. KiraSolo - 1 pkt

...

Bo przekonałaś mnie, żeby dalej próbować z rockiem.
Kategoria: scena
🦆 (• 3 •)
Emotka przedstawia kaczkę z poprzedniej zagadki. Podpowiedź postaram się dać jutro około 21.

Zagadka 8 Podpowiedź 1

Do 21 została niecała godzina, a później mogę nie zdążyć, więc będzie szybciej. Poza tym chyba wszyscy chętni już próbowali odpowiedzieć.
🦆
(• 3 •) 
Kaczka bez zmian. Następna podpowiedź jutro około 21 i na razie nie przewiduję niczego co zmieniłoby jej termin.

Zagadka 8 Podpowiedź 2

Coś mi nie idzie z tymi terminami.
🚶‍♂️
👨
Pierwsza emotka przedstawia idącego człowieka, a druga męską twarz. Chodzi o konkretny moment. Jeśli nie zgadniesz to kolejna podpowiedź jutro około 22 (a przynajmniej postaram się wtedy ją dodać).

Re: Zagadka 8 Podpowiedź 2

Re: Zagadka 8 Podpowiedź 2

Zagadka 8 Podpowiedź 3

Nie wszystko musi być tym z czym mogło kojarzyć się najpierw.


🚶‍♂️
👨 =
Emotki te co wczoraj. Powinnyście zgadnąć, ale jak nie to rozwiązanie jutro około 21.

Re: Zagadka 8 Podpowiedź 3

Teraz to już chyba na pewno: https://youtu.be/ut4WoDi-AEM, 0:09-0:11. I pewnie pierwotna wersja zagadki ma przedstawiać minę Janga w tamtej chwili.

...

Czekałem jeszcze na Evening, ale się nie doczekałem. Odpowiedź Kiry może lepsza od prawidłowej, ale zasady to zasady.
Chodziło o odcięcie głowy Jango. Kaczka była haczykiem, bo nie chodziło o Kylo, a o całe ciało najpierw, a później samą głowę (w pierwotnej wersji miała to być głowa kaczki ). Myślałem czy dodać jakieś tło oprócz Dooku i Boby nad główną częścią, ale uznałem, że wystarczy i nie pomyślałem o skojarzeniu z tą sceną.
Oczywiście Kira przejmuje prowadzenie.

Zagadka 9

To ja może już tradycyjnie...

🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆 🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆

Kategoria: scena. Po obu stronach Jedi jest po 7 kaczek. Kolejna podpowiedź jutro ok. 7:30.
PS. Evening, jak czytałam Twoją pierwszą odpowiedź na poprzednią zagadkę, myślałam, że umrę ze śmiechu.

Re: Zagadka 9

Obi vs Grievous?

Ehm... No, ale musisz przyznać, że to mogło się kojarzyć ze Swolo

Re: Zagadka 9

Po tych wcześniejszych skojarzeniach Reeka to mogło, mogło... Zresztą to miał być pozytywny komentarz. A tym razem niestety też nie zgadłaś.

...

Mam jakieś pomysły, nawet niezwiązane z Kylo. Ta scena była jakiś czas temu i chyba w zagadce którejś z Was, ale na początek niech będzie.
Scena z Rey i jej lustrzanymi odbiciami w jaskinii?

Zagadka 9 podpowiedź 1

Hmm, nie, to nie to. I scena, o którą chodzi, nie pojawiła się wcześniej ani razu (chyba że w VIII sezonie, ale też wydaje mi się, że nie).

Oto podpowiedź:

🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆 _ 🦆 _ 🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆

Wiele się nie zmieniło, tylko po lewej stronie Jedi pojawiła się jeszcze jedna kaczka.

Kolejna ewentualna podpowiedź jutro ok. 7:30.

Termin podpowiedzi 2

Już teraz zapowiadam, że jutrzejsza podpowiedź będzie bliżej 8:00 niż 7:30. Inaczej nie dam rady.

...

Dla mnie bez znaczenia, bo i tak będę miał czas dopiero wieczorem (chyba że w szkole bym zajrzał), ale dobrze, że jak wiesz to piszesz.
Jedi i Klony opuszczają kanonierki i ruszają do walki z droidami na Geonosis?

Zagadka 9 podpowiedź 2

Myślcie twórczo.

🦆 =
🏙️
_ _

W pierwszej linijce przed znakiem równości jest kaczka, a niżej - miasto. Ewentualna ostatnia jutro ok. 9:00.

Re: Zagadka 9 podpowiedź 2

Pierwsza myśl, ale mam wątpliwości: Obi vs Jango na Kamino?

...

Wciąż tu nie widzę żadnych konkretów. Operacja Knightfall?

Zagadka 9 podpowiedź 3

Oj, chyba muszę teraz pokazać bardzo dużo, bo widzę, że do tej pory było za trudno.

= 🦆×🐸×🐌×🚶
----------------------------------

.|.....|.....|.....|.
.|.....|.....|.....|.
V....V....V....V
🌅🚤⛴️🚢🛥️
🏙️🏙️🏙️🏙️🏙️
.|.....|.....|.....|.
.|.....|.....|.....|.
V....V....V....V
🏙️🏙️🏙️🏙️🏙️🏙️🏙️🏙️🚪🚪🚪🚪🏙️🏙️🏙️🏙️🏙️🏙️🏙️🏙️
_ _

Link do pełnoemotkowej wersji: https://imgur.com/PhIPaLk
Rozwiązanie przedstawiają ostatnie dwie linijki, reszta to wskazówki naprowadzające.
Teraz raczej zgadniecie, ale jak nie, to prowadzącego wyznaczę jutro ok. 10.

Re: Zagadka 9 podpowiedź 3

No to się spóźniłam xD

Re: Zagadka 9 podpowiedź 3

Heh, a jednak dobrze czułem
(punkt mi się za to nie należy, oczywiście)

...

Przybycie Jedi i Jar Jara do Otoh Gunga? Jeśli to to lub coś podobnego to pierwsza linijka bardzo dobrze przedstawia Gungan.

No!

Zgadłeś. I dzięki za „komplement”.

Tabela wyników:
1. Emperor Reek - 4 pkt
2. Evening Star - 2 pkt
3. KiraSolo - 1 pkt

Wysunąłeś się na wyraźne prowadzenie, a teraz zadajesz.

...

Nie wiem czy takie wyraźne, jeśli chodzi o końcowe zwycięstwo nie daje dużej przewagi. A może ktoś już się odobraził i będziemy grali w czwórkę.
Kategoria: cytat
⬇️
Emotka przedstawia strzałkę w dół. Ewentualna podpowiedź jutro około 19.

Re: ...

"Strike me down with all your hatred, and your journey towards the dark side will be complete."

Zagadka 10 Podpowiedź 1

Przypomniałem sobie na czas. I nawet o nazwie zagadki.
⬇️
Emotka ta sama. W razie potrzeby podpowiedź jutro około 20.

Zagadka 10 Podpowiedź 2

Jeszcze będą dwie szanse, więc nie muszę czekać.
🦆
⬇️
Nad strzałką pojawiła się emotka kaczki (nie wiem czemu dopiero dziś skojarzyłem, że tu pasuje). Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 2

"Feed him to the beast".

Zagadka 10 Podpowiedź 3

Nie jestem pewien, czy wszyscy pamiętają ten cytat, ale teraz powinniście wiedzieć czego szukać.
🦅 12 ⬇️
Rozwiązaniem jest jedna kwestia, ale zaakceptuję dłuższy fragment. Kaczkę zastąpił orzeł, a strzałkę przeniosłem na koniec, żebyście nie łączyli jej z ptakiem (są powiązane, ale nie bezpośrednio).
Jeśli nie zgadniecie to jutro około 20 rozwiązanie.

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 3

"Not if you round down, buddy"

...

Evening z kolejnym punktem.
Tabela wyników:
1. Emperor Reek - 4 pkt
2. Evening Star - 3 pkt
3. KiraSolo - 1 pkt

Zagadka 11

Miało być coś z kaczuszką, ale nie mam teraz pomysłu, więc macie coś innego.
Kategoria: cytat. Podpowiedź, jeśli będzie potrzebna, jutro, ale o 21:00 dopiero. I zachęcam do większej aktywności w udzielaniu odpowiedzi

oO( )

...

Przecież jest kaczuszka obok szturmowca. A może potem coś z nią skojarzysz jak ja Falcona w ostatniej zagadce.
"Do you think it was luck that Chewie and I found the Falcon? If we can find it on our scanners, the First Order is not far behind."?
Jeśli chcesz większej aktywności to mogę podawać po dwie propozycje z prawem do punktu, jeśli którakolwiek będzie poprawna.

Zagadka 11 podpowiedź 1

Ewentualna podpowiedź jutro o 21:00 (sorry za poślizg).

oO(👀 )

Emotka pozabastionowa: https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/120/samsung/220/eyes_1f440.png

Pisałam, że kaczki do Benka nie wykorzystam i nadal to podtrzymuję I bardziej się zastanawiam czy faktycznie nie przydałaby się przerwa. Z drugiej strony nie wiem czy ona coś da. Może się po prostu formuła wyczerpała.

Re: Zagadka 11 podpowiedź 1

„Take off that mask. You don`t need it”.

Re: Zagadka 11 podpowiedź 1

Przebudzenie Mocy, Han do Lei: Widziałem go. Leia, widziałem naszego syna. Był tutaj.
PS. Witajcie!

11.1

" - What do you think you`ll see if I do?
- The face of my son."

...

Konkurs powinien trwać przynajmniej do pojawienia się lub wznowienia innego.
"If you see our son, bring him home."?

Zagadka 11 podpowiedź 2

Przy takiej frekwencji jest ok.

Dodałam bardzo dużo tła, bo bardzo błądzicie (zasada, że emotki mogą znaczyć wszystko nadal obowiązuje ). Ostatnia podpowiedź jutro o tej samej porze. Emotka pozabastionowa bez zmian.oO(👀 )

...

"I think my eyes are getting better. Instead of a big dark blur, I see a big light blur"?

Yhy

Reek zadaje.

Tabela wyników: 
1. Emperor Reek - 5 pkt 
2. Evening Star - 3 pkt 
3. KiraSolo - 1 pkt

XD

No to mnie zmyliłaś... Cały czas byłam pewna, że to jakaś kwestia z TFA (tę podpowiedż zobaczyłam już z informacją, że Reek zgadł).

Zagadka 12

Jednak tam ciężko było dodać kaczkę.
Kategoria: scena
🏴
Pierwsza emotka przedstawia czarną flagę. W razie potrzeby podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 12

Epizod VI, jaskinia Jabby, wtrącenie Twi`lekanki do jamy Rancora.

Re: Zagadka 12

https://youtu.be/pXduzEPhMiU, 0:33 - zapala się zielone światło i piloci ruszają.

Zagadka 12 Podpowiedź 1

Tutaj dalej przyzwoita frekwencja, ze zgłoszeniami do Fantasy też się coś ruszyło, tak to powinno wyglądać. Ktoś (patrząc na wszystkie odpowiedzi można się domyślić kto) dobrze kombinuje, ale tylko częściowo.

🏴

Pierwsza emotka bez zmian. Ewentualna kolejna podpowiedź jutro około 20.

Zagadka 12 Podpowiedź 2

Z chwalenia frekwencji nie wynika nic dobrego, chwilę poczekałem, ale dłużej nie będę.
🕐x
🕒🇱🇾

W pierwszej linijce jest zegar wskazujący 1 i x, a w drugiej wskazujący 3 i flaga Libii. Jak zgadniecie co oznacza x powinniście rozwiązać zagadkę, a jak nie to około 20 ostatnia podpowiedź.

Re: Zagadka 12 Podpowiedź 2

Napisy początkowe do TPM, czyli początek całej sagi, który zaczyna się w 3. sekundzie po „Dawno, dawno temu...”.

Re: Zagadka 12 Podpowiedź 2

Nie wiem, jak Imperator, ale ja jestem całkowicie przekonana do odpowiedzi Kiry. Jest niezwykle kreatywna.

Re: Zagadka 12 Podpowiedź 2

Dzięki. Mam nadzieję, że trafiłam.

Re: Zagadka 12 Podpowiedź 2

Niestety nie.

Re: Zagadka 12 Podpowiedź 2

Re: Zagadka 12 Podpowiedź 2

Nie mam dobrej emotki, więc wstawię tylko tekst o niej.
https://www.emojis.com/emoji-news/tissue-box-emoji-proposal-20180803-0006/

Re: Zagadka 12 Podpowiedź 2

I tak nic nie wymyślę, więc postawię na bliski moment do pierwszej odpowiedzi Kiry:

https://youtu.be/Dqus0aXiAVE

2:48, czyli nieudany start Anakina.

Zagadka 12 Podpowiedź 3

Skoro nie ma chusteczkowej emotki to na otarcie łez pozostaje tylko zdobyć punkt teraz.
🕐x
🕒🇱🇾Początek zagadki taki jak wczoraj. Trzecia linijka to poprawienie tego co było ostatnio (mogłem coś pomylić w kolejności, ale powinniście wiedzieć o co chodzi). Ostatnia przedstawia samo rozwiązanie bez symboliki z poprzednich wersji. Jak w jakiś sposób nie zgadniecie to rozwiązanie jutro około 21.

Re: Zagadka 12 Podpowiedź 3

Pierwsza scena ANH po napisach, czyli pościg Vadera za rebeliantami w przestrzeni kosmicznej.

...

I oto chodziło. Początek wszystkich wersji miał nawiązywać do zielonej flagi startowej, bo to od tej sceny, a nie TPM wszystko się zaczęło. Kira po dłuższej przerwie znów punktuje i zobaczymy czy odrobi straty.
Tabela wyników:
1. Emperor Reek - 5 pkt
2. Evening Star - 3 pkt
3. KiraSolo - 2 pkt

Re: ...

No, cieszę się z punktu i z tego, że zadaję. Zmyliłeś mnie ułożeniem postaci, gdybyś od razu je ustawił tak jak w ostatniej podpowiedzi, pewnie trafiłabym przynajmniej w film.

Re: ...

Zagadki powinien wymyślać ktoś kto nie bierze udziału w zgadywaniu. Bo wszyscy doskonale wiemy Reek, że celowo robisz takie zagadki by nie dało się zgadnąć za pierwszym razem a co za tym idzie nikt nie jest w stanie Cię przegonić.

Re: ...

W tym konkursie nie ma znaczenia za którym razem się zgadnie.

Re: ...

Nie ma co wchodzić z nim w dyskusję, bo i tak mu nie wytłumaczysz.

Re: ...

Nie zrozumiałeś nic z tego co napisałem. Ale w sumie to ty, więc nie ma co się dziwić. xD

...

Gdyby to była scena obstawiłbym jak Jar Jar wdepnął w kupę, ale niech będzie "BWA-GUR-A-GLUR-A-GLUR" Bossa Nassa w Otoh Gunga.

Zagadka 13, podpowiedź 1

Nazwy emotek, a nawet ich wygląd i klasyczne rozumienie, mogą być mylące.

o o (🐌 = 🚻😇)

W nawiasie jest to, co w poprzedniej wersji, z tym że obok znaku jest jeszcze buźka z aureolą ( https://emojipedia.org/smiling-face-with-halo/ ). Kolejna podpowiedź jutro przed 12.
Powodzenia!

Re: Zagadka 13, podpowiedź 1

Przebudzenie Mocy, Han do Finna: Kobieta Cię zawsze w końcu rozgryzie?

Zagadka 13, podpowiedź 2

Myślałam, że to będzie łatwiejsze.

o o (🤛🐌🤜 = 😇👤) 🤛🐌🤜

Emotki od lewej:
W nawiasie, po lewej stronie:
https://emojipedia.org/left-facing-fist/
https://emojipedia.org/snail/
https://emojipedia.org/right-facing-fist/
Po prawej stronie:
https://emojipedia.org/smiling-face-with-halo/
https://emojipedia.org/bust-in-silhouette/
Poza nawiasem:
https://emojipedia.org/left-facing-fist/
https://emojipedia.org/snail/
https://emojipedia.org/right-facing-fist/
(Czyli to samo, co po lewej stronie w nawiasie).
Mam nadzieję, że teraz zgadniecie, ale jeżeli nie, kolejną (i ostatnią) podpowiedź zamieszczę jutro ok. 11:00.

Re: Zagadka 13, podpowiedź 2

"Jabba, you`re wonderful human being".

...

Nie było, ale miałem coś napisać tylko byłem zajęty przed południem. I łatwiejsze dalej nie jest, ale przynajmniej wstawię przypadkowy dialog.
"- The cave is collapsing.
- This is no cave"?

Re: ...

Niestety nie, ale cieszę się, że w ogóle odpowiedziałeś.

Re: ...

Tak jak pisałem, przed podpowiedzią też chciałem, ale nie zdążyłem. Może Lubsok spróbuje rozwiązać skoro tak bardzo interesują go sprawy konkursu, zwłaszcza że to łatwa zagadka, bo nie ode mnie.

Uff... Evening zgadła :)

A ja już przygotowałam całą trzecią podpowiedź. Na szczęście niepotrzebnie. Ślimak był Jabbą, a buźka z aureolą i ludzkie sylwetki oznaczały „wspaniałą istotę ludzką”. Evening Star zdobywa punkt.

Tabela wyników:
1. Emperor Reek - 5 pkt
2. Evening Star - 4 pkt
3. KiraSolo - 2 pkt

Re: Uff... Evening zgadła :)

Zagadka będzie o 20:00, bo preferuję dodawanie podpowiedzi w godzinach popołudniowych. I jeśli nie odpowiadam na jakieś zagadki to dlatego, że nic mi nie przychodzi do głowy, a nie, że o konkursie zapomniałam, taka info na przyszłość

Re: Uff... Evening zgadła :)

Piękna zagadka

Re: Uff... Evening zgadła :)

Przychylam się do opinii przedmówcy.

Re: Uff... Evening zgadła :)

Dziękuję bardzo.

Zagadka 14

Kategoria: cytat. Ewentualna podpowiedź jutro o 20:00.

...

"The burden is on me not to destroy all the droids until you arrive."?

Zagadka 14 podpowiedź 1

Ewentualna podpowiedź jutro o 21.=/=

Re: Zagadka 14 podpowiedź 1

Ponieważ nic innego mi nie przychodzi do głowy, udzielę trochę naciąganej odpowiedzi - w końcu lepsza taka niż żadna:

„Wonderful girl! Either I`m gonna kill her, or I`m beginning to like her”.

...

Val strzela do droidów przed wysadzeniem mostu?

Re: ...

To ma być cytat.

Re: ...

Zorientowałem się kilka sekund za późno.

Zagadka 14 podpowiedź 2

Kategoria to cytat. Podpowiedź o tej samej porze.

Pierwsza linijka to tło do cytatu, druga to cytat.

( ) = x =

oO( =/= )

...

"Did you know that wasn`t me?"?

Tak

Reek zadaje.

Tabela wyników: 
1. Emperor Reek - 6 pkt 
2. Evening Star - 4 pkt 
3. KiraSolo - 2 pkt

Zagadka 15

Normalnie bym nie pomyślał, żeby emotka Artoo przedstawiała autora cytatu. Teraz trudna zagadka, żeby nikt nie zdobył 5 punktów.
Kategoria: cytat
?
Jeśli nikt nie da rady zgadnąć to szansa na 3 punkty jutro około 19.

Re: Zagadka 15

Przebudzenie Mocy, Kylo Ren na Takodanie do szturmowca po raporcie o ucieczce BB-8: „What girl?”

Re: Zagadka 15

To ja odpiszę podobnie: „Where am I?”.

Re: Zagadka 15

Emotka C-3PO była zarezerwowana na trzecią podpowiedź. To na pewno nie będzie tak oczywiste, ale, skoro padła odpowiedź Kiry to może Maz "whi`s the girl?".

Re: Zagadka 15

Sorry, Chopperki odpowiedź

...

Dzięki Chopperce Evening zdobywa 5 punktów i potrzebuje tylko 1 do zwycięstwa. A nie, przecież nie ma znaczenia za którym razem się zgadnie, więc jest teraz w połowie drogi do wygranej. Ale i tak daję za trudne.

Tabela wyników:
1. Emperor Reek - 6 pkt
2. Evening Star - 5 pkt
3. KiraSolo - 2 pkt

Re: ...

Ta zagadka bardzo mi się podobała, była w moim ulubionym typie. Czuję się prawie tak, jakbym ją zgadła.

Zagadka 16

Kategoria: scena. Trudność zagadki: poprzednia Reeka. Jeśli nikt nie zgadnie podpowiedź jutro ok. 21.

Re: Zagadka 16

Zniszczenie Alderaana przez Gwiazdę Śmierci. ))

Re: Zagadka 16

Obi zostawia poparzonego i pociętego Anakina na Mustafarze?

16.

Zniszczenie Hosnian Prime.

...

Dzięki Chopperko, obyś wkrótce naprawdę znów coś odgadła.
Kylo się wścieka, więc przechodzący szturmowcy zawracają (choć tego nie pokazano to pewnie są smutni, że coś poszło nie po myśli tego wspaniałego człowieka)?

Re: ...

Emperor Reek napisał:
(choć tego nie pokazano to pewnie są smutni, że coś poszło nie po myśli tego wspaniałego człowieka)?
-----------------------
🤣

Re: ...

Po sprawie z kaczką musiałem napisać o Kylo coś co będzie pasować Evening.

Re: ...

Rozumiem, rozumiem.

Zagadka 16 podpowiedź ostatnia

Nie, nie, nie i nie (choć ostatnia odpowiedź mogłaby być warta pół punktu, bo tak). Teraz już wątpliwości nie będzie. Emotka pozabastionowa:

https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/120/samsung/220/palm-tree_1f334.png🌴 🌴

16.1

Cassian i Jyn na plaży na Scarif po strzale GŚ.

...

I znów te połówki. A do tego bartoszcze raczej zgarnął już cały.
Leia i Han zauważają wysadzenie DS II?

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon IX

"Znów te połówki"? Bartoszcze zgadł.

Tabela wyników: 
1. Emperor Reek - 6 pkt 
2. Evening Star - 5 pkt 
3. KiraSolo - 2 pkt
4. bartoszcze - 1 pkt

Zagadka 17

Kategoria: cytat.

|

Ewentualna podpowiedź jutro po 12, chyba że mi się dzień skomplikuje, to wtedy najwcześniej o 16.

Re: Zagadka 17

Ep. VIII, Snoke do Rey: I see him turning the lightsaber to strike true. And now, foolish Child, he ignites it, and kills his true enemy!

Re: Zagadka 17

ROTS, Palpi po walce z Mace`em: „I`m too weak. Don`t kill me. Please”.

...

Tak, "Znów te połówki".
"He became so powerful...the only thing he was afraid of was... losing his power."?

Zagadka 17 podpowiedź 1

Jednak się niedziela skomplikowała (logistycznie, nic poza tym).

Kategoria: cytat.

[ ] |

Ewentualna podpowiedź jutro po 19.

...

"I have the power to save the one you love."?

Zagadka 17 podpowiedź 2

W dalszym ciągu kategoria CYTAT.

o o ( [ ] | )

Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 2

Zemsta Sithów, Palpatine: „Ciemna Strona otwiera drogę do wielu umiejętności, przez niektórych uważanych za nienaturalne”.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 2

„It seems, in your anger, you killed her”.

...

"Learn to know the dark side of the Force and you will be able to save your wife from certain death."?

Zagadka 17 podpowiedź 3

Niech Ciemna Strona nie zwiedzie Was.

Kategoria: cytat.

o o ( [ ] | )Jeśli nikt nie zgadnie, to jutro między 20 a 21 wskażę zadającego.
(ale Ciemna Strona nie zwiedzie Was, prawda?)

Re: Zagadka 17 podpowiedź 3

Ale to ciągle ten sam cytat czy podpowiedź do ostatniego, który wskazałem? Bo drugi raz z rzędu się nad tym zastanawiam.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 3

Przedmiotem zagadki jest cały czas ten sam cytat, specjalnie sprawdzam że nie został wciąż podany.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 3

"Not from a Jedi".

Re: Zagadka 17 podpowiedź 3

„He had such a knowledge of the dark side...he could even keep the ones he cared about...from dying”.

...

Niezwykle pomocne podpowiedzi.
"You do know, don`t you if the Jedi destroy me any chance of saving her will be lost."?

uffff

Już się bałem że znowu ta zagadka zostanie nierozwiązana tak jak w poprzedniej edycji. Na szczęście w ostatniej chwili Kira prawidłowo odgadła i otrzymuje punkt oraz prawo zadania kolejnej zagadki!

Tabela wyników:
1. Emperor Reek - 6 pkt
2. Evening Star - 5 pkt
3. KiraSolo - 3 pkt
4. bartoszcze - 1 pkt

Zagadka 18

Uff, super. Opłaciło się pomyśleć.
A tu dla odmiany kategoria: scena.

🌇


Emotka w górnym rzędzie: https://emojipedia.org/sunset-over-buildings/. Ewentualna podpowiedź jutro ok. 19:30.

Re: Zagadka 18

...

Amidala i Luke mnie zmylili i na pewno nie ułatwiliby rozwiązania zagadki, ale jak się później zastanowiłem to teoretycznie Plagueis powinien się nimi przejmować z tych samych powodów co Palpatine.
https://www.youtube.com/watch?v=1B_w2s0GOMU
Prawie cały film, oprócz końcówki?

Tym razem poszło szybko

Ale też zagadka chyba nie była trudna.
Wygrywa Chopperka. Chodziło o tę krótką chwilę, kiedy Anakin obejmuje Padmé.

Tabela wyników:
1. Emperor Reek - 6 pkt
2. Evening Star - 5 pkt
3. KiraSolo - 3 pkt
4. bartoszcze - 1 pkt
- Chopperka - 1 pkt

Chopperka zadaje.

Zagadka 19


Kategoria: scena.
Podpowiedź - o ile będzie potrzebna - jutro, ok. 19.

Re: Zagadka 19

Bankiet na Endorze po pokonaniu Palpatine`a.

Re: Zagadka 19

Wicket skacze podczas pierwszego spotkania z Leią.
Pozdrawiam Reeka

Re: Zagadka 19

Re: Zagadka 19

...

Leia poznaje Wicketa?

Zagadka 19 podpowiedź 1

Ojojoj. Byliście strasznie blisko i miałam wielki dylemat, czy nie uznać którejś odpowiedzi. Ale chodzi mi o jeden króciutki fragment większej sceny, więc jednak nie - i jest w związku z tym podpowiedź:

🍪

A oto link do dodatkowej emotki: https://emojipedia.org/search/?q=Cookie
Kategoria: scena, podpowiedź chyba nie będzie konieczna, ale jakby co, to jutro o tej samej porze. 😉

Re: Zagadka 19 podpowiedź 1

Leia daje ciastego, a stworzenie nasze je zjada

Re: Zagadka 19 podpowiedź 1

*ciasteczko

:)))

Rozumiem, że stworzenie to Wicket , więc zgadł kuba112, i otrzymuje 1 punkt. Fajnie, bo Kuba zawsze wprowadza pewne ożywienie do gry.

Tabela wyników:
1. Emperor Reek - 6 pkt
2. Evening Star - 5 pkt
3. KiraSolo - 3 pkt
4. bartoszcze - 1 pkt
- Chopperka - 1 pkt
- kuba112 - 1 pkt

Order 20

| | || |
Kategoria: Scena
Podpowiedź nie będzie konieczna
(W ostateczności jutro 20)

Re: Order 20

https://youtu.be/yHqdESArkqU 1:53-2:04, Obi-Wan zostaje odcięty od Qui-Gona i Maula.

-_-

No zgadza się tak w sumie xD
1. Emperor Reek - 6 pkt
2. Evening Star - 5 pkt
3. KiraSolo - 4 pkt
4. bartoszcze - 1 pkt
- Chopperka - 1 pkt
- kuba112 - 1 pkt

Zagadka 21

Czyżbyśmy znowu przejmowali konkurs?

Kategoria: cytat.

🌅🏙️🌆🌌

Emotki od lewej (Luke jest ostatni):
https://emojipedia.org/sunrise/
https://emojipedia.org/cityscape/
https://emojipedia.org/cityscape-at-dusk/
https://emojipedia.org/milky-way/
Ewentualna podpowiedź jutro ok. 10:30.
Taka dodatkowa wskazówka: w tym przypadku radziłabym raczej napisać więcej niż mniej.

Re: Zagadka 21

LUKE: What do you see?
REY: The island. Life. Death and decay, that feeds new life. Warmth. Cold. Peace. Violence.
LUKE: And between it all?
REY: Balance. And energy. A Force.
LUKE: And inside you?
REY: Inside me the same Force.
LUKE: And this is the lesson. That Force does not belong to the Jedi. To say that if the Jedi die, the light dies, is vanity. Can you feel that?
REY: There`s something else beneath the island. A place. A dark place.
LUKE: Balance. Powerful light, powerful darkness.

Re: Zagadka 21

Jak widać, napisałam raczej więcej.

Re: Zagadka 21

To dobrze, ale niestety nie zgadłaś.

...

Po powrocie Kuby spodziewałem się łatwiejszej zagadki. Chyba za mocno kombinowałem, ale skojarzenie mam z fragmentem crawlu, więc spróbuję ze związanym z nim cytatem.
"- I think we`ve got something, sir. The report is only a fragment from a probe droid in the Hoth system, but it`s the best lead we`ve had.
- We have thousands of probe droids searching the galaxy."?

Zagadka 21 podpowiedź 1

Nikt nie był blisko. Teraz daję więcej szczegółów i raczej zgadniecie, ale tak dla porządku i na wszelki wypadek: kolejna podpowiedź jutro ok. 10:40.

🌇🕕

🏙️🕛

🌆🕕

🌃🕛Spis emotek:
- w pierwszej linijce:
https://emojipedia.org/sunset-over-buildings/
https://emojipedia.org/clock-face-six-oclock/
- w drugiej:
https://emojipedia.org/cityscape/
https://emojipedia.org/clock-face-twelve-oclock/
- w trzeciej:
https://emojipedia.org/cityscape-at-dusk/
https://emojipedia.org/clock-face-six-oclock/
- w czwartej:
https://emojipedia.org/night-with-stars/
https://emojipedia.org/clock-face-twelve-oclock/

Re: Zagadka 21 podpowiedź 1

"See you around, kid".

Re: Zagadka 21 podpowiedź 1

The Rebellion is reborn today. The war is just beginning. And I will not be the last Jedi.

21.1

Pewnie nie to, ale co mi tam.

"Darkness rises... and light to meet it.
I warned my young apprentice... that as he grew stronger... his equal in the light would rise.
Skywalker...
I assumed... wrongly.
Closer, I said.
You underestimate Skywalker... and Ben Solo...
And me."

...

Mam tu dwie naciągane interpretacje (zwłaszcza do emotki Kylo) i nie ma tu jakoś bardzo mało tekstu, więc niech będzie.
"- I`ve seen your daily routine. You`re not busy.
- I will never train another generation of Jedi. I came to this island to die. It`s time for the Jedi to end."

Zagadka 21 podpowiedź 2

Szczerze mówiąc, zaskoczyło mnie, że nikt z Was nie zgadł, ale może to tylko dla mnie jest takie oczywiste.

/ 🕛 \
| 🕐 |
| 🕑 |
| 🕒 |
| 🕓 |
| 🕔 |
| 🕕 |
| 🕖 |
| 🕗 |
| 🕘 |
| 🕙 |
\ 🕚 / o o

Na początku każdej linijki w dymku (bo to ma być dymek, choć może nie wygląda ) jest zegar pokazujący kolejną pełną godzinę. Teraz już raczej powinniście zgadnąć, ale w razie czego ostatnia podpowiedź jutro ok. 10:40.

Re: Zagadka 21 podpowiedź 2

KYLO REN: The Resistance is dead. The war is over. And when I kill you, I will have killed the last Jedi.
LUKE: Amazing. Every word of what you just said was wrong.

21.2

Bo to nie jest tak że pasuje na pierwszy rzut oka

"By the time I realized I was no match for the darkness rising in him... It was too late.
What happened?
I went to confront him.
And he turned on me."

...

Ja tak mam przynajmniej z połową swoich zagadek.
"Strike me down in anger and I`ll always be with you. Just like your father."?

Zgadł Emperor Reek

W końcu się udało. Naprawdę jestem zdziwiona, że ani Chopperka, ani Evening Star nie pomyślały o tym cytacie. Za to Reek kolejny raz dowiódł, że jest bardzo inteligentnym graczem.

Tabelka:
1. Emperor Reek - 7 pkt
2. Evening Star - 5 pkt
3. KiraSolo - 4 pkt
4. bartoszcze - 1 pkt
- Chopperka - 1 pkt
- kuba112 - 1 pkt

Reek zadaje.

Re: Zgadł Emperor Reek

Po pierwszej podpowiedzi od razu przyszło mi do głowy to z around, bo... okrągły zegar xD A gdy podpowiedź kolejna była o 11 to ja raczej tak po 17 najprędzej bym odpowiedziała, więc po ptakach.

...

Dziękuję, chyba teraz powinienem dać jakąś "inteligentną" zagadkę. Tej raczej do niej daleko, ale przynajmniej na razie trzeba pomyśleć (a właściwie użyć wyobraźni).
Kategoria: scena

🥐🍿🥖
Emotki z dołu od lewej:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/320/samsung/128/croissant_1f950.png
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/320/samsung/128/popcorn_1f37f.png
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/320/samsung/128/baguette-bread_1f956.png
Nawet jak komuś wyświetla, ale w innych wersjach to lepiej zapoznać się z tymi. Podpowiedź jutro około 20.

Re: ...

Obi-Wan gada z Dexterem przy stole?

Zagadka 22 Podpowiedź 1

Niech mnie ktoś w końcu nauczy jak pamiętać o tytułach zagadek. Teraz będzie trochę więcej na myślenie, a jak się dobrze wymyśli to wtedy trzeba użyć wyobraźni do tego co było (jeśli ktoś będzie miał to skojarzenie co ja). Czyli najważniejsze pytanie to dobrze znane fanom "kim jest Snoke?".


🥐🍿🥖
🥖=
Emotki te co ostatnio, ta po prawej powtarza się niżej.
Ewentualna druga podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 22 Podpowiedź 1

Aaaaaaa! Brak mi wyobraźni!!! (Bagietka=Snoke?! 😨)

Re: Zagadka 22 Podpowiedź 1

Ale ciągle myślę.

Re: Zagadka 22 Podpowiedź 1

😉

Re: Zagadka 22 Podpowiedź 1

Ostatnią linijkę można opisać właśnie jako "bagietka=Snoke". Tylko wtedy co może oznaczać Snoke, jak łączy się to z bagietką i czym w takim razie są croissant i popcorn? Dacie radę.

Re: Zagadka 22 Podpowiedź 1

Luke opowiada Rey o porażce zakonu i swojej? (Skoro bagietka to Snoke, to reszta jedzenia to pewnie inni złoczyńcy. Na razie na nic więcej mnie nie stać).

Zagadka 22 Podpowiedź 2

To chyba już nie wymyślisz, ale może po tej podpowiedzi się uda. Kira (i inni), Snoke to nie musi być Snoke, tak jak Kenobi i Dooku nie muszą być sobą (na pewno ktoś tu jest, a ktoś nie).

__🥐🍿
Zostały croissant i popcorn, Snoke zastąpił bagietkę. Chodzi o dłuższy fragment, ale zaakceptuję też krótszy skupiający się tylko na tym co przedstawia druga linijka pierwszej wersji zagadki. W razie potrzeby ostatnia podpowiedź jutro około 20.

Zagadka 22 Podpowiedź 3

Odpuszczam tamto i przedstawię tak, żeby nie trzeba było za dużo kojarzyć.


___ 🐸
Dodatkowa emotka przedstawia żabę. Jeśli nie odpowiecie to rozwiązanie jutro około 23.

Re: Zagadka 22 Podpowiedź 3

...

Obawiałem się, że ktoś może pomylić te sceny, ale myślałem, że Obi-Wan wystarczy. Do tego kilka innych szczegółów jak brak DS. Chodziło o Kenobiego obserwującego spotkanie liderów KNS z których przemawiali kolejno: Shu Mai, Wat Tambor i San Hill (będący Muunem tak jak najczęściej porównywany do Snoke`a Plagueis) u których można dopatrzyć się pewnego podobieństwa do użytych przeze mnie emotek. Finałowa wersja zagadki miała przedstawiać Gunray`a, Poogle`a i trzecią wersję Hilla. Po długim zastanowieniu zdecydowałem, że prowadzenie przejmuje Kira.

Zagadka 23

Wybaczcie opóźnienie.
Kategoria: scena.
Tym razem nie ma emotek spoza Bastionu. Podpowiedź jutro ok. 17:30, ale może zgadniecie wcześniej. Uznam zarówno dłuższy fragment, jak i konkretny moment.

Re: Zagadka 23

Końcówka epizodu IV, czyli wręczanie medali.

...

Do sceny podanej przez Chopperkę proponuję jeszcze coś takiego:


Świętowanie na Endorze i pojawienie się Duchów Mocy?

Zagadka 23 podpowiedź 1

Jedno z Was było blisko, ale nie dość blisko, żeby dało się to podciągnąć pod rozwiązanie. Może to trochę rozjaśni sytuację:
Tym razem również tylko emotki z Bastionu. Kolejna podpowiedź - jeśli będzie potrzebna - jutro ok. 18:00. Ale mam nadzieję, że zgadniecie.

...

Pierwsze spotkanie Luke`a, Lei i Hana po zniszczeniu DS?

Zgadł Reek

Tym razem wybrałam klasyczną, wesołą scenę.

Tabelka:
1. Emperor Reek - 8 pkt
2. Evening Star - 5 pkt
3. KiraSolo - 4 pkt
4. bartoszcze - 1 pkt
- Chopperka - 1 pkt
- kuba112 - 1 pkt

Reek, brakuje Ci już tylko dwóch punktów do wygranej i są raczej małe szanse, żeby ktoś Cię przegonił, ale w sumie nigdy nic nie wiadomo. Teraz Ty zadajesz i zobaczymy, czy ktoś zgadnie, czy kolejna zagadka przeleci bez punktu. Oczywiście liczę na to pierwsze.

Zagadka 24

Nie wiadomo, może znów będę miał spadek formy i wróci Evening albo przejmiesz z Kubą konkurs. Liczę na wygraną, ale z emocjonującą końcówką. A czy tę zagadkę ktoś zgadnie, zależy przede wszystkim od Was, ale będzie raczej łatwo.
Kategoria: cytat

Ewentualna podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 24

Ep. IV, Han:
"Wonderful girl! Either I`m going to kill her, or I`m beginning to like her."

Re: Zagadka 24

„You come from nothing. You`re nothing. But not to me” (bo to takie wyznanie miłosne, że pozostaje tylko ręce załamać).

Re: Zagadka 24

Dobre, ale nie o to chodzi.

Re: Zagadka 24

Tak właśnie myślałam, że raczej nie zadałbyś zagadki z sequeli, ale tak mi idealnie pasowało, że się nie oparłam.

Re: Zagadka 24

Przecież zadaję zagadki z sequeli. Nie wiem jak to wychodzi procentowo na każdy film, pewnie mają trochę mniej, ale też są. Może nawet ta jest, ale chodzi o inny cytat?

Zagadka 24 Podpowiedź 1

Pewnie to nie pomoże, ale jedna z emotek ma dwa znaczenia. I nie wszystko należy traktować dosłownie.

ooo(...)
W razie potrzeby następna podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 24 Podpowiedź 1

„You probably didn`t recognize me because od the red arm”.

Zagadka 24 Podpowiedź 2

Może jest z sequeli, ale według rachunku prawdopodobieństwa tak na 80% nie jest. Ta wersja przedstawia cały dialog o który mi chodzi, (pojawia się każda kwestia, choć niekoniecznie w całości, czyli może np. być przedstawione jedno z dwóch zdań), ale mogę zaakceptować trochę dłuższy lub krótszy fragment (ale musi być dialog), choć jak już ktoś będzie miał pomysł to raczej nie pomyli "granic".


ooo(...)
ooo(...)
Jak nie zgadniecie to ostatnia podpowiedź jutro około 21.

Zagadka 24 Podpowiedź 3

Chyba wszyscy już spróbowali.


ooo(...)
ooo(...)=/= 🧠; ____________
Dodatkowa emotka w ostatniej linijce przedstawia mózg. Kira musi realizować swój ambitny plan przed premierą, ale skoro chciała, żeby ktoś zdobył punkt, to teraz ma okazję, podobnie jak pozostali. A jeśli się nie uda to rozwiązanie około 20.

Re: Zagadka 24 Podpowiedź 3

TPM:
Jar Jar: „Oyi, mooie-mooie! I luv yous!”
Qui-Gon: „Are you brainless? You almost got us killed!”.

Re: Zagadka 24 Podpowiedź 3

A, i jeszcze powinno być:
„- I spake.
- The ability to speak does not make you intelligent. Now get outta
here!”

...

I o to chodziło. Prawidłowe rozwiązanie to obydwa posty Kiry, choć jak już pisałem uznałbym jeden.

Tabelka:
1. Emperor Reek - 8 pkt
2. Evening Star - 5 pkt
-. KiraSolo - 5 pkt
3. bartoszcze - 1 pkt
- Chopperka - 1 pkt
- kuba112 - 1 pkt
Kira dogoniła Evening i może zaatakować 1 miejsce, ale na razie zadaje.

Zagadka 25

Dopiero Qui-Gon naprowadził mnie na interpretację z Jar Jarem. A teraz Wy trochę pogłówkujcie. Kategoria: scena.Podpowiedź jutro ok. 18:30, ale życzę Wam powodzenia już teraz.

Re: Zagadka 25

Ep. V, Leia wyczuwa Luke`a na Bespinie

...

Właśnie miałem użyć Twojego poczwórnego, ale uznałem, że to wystarczy. Wszystko było rozpisane, killed i brainless były nawet jedną emotką.
Chyba za mało kombinowania, ale pierwsze spotkanie Luke`a i Lei (oczywiście świadome na DS, a nie tuż po narodzinach).

Zagadka 25 podpowiedź 1

() o o o o (...)
(...) o o o o ()

Trochę nie miałam pomysłu na tę podpowiedź, ale postarałam się, żeby była jak najbardziej zrozumiała. Ewentualna kolejna jutro ok. 18:30. I Reek - nie kombinowałeś za mało, bo to nie jest jakaś bardzo wyrafinowana zagadka, po prostu kombinowałeś w złą stronę.

...

Ale kazałaś pogłówkować, a ja nic nie wygłówkowałem, więc dałem jedną z oczywistszych odpowiedzi.
Yoda, Obi-Wan i Bail ustalają co zrobić z dziećmi?

Zagadka 25 podpowiedź 2

Nie, ciągle nie to. Podpowiedź:() o o o o (...)
(...) o o o o ()

Teraz już chyba zgadniesz (zgadniecie?), ale jak nie, to ostatnia podpowiedź jutro ok. 18:00.

Re: Zagadka 25 podpowiedź 2

Luke i Leia rozmawiają o swoich rodzicach na moście w wiosce Ewoków.

Chopperka zgadła

O to chodziło. Gratulacje!

Tabelka:
1. Emperor Reek - 8 pkt
2. Evening Star - 5 pkt
- KiraSolo - 5 pkt
3. Chopperka - 2 pkt
4. bartoszcze - 1 pkt
- kuba112 - 1 pkt

Re: Chopperka zgadła

Dziękuję! Strasznie się cieszę! A zagadkę zadam za chwilę. 😊

Zagadka 26


Kategoria: scena, podpowiedź jutro 19-20.

26

SOLO, Beckett i spółka kradną prom na Mimban?

Re: 26

Niestety, nie.

...

Myślałem o tamtej rozmowie od początku, ale zawsze coś mi pasowało trochę bardziej.
Finn i Rose spotykają DJ-a?

Zagadka 26 podpowiedź 1

🌙 ➡

Dwie nowe emotki to kolejno:

https://emojipedia.org/crescent-moon/
https://emojipedia.org/black-rightwards-arrow/

Kategoria: scena, podpowiedź jutro 19-20.

Re: Zagadka 26 podpowiedź 1

DJ oddaje Rose jej wisiorek z półksiężycem.

:)

Oczywiście zgadła Kira i goni Reeka.
Tabelka:
1. Emperor Reek - 8 pkt
2. KiraSolo - 6 pkt
3. Evening Star - 5 pkt
4. Chopperka - 2 pkt
5. bartoszcze - 1 pkt
- kuba112 - 1 pkt

Zagadka 27

Prawdę mówiąc, na początku w ogóle nie przyszła mi do głowy interpretacja z wisiorkiem.
A teraz kategoria: cytat.

🗽

Pierwsza emotka przedstawia Statuę Wolności. Chyba łatwe, ale w razie potrzeby podpowiedź jutro ok. 17:00.

Re: Zagadka 27

"A więc tak umiera wolność. Wśród burzy oklasków" Padme ROTS

W tym konkursie jeszcze nie brałam udziału :]

Re: Zagadka 27

Zawsze jest ten pierwszy raz

Re: Zagadka 27

W końcu zapowiedziała 5k do końca roku. Ale i tak dobrze, że dołączył ktoś nowy, zwłaszcza że po Kasis spodziewam się ciekawych zagadek. Ogólnie dość dużo osób punktuje w debiucie, we fragmentowcu jakoś nie pamiętam, ale było tak i w gułagu i tutaj.

Re: Zagadka 27

Emperor Reek napisał:
Ale i tak dobrze, że dołączył ktoś nowy, zwłaszcza że po Kasis spodziewam się ciekawych zagadek.
-----------------------

Oj, żebyś się nie zdziwił. Mój mózg jest teraz mocno zwichnięty z powodu notorycznego niewyspania.

Mamy nową uczestniczkę :D

I od razu zapunktowała. Gratulacje, Kasis!

Tabelka:
1. Emperor Reek - 8 pkt
2. KiraSolo - 6 pkt
3. Evening Star - 5 pkt
4. Chopperka - 2 pkt
5. bartoszcze - 1 pkt
- kuba112 - 1 pkt
- Kasis - 1 pkt

Teraz Kasis zadaje.

Zagadka 28

Żeby było śmiesznie to się przyznam, że myślałam, że to jeden z tych konkursów gdzie cały sezon jedna osoba zadaje zagadki A tu proszę. Regulamin musiałam przeczytać

Nie mam wyczucia, mam nadzieję, że nie za trudne, ani nie za łatwe.Kategoria: scena
Podpowiedź jutro w godzinach 17.00-18.00.

Re: Zagadka 28

TFA, BB-8 smuci się, gdy Rey początkowo nie chce, żeby z nią szedł na Jakku.

Re: Zagadka 28

Ep. 7, BB-8 na Jakku dowiaduje się od Finna, że Poe miał wypadek i zginął (to ostatnie oczywiście jest nieprawdą).

28

TFA, BB-8 bezskutecznie próbuje obudzić R2

...

Czyli skrót regulaminu na privie nie był potrzebny. Nawet lepiej, reszta przyda się w przyszłości.
Wyciągnięcie R2 z X-winga po bitwie o Yavin?

Zagadka 28 podpowiedź 1

Pudło. Ale się te droidy często smucą.
Ewentualna podpowiedź jutro w godzinach 17.00-18.00.

28.1

TESB, scena kiedy na Hoth liczą prawdopodobieństwo że Luke przeżyje na zewnątrz?

...

Bo dużo smutnego przeżyły.
Droidy kłócą się i rozdzielają na Tatooine?

Zagadka 28 podpowiedź 2

->


Ewentualna podpowiedź jutro w godzinach 17.00-18.00

Re: Zagadka 28 podpowiedź 2

Ep. 7, baza Ruchu oporu, C-3PO wątpi, by R2D2 posiadał w pamięci brakujący fragment mapy i użala się, że może on już nigdy nie odzyskać sprawności.

...

Jedna z tych zagadek w których z każdą podpowiedzią wie się mniej.
Threepio namawia Luke`a, żeby wzięli Artoo, ale Owen nie chce?

Zagadka 28 podpowiedź 3

Może się do tego nie nadaję
Moje dzieci już drugi dzień stają na głowie, żebym czasem nie wrzuciła podpowiedzi o wyznaczonym czasie.


->

->


Teraz chyba jest w końcu jasne.

Re: Zagadka 28 podpowiedź 3

Ep. IV, Luke wybiera droidy, które ma kupić jego wuj.

Re: Zagadka 28 podpowiedź 3

Ooooo, nie zauważyłam odpowiedzi Reeka, a moja jest prawie taka sama.

...

U innych też czasami tak mam (zwłaszcza u bartoszcze), oni przy niektórych moich pewnie też. A może to tylko mój kryzys formy w kluczowej części edycji, bo dalej nie jest jasne, ale niech będzie ten moment:
https://tenor.com/view/r2-sad-beep-gif-4998504
I przypominam, że według regulaminu w 3 podpowiedzi powinno się podać przybliżoną porę podania rozwiązania, jeśli nikt nie zgadnie. Jak przez dzieci się zmieni to trudno, ale mniej więcej będziemy wiedzieć.

Re: ...

Emperor Reek napisał:
I przypominam, że według regulaminu w 3 podpowiedzi powinno się podać przybliżoną porę podania rozwiązania, jeśli nikt nie zgadnie. Jak przez dzieci się zmieni to trudno, ale mniej więcej będziemy wiedzieć.
-----------------------

Nic nie pisałam o czasie ze względu na ten zapis "13. Jeśli po 3 podpowiedziach, do których stosuje się odpowiednio pkt. 9-12 i 14-16, nikt nie zgadnie, Prowadzący winien w przeciągu 20-28 godzin po trzeciej podpowiedzi podać prawidłową odpowiedź i wskazać, kto z Uczestników był jej najbliższy."

Jakby co to podam info ok. 21-22

Re: ...

W 11. jest żeby podać, ale teraz to i tak bez różnicy.

Re: ...

No i wydało się, że czytałam po łebkach

Smutny R2

Tak jest, chodziło o scenę z "Nowej nadziei", w której C-3PO jest mega świnią I mówi R2, że nie lubi go ani Luke, ani on sam. Z tej właśnie sceny pochodzi [sad beep]:
https://www.youtube.com/watch?v=_030i5C7xA4
Czyli zgadł Emperor Reek i to On zadaje następną zagadkę.

Tabelka:
1. Emperor Reek - 9 pkt
2. KiraSolo - 6 pkt
3. Evening Star - 5 pkt
4. Chopperka - 2 pkt
5. bartoszcze - 1 pkt
- kuba112 - 1 pkt
- Kasis - 1 pkt

Zagadka 29

I tak wiadomo, że każdy tak czyta tylko my zdążyliśmy się przyzwyczaić do informowania przy każdej 3 podpowiedzi (chociaż o tytułach wciąż zdarza mi się zapomnieć na czym złapałem się pisząc ten post).
Kategoria: scena

Podpowiedź jutro około 19.

Zagadka 29 Podpowiedź 1

Jak zawsze tłumy zainteresowanych moimi zagadkami.

Chodzi o dłuższą scenę (nie jakąś bardzo długą, ale też nie konkretny fragment) . Ewentualna podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 29 Podpowiedź 1

Ep. VII, konfrontacja Hana i Chewiego z gangami.

Zagadka 29 Podpowiedź 2

Chopperka przynajmniej coś napisała, oby w nagrodę drugie podejście dało jej punkt. Kira i Evening, może będę miał problem ze zdobyciem ostatniego punktu, ale tak nie odrobicie strat.


Teraz powinno się udać, a jak nie to ostatnia podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 29 Podpowiedź 2

Re: Zagadka 29 Podpowiedź 2

Echch, naciągane, ale od rana myślę i nie mam lepszego pomysłu niż to: ROTJ, Han strąca Bobę z barki Jabby.

Zagadka 29 Podpowiedź 3

Dobrze że wróciłyście, źle że Chopperka odpuściła. Ale obydwie odpowiedzi błędne.


I-O-I I-O-I I-O-I I-O-I


__
Jak pisałem chodzi o dłuższą scenę, która to część zagadki wiadomo z poprzednich wersji. Ale jak się nie uda to rozwiązanie jutro około 18.

Re: Zagadka 29 Podpowiedź 3

Re: Zagadka 29 Podpowiedź 3

Raczej kilka sekund to nie jest dłuższa scena. Teraz widzę jedną rzecz, którą mogłem zrobić lepiej, ale dalej uważam, że jest dość łatwo.

Re: Zagadka 29 Podpowiedź 3

TFA, Han, Chewie i Finn „aresztują” Phasmę.

Re: Zagadka 29 Podpowiedź 3

Ja pójdę tak, jak Kira: Ep. VII, Han, Chewie i Finn zmuszają Phasmę do wyłączenia pola siłowego.

...

Chyba nigdy nie miałem takiego problemu z decyzją o przyznaniu punktu, ale jeśli coś w scenie z Phasmą uznałbym za "areszt" to chyba złapanie jej przez Chewbaccę, a chodziło o scenę po niej aż do pomysłu ze zgniatarką, czyli odpowiedź Chopperki na pewno jest poprawna. Ale gdyby nie ona raczej uznałbym Kirze, ewentualnie poprosił o doprecyzowanie.
Tabelka:
1. Emperor Reek - 9 pkt
2. KiraSolo - 6 pkt
3. Evening Star - 5 pkt
4. Chopperka - 3 pkt
5. bartoszcze - 1 pkt
- kuba112 - 1 pkt
- Kasis - 1 pkt

Chopperka może jeszcze powalczyć o podium, ale liczę na poprawę rekordu najszybszej wygranej (pod względem liczby zagadek), więc muszę się starać. Zwłaszcza że teoretycznie jest szansa wyrobić się w 30, ale równie dobrze mogę wcale nie wygrać w tej edycji.

Peszek

Przez chwilę rozważałam scenę Chopperki, ale później jakoś o niej zapomniałam. Pewnie dlatego, że myślałam w przerwach między lekcjami. XD

Re: Peszek

A, i zgadza się, odpowiadając, miałam na myśli zatrzymanie Phasmy. Może teraz uda mi się zgadnąć zagadkę Chopperki.

Zagadka 30

14 12
Kategoria: cytat.
Podpowiedź jutro ok. 20.
PS.
Poprzednią zagadkę zgadłam tylko dzięki Kirze, więc jej dziękuję.

Re: Zagadka 30

Rey: „This is the ship that made the Kessel Run in fourteen parsecs!”.
Han: „Twelve! Fourteen...”.

No i bingo!

Rewelacyjna, błyskawiczna i wyczerpująca odpowiedź. Gratuluję.
Tabelka:
1. Emperor Reek - 9 pkt
2. KiraSolo - 7 pkt
3. Evening Star - 5 pkt
4. Chopperka - 3 pkt
5. bartoszcze - 1 pkt
- kuba112 - 1 pkt
- Kasis - 1 pkt

Zagadka 31

No i się udało.
Kategoria: cytat.

o o (👁️👁️)

W nawiasie jest dwoje oczu, czyli dwie emotki oka (pojedyncza wygląda tak: https://emojipedia.org/eye/). Podpowiedź jutro ok. 20:00, ale może nie będzie potrzebna.

...

No i w sumie tak najlepiej, obydwie z punktami, a szansa na rekord dalej jest, choć nie jestem pewien, ile obecnie wynosi.
"And the last thing I saw... were the eyes of a frightened boy whose master had failed him."?

Zamykamy konkurs, koniec zabawy

Reek zgadł. Widocznie Luke rzadko kiedy wspominał o czymś związanym z oczami.

Ostateczne wyniki przedstawiają się tak:
1. Emperor Reek - 10 pkt 🥇
2. KiraSolo - 7 pkt 🥈
3. Evening Star - 5 pkt 🥉
4. Chopperka - 3 pkt
5. bartoszcze - 1 pkt
- kuba112 - 1 pkt
- Kasis - 1 pkt

Reek chyba zadowolony, bo zaliczył kolejne zwycięstwo i pobił upragniony rekord, a my czekamy na kolejny sezon, pewnie już za tydzień.

Re: Zamykamy konkurs, koniec zabawy

Gratulacje dla Reeka. Mi się nie udało znowu wykazać większego zainteresowania konkursem w pewnych okresach, ale postaram się to zmienić xD

Re: Zamykamy konkurs, koniec zabawy

Gratuluję!

Re: Zamykamy konkurs, koniec zabawy

A tak, ja też gratuluję. Zapomniałam się.

Re: Zamykamy konkurs, koniec zabawy

🖐

Wspominał, ale i tak to najbardziej mi pasowało. Rekord nie aż tak upragniony, bo chyba wcześniej i tak był mój, ale rozwiązanie 10 zagadek z 31 to już taki wynik, że trzeba się postarać, żeby go poprawić. W regulaminie raczej nie trzeba nic zmieniać, ale jak ktoś ma pomysły, to zawsze warto zgłosić.
I dziękuję za gratulacje.

Re: Zamykamy konkurs, koniec zabawy

Nie ma za co.
Myślę, że regulamin trzeba zostawić bez zmian, bo jest już dostatecznie dokładny i chyba sprawdza się dobrze.
A wynik rzeczywiście imponujący, ale jeszcze nie niemożliwy do pobicia.

Rekordy Reeka

Nawiasem mówiąc, która to już Twoja wygrana? Czwarta? Piąta? Ponad połowa sezonów wygrana przez jedną osobę to już naprawdę kosmiczny wynik. Gratuluję! (I trochę zazdroszczę, ale nie samym konkursem człowiek żyje ).

Re: Rekordy Reeka

Na początku jest tabela medalowa, piąta dlatego emotka z dłonią. Ale inną imponującą statystyką jest też to, że w każdej edycji byłaś na podium (2/5/2 przy moim 5/2/0).

Re: Rekordy Reeka

Faktycznie, nie zauważyłam tego swojego wyniku.

statystyki sezonu IX

7 punktujących
31 zagadek
85 dni

Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.