Forum

Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon X

Czekałem dłużej, a i tak nikt się nie zainteresował tematem i kusiło mnie, żeby bez niczyjej zgody poszerzyć zakres konkursu, ale zamiast tego jubileuszowa edycja będzie zwykłym, nudnym sezonem, nawet bez podwójnych punktów.

Regulamin 

Część I. Zasady ogólne 
1. Każdy Użytkownik Bastionu mogący pisać posty na Forum oraz mający ochotę na wspólną zabawę może wziąć udział w Konkursie. 
2. Konkurs polega na odgadnięciu zagadki zadanej przez jednego z Użytkowników. 
3. Zagadka polega na odgadnięciu sceny lub cytatu (z filmowych odsłon Gwiezdnych wojen: Mrocznego widma, Ataku klonów, Zemsty Sithów, Hana Solo, Łotra 1, Nowej nadziei, Imperium kontratakuje, Powrotu Jedi, Przebudzenia Mocy, Ostatniego Jedi), które będą przedstawione za pomocą emotek. Zadający zagadkę ma obowiązek zaznaczenia w niej, czy chodzi mu o scenę, czy o cytat. 
4. Jako „emotki” rozumie się emotki bastionowe, emoji czy jakieś elementy graficzne imitujące emotki. 
5. Użytkownik zadający zagadkę lub podpowiedź, wykorzystujące emotki pozabastionowe lub elementy graficzne imitujące emotki, ma obowiązek dokładnego opisu tychże poprzez wklejenie linku do wyszukiwania w grafice, podanie oficjalnej nazwy emotki lub słowne opisanie formy graficznej. 

Część II. Punktacja i zasady oceniania 
6. Za każdą prawidłową odpowiedź na całe pytanie, którą wskazuje zadający pytanie, otrzymuje się 1 punkt i prawo do zadania 1 następnej zagadki, z zastrzeżeniem pkt. 19. 
7. Kto pierwszy osiągnie liczbę 10 punktów, ten zwycięża w danym Sezonie. 
8. Każdy post zawierający wskazanie prawidłowej odpowiedzi winien mieć także w swojej treści aktualną tabelkę wyników z podziałem na miejsca. 
9. Na każdego Uczestnika przypada 1 odpowiedź na 1 pytanie główne i 1 odpowiedź dodatkowa na każdą podpowiedź (patrz pkt 12). 
10. Nie można zmienić udzielonej odpowiedzi. Wyjątkami są 2 podane niżej sytuacje: 
a) popełnienie błędu w opisie sceny - w tym przypadku można tylko się poprawić, 
b) udzielenie odpowiedzi, która już padła od 0 do 5 minut wcześniej - w tym przypadku można podać inną odpowiedź. 
Wówczas można się poprawić bez ograniczenia czasowego (najlepiej w odpowiedzi na swojego posta z błędem). Jeśli jednak inny Użytkownik poda wcześniej poprawną odpowiedź, to on otrzymuje punkt. 
11. W poście z treścią zagadki Prowadzący zobowiązany jest także podać przewidywany czas zamieszczenia podpowiedzi (patrz pkt 12) z dokładnością do godziny i tak samo w poście z każdą kolejną podpowiedzą, za wyjątkiem trzeciej, w której powinien poinformować z dokładnością do godziny, kiedy wyłoni Uczestnika, który był najbliżej poprawnej odpowiedzi (patrz pkt 13). 
12. Jeżeli po upływie 20 godzin od zamieszczenia zagadki lub podpowiedzi nie padnie poprawna odpowiedź, Prowadzący jest zobowiązany udzielić podpowiedzi w przeciągu 8 godzin. Wówczas na jednego Uczestnika przypada 1 odpowiedź dodatkowa przypadająca na 1 podpowiedź. 
13. Jeśli po 3 podpowiedziach, do których stosuje się odpowiednio pkt. 9-12 i 14-16, nikt nie zgadnie, Prowadzący winien w przeciągu 20-28 godzin po trzeciej podpowiedzi podać prawidłową odpowiedź i wskazać, kto z Uczestników był jej najbliższy. Wówczas wskazany Użytkownik zadaje kolejne pytanie, nie otrzymawszy punktu. 
14. Jeśli Prowadzący popełni błąd w treści zagadki lub podpowiedzi, ma obowiązek jak najszybciej go poprawić, a błędna wersja zagadki i błędne odpowiedzi na nią zostają unieważnione. Jeśli pomimo błędu w treści zagadki jeden z Uczestników udzielił poprawnej odpowiedzi, pozostaje ona ważna. 
15. Jeśli Prowadzący poprawił błąd w zagadce, ma obowiązek podać termin następnej podpowiedzi lub wyznaczenia następnego Prowadzącego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 11-13. 
16. Jeżeli Prowadzący nie będzie miał możliwości przestrzegać ustalonych ram czasowych, ma obowiązek poinformować o tym wcześniej. 
17. W przypadku braku odpowiedzi na zagadkę pomimo udzielenia 3 podpowiedzi Prowadzący w czasie zgodnym z pkt. 11, 13 i 15-16 podaje rozwiązanie i zadaje kolejną zagadkę, przy czym tabela wyników pozostaje bez zmian. 
18. Jeśli Prowadzący nie zadaje zagadki lub nie udziela podpowiedzi przez 7 dni, dowolny Użytkownik może reaktywować Konkurs, zadając własną zagadkę bez prawa do uzyskania punktu. 
19. W ciągu 1 dnia kalendarzowego mogą zostać zadane najwyżej 3 zagadki. Jeżeli w ciągu 1 dnia zostanie zadane więcej niż 3 zagadki, za rozwiązanie czwartej i kolejnych zagadek nie przyznaje się punktów. 

Część III. Podział na Sezony 
20. Zabawa dzieli się na Sezony. 
21. Dany Sezon kończy się wtedy, kiedy jeden z Użytkowników osiągnie liczbę punktów zgodną z pkt. 7. 
22. Do rozpoczęcia nowego Sezonu uprawniony jest zwycięzca poprzedniego. 
23. Jeżeli w terminie 7 dni, a w miesiącach wakacyjnych (lipcu i sierpniu) - 21 dni od zakończenia poprzedniego Sezonu jego zwycięzca nie rozpoczął nowego, wówczas może go rozpocząć każdy chętny. 
24. Na każdy Sezon przypada 1 temat na Forum. Jego nazwa winna być tworzona według wzoru: Zgadnij sceny z SW z emotek – Sezon x, gdzie x oznacza numer danego Sezonu zapisany cyframi rzymskimi. 

Część IV. Przepisy końcowe 
25. Konkurs podlega regulaminowi Forum oraz Bastionu. 
26. Uprasza się o zachowanie kultury wypowiedzi, szacunku dla innych Uczestników i nie-Uczestników zabawy oraz powstrzymanie się od spamowania. 
27. W kwestiach spornych zaleca się wspólne rozwiązanie problemu przez Uczestników. Jeśli nie dojdą do porozumienia, decyzję podejmuje jeden z Opiekunów Konkursu (KiraSolo lub Emperor Reek). 
28. Temat „Zgadnij sceny z SW z emotek - zasady” przeznaczony jest do dyskusji nad ogólnym kształtem zabawy, regulaminem jej dotyczącym czy luźnych rozmów na temat poszczególnych zagadek. Zawiera ponadto regulamin zabawy. 
29. Temat służący do spraw organizacyjnych nie urąga przepisom z pkt. 24.

Zaraz tabele razem z zagadką.

Zagadka 1 + tabele

Tabela wszech czasów: 
1. Emperor Reek - 78 pkt
2. KiraSolo - 74 pkt
3. bartoszcze - 50 pkt 
4. kuba112 - 42 pkt 
5. Jacek112 - 25 pkt 
6. Evening Star - 19 pkt
7. Chopperka - 17 pkt
8. Darth Starkiller - 15 pkt
9. Lubsok - 13 pkt 
10. Karaś - 6 pkt 
11. Ringwraith - 5 pkt 
12. Finster Vater - 3 pkt 
13. Cosmos - 2 pkt 
-. Lord Budziol - 2 pkt 
-. WuOJot - 2 pkt 
-. eNdOtE - 2 pkt 
17. Darth Ponda - 1 pkt
-. Sułtan Ahmed - 1 pkt
-. Kasis - 1 pkt

Tabela medalowa:
1. Emperor Reek 5/2/0
2. KiraSolo 2/5/2
3. bartoszcze 1/2/2
4. Evening Star 1/0/1
5. kuba112 0/1/3
6. Darth Starkiller 0/0/1
-. Jacek112 0/0/1
-. Chopperka 0/0/1

Tabele bez większych zmian, w pierwszej Evening z Chopperką wyprzedziły Starkillera, na końcu doszła Kasis, bartoszcze jako trzeci osiągnął granicę 50 punktów, a ja powiększyłem przewagę, ale w trakcie edycji Kira ma duże szanse odrobić straty. W drugiej jeszcze nudniej.

Zagadka 1
Kategoria: scena

Podpowiedź postaram się dać jutro około 19.

Zagadka 1 Podpowiedź 1

Kolejna edycja w której nie chcecie brać udziału, czy tylko bojkotujecie moje zagadki?______
Podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 1

Czuję się urażona! Ja tylko na razie nie mam pomysłu.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 1

Końcówka ep. III, Tarkin, Palpatine i Vader-Anakin stoją na mostku gwiezdnego niszczyciela i patrzą na Gwiazdę Śmierci.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 1

Prawda jest po prostu taka, że nie mam żadnego konstruktywnego skojarzenia, choć jestem świeżo po dwóch pierwszych prequelach.

Zagadka 1 Podpowiedź 2

Myśl na dziś (chociaż o tej porze może już się nie przyda): Czasem trzeba kogoś urazić, żeby go zmotywować.


_______

1 =/= 2

2 ✍⭐⭐
W ostatniej linijce występuje ręka z długopisem i dwie gwiazdy. Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

O ja nie mogę. Będę myśleć.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

Ep. III, Palpatine każe Sly Moore ustąpić miejsca na widowni opery Anakinowi.

Zagadka 1 Podpowiedź 3

Myśl na dziś/jutro: Do. Or do not. There is no try.
Też pasuje do konkursu, poza tym zawsze warto ją przypomnieć.

🚪 __

/ / = ✍📽🎬⭐⭐⭐

Oczywiście rozwiązanie to pierwsza linijka. Obok Anakina są drzwi. Po panie z siwą brodą (Kenobim) kolejno: ręka z długopisem, kamera, klaps filmowy i gwiazdy. Jak nie zgadniecie to rozwiązanie jutro około 20.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 3

ROTS, Anakin wchodzi do opery i przechodzi obok barona Papanoidy, którego zagrał George Lucas, i jego córki.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 3

Pocieszam się, że byłam blisko.

...

Chopperka było blisko, ale Kira zaczyna punktowanie. Chodziło o cameo pana z siwą brodą, czyli Papy Lucasa.
Tabela:
1. KiraSolo - 1 pkt.

Zagadka 2

Pana z siwą brodą, który pisał SW. I tak na przyszłość: jeśli nie odpisuję, to niekoniecznie nie jestem zainteresowana konkursem - po prostu najpierw wolę być pewna, że moja odpowiedź ma sens.

A teraz zagadka 2. Kategoria: scena.Podpowiedź jutro ok. 16:00.

Re: Zagadka 2

Spotkanie Anakina i Padmé na Mustafar.

...

Też często czekam, licząc że coś dobrego wymyślę, ale pewności nigdy nie mamy (nawet przy tak oczywistych zagadkach jak moja ostatnia po 3 podpowiedzi). U innych w większej lub mniejszej ilości próbujecie odpowiadać, a u mnie najczęściej jest pusto, a aż takich różnic w trudności nie ma. No i jak pisałem: "Czasem trzeba kogoś urazić, żeby go zmotywować."
Tutaj myślenie nic nie da, na razie trzeba strzelać: śmierć Corde?

Zagadka 2 podpowiedź 1

Niby trzeba strzelać, ale starałam się, żeby emotki jak najlepiej pasowały właśnie do tej sceny.

= | 🏢

Emotka po kresce przedstawia wielopiętrowy budynek z oknami ( https://emojipedia.org/office-building/ ). Ewentualna kolejna podpowiedź jutro ok. 16.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

Jeszcze mała podpowiedź. Nie wahajcie się interpretować ostatnią emotkę na różne dziwne sposoby, bo ciężko mi było znaleźć odpowiednią i w końcu wybrałam trochę naciąganą.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

Reek pewnie zgadł. ROTS i reakcja Padme na słowa Palpa o utworzeniu Galaktycznego Imperium.

...

Za mało dziwny sposób, ale Padme obserwuje płonącą Świątynię?

Zagadka 2 podpowiedź 2

Reek nie zgadł, ale Evening też nie. Fajnie interpretowaliście tamtą emotkę, ale nie trafiliście, z tym że rzeczywiście mogła być trochę myląca. Za to teraz powinno być zdecydowanie prościej.

(🏰) = | 🏙️

Emotka w nawiasie: zamek ( https://emojipedia.org/european-castle/ ).
Emotka po kresce: miasto ( https://emojipedia.org/cityscape/ ).
Kolejna podpowiedź jutro ok. 16 (ale myślę, że może już nie być potrzebna).

...

Jednak zdążyłem. Ale prościej raczej nie jest.
Zmartwiona Amidala patrzy przez okno pałacu (scena z kablem w tle)?

Ale się wstrzeliłeś ;)

Zgadłeś. A ja już przygotowałam cały post z trzecią podpowiedzią. Ale gratuluję.

Tabela wyników:
1. KiraSolo - 1 pkt
- Emperor Reek - 1 pkt

To teraz wyjaśnię, co miała przedstawiać pierwsza podpowiedź: najpierw chciałam znaleźć okno, ale że go nie było, a w Emojipedii figuruje jako dopiero planowana emotka, wzięłam budynek z oknami, żeby udawał ścianę. Ale mieliście pełne prawo tego nie załapać.

Niedoszła trzecia podpowiedź - na życzenie

A ja chętnie ją tu zamieszczę. Chyba nikomu z zewnątrz nie będzie to przeszkadzać. Tylko odpowiadam na swój własny post, żeby nie robić zamieszania pod nową zagadką. A o kablu się dowiedziałam dopiero w trakcie zadawania zagadki, jak próbowałam wykombinować, czy to jest Keira Knightey czy Natalie Portman, więc u mnie on nie miał znaczenia.

(🏰)

= 👑
=
= |🖼️| 🏙️

Te dwie pierwsze linijki z emotką Amidali mają zasugerować, że to jest Padmé - nie Sabé - w stroju królowej. Obraz zastępuje okno, Wattowie - Neimoidian, a Grievousowie - droidy bojowe (oczywiście niekoniecznie te wszystkie postacie były wtedy za oknem, może jest to gdzieś określone, ale ja nie wiem - w każdym razie chodzi o inwazję).

Re: Niedoszła trzecia podpowiedź - na życzenie

Druga linijka mogłaby mnie zmylić, że chodzi o coś po poznaniu przez Padme Anakina, ale ostatnia raczej wskazuje na prawidłowe rozwiązanie, choć Neimodianie już się przyjęli jako żaby (w poprzedniej edycji skojarzyłem inną emotkę pasującą do Gunray`a, ale jeszcze jej nie użyłem). Ale ogólnie dobra zagadka.

Re: Niedoszła trzecia podpowiedź - na życzenie

Emperor Reek napisał:
Ale ogólnie dobra zagadka.
-----------------------
O proszę, jestem miło zaskoczona.

Re: Ale się wstrzeliłeś ;)

Kurde, chciałam to dać, ale... nie wiedziałam jak to ubrać w słowa, a filmiku ani obrazka z tym ujęciem nie mogłam znaleźć (potem znalazłam) xDDD

Zagadka 3

Zdarza mi się myśleć nad sprawdzoną wcześniej zagadką na lekcji, ale podczas przerw tu nie zaglądam, więc wcześniej nie pisałem. Ale jak trzecia podpowiedź już przygotowana to chętnie ją zobaczę, bo sam kiedyś dałem zagadkę z tą sceną (nie pamiętam czy potrzebna była 3 podpowiedź, ale najpierw kluczem był kabel), choć nie wiem kiedy, więc sobie nie porównam.
To teraz pierwszy raz w tej edycji kategoria: cytat
?
Ewentualna podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 3

"You want me to blast that bucket from your head?"

Zagadka 3 Podpowiedź 1

Rzadkie wydarzenie, Evening spróbowała odpowiedzieć na moją zagadkę, ale niestety nieskutecznie. A Chopperka z Kirą znów bez pomysłu?
?

Druga linijka nie musi być częścią cytatu, a tylko wskazówką. Jak będzie potrzebna podpowiedź to jutro około 21.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 1

No faktycznie - przynajmniej w moim przypadku - brak pomysłów, a wręcz cyt. "pustka w dyni". Ale spróbuję tak:
Ep. IV, szturmowcy przez nadajnik do Hana i Luke`a, a potem odpowiedź Hana: "- Who is this? What`s your operating number?
- Boring conversation anyway"

Zagadka 3 Podpowiedź 2

O 20:50 spojrzałem na zegarek i stwierdziłem, że zaraz trzeba wstawić podpowiedź. A potem pomyślałem o tym dopiero przed chwilą. Pomysł Chopperki nie był zły, ale droidy nawet jako wskazówka mają większe znaczenie.


Tylko jedna emotka więcej (druga zmiana "kosmetyczna", bo teraz uznałem, że tak lepiej wygląda), ale moim zdaniem wystarczy, żebyście rozwiązywali (choć często tak myślę i się nie sprawdza). Jak znów się nie sprawdzi to chyba jutro około 20 ostatnia podpowiedź.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 2

Tylko szturmowcy Imperium tak precyzyjnie trafiają.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 2

To teraz ja odpowiem w ostatniej chwili.
„But why would imperial troops want to slaughter Jawas? If they traced the robots here, they may have learned who they sold them to, and that would lead them back... home!”.

...

Dobrze że Kira odpowiedziała przed 20, bo nie musiałem na marne pisać 3 podpowiedzi. Miałem na myśli pierwsze zdanie, ale taką odpowiedź też planowałem uznać. WuOJot był blisko i mam nadzieję, że wrócił na stałe.
Tabela wyników:
1. KiraSolo - 2 pkt
2. Emperor Reek - 1 pkt

Re: ...

Czekałam na podpowiedź, ale tak podejrzewałam, że Kira znów zaliczyła wejście smoka.

Zagadka 4

Bardzo się cieszę, tylko bawię się w zagadki, a powinnam się uczyć na sprawdzian...

o o (-------> )

Znowu chodzi o cytat. Postarajcie się podać jego pełną wersję, to znaczy nie napisać ani za mało, ani za dużo, chociaż nie będę się bardzo czepiać (ale nie powinno być trudno). Nie ma emotek spoza Bastionu. Podpowiedź jutro ok. 19:30.

Re: Zagadka 4

Ep. I, "Strach to droga do ciemnej strona Mocy. Strach wiedzie do gniewu, gniew do nienawiści, nienawiść prowadzi do cierpienia."

4.

TESB, "Dont`give in to hate. That leads to the Dark Side".

Aczkolwiek możliwości jest więcej.

Dwie odpowiedzi udzielone, tylko jedna poprawna

Zgadła Chopperka. Bartoszcze, niestety tym razem się nie udało. Ale cieszymy się, że wróciłeś.

Tabela wyników:
1. KiraSolo - 2 pkt
2. Emperor Reek - 1 pkt
- Chopperka - 1 pkt

Chopperka chwilowo dorównuje Reekowi, przez co rywalizacja staje się bardziej napięta. Ale teraz ona zadaje zagadkę.

Zagadka 5

Ale się cieszę!
A zagadka będzie taka:
{ }

Kategoria: cytat, a ewentualna podpowiedź jutro, ok. 20.

Re: Zagadka 5

Podsunąłeś mi pomysł.
L3 podczas swojej „rewolty mas pracujących”, zaraz przed ucieczką z Kessel, już na zewnątrz: „Droidy wszystkich krajów (planet?), łączcie się!”. (W oryginale to było po prostu „Rebellion!”).

...

Raczej nie to, ale trzeba z czymś spróbować dopóki Kira się uczy.
"Droid rights! We are sentient!"?

Ech...

A takie miałam przygotowane piękne podpowiedzi - wszystkie trzy. Choć podejrzewałam, że możecie zgadnąć dosyć szybko. Reek był bardzo blisko, i jak zobaczyłam jego odpowiedź to mnie uderzyło, że pasuje do mojej zagadki nawet lepiej, niż cytat, o którym myślałam. A który odgadła Kira. I to ona zdobywa kolejny punkcik.

Tabela wyników:
1. KiraSolo - 3 pkt
2. Emperor Reek - 1 pkt
- Chopperka - 1 pkt

PS.
Ten dziwny - inny niż zwykle - nawias w zagadce miał oznaczać łączenie się robotów.

Zagadka 6

Zdobyłam jeszcze większą przewagę nad Reekiem, ale nie zgadłabym, gdyby nie on. A teraz dla odmiany scena.
Podpowiedź jutro ok. 16. Jestem ciekawa, co wymyślicie...

...

Czyli żeby wygrać muszę przestać odpowiadać.
Padme i Anakin turlają się po trawie po tym jak Skywalker spadł z Shaaka?

Bezbłędnie

Jak widać, w niektórych przypadkach jednak opłaca się odpowiadać. Ale jakieś łatwiejsze się zrobiły te zagadki.

Tabela wyników:
1. KiraSolo - 3 pkt
2. Emperor Reek - 2 pkt
3. Chopperka - 1 pkt

Reek przegonił Chopperkę i zadaje.

Zagadka 7

Ta faktycznie łatwa, najtrudniejsze było jak to opisać, ale "turlanie" wystarczyło. Pozostałe zagadki też nie były jakieś trudne, a może po prostu wszyscy jesteśmy w formie, bo 6 rozwiązanych zagadek z rzędu to dobry wynik, a tym bardziej 3 bez podpowiedzi. Szkoda psuć tę serię, ale spróbuję dać coś trudniejszego, choć bardzo podobnego do jednej z moich ostatnich zagadek.
Kategoria: scena

Podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 7

Czekam na podpowiedź.

Re: Zagadka 7

Mało prawdopodobne, ale warto spróbować: Chewie i przebrany Han idą korytarzem na Kessel (chodzi o pierwszą scenę z Hanem w tym przebraniu)?

Zagadka 7 Podpowiedź 1

Pisanie w ostatniej chwili nie zawsze się sprawdza. Niestety pierwsza podpowiedź od 3 zagadki, ale też chyba najtrudniejsza zagadka w edycji, choć teraz będzie łatwiej coś wykombinować.
Pierwsza emotka przedstawia dłoń. Ewentualna podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 7 Podpowiedź 1

Chopperka pewnie zgadła, ale spróbujmy: pierwsze posiedzenie Rady Jedi z udziałem Anakina.

Zagadka 7 Podpowiedź 2

Otóż nie. Ale tu bardziej ja zawiniłem, bo Kashyyyk to oczywiste skojarzenie.
👀|✋Macie jeszcze wskazówki w treści postów, więc jest raczej łatwo. W pierwszej linijce po lewej są oczy, a po prawej dłoń. Jak nie zgadniecie to jutro około 21 ostatnia podpowiedź.

Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.