Forum

Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XII

Niby można czekać do rana, ale po co?

Regulamin

Część I. Zasady ogólne
1. Każdy Użytkownik Bastionu mogący pisać posty na Forum oraz mający ochotę na wspólną zabawę może wziąć udział w Konkursie.
2. Konkurs polega na odgadnięciu zagadki zadanej przez jednego z Użytkowników.
3. Zagadka polega na odgadnięciu sceny lub cytatu (z filmowych odsłon Gwiezdnych wojen: Mrocznego widma, Ataku klonów, Zemsty Sithów, Hana Solo, Łotra 1, Nowej nadziei, Imperium kontratakuje, Powrotu Jedi, Przebudzenia Mocy, Ostatniego Jedi, Skywalkera. Odrodzenia lub serialu aktorskiego The Mandalorian), które będą przedstawione za pomocą emotek. Zadający zagadkę ma obowiązek zaznaczenia w niej, czy chodzi mu o scenę, czy o cytat.
4. Jako „emotki” rozumie się emotki bastionowe, emoji czy jakieś elementy graficzne imitujące emotki.
5. Użytkownik zadający zagadkę lub podpowiedź, wykorzystujące emotki pozabastionowe lub elementy graficzne imitujące emotki, ma obowiązek dokładnego opisu tychże poprzez wklejenie linku do wyszukiwania w grafice, podanie oficjalnej nazwy emotki lub słowne opisanie formy graficznej.

Część II. Punktacja i zasady oceniania
6. Za każdą prawidłową odpowiedź na całe pytanie, którą wskazuje zadający pytanie, otrzymuje się 1 punkt i prawo do zadania 1 następnej zagadki, z zastrzeżeniem pkt. 19.
7. Kto pierwszy osiągnie liczbę 10 punktów, ten zwycięża w danym Sezonie.
8. Każdy post zawierający wskazanie prawidłowej odpowiedzi winien mieć także w swojej treści aktualną tabelkę wyników z podziałem na miejsca.
9. Na każdego Uczestnika przypada 1 odpowiedź na 1 pytanie główne i 1 odpowiedź dodatkowa na każdą podpowiedź (patrz pkt 12).
10. Nie można zmienić udzielonej odpowiedzi. Wyjątkami są 2 podane niżej sytuacje:
a) popełnienie błędu w opisie sceny - w tym przypadku można tylko się poprawić,
b) udzielenie odpowiedzi, która już padła od 0 do 5 minut wcześniej - w tym przypadku można podać inną odpowiedź.
Wówczas można się poprawić bez ograniczenia czasowego (najlepiej w odpowiedzi na swojego posta z błędem). Jeśli jednak inny Użytkownik poda wcześniej poprawną odpowiedź, to on otrzymuje punkt.
11. W poście z treścią zagadki Prowadzący zobowiązany jest także podać przewidywany czas zamieszczenia podpowiedzi (patrz pkt 12) z dokładnością do godziny i tak samo w poście z każdą kolejną podpowiedzą, za wyjątkiem trzeciej, w której powinien poinformować z dokładnością do godziny, kiedy wyłoni Uczestnika, który był najbliżej poprawnej odpowiedzi (patrz pkt 13).
12. Jeżeli po upływie 20 godzin od zamieszczenia zagadki lub podpowiedzi nie padnie poprawna odpowiedź, Prowadzący jest zobowiązany udzielić podpowiedzi w przeciągu 8 godzin. Wówczas na jednego Uczestnika przypada 1 odpowiedź dodatkowa przypadająca na 1 podpowiedź.
13. Jeśli po 3 podpowiedziach, do których stosuje się odpowiednio pkt. 9-12 i 14-16, nikt nie zgadnie, Prowadzący winien w przeciągu 20-28 godzin po trzeciej podpowiedzi podać prawidłową odpowiedź i wskazać, kto z Uczestników był jej najbliższy. Wówczas wskazany Użytkownik zadaje kolejne pytanie, nie otrzymawszy punktu.
14. Jeśli Prowadzący popełni błąd w treści zagadki lub podpowiedzi, ma obowiązek jak najszybciej go poprawić, a błędna wersja zagadki i błędne odpowiedzi na nią zostają unieważnione. Jeśli pomimo błędu w treści zagadki jeden z Uczestników udzielił poprawnej odpowiedzi, pozostaje ona ważna.
15. Jeśli Prowadzący poprawił błąd w zagadce, ma obowiązek podać termin następnej podpowiedzi lub wyznaczenia następnego Prowadzącego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 11-13.
16. Jeżeli Prowadzący nie będzie miał możliwości przestrzegać ustalonych ram czasowych, ma obowiązek poinformować o tym wcześniej.
17. W przypadku braku odpowiedzi na zagadkę pomimo udzielenia 3 podpowiedzi Prowadzący w czasie zgodnym z pkt. 11, 13 i 15-16 podaje rozwiązanie i zadaje kolejną zagadkę, przy czym tabela wyników pozostaje bez zmian.
18. Jeśli Prowadzący nie zadaje zagadki lub nie udziela podpowiedzi przez 7 dni, dowolny Użytkownik może reaktywować Konkurs, zadając własną zagadkę bez prawa do uzyskania punktu.
19. W ciągu 1 dnia kalendarzowego mogą zostać zadane najwyżej 3 zagadki. Jeżeli w ciągu 1 dnia zostanie zadane więcej niż 3 zagadki, za rozwiązanie czwartej i kolejnych zagadek nie przyznaje się punktów.

Część III. Podział na Sezony
20. Zabawa dzieli się na Sezony.
21. Dany Sezon kończy się wtedy, kiedy jeden z Użytkowników osiągnie liczbę punktów zgodną z pkt. 7.
22. Do rozpoczęcia nowego Sezonu uprawniony jest zwycięzca poprzedniego.
23. Jeżeli w terminie 7 dni, a w miesiącach wakacyjnych (lipcu i sierpniu) - 21 dni od zakończenia poprzedniego Sezonu jego zwycięzca nie rozpoczął nowego, wówczas może go rozpocząć każdy chętny.
24. Na każdy Sezon przypada 1 temat na Forum. Jego nazwa winna być tworzona według wzoru: Zgadnij sceny z SW z emotek – Sezon x, gdzie x oznacza numer danego Sezonu zapisany cyframi rzymskimi.

Część IV. Przepisy końcowe
25. Konkurs podlega regulaminowi Forum oraz Bastionu.
26. Uprasza się o zachowanie kultury wypowiedzi, szacunku dla innych Uczestników i nie-Uczestników zabawy oraz powstrzymanie się od spamowania.
27. W kwestiach spornych zaleca się wspólne rozwiązanie problemu przez Uczestników. Jeśli nie dojdą do porozumienia, decyzję podejmuje jeden z Opiekunów Konkursu (KiraSolo lub Emperor Reek).
28. Temat „Zgadnij sceny z SW z emotek - zasady” przeznaczony jest do dyskusji nad ogólnym kształtem zabawy, regulaminem jej dotyczącym czy luźnych rozmów na temat poszczególnych zagadek. Zawiera ponadto regulamin zabawy.
29. Temat służący do spraw organizacyjnych nie urąga przepisom z pkt. 24.

Tabela wszech czasów
1. KiraSolo - 93 pkt
-. Emperor Reek - 93 pkt
3. bartoszcze - 57 pkt
4. kuba112 - 42 pkt
5. Chopperka - 29 pkt
6. Jacek112 - 25 pkt
7. Evening Star - 19 pkt
8. Darth Starkiller - 15 pkt
9. Lubsok - 13 pkt
10. Karaś - 6 pkt
11. Ringwraith - 5 pkt
12. Finster Vater - 3 pkt
-. WuOJot - 3 pkt
14. Cosmos - 2 pkt
-. Lord Budziol - 2 pkt
-. eNdOtE - 2 pkt
17. Darth Ponda - 1 pkt
-. Sułtan Ahmed - 1 pkt
-. Kasis - 1 pkt

Tabela medalowa
1. Emperor Reek 6/3/0
2. KiraSolo 3/6/2
3. bartoszcze 1/2/2
4. Evening Star 1/0/1
5. kuba112 0/1/3
6. Chopperka - 0/0/3
7. Darth Starkiller 0/0/1
-. Jacek112 0/0/1

Zaczynamy od okolicznościowego cytatu, przypominam, że emotki nie muszą przedstawiać jego treści.


Ewentualna podpowiedź powinna być jutro około 20.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XII

Strasznie się cieszę , ale jak widać i tak zobaczyłam zagadkę dopiero rano. Pomyślę w ciągu dnia, a potem zacznę strzelać.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XII

PS. A zobaczyłam dopiero rano, bo wczoraj cały dzień sprawdzałam na Bastionie, czy jej nie ma, a wieczorem oklapłam i się zniechęciłam, i już nie sprawdziłam. Moja strata.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XII

Tak na szybko: „Great, kid! Don`t get cocky”. A pytań towarzyskich już nie zadajemy?

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XII

Można zadawać, uznałem, że do końca edycji mogłoby się znudzić (może będzie 25 zagadek, a może 45) i już nie zaczynałem, ale zawsze można kontynuować i najwyżej przerwać w trakcie konkursu.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XII

Hmmm... Okolicznościowy cytat? To może na okoliczność wyludnionych ostatnio ulic? A więc Ep. V i Luke do Hana: ,,Well, I finished my circle. I don`t pick up any life readings."

Zagadka 1 Podpowiedź 1

Prawie zgodnie z zapowiadaną godziną, żeby Chopperka nie oklapła po raz drugi.

oo( )
Jak nie zgadniecie podpowiedź jutro około 19 (ale być może bliżej 20 niż 19).

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 1

Dzięki!

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 1

,,I`m Luke Skywalker and I`m here to rescue you!".

Zagadka 1 Podpowiedź 2

Może Kira zapomniała, że dziś wcześniej, ale to nie ostatnia szansa, więc nie czekam.
oo( )
oo( __ 🏳 )
Dodatkowa emotka to flaga. Rozwiązaniem jest jedna kwestia, druga ma tylko naprowadzać. Jak się nie uda ostatnia podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2


Jak zwykle z każdą kolejną Twoją odpowiedzią mam coraz mniej pomysłów na rozwiązanie.
Myślę już od godziny i dalej nic minie świta. A na dodatek zginęła mi w sieci moja ulubiona strona ze scenariuszami.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

Ale może jeszcze coś do jutra wymyślę.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

Czyli prawie osiągam cel. Najpierw powinno być 10 pomysłów, po pierwszej podpowiedzi 5, po drugiej 2, a po trzeciej 1 (niekoniecznie po każdej tyle, ale wiadomo o co mi chodzi). Więc udaje mi się ograniczać możliwości, tylko zbyt szybko ich liczba spada do zera.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

No właśnie ja często mam tak, że do pierwszej wersji zagadki pasuje mi ze 20 cytatów, a do podpowiedzi już ani jeden. Teraz tak samo. Musiałabym naprawdę długo myśleć i i tak nie jestem pewna, czy na coś bym wpadła.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

Wróciłaś, a już myślałem, że w konkursie nie mogą gromadzić się więcej niż dwie osoby. Z czym najbardziej macie problem, bo może coś wymyślę przy trzeciej podpowiedzi?

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że Luke w całych SW rozmawiał tylko z dwiema kobietami: Leią i Rey. Więc ta zagadka teoretycznie wcale nie powinna być trudna. A ja myślę i myślę od wczoraj, i dalej nic.
Najpierw stawiałam na Leię, teraz po głowie chodzi mi Rey. I nic mi do niczego nie pasuje. Poza tym podejrzewam, że wszystkie emotki mają głębsze, symboliczne znaczenie.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

Powinienem napisać, że z Rey nie rozmawiał w SW, ale to i tak nic nie zmieni, więc przypomnę tylko o cioci Beru (co nie znaczy, że ma jakiś związek z tym cytatem).

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

Całkiem o tej cioci zapomniałam.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

No dobra, w sumie nie wiem, czemu na początku się tak zraziłam do tego fragmentu, bo teraz sprawdziłam i pasuje doskonale:

„REY: I was cleaning my blaster. It went off.
LUKE: Let`s get started”.
(Scena w TLJ po przestrzeleniu chatki przez Rey).

Zagadka 1 Podpowiedź 3

Na koniec tamtej edycji przyznałem punkt w podobnej sytuacji, ale po namyśle uznałem, że skoro jest powiedziane, że chodzi o jedną kwestię, to powinna być jedna kwestia i pora przestać przyznawać za to punkty, pewnie ostatecznie nic to nie zmieni w punktacji, ale przynajmniej punkt będzie zdobyty zasłużenie.
_ oo( _ 🏳 )
Flaga bez zmian. Teraz poprawna odpowiedź to formalność, ale jak coś się stanie to rozwiązanie jutro około 19.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 3

No to samo to: „Let`s get started”.

...

No i teraz można z czystym sumieniem dać punkt.
Tabela:
1. KiraSolo - 1 pkt
Tak jak należało się spodziewać przed rozpoczęciem edycji, Kira zadaje drugą zagadkę, a że może dołączą Ci, którzy nie chcą zgadywać moich, będzie pierwsza okazja, żeby ustalić ilu uczestników można się spodziewać w tej edycji.

Zagadka 2

To teraz już rozumiem, czemu był okolicznościowy.
A oto zagadka 2. Tym razem z kategorią scena i podpowiedzią jutro ok. 9.
_ _
A, i pytanie towarzyskie: czy z powodu kwarantanny macie wolne (wiem, że Reek ma) i jakie są Wasze wrażenia? Ja tam się cieszę, ale mam okropnie silne odczucie, że oni teraz zdecydowanie więcej zadają.

Re: Zagadka 2

To pewnie nie może być tak oczywiste, ale spróbuję:
Ep. III, Sidious poraził błyskawicami Mocy Yodę i ten ostatni upadł?
A jeżeli chodzi o pytanie towarzyskie, to tak właśnie słyszałam, że koszmarnie dużo zadają.

Re: Zagadka 2

I nie, nie mam wolnego. Niestety.

Re: Zagadka 2

Współczuję.

Re: Zagadka 2

Dziękuję.

2

TPM, Yoda i Palpatine stoją na pogrzebie Qui-Gona?
(żeby nie iść w szukanie momentu z ich walki w ROTS)

Re: 2

Niestety nie to. Ale nie powiem, czy ciepło, czy zimno.

Re: 2

Luz, powiesz jak będzie pora podpowiedzi
(odpowiednimi emotkami)

...

Przyjście Yody do Palpatine`a i ich rozmowa przed pojedynkiem?
A wolnego nie mam.

Zagadka 2 podpowiedź 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-- -- -- -- -- --
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nie jestem pewna, czy to można nazwać dodaniem emotek, ale mam nadzieję, że pomoże. Jak jednak nie zgadniecie, kolejną podpowiedź dostaniecie jutro o tej samej godzinie.
Reek - ja w sumie też tak całkiem wolnego nie mam, ale jednak wolę siedzieć w domu niż w szkole.

...

A to wiadomo, zwłaszcza odkąd dyrektorka przypilnowała, żeby nie przesadzali z zadawaniem.
Palpatine i Yoda wjeżdżają do sali Senatu podczas walki?

Reek zgadł :)

Czyli okazało się, że u Bartoszczego jednak było bardzo zimno.

Tabela:
1. KiraSolo - 1 pkt
-. Emperor Reek - 1 pkt

Zagadka 3

Ale ciepło z szukaniem sceny momentu walki (choć to było łatwo przewidzieć). Szukając pomysłu na zagadkę zauważyłem taką emotkę i trochę rzeczy do niej pasuje.
Kategoria: scena
🏚
Nazwa emotki to opuszczony dom, jak nie traficie to podpowiedź około 20.
Dodatkowe pytania tym razem oddzielne. Do Chopperki czym się właściwie zajmuje, a do Kiry o historię nicku (chyba że Chopperka ma jakąś ciekawą o swoim i też chce się podzielić). Inni nie odpowiadają na moje zagadki, więc odpowiedzi na pytania towarzyskie tym bardziej nie oczekuję.

Re: Zagadka 3

Pierwsze, co mi przyszło do głowy, choć to mało prawdopodobne, żebyś zadał dwie zagadki z sequeli pod rząd: TLJ, Rey idzie przez mgłę w stronę drzewa z biblioteką?
A co do nicku, to historia jest dość ciekawa. Wymyśliłam go w 2016 roku. Widziałam, że dużo ludzi ma nicki częściowo starwarsowe, np. Mistrz Mateusz, Ricky Skywalker, więc pomyślałam, że też powinnam taki mieć. Bardzo mnie wtedy interesowała postać Rey, a wiedziałam, że miała kodowe imię Kira, więc pierwszy człon to Kira, żeby było trochę bardziej tajemniczo niż Rey, a ponieważ chciałam wtedy, żeby była córką Hana i Lei (co za chory pomysł), to Solo. A wklepałam to razem, bo jakoś mi umknęło, że na Bastionie można mieć nazwę ze spacją. Więc wiesz już wszystko ze szczegółami.

Re: Zagadka 3

Chorym pomysłem byłoby, gdyby miała być córką Luke`a i Lei, choć z dzieci jej i Hana w kanonie nic dobrego nie wyszło, a i w EU mogli to lepiej poprowadzić. A dzięki Qi`rze przynajmniej mi nick kojarzy się lepiej niż Rey.

Re: Zagadka 3

Oj, Reek. Ty chyba lubisz być zaskakiwany, co?
Otóż ciężko pracuję. A w pracy zajmuję się pewną wąską i bardzo specyficzną dziedziną prawa.
Jeżeli chodzi o nick, to w moim przypadku sprawa jest banalnie prosta. Uwielbiam Choppera. Uwielbiam też wszystkie inne astromechy/droidy w SW (K-2SO, BB-8, R2-D2, tego nowego, co mu kółko skrzypi itd. - jak również WALL-E`go ). Uważam, że są dużo bardziej charakterne i wyraziste (i zabawne) niż niejedna ludzka postać w filmie.
A moja propozycja odpowiedzi na zagadkę (pewnie znów zbyt oczywista ) jest taka:
Końcówka TROS i Rey ,,zwiedza" opustoszałe domostwo Skywalkerów na Tatooine.
A jaka jest geneza Twojego nicku, jeśli wolno spytać, Imperatorze?

...

Gdy odrzucisz to, co niemożliwe, wszystko pozostałe, choćby najbardziej nieprawdopodobne, musi być prawdą.
Miało być odnośnie drugiej z rzędu zagadki z sequeli, bo przez Chopperkę do samej zagadki ten cytat nie pasuje, bo było więcej możliwości, ale zastanawiając się, która scena będzie rozwiązaniem, uznałem, że skoro pasuje też kilka z sequeli, niech będzie jedna z nich. Padło na scenę, którą uznałem za najbardziej oczywistą (zwłaszcza patrząc na nazwę, a nie emotkę). Ale i tak trzeba było strzelać, więc gratuluję odgadnięcia bez punktu, może będziesz mieć u mnie taką serię, jak u Kiry w zeszłej edycji?
Tabela:
1. KiraSolo - 1 pkt
-. Emperor Reek - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt
Historii swojego nicku nie pisałem, bo raczej żadnej ciekawej nie ma. Wcześniej próbowałem użyć jakiejś innej, a zamiast dodawać cyfry lub zmieniać wielkość liter chciałem jakiś starwarsowy w "normalnej" postaci. Po tym jak pierwszy raz obejrzałem Sagę scena na arenie była moją ulubioną, w 2014 już nie miałem jednej, ale chyba to wspomnienie zadecydowało. A Imperatorem zostałem na Kantynie, najpierw tam szukaliśmy mi tytułu (jakiegoś rzadszego niż Darth, Lord lub Mistrz), a potem zmieniłem też sobie na forum.
A z opinią o droidach się zgadzam.

Re: ...

Co do tej serii, to nie sądzę.
Przecież wiadomo, że Twoje zagadki najlepiej zgaduje Kira (o ile nie zgaduje ich bartoszcze, który ostatnio nie zgaduje).
Ale kto wie?

Zagadka 4

Nie tendencyjna i nie paskudna (a przynajmniej nie spełniająca kryteriów podanych w tym zakresie przez Imperatora w poprzednim sezonie ):
Kategoria: scena, a podpowiedź chyba nie będzie konieczna (jakby co, to jutro ok. 14).
Powodzenia!

Re: Zagadka 4

TLJ, Hux stoi nad nieprzytomnym Benkiem Kylo i sięga po blaster.

Re: Zagadka 4

Niestety nie.

Re: Zagadka 4

Aaaaaaa!!! Zapomniałam o pytaniu towarzyskim! A tak bardzo chciałam je zadać.
Powiedzcie, proszę, który film z SW lubicie najbardziej? Strasznie mnie to ciekawi.
Ja TLJ, a zaraz potem Ep. V.

...

Wiadomo, że przy moich zagadkach Kira zdobyła najwięcej punktów (zwłaszcza w ostatnich edycjach dominowała), gdyby policzyć za jej zagadki pewnie bym prowadził, ale raczej z dużo mniejszą przewagą. Natomiast najczęściej zgaduje po drugiej lub trzeciej podpowiedzi, a za pierwszym razem rzadko się zdarza, więc zawsze możesz to powtórzyć. Zagadki Kiry też bez podpowiedzi ciężko rozwiązać, a kilka razy Ci się udało.
Scena w której Kylo dowiaduje się o ucieczce BB-8 z Jakku?
A najlepszy film to TROS ANH, ale cała OT jest na podobnym poziomie.

Re: ...

To też niestety nie to. Myślę, że po podpowiedzi powinno być już dużo łatwiej. I dzięki za odpowiedź na pytanie towarzyskie.

Zagadka 4 podpowiedź 1

I mam nadzieję, że ostatnia. (Bo mam pomysł tylko na jeszcze jedną podpowiedź. )
_______________________
. . . . .

__

Kategoria: scena, no a ta ewentualna podpowiedź (której mam nadzieję, że nie będzie) jutro ok. 16.

Re: Zagadka 4 podpowiedź 1

TROS, spotkanie przywódców FO i miotanie oficerem po suficie. Bardzo paskudna zagadka.
A jeśli chodzi o pytanie towarzyskie, to szczerze mówiąc sama nie wiem. Coś z przedziału TESB-TROS, ale każdy film ma swoje zalety.

Re: Zagadka 4 podpowiedź 1

Dziękuję za odpowiedź na pytanie!

Nie tylko

paskudna, ale także zła, wstrętna i niedobra.
Ale odpowiedź jest jak najbardziej prawidłowa. Brawo Kira!
Tabela:
1. KiraSolo - 2 pkt
2. Emperor Reek - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt

Re: Nie tylko

I tak przegapiłem zagadkę, ale tak mi wyświetliło post, że uznałem ) za jej część.

Re: Nie tylko

Ha! Można i tak.

Zagadka 5

Ale podpowiedź była bardzo fajna. A walentynki wprawdzie już dawno minęły, ale i tak zadam coś takiego:

<--

Pewnie ktoś zgadnie, ale w razie czego podpowiedź jutro ok. 16.

Re: Zagadka 5

Zakładam, że zagadka jest tendencyjna (w rozumieniu powołanych wyżej definicji ), co - nie ukrywam - sprawia mi wielką frajdę:
Buziak wiadomej pary w końcówce TROS?

Re: Zagadka 5

A która była wiadoma?

Re: Zagadka 5

Jak zagadka tendencyjna (a na taką stawiałam, co od razu zaznaczyłam), to znaczy, że z Reylo. I od razu wiadomo, o którą parę chodzi.

Reek znów przegapił :(

Ale może to dla niego nawet lepiej, bo zagadka była najpaskudniejszego (czyli najfajniejszego) sortu.

Tabela:
1. KiraSolo - 2 pkt
-. Chopperka - 2 pkt
2. Emperor Reek - 1 pkt

Tak czułam, że ktoś zgadnie, bo to było dość oczywiste, że najprędzej zadałabym taką zagadkę, ale i tak użyłam jak najogólniejszych emotek, żeby choć trochę ją utrudnić. A pytania towarzyskiego nie zadałam, bo w tej edycji miały się pojawiać mniej regularnie, a akurat żadne mi nie przychodziło do głowy.

Re: Reek znów przegapił :(

Wcale nie była najpaskudniejszego sortu! Była tendencyjna! Na maksa i najbardziej na świecie! (Trochę pomyliłaś definicje ).
PS. Bardziej tendencyjnej to już raczej nie będzie, chyba że doczekamy epizodu X, na co osobiście stawiam.

Zagadka 6

miała być znowu z TROS, ale nie będę dręczyć naszego ulubionego Imperatora.
Więc będzie taka:

---> ?

Kategoria: cytat (dla odmiany ), a ewentualna podpowiedź jutro, ok. 16.

Odpowiedź jest bardzo krótka i nic więcej nie podpowiadam, żeby wyżej wymieniony Imperator nie dał mi po uszach.

6.

Jak strzelać to strzelać:
ROTJ, Endor, "You love him, don`t you?"

Brawo bartoszcze! :)

Poszło błyskawicznie.

Tabela:
1. KiraSolo - 2 pkt
-. Chopperka - 2 pkt
2. Emperor Reek - 1 pkt
-. bartoszcze- 1 pkt

Re: Brawo bartoszcze! :)

PS. To był bardzo dobry strzał.

Re: Brawo bartoszcze! :)

dobrze że zauważyłem pytajnik

Re: Brawo bartoszcze! :)

Pytajnik był decydujący.

Zagadka 7

Będzie w pewien sposób wredna

Kategoria: scenaEwentualna podpowiedź jutro gdzieś po 20.

Re: Zagadka 7

Zastanawiałam się, czy potrzebuję definicji wredności i doszłam do wniosku, że chyba jednak nie.
Podejrzewam po prostu (a jest to głębokie przekonanie graniczące niemal z pewnością), że ten przymiotnik określa zagadkę, nad którą muszę dłużej pomyśleć. Do czego się też niniejszym zabieram.

Re: Zagadka 7

Ta konkretna wredność wyjaśni się w podpowiedzi

Re: Zagadka 7

TLJ, rozmowa kapitana Canady`ego i jego adiutanta w trakcie ataku Poe na ich statek.

Re: Zagadka 7

ROTJ, dwaj imperialni z promu Vadera kontaktują się z załogą Gwiazdy Śmierci ( https://youtu.be/qQB2NXfJev0?t=32 ) i prom zaczyna podchodzić?

...

Wracamy poziomem do drugiego sezonu? Może rozmowa Vadera z Ozzelem i Piettem i uduszenie pierwszego? Tylko nie ma w tym nic wrednego, najwyżej dla niektórych fakt, że nie jest z sequeli.
A zagadki tendencyjne tym razem będą do końca? Bo w drugiej połowie zeszłej edycji było ich mniej i akurat wróciłem do formy.

Re: ...

Nie narzekaj, Reek, nie narzekaj. Ważne, że jest wesoło.
A podejrzewam, że tę edycję i tak też wygrasz. Pomimo tendencyjnych zagadek, których na razie było sztuk: 1.

Re: ...

Spokojnie, ja się teraz wyżyłam i aż tak tendencyjnych zagadek już nie będzie (choć w sumie nie zostały też już prawie żadne aż tak tendencyjne sceny, ale nawet jak się pojawią, to jedna, dwie na sezon).

Re: ...

Są krótsze i dłuższe fragmenty, z cytatami tak samo. Dobrze, że w ramach "obrony własnej" mam do zadawania materiał z Mando.

Re: ...

Re: ...

Jeżeli tendencyjne są z Reylo to well, kombinujcie czy jakakolwiek scena z Reylo pasuje do tych emotek

Re: ...

Cóż, może być chyba rozmowa w hangarze z TROS, ewentualnie przeciąganie miecza w TLJ, jazda windą... Gdyby iść w kreatywne skojarzenia, rzecz jasna.

Zagadka 7 podpowiedź 1

Przepraszam za opóźnienie, home office powoduje czasem nieoczekiwane zmiany w planie pracy

Wredność zagadki polega na tym, że w pewien sposób wszystko jest w niej udawane.Kategoria: scena. Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 20 (mam nadzieję że już bez przeszkód).

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

TLJ, Finn, Rose i DJ przebrani w mundury FO jadą windą (oni udają wiadomo kogo, a statek udaje windę . No co? Jestem kreatywna. )

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

TLJ, scena z żelazkiem?

dokładnie tak

Rose, DJ i Finn włożyli mundury żeby udawać oficerów Najwyższego Porządku, a żelazko udawało lądujący statek

1. KiraSolo - 3 pkt
2. Chopperka - 2 pkt
3. Emperor Reek - 1 pkt
-. bartoszcze- 1 pkt

No i Kira zadaje.

Zagadka 8

Mylące było to, że na początku Thrawny były tylko dwa. Ale najbardziej naprowadziła mnie odpowiedź Chopperki w połączeniu ze wskazówką o udawaności.
A teraz będzie taka scena.

🏃‍♀️

Druga emotka powinna przedstawiać biegnącą kobietę, ale może się wyświetlać jako biegnący chłopiec z oznaczeniem płci żeńskiej. Mam wątpliwości, czy nie wprowadzę Was za bardzo w błąd, przedstawiając zagadkę w ten sposób, ale na razie nie będę Was w żaden sposób naprowadzać.

Re: Zagadka 8

Naprawdę mylące to by było gdyby Thrawn był jeden, tak od razu była liczba mnoga

Re: Zagadka 8

No niby tak, ale to było po prostu utrudnienie, żebyśmy za szybko nie zgadli. Bo przynajmniej ja od razu zaczęłam szukać sceny z dwoma oficerami Imperium albo Najwyższego Porządku i na początku myślałam nawet o śmierci Huxa, ale uznałam, że statek jednak za mało do tego pasuje.

Re: Zagadka 8

Ale w sumie to teraz wydaje mi się nawet logiczne, że na początku pokazałeś tylko dwoje głównych bohaterów tej sceny.

Re: Zagadka 8

Cieszę się, że mogłam być pomocna.

Re: Zagadka 8

A moja odpowiedź na zagadkę (choć podejrzewam, że błędna na skutek podstępności zagadki) jest taka:
TROS, trening młodych Luke`a i Lei.

Re: Zagadka 8

A, ojej. Podpowiedź jutro ok. 11:30.

Re: Zagadka 8

W imieniu Uczestników (z nikim nie ustalałem, ale co z tego) poproszę o łatwiejszą podpowiedź niż zazwyczaj na tym etapie. Jeśli od tej 11:30 się trochę przedłuży to pewnie nie będę mógł wtedy odpowiedzieć, ale chodzi o to, żeby jak najszybciej ktoś zgadł i został czas na zagadki primaaprilsowe. Może i bez tego ktoś by zgadł, ale stawka jest zbyt duża, żeby ryzykować.

...

To w TLJ było żelazko. Dobrze wiedzieć.
Trening Rey na początku TROS?

8

Niech będzie: TROS, scena świętowania, komandor Ackie i "jej" pilotka biegną do siebie?

Bartoszcze zgadł...

...a jednak nie, Prima Aprilis.

Zagadka 8 podpowiedź 1

Na prośbę Reeka już teraz wstawię podpowiedź, którą planowałam jako drugą. Chociaż i tak nie wiem, czy to wystarczy.

= 👧 🏃‍♀️

Pierwsza emotka niebastionowa (po znaku =) przedstawia dziewczynkę, druga jest bez zmian. Podpowiedź ewentualnie jutro ok. 11:30.

Re: Bartoszcze zgadł...takie primaaprilisy lubię!

...

Dobre, choć się rozczarowałem, że jednak dalej czekamy.
Mała Jyn biegnie do domu?

Tak

I teraz już naprawdę, Reek zgadł. Na szczęście wystarczyło.
Ta Leia mogła być myląca, ale ze wszystkich emotek bastionowych wydawała mi się najpodobniejsza ze względu na minę i fryzurę.

1. KiraSolo - 3 pkt
2. Chopperka - 2 pkt
-. Emperor Reek - 2 pkt
3. bartoszcze - 1 pkt

Re: Tak

To teraz Reek ma prawo do zadania zagadki primaaprilisowej. Czekamy.

Zagadka specjalna 1

Jak ktoś nie skojarzy o co chodzi, trzeba szukać inspiracji w konkursie fragmentowym.
Kategoria: cytat
oo(🗓👰 __ 💰)
Ponieważ i tak łamię regulamin ewentualna podpowiedź dziś około 15 (chyba że będzie wyświetlać, że Was nie było to poczekam), żebyście też mogli coś zadać. Dodatkowe emotki to od lewej: kartka z kalendarza, panna młoda i worek z pieniędzmi.

Re: Zagadka specjalna 1

Hehe, fajna zagadka, ale teraz nie mogę myśleć (przynajmniej nie nad wyszukiwarką), bo za 6 minut mam angielski.

Re: Zagadka specjalna 1

Angielski jednak się opóźnia, ale i tak pomyślę dopiero później.

Re: Zagadka specjalna 1

Trochę spamię, ale co tam, wolę napisać przed podpowiedzią: podejrzewam, że zagadka nie jest z filmu, tylko np. z adaptacji ROTS, w związku z czym jej nie zgadnę.

Zagadka specjalna 1.1

Wyświetla, że Chopperka była ostatnio tuż po dodaniu zagadki, ale chyba się liczy. Nie chodzi o adaptację, jak rozumiem primaaprilisowe zagadki z fragmentowca nie były sprawdzane.
__ oo( ->🏠🗓👰 _ = oo( 💰))
Doszedł dom, kolejne emotki są te same i w tej samej kolejności co wcześniej. Jeśli macie zgadnąć, to raczej już dacie radę, a jak nie to druga, czyli ostatnia podpowiedź przed 17:30.

Re: Zagadka specjalna 1.1

A, czyli chodziło tylko o primaaprilisowe? Bo ja zaczęłam sprawdzać jak leci wszystkie zagadki, które zadawałeś w tym konkursie, i zmęczyłam się po pół godzinie. Już patrzę znowu.

Re: Zagadka specjalna 1.1

To ile ja tego zadawałem? W Gułagu trochę było, ale tam chyba tylko raz prowadziłem, choć i tak, żeby to sprawdzić pewnie przejrzałaś wszystkie edycje z moim udziałem (znaczy do zmęczenia się). Z moimi zagadkami to nie ma nic wspólnego, przepraszam za wprowadzenie w błąd.

Re: Zagadka specjalna 1.1

Dokładnie to weszłam w listę Twoich postów, przekopałam się do tych z okresu, kiedy fragmentowiec jeszcze się kręcił, i na każdej stronie wyszukiwałam słowo „zagadka”. Ale nic się nie stało. A jeśli zasady mają być takie jak u Ludwika, to kojarzy mi się mniej więcej coś takiego, jak Chopperce, dlatego myślę, że to może być z jakiegoś filmu historycznego, ale serio nie mam siły szukać takich rzeczy po internecie.

Re: Zagadka specjalna 1.1

Właśnie się pomyliłem i mam czas wstawić drugą podpowiedź do 17:15, a nie 17:30. Jak rozumiem mógłbym już dać kolejną, ale poczekam i pewnie będzie krótko przed 19.
Ogólnie nie podpowiadam dodatkowo po tym jak ktoś już odpowiedział, ale to dość oczywiste, więc przypominam, że raczej wziąłbym cytat, który prawdopodobnie wszyscy znają (choć nie na pewno).

Re: Zagadka specjalna 1.1

Adam Mickiewicz, ,,Pan Tadeusz", Stolnik do Jacka Soplicy: ,,Panie Soplica, Właśnie przyjechał do mnie swat Kasztelanica, Ty jesteś mój przyjaciel, cóż Ty mówisz na to? Wiesz Wasze, że mam córkę piękną i bogatą..."

Re: Zagadka specjalna 1.1

"Zgodnie z prawem niespodzianki miał mi oddać to, co czekało na niego w domu, a czego się nie spodziewał" - Wiedźminek Netflixowy

Re: Zagadka specjalna 1.1

Cześć Kuba!!!!!!

Zagadka specjalna 1.2

Najważniejsze, że dzięki zagadkom specjalnym udało się kogoś ściągnąć do konkursu, zobaczymy czy na stałe. Od tego cytatu w filmie jest kilka bardziej znanych, ale ten dało się dobrze wpasować do starwarsowych emotek, ale wybrałem go przede wszystkim jako wypowiedź postaci, którą uważam za najlepiej zagraną w historii kina.
=👨‍👦💒

_ _ oo( ->🏠🗓👰 _ = oo( 💰))

Pomysły mi się podobały, ale jednak czegoś im brakowało. Na górze doszedł ojciec z synem i kościół, macie czas do 21.
Domyślam się, że bartoszcze wie, ale nie powie.

Re: Zagadka specjalna 1.2

O ja nie mogę!

Re: Zagadka specjalna 1.2

Rozumiem, że nie pomogło.

Re: Zagadka specjalna 1.2

Ja mam coraz lepszy obraz tego, o czym może być cytat, ale dalej nic mi się z tym nie kojarzy. Pewnie jak już podasz rozwiązanie, będę sobie pluć w brodę, że na to nie wpadłam (bo podobno to oczywiste).

Re: Zagadka specjalna 1.2

Pisałem, że oczywisty jest nie sam cytat, a fakt, że nie wziąłbym jakiegoś mało znanego. Ale jeśli znacie film (a zdziwię się, jeśli nie), powinniście wiedzieć.

Re: Zagadka specjalna 1.2

No niestety.

...

Czyli ostatecznie nikt nie próbował, mogłem skorzystać z drugiego pomysłu, który był dopasowany do kogoś z Uczestników. Rozwiązanie to "You come into my house on the day my daughter is to be married and you ask me to do murder - for money." Kultowy film, wybitny Marlon Brando (przez którego jak już pisałem padło na cytat z tego filmu) i jeden z bardziej znanych cytatów w filmie, który dało się dopasować do SW, ale nie udało się rozwiązać. Następną zagadkę specjalną zadaje ten, kto chce, złamałem przynajmniej trzy zasady, więc czemu nie czwartą?

Re: ...

Wybacz, Reek. Twoja zagadka była fajna, ambitna i bardzo dobrze przedstawiona, ale dzisiaj to ja już nie mam siły myśleć nad zadaniem nowej. Może jutro.

Re: ...

Ale może mnie ktoś ubiegnie.

Re: ...

Dziękuję. A w marcu 2021 roku radzę oszczędzać siły na 1 kwietnia.

Zagadka specjalna 2

Akurat ja jedna nawet nie spróbowałam zgadnąć, ale ponieważ nikt nie wykazuje chcęci zadania zagadki, zrobię to ja. Tylko nie wiem, jak będzie z podpowiedzią, bo będę mogła ją podać dopiero rano - powiedzmy, ok. 8:00 - a to już nie będzie Prima Aprilis. Ale może dociągniemy jeszcze tę zagadkę do końca i dopiero wtedy wrócimy do normalnych, w końcu konkursowe święto nie zaczęło się punktualnie, więc może się też przedłużyć.
A więc: cytat.
o o [ _ o o () = ]
Jest to chyba dość znany cytat z dużego filmu i w dodatku bardzo uniwersalny.

Re: Zagadka specjalna 2

Nawet powinno się przedłużyć, ale na razie jest tyle możliwości, że sobie odpuszczę i poczekam na podpowiedź.

Zagadka specjalna 2.1

No dobra, może ten cytat nie jest aż taki uniwersalny, ale odnosi się do spraw bardzo ogólnych i przez to trochę nie wiem, jak go przedstawić.

o o [ o o (💰💰 = 💰) --> _ o o ( 💰💰 = 💰💰) --> _ ] _

Emotka pozabastionowa jest cały czas ta sama (worek z pieniędzmi), ale gdyby komuś się w ogóle nic nie wyświetlało, nawet prostokąt (miałam tak kiedyś), to jeszcze napiszę: w pierwszym okrągłym nawiasie po lewej stronie są dwa, a po prawej jeden, a w drugim po obu stronach dwa. Podpowiedź planuję na 10:40, chyba że nikt do tego czasu nie zajrzy na Bastion, to wtedy poczekam, aż odpowiecie albo napiszecie, że nie wiecie.

Re: Zagadka specjalna 2.1

Nie wiem!

Re: Zagadka specjalna 2.1

Trochę szkoda, ale dzięki, że odpowiedziałaś. Wychodzi na to, że zagadki z innych filmów sprawiają wszystkim więcej kłopotów niż te z SW.

...

Przy takim wyborze to normalne. Przydałoby się jakieś naprowadzenie o jaki film chodzi. Żeby nie było, że nikt nie odpowiedział, podam coś, co przynajmniej spełnia część kryteriów.
"Money`s only something you need in case you don`t die tomorrow."?

Zagadka specjalna 2.2

Film, z którego pochodzi ten cytat, zarobił ponad 650 milionów dolarów. Ale naprawdę spróbujcie logicznie pomyśleć nad wszystkimi emotkami, każda jest po coś.


🌊⛰️🌊
(/) vs (/)
________💎
____💎💎💎💎💎
_💎💎💎💎💎💎💎💎
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
(/) --🗿-->
|
\--------->
(/) o o [(/) = (/) o o (💰💰 = 💰) --💯--> (/) o o (💰💰 = 💰) --> (/) _ o o ( 💰💰 = 💰💰) = --> (/) _ ] _ (/)

(/)

Mam nadzieję, że nie pokręciłam czegoś w opisie sceny. W drugim rzędzie od góry znajduje się góra między dwoma falami, pod rzędem, w którym wyliczam postacie, jest stos diamentów, na pierwszej strzałce - emotka przedstawiająca posąg moai ( https://emojipedia.org/moai/ ), a na pierwszej strzałce w obrębie cytatu emotka przedstawiająca napis 100 ( https://emojipedia.org/hundred-points/ ). W okrągłych nawiasach przy emotkach bastionowych jest to samo, co do tej pory (i przy danej postaci za każdym razem jest to samo).
Jeżeli dalej nie zgadniecie, rozwiązanie podam ok. 17 (chyba że nie zajrzycie na Bastion). Ale jak już zajrzycie i będziecie pewni, że nic nie wymyślicie, to dajcie znać, żebym nie czekała.

Re: Zagadka specjalna 2.2

To ja na razie strzelę tylko w film/y. Może dobrze, a może nie.
,,Piraci z Karaibów``
A jak dobrze, to może to komuś w czymś pomoże i dozna nagłego oświecenia. A nad konkretnym cytatem to sama też jeszcze pomyślę.

Re: Zagadka specjalna 2.2

Mi niestety nie pomogło, a w głowie zaczęło lecieć "He`s a Pirate" i pewnie będzie w niej kilka dni. Ja mam przemyślenie takie, że nie jest napisane "ponad 700 milionów", czyli trzeba szukać poniżej tej kwoty, ale i tak nie chce mi się analizować tego przedziału.

Re: Zagadka specjalna 2.2

Jeszcze taka mała podpowiedź, że zamiast pod pewnymi względami bardziej pasowałaby .

Czekałam

Bo chciałam dać Wam jak najwięcej czasu na wypadek, gdybyście jeszcze próbowali coś znaleźć, ale to chyba już jednak nie ma sensu.
Chodziło o cytat Jacka Sparrowa z „Klątwy Czarnej Perły”: „Jestem nieuczciwy i uczciwie możesz liczyć na moją nieuczciwość. Bo uczciwi są nieprzewidywalni.. Zawsze mogą zrobić coś niewiarygodnie.. głupiego”.
Więc najbliżej była Chopperka, chociaż nie podała żadnego cytatu. I jak dotąd zagadki primaaprilisowe nie przyniosły zmian w tabeli wyników. Pytanie, czy wracamy już do zwykłych zagadek i kto zadaje. Bo według mnie powinniśmy, a prowadzenie powinna przejąć Chopperka lub Reek (bo zgadł ostatnią normalną zagadkę).

Re: Czekałam

To mogę zadać zwykłą zagadkę?

Re: Czekałam

No nie no. Chyba mogę. To zadaję.

Re: Czekałam

Ostatecznie Klątwa najbardziej mi pasowała, ale tego cytatu bym nie dopasował. Chopperka była najbliżej, więc normalnie powinna przejąć, ale skoro to zagadka spejalna możesz też nikogo nie wyznaczać (zresztą widzę, że jest chętna, czyli nie ma tematu). No i niestety pewnie pora wrócić do normalności.

Zagadka 9

Będzie taka:Kategoria: scena, a podpowiedź jutro ok. 18:00.

Re: Zagadka 9

Qi`ra zabija Drydena? (Znów bezwstydnie odgapiam od innych uczestników).
A powrót do normalności to według mnie raczej dobra rzecz, bo zagadki specjalne w ogóle nie owocowały punktami.

...

Kompania w TROS znajduje te wężowate stworzenie, któremu potem pomaga Rey?

Re: ...

Niestety, nie.
I miałam Ci coś jeszcze napisać odnośnie zagadki, ale ugryzłam się w język (czy też raczej wstrzymałam palce), bo by było, że znowu podpowiadam innym. Napiszę w podpowiedzi.

Re: ...

Re: ...

Re: ...

Chciałam napisać, że niestety nie, bo przecież nie dręczyłabym Cię tak szybko kolejną zagadką z TROS. Ale nie obiecuję, że następnym razem to już takiej nie zadam.
Tam jest dużo nowych niewykorzystanych scen.

9.

A strzelmy spod dużego palca: SOLO, Qi`ra demonstruje na Kessel swoje umiejętności teras kasi?

Chodziło mi

konkretnie o pojedynek Qi`ry i Drydena zakończony śmiercią tego ostatniego, ale nie będę czepialska i uznam odpowiedź Kiry (którą chyba tym razem na właściwy trop naprowadził bartoszcze).

1. KiraSolo - 4 pkt
2. Chopperka - 2 pkt
-. Emperor Reek - 2 pkt
3. bartoszcze - 1 pkt

Zagadka 10

Tak było. I znów zadaję...
Kategoria: znów cytat.

🛡️

Druga emotka przedstawia tarczę. Podpowiedź jutro ok. 20.

Re: Zagadka 10

Poczekam jednak na podpowiedź.

...

W Mando jest jeszcze więcej.
"Take care of yourself." w TFA?

Re: ...

Też prawda. I nie mogę się doczekać Disney+ w Polsce.

Re: ...

Czyli pewnie skończy się tak, że od drugiego sezonu wszystko zepsują robiąc z tego aktorską wersję Rebelsów, nie będzie chciało mi się oglądać i wtedy ruszą zagadki.

Re: ...

Aktorską, ale może też lepszą?

Re: ...

Do Rebels jako takiej luźnej bajki nic nie mam, ale z Syndromu Małej Galaktyki nic dobrego nie wyniknie.

Zagadka 10 podpowiedź 1

To dobrze, że nic do nich nie masz, bo ja też nie, a myśląc, że masz, chciałam Cię pocieszyć.
Podpowiedź trochę przed zapowiedzianą porą, ale to chyba nie szkodzi.


🛡️

Emotka nad kobietą przedstawia parasol z padającym deszczem, a pomiędzy Isard a Qui-Gonem jest emotka z poprzedniej wersji. Kolejna podpowiedź jutro ok. 19:30, ale mam nadzieję, że zgadniecie.

Re: Zagadka 10 podpowiedź 1

Najpierw się załamałam (bo znów mi nic do niczego nie pasowało), a potem postanowiłam spróbować tak (zakładając, że postać kobieca to Padme w przebraniu):
Ep. I, Padme do Qui-Gona:
,,I`ve been trained in defense... I can take care of myself."

...

Możesz pocieszać, bo dają radę jako luźna bajka, ale jako część Kanonu jest już gorzej (na pocieszenie Chopperki, Choppera zaliczam do plusów serialu).
"We stand behind you, Rey."?

Re: ...

Czuję się pocieszona.

Re: ...

Miło mi. I że Cię pocieszyłem, i że moja opinia ma dla Ciebie takie znaczenie, że aż jest po niej potrzebne pocieszenie.

Re: ...

Teraz będziemy prześcigać się w uprzejmościach. Jak Japończycy.

Zagadka 10 podpowiedź 2

Ostatnio mam chyba przykrą skłonność do wstawiania mylących emotek.

(☔ ____)
(👧 🛡️ ) o o 👧


Kobietę zastąpiła niebastionowa dziewczynka, która jest też na końcu drugiej linijki. Poza tym emotki niebastionowe są takie same jak wcześniej. Kolejna podpowiedź jutro przed 20, a na razie powodzenia.

Re: Zagadka 10 podpowiedź 2

Łotr 1, Galen Erso do Jyn:
,,Jyn, come here. Remember, whatever I do, I do it to protect you. Say you understand."

Re: Zagadka 10 podpowiedź 2

Dobrze kombinowałem z Jyn, ale zapominam że Galen był zarośnięty

Re: Zagadka 10 podpowiedź 2

Ja na początku też kombinowałam z Jyn, a w ostatniej chwili przerzuciłam się na Padme właśnie dlatego, że nie przyszło mi do głowy, że Galen był też zarośnięty.

Piękna odpowiedź

Właściwie to chodziło głównie o środkowe zdanie, ale cały cytat jest tak samo dobry.

1. KiraSolo - 4 pkt
2. Chopperka - 3 pkt
3. Emperor Reek - 2 pkt
4. bartoszcze - 1 pkt

Chopperka odłącza się od Reeka i zaczyna mnie doganiać, ale póki co zadaje. Mamy teraz od góry idealnie 4-3-2-1.

Re: Piękna odpowiedź

A teraz zastanówmy się, czemu nikt wcześniej nie zauważył, jakim idealnym Galenem jest Qui-Gon.

Re: Piękna odpowiedź

Szczerze mówiąc, na początku wcale nie przyszło mi to do głowy. Otworzyłam scenariusz Łotra, bo wydawało mi się, że Qui-Gon przedstawia Sawa i chciałam znaleźć coś, co by pasowało do zagadki, a pierwszą rzeczą, na jaką trafiłam, była wypowiedź Galena. Pasowała idealnie A po namyśle stwierdziłam, że Galen też pasuje, bo ma długie włosy.

Zagadka 11Kategoria: scena, a EWENTUALNA podpowiedź jutro ok. 20:00 (ewentualna, bo może jednak zgadniecie od razu - ostatnio pochopnie założyłam, że nie i umawiałam się z Reekiem na dodatkowe wskazówki, a zgadliście błyskawicznie ).

Re: Zagadka 11

Pierwsze spotkanie Rey i Poego w TLJ?

Re: Zagadka 11

to nie to

11

Kłótnia Rey z Poe o Sokoła po powrocie z misji?

Re: 11

Niestety, nie (i - z trudem - nic więcej nie mówię, bo Imperator...).

Re: 11

Spokojnie, w chwili wysyłania już się wahałem czy jednak nie inna

...

Saw akurat nie pasuje, ale Galen jak najbardziej.
Rey siedzi w hełmie pilota?

Re: ...

Oj, nie, nie. (Zresztą - pomimo mojej sklerozy - pamiętam, że taka zagadka już była, więc bym nie zadawała. Ale jak skleroza się odezwie, to zdarza mi się nawet dopuścić kradzieży zagadki i żyć w przekonaniu, że sama ją wymyśliłam. )

Zagadka 11 podpowiedź 1

👀

Zobaczymy, czy tyle Wam wystarczy do odgadnięcia zagadki. Myślę, że tak. (Ale jakby co, to podpowiedź jutro o tej samej porze.)
Emotka pozabastionowa - pomiędzy postaciami - przedstawia oczy.
Powodzenia!
PS. Kategoria: scena (oczywiście )

11.1

Rozmowa Zorri z Poe na dachu, kiedy Zorri otwiera kask

...

Jyn patrzy na ratującego ją rebelianta?

bartoszcze

oddał strzał w dziesiątkę i zdobywa punkt.

1. KiraSolo - 4 pkt
2. Chopperka - 3 pkt
3. Emperor Reek - 2 pkt
-. bartoszcze - 2 pkt

Re: bartoszcze

Zorri była tą moją drugą myślą

Re: bartoszcze

I to była myśl!

Zagadka 12

Niech będzie taka.Kategoria: scena.

Ewentualna podpowiedź jutro po 20

Re: Zagadka 12

No to niech będzie do pary.
TROS, Poe pyta Zorri, czy idą się całować.

Re: Zagadka 12

Byłbym aż tak przewrotny żeby dwa razy z rzędu dać tych samych bohaterów?
... nie tym razem

Re: Zagadka 12

A już myślałam...

Re: Zagadka 12

Chyba założę, że zagadka jest jednak w pewnym stopniu przewrotna i nie chodzi w niej o miłość dwóch osób, tylko o zachwyt jednej osoby, i dlatego postawię na Rose wypatrującą fathierów (z tym że sądzę, że to nie to, ale jakoś tak spodobał mi się ten pomysł).

...

Jeśli to nie zmyłka to tym razem przynajmniej nie jestem stratny, ale rozumiem, że bartoszcze nie boi się narzędzia zbrodni.
Pocałunek Lei i Hana u Jabby?

Re: ...

To tylko ja jestem strachliwa. Inni nie.

Re: ...

Normalnie powinienem im zademonstrować na kimś strachliwym, ale skoro tak szybko się uczysz, nie będę Cię poświęcał.

Re: ...

Nie pojmuję tych żartów ze strachem.

Re: ...

No bo ja udaję, że się boję Imperatora. Tylko nikomu nie mów.

Re: ...

A Imperator udaje, że jest groźny.

Re: ...

Udaję? Gdybym chciał, to bym był, ale tak jak Imperator Polski wolę wysługiwać się marionetkami, które najwyżej trafią przed Trybunał Stanu zamiast mnie.

Zagadka 12 podpowiedź 1

Kategoria: scena.Ewentualna podpowiedź jutro po 20.

...

Zakładając, że części moich zagadek nawet nie czytasz:
Pocałunek lesbijek?

zakładając

że słusznie pamiętam scenę pocałunku pilotki z komandor Ackie jako jedyną tego rodzaju w filmach SW, to odpowiedź Reeka powinienem uznać. W tym sezonie zagadki z tą sceną na pewno nie było.

1. KiraSolo - 4 pkt
2. Chopperka - 3 pkt
-. Emperor Reek - 3 pkt
3. bartoszcze - 2 pkt

Re: zakładając

A ja właśnie nie chciałam na to postawić, bo Reek już zadał tę zagadkę w poprzednim sezonie.

Zagadka 13

O to chodzi, Kira. Muszę przewidywać ruchy bartoszczego sezon wcześniej, żeby móc zdobyć punkt. Zrobił się taki łatwy sezon, spróbujcie podtrzymać passę.
Kategoria: scena

Ewentualna podpowiedź jutro około 15.

Re: Zagadka 13

Jeśli to to, to łatwe: C-3PO u Babu Frika w TROS wygłasza tłumaczenie z sithańskiego, a oczy świecą mu na czerwono, po czym się wyłącza.

Re: Zagadka 13

Nie wiem!!!

Ale może jeszcze coś wymyślę.

Re: Zagadka 13

I to jest dobre podejście. Po co krzyczeć?

Re: Zagadka 13

To nie był krzyk, tylko płacz. Ewentualnie okrzyk rozpaczy.

Re: Zagadka 13

Zmyliły mnie wykrzykniki.

Re: Zagadka 13

One tylko wyrażały bezmiar mojej rozpaczy.

Re: Zagadka 13

Też tak pomyślałam, że one są raczej niejednoznaczne. Ale przynajmniej nie było capslockiem.

Re: Zagadka 13

Słuszna uwaga. Może zacznijmy interpretować wykrzykniki Chopperki zamiast zagadek?

Re: Zagadka 13

Nawet podoba mi się pomysł interpretacyjny , o ile będzie funkcjonował OBOK zgadywania zagadek, a nie ZAMIAST ( no i macie tego upragnionego capslocka ).

Zagadka 13 Podpowiedź 1

Chyba Chopperka już nic nie wymyśli.
🎶
Dodatkowa emotka to nuty. Jak nie pomoże, kolejna podpowiedź jutro około 19, żebym nie musiał specjalnie przychodzić jej wstawiać w godzinach, gdy jest ciepło, czyli jest czas pomyśleć (choć dużo myślenia to nie wymaga).

Re: Zagadka 13 Podpowiedź 1

SOLO, występ piosenkarki w złotym u Drydena.

Re: Zagadka 13 Podpowiedź 1

Dzisiaj nie miałam szans wymyślić czegokolwiek. A teraz to już chyba nie ma sensu, bo Kira chyba zgadła?

Re: Zagadka 13 Podpowiedź 1

Sens zawsze istnieje, tylko czasem jest ukryty.

Re: Zagadka 13 Podpowiedź 1

Och, och. Jak Kira nie zgadła, to ja ani tyle.
Ale przeprowadźmy głębszą analizę.
C-3PO to może być C-3PO, ale także np. K-2SO, L3-37 albo dowolny inny droid. C-3PO może też symbolizować kolor złoty lub żółty. Ten z czerwonym okiem kojarzy mi się z Sawem, albo Bazem, czyli generalnie z Łotrem (chyba że oznacza on symbloicznie cyborga). W tym kontekście najlepiej byłoby przyjąć, że C-3PO oznacza K-2SO, ale do tego zestawu zupełnie nie pasują mi nutki. W Łotrze nigdzie nie było orkiestry, ani nikt nie śpiewał (nawet nie nucił). Poza tym K-2SO nie miał indywidualnych scen ani z Bazem, ani z Sawem. Z kolei C-3PO i nutki kojarzą mi się z początkiem epizodu VI i scenami w jaskini lub na barce Jabby. Ale dla odmiany do tego zestawu nie pasuje mi zupełnie ten typ z czerwonym okiem.
Więc generalnie nic mi do niczego nie pasuje i czekam na podpowiedź.
Obszerną i łopatologiczną.

Re: Zagadka 13 Podpowiedź 1

Kira odpowiedziała, Ty rezygnujesz, inni i tak nie przyjdą, czyli coś można zdradzić.
Dobra analiza, dużo rozpatrzonych możliwości, a jednak do rozwiązania się nie zbliżyłaś (powiedziałbym, że tylko jedna emotka częściowo pasuje).

Zagadka 13 Podpowiedź 2

Łopatologicznie to się tego chyba nie da zrobić, a obszerność raczej nie pomoże, poza tym na wszelki wypadek muszę zostawić coś jeszcze na jutro. Wystarczy dobre skojarzenie, niekoniecznie z uniwersum.
__ = 🎼🎶
Na końcu są klucz wiolinowy i nuty. Jeśli się nie uda to jutro około 19 podpowiedź.

Re: Zagadka 13 Podpowiedź 2

Scena u Babu Frika, w której widać postać Johna Williamsa. Teraz to na pewno to.

Re: Zagadka 13 Podpowiedź 2

Też tak uważam.

Re: Zagadka 13 Podpowiedź 2

W życiu bym na to nie wpadła.

Re: Zagadka 13 Podpowiedź 2

Jak przeczytałam o skojarzeniu spoza uniwersum, to od razu wszystko mi zaskoczyło.

...

Kira coraz bliżej wygranej po kolejnej zagadce z sequeli, co pokazuje, że nie zawsze analiza pomaga.
1. KiraSolo - 5 pkt
2. Chopperka - 3 pkt
-. Emperor Reek - 3 pkt
3. bartoszcze - 2 pkt

Re: ...

Fajna zagadka, podobna do tej z baronem Papanoidą. No i Zorii pasuje idealnie.

Re: ...

Kowalski, analiza!
Pytanie pozakonkursowe: z czego to cytat?

Re: ...

Czy takie łatwe pytanie naprawdę wymaga odpowiedzi?

Re: ...

Eee... chyba nie.

Re: ...

🐧

Zagadka 14

To już czternasta. Ale szybko.
Kategoria: cytat.

(🌏🌊)

Emotki w nawiasie przedstawiają Ziemię od strony Australii i Chin oraz falę morską. Podpowiedź jutro ok. 12.

Re: Zagadka 14

Ep. VII, Kylo do Rey w czasie przesłuchania:
,,...you imagine an ocean. I see it. I see the Island."

...

Czyli sceny z dwoma najważniejszymi osobami zaliczone.
"The island. Life. Death and decay, that feeds new life. Warmth. Cold. Peace. Violence."?

Uznam Chopperce

Chociaż miałam nadzieję, że jednak podacie pełen cytat: „You are so lonely ... So afraid to leave. At night, desperate to sleep, you imagine an ocean. I see it ... I see the island”. Wiem, że w zagadce było tylko o oceanie i wyspie, ale one miały być tylko naprowadzaczem. Ale uznaję, zwłaszcza właśnie ze względu na to.

Tabela:
1. KiraSolo - 5 pkt
2. Chopperka - 4 pkt
3. Emperor Reek - 3 pkt
4. bartoszcze - 2 pkt

Chopperka zadaje. I właśnie sobie uświadomiłam, że od mojej ostatniej zagadki każdemu przybyło po jednym punkcie.

Zagadka 15

Na poprawę nastroju.Kategoria: scena, a ewentualna podpowiedź jutro ok. 20:00.

Re: Zagadka 15

TROS, pojmany Chewie ryczy i rozdmuchuje Huxowi fryzurę.

Jasne

że tak

Tabela:
1. KiraSolo - 6 pkt
2. Chopperka - 4 pkt
3. Emperor Reek - 3 pkt
4. bartoszcze - 2 pkt

Zagadka 16

Waham się między tą sceną a jeszcze jednym cytatem, ale niech będzie to.Druga emotka przedstawia wieczne pióro. Podpowiedź (jeśli będzie potrzebna) jutro ok. 12:30.

Re: Zagadka 16

Stawiam na początek TROS i moment, gdy Rey odczytuje ręcznie napisane księgi Jedi.

PS.
Życzę Wam wesołych Świąt.

...

Też stawiam na TROS, nie mam konkretnego pomysłu, ale tak z przyzwyczajenia.
Rey "przypisuje" sobie nazwisko Skywalker?
Dziękuję Chopperko za życzenia i wesołych świąt wszystkim (na tyle, na ile to możliwe).

Re: ...

Dziękuję obojgu i wesołych świąt wszystkim! Ale niestety żadne z Was nie zgadło.

Re: ...

I bardzo dziękuję. A z tym zgadywaniem - to nic się nie dzieje. Przed nami podpowiedź.

Re: ...

(zwłaszcza że nie mam pomysłu)

Re: ...

Dziękuję bardzo.

Zagadka 16 podpowiedź 1

Ponieważ wszyscy, którzy mieli jakiś pomysł, już spróbowali, nie ma co czekać. Właściwie to jeśli pamiętacie tę scenę, nie powinniście mieć żadnej trudności z wyborem.
Emotka pozabastionowa bez zmian. Podpowiedź jutro ok. 12, ale mam nadzieję, że zgadniecie.

16.1

Rey zaznaczająca na ścianie kolejny dzień

Tak jest :)

1. KiraSolo - 6 pkt
2. Chopperka - 4 pkt
3. Emperor Reek - 3 pkt
-. bartoszcze - 3 pkt

Re: Tak jest :)

Coraz częściej łapię się na tym, że nie pamiętam scen z sequeli o których są zagadki.

Re: Tak jest :)

Ja za to przez dobrą chwilę nie mogłam zrozumieć, o jaką scenę z księgami w TROS chodzi Chopperce. Ale może akurat moja następna zagadka nie będzie z sequeli. Kto wie.

Re: Tak jest :)

Bo to był dość późny fragment początku TROS

Re: Tak jest :)

Przychylam się do takiej interpretacji.

Re: Tak jest :)

Muszę znowu zaszaleć z wykrzyknikami i zobaczyć, jak je zinterpretuje bartoszcze.
Wasze interpretacje są bardzo interesujące.

Re: Tak jest :)

No tak, przypomniałam sobie po jakichś pięciu sekundach.

Zagadka 17

To teraz dla odmiany... będzie scenaEwentualna podpowiedź jutro koło 12.

Re: Zagadka 17

No dobra. To ja uznaję, że zagadka wcale nie jest ani podstępna, ani podchwytliwa, Han to jest Han (który akurat nie strzela), a kobieta to Rey.
TFA, scena przy lądowaniu na Takodanie, gdy Rey zachwyca się zielenią, a Han robi taką dziwną, pełną współczucia minę.

Re: Zagadka 17

Clear your mind must be

Re: Zagadka 17

A ja postawię na pierwsze spotkanie Hana i Qi`ry po latach. Dla odmiany.

...

Co do tych ksiąg też nie byłem pewien, ale wiedziałem, że to inna scena niż chciałem podać, więc nie muszę wnikać. A Ford to wybitny aktor, ale w porównaniu z Ridley w TFA nie mógłby zrobić dziwnej miny.
Miałem właśnie podać co to Qi`ra, ale skoro nie zdążyłem to może ich rozdzielenie trzy lata wcześniej?

Re: ...

Zgadzam się, że Ford to wybitny aktor.
A minę określiłam mianem dziwnej, bo wyrażała tak wiele różnych uczuć, że nie do końca potrafiłam je nazwać. Łatwiej jest mi powiedzieć, co Han w tej chwili myślał (coś w stylu: dziecko, jaka Ty jesteś biedna). Genialna mina.

Zagadka 17 podpowiedź 1

I tak już nikt nie będzie próbował odpowiadać.

Kategoria: SCENA. Emotki pokazują konkretny moment, ale wystarczy opisać nieco większą całość.Ewentualna podpowiedź jutro koło 9.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 1

Nie pamiętam dokładnie, ale może to Zorii celująca do Rey?
PS. Autokorekta poprawiła mi celującą na całującą, dobrze, że zauważyłam.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 1

I w pierwszym skojarzeniu pomyślałam o innej scenie, ale uznałam, że ta bardziej pasuje do strzelania.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 1

Czyli okazałoby się, że ja i bartoszcze niesłusznie pamiętaliśmy scenę pocałunku pilotki z komandor Ackie jako jedyną tego rodzaju w materiale konkursowym. A ta zagadka to kolejny przykład tego, o czym pisałem wczoraj.
I gratuluję dotarcia do "Klubu 100".

Re: Zagadka 17 podpowiedź 1

O, nawet nie zauważyłam. Dzięki.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 1

Gratuluję seteczki!
Niedługo pewnie trzeba będzie też gratulować Imperatorowi.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 1

To jeszcze nie w tej edycji. Ale mam nadzieję, że dam radę dotrzeć tam jako drugi.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 1

Na pewno dasz.

...

Jeśli chodzi o sam konkretny moment to może Rey i Finn poznają Maz?

zastanawiałem się

czy w podpowiedzi dać emotkę , czy emotkę , bo chodziło o scenę "pojedynku" Zorri z Rey, a w szczególności moment kiedy Zorri (z prawej) celuje z blastera, a Rey (z lewej) trzyma ją na ostrzu sabera

Tabelka:
1. KiraSolo - 7 pkt
2. Chopperka - 4 pkt
3. Emperor Reek - 3 pkt
-. bartoszcze - 3 pkt

Zagadka 18

Nawet się nie spodziewałam, że tak szybko zgadnę. Teraz znów będzie scena, i to podobna do jednej z poprzednich, ale może jednak jest w tym jakaś odmiana... Podpowiedź jutro ok. 16:30.


Re: Zagadka 18

Ep. IV, Han i Luke przebrani za szturmowców wysiadają razem z Chewiem w roli więźnia z windy i natykają się na imperialnego oficera, który pyta ich, gdzie zabierają to coś?

18

Chewie wzięty do niewoli na Endorze?

Kto pierwszy, ten lepszy...

...w tym konkretnym przypadku. Chopperka zgadła i zdobywa punkt.

Tabelka:
1. KiraSolo - 7 pkt
2. Chopperka - 5 pkt
3. Emperor Reek - 3 pkt
-. bartoszcze - 3 pkt

Zagadka 19Kategoria: scena, a ewentualna podpowiedź jutro, ok. 19:00.

19

A niech będzie: Pryde demaskuje Huxa?

Co

polegało na odstrzeleniu tego ostatniego, jak rozumiem. A ponieważ to scenę śmierci Huxa miałam na myśli, to nie mogę nie uznać odpowiedzi bartoszczego.

Tabelka:
1. KiraSolo - 7 pkt
2. Chopperka - 5 pkt
3. Bartoszcze - 4 pkt
3. Emperor Reek - 3 pkt

Szybko nam dzisiaj idzie. Zaraz Imperator zacznie narzekać.
Ale myślę, że bartoszcze przerwie tę seryjkę jakąś bardzo podstępną (o ile nie paskudną) zagadką.

Re: Co

Ponarzekałem w myślach, a żeby zwolnić tempo poczekam z odpowiedzią do jutra (chyba że Kira zgadnie i się nie uda).

Zagadka 20

Może się Wam wydawać że się powtarzam

Kategoria: scena.Ewentualna podpowiedź jutro po 20. Z możliwością przyspieszenia jeśli wszyscy stali uczestnicy odpowiedzą, ale regulaminowo i tak nie przed 15:37.

Re: Zagadka 20

Łotr 1, Lyra Erso celuje z blastera do Krennica.

Re: Zagadka 20

Nie będzie pomocą dla innych informacja, że to nie jest prawidłowa odpowiedź

Re: Zagadka 20

No pewnie, że nie.
A dzięki tej informacji ja osobiście nie muszę się dłużej zastanawiać, czy trafiłam, czy też nie.

Re: Zagadka 20

Wydaje się to zbyt oczywiste, ale może Rey strzelająca do Kylo podczas ich pierwszego połączenia?

Re: Zagadka 20

a Reek jak zwykle czeka na ostatni moment

...

Ktoś musiał czekać, żeby było wiadomo, kiedy mniej więcej będzie podpowiedź.
TFA, scena przy lądowaniu na Takodanie, gdy Rey zachwyca się zielenią, a Han robi taką dziwną, pełną współczucia minę?

Re: ...

Zrzynkę wyczuwam.

Re: ...

Na szczęście wszyscy lubicie zrzynki.

Re: ...

Zagadka 20 podpowiedź 1

Niby mogłem wrzucić zaraz po odpowiedzi Reeka, ale godzina w tę czy wewtę nie zrobi różnicy.

Być może zagadka jest zrzynką. Emotki mogą oznaczać to co widać albo coś innego.

Kategoria: scena.Ewentualna podpowiedź jutro po 20. Możliwość przyspieszenia potencjalnie do rozważenia.

Re: Zagadka 20 podpowiedź 1

TFA, Han na Takodanie daje Rey blaster i dziewczyna zapoznaje się z obsługą.

Re: Zagadka 20 podpowiedź 1

Dawno nie wykazywałam się kreatywnością.
A zatem:

TLJ, Phasma (bądź co bądź kobieta ) strzela do BB-8 siedzącego w małej maszynie kroczącej.

Re: Zagadka 20 podpowiedź 1

Phasmy jeszcze nikt tak nie dekodował chyba!

Re: Zagadka 20 podpowiedź 1

No bo to jest kreatywna interpretacja.

Re: Zagadka 20 podpowiedź 1

Emotka bądź co bądź przedstawia Isard, a ona była z Imperium, więc to nawet ma sens.

Re: Zagadka 20 podpowiedź 1

Isard "robi" za niemal wszystkie kobiety SW, bo tylko Leia i Padme mają swoje emotki

(jeszcze Mara, ale ona nie występowała w filmach, więc nie pojawi się w zagadkach)

...

Jyn strzela do droida KX?

Re: ...

Teraz jak się pospieszył.

Re: ...

Bo wiem, że Twoje potencjalne rozważenie będzie polegać na tym, żeby nie dać mi zgadywać w ostatnim momencie, więc po co mam czekać? I tak czego bym nie zrobił, będzie źle.

Re: ...

Wow, jaka teoria spiskowa

Zagadka 20 podpowiedź 2

Teraz spodziewam się szybkiego rozwiązania.

Kategoria: scena
Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 20. Przypieszona, maybe, jeżeli wszyscy...

...

Zam strzela do droida i Kenobi spada?

Re: ...

Chyba już nie ma sensu dalej myśleć.

mówiłem że będzie szybko xD

Dwie minuty i sześć sekund od opublikowania zagadki

Fakt, Reek mógł pamiętać że zadawałem wiele zagadek z tej sekwencji.

Tabelka:
1. KiraSolo - 7 pkt
2. Chopperka - 5 pkt
3. Bartoszcze - 4 pkt
-. Emperor Reek - 4 pkt

Zagadka 21

Jak się zastanowić, to zadawałeś, ale odpowiadając o tym nie pamiętałem. Kto nie zdążył pomyśleć przed chwilą, ma okazję teraz.
Kategoria: cytat
📮
Emotka przedstawia skrzynkę pocztową z kopertą. Ciekawe co wymyślicie, jedno dobre skojarzenie i obejdzie się bez podpowiedzi. Ale jak będzie potrzebna to jutro około 20.

Re: Zagadka 21

Moje skojarzenia na chwilę obecną:

Re: Zagadka 21

Tego się obawiałem. Zawsze trudniej skojarzyć, gdy emotki nie przedstawiają cytatu dosłownie.

Re: Zagadka 21

Ja mam parę skojarzeń, ale będę jeszcze musiała lepiej je przemyśleć.

Re: Zagadka 21

Spróbujmy tak: „Besides, someone needs to be the poster boy” (Obi-Wan w ROTS w swojej słynnej wypowiedzi o polityce).

Zagadka 21 Podpowiedź 1

Niby nie było dosłownie, ale powinno nie być jeszcze bardziej.
👑📅☑📮
Emotki to kolejno: korona, kalendarz na maj, urna wyborcza z wpadającą kartą i skrzynka pocztowa z kopertą. Jak będzie potrzebna podpowiedź to jutro około 20.
Wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób i zdarzeń jest nieprzypadkowe.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 1

Cytat z wirusem to był w Matriksie.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 1

A gdzie tu widzisz wirusa? Gdyby był do wyboru to może by się pojawił, ale jednak go tu nie ma.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 1

„Teraz wybiorą nowego kanclerza. Silnego kanclerza”.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 1

EP. II, ,,This vote is very important. You do your duty; Cordé did hers, now come."

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 1

Reek, czy aby na pewno żadna z nas nie zgadła?

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 1

Zdecydowanie. Wszyscy już próbowali, czyli żebyście miały co interpretować przed podpowiedzią dodam, że niestety Wasze propozycje nie mają wiele wspólnego z tym, co zainspirowało mnie do zadania tej zagadki.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 1

😭

(Jakby komuś nie chciała się otworzyć powyższa emotka to informuję, że przedstawia ona rozpaczliwy płacz )

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 1

Możesz jeszcze używać takiej bastionowej: .

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 1

Dzięki.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 1

Przegapiłam ją wśród bastionowych.

Zagadka 21 Podpowiedź 2

Jednak ta pozabastionowa jest mniej rozpaczliwa.
oo(👑📅☑📮🇵🇱)
Emotki bez zmian, na końcu dodałem polską flagę. Jak się nie uda to ostatnia podpowiedź tak samo (jutro około 20).

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 2

„I wasn`t the youngest Queen ever elected, but now that I think back on it, I`m not sure I was old enough. I`m not sure I was ready”. Tylko trochę nie wiem, co ma do tego polska flaga.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 2

Ep. I, Sabé: ,,Either choice presents a great risk...to all of us..."

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 2

O i wreszcie jest trafny cytat, ale niestety nie aż tak jak prawidłowa odpowiedź. Co do odpowiedzi Kiry też nie wiem, co miałaby tam oznaczać polska flaga, może niegotowość, ale nie o to chodzi.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 2

A już zacierałam rączki, chlip, chlip...

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 2

To trzeba umyć rączki i nadgarstki, otrzeć łzy i czekać na podpowiedź (można też zrobić analizę).

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 2

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 2

Już otarłam.
A analizę zrobię innym razem.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 2

Zaczynam się martwić, że to może się okazać pierwsza nieodgadnięta zagadka tego sezonu.

Zagadka 21 Podpowiedź 3

Bartoszcze pewnie wie, ale nie powie, więc musicie odgadnąć i podtrzymać passę. Ale teraz chyba to nie będzie problemem.

|
|
| _____ oo(👑19->📅☑📮🇵🇱->👏👏👏)
Do korony dodałem 19, kolejne emotki są bez zmian (kalendarz na maj, urna wyborcza z wpadającą kartą, skrzynka pocztowa z kopertą, polska flaga), a na końcu trzy razy klaszczące dłonie. Teraz przedstawiłem szerszy cytat niż planowałem na początku, ale taką wersję też planowałem uznać (tylko przypadkiem nie podajcie jeszcze dłuższej). Zagadka powinna być odgadnięta, a jak nie to około 19 rozwiązanie.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 3

Ep. I, Amidala: ,,I was not elected to watch my people suffer and die while you discuss this invasion in a committee. If this body is not capable of action, I suggest new leadership is needed."
Myślę jednak, że to nie to, a do tej zagadki najbardziej pasuje mi i tak moja odpowiedź na podpowiedź nr 1.
Myślę też, że Kira zgadnie.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 3

(Zrezygnowana): „A więc to tak umiera wolność”.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 3

Ale to już było!
(PS. Proszę zauważyć że wykrzyknik jest tylko jeden i nie ma capslocka )

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 3

Czyli sklerozę mamy jednak wszyscy.
Jest to dla mnie bardzo pocieszające.

...

Kira z kolejnym punktem, jak rozumiem tym razem pomogła jej skleroza Chopperki i już jest praktycznie pewna wygranej. Widziałem ten cytat w kontekście wyborów i niestety pasuje idealne (chociaż o oklaskach to chyba przesada, więc je pominąłem).
Tabelka:
1. KiraSolo - 8 pkt
2. Chopperka - 5 pkt
3. Bartoszcze - 4 pkt
-. Emperor Reek - 4 pkt

Zagadka 22

Kategoria: scena.

|

Podpowiedź jutro przed 10, o ile nie wystąpią niesprzyjające okoliczności.

Re: Zagadka 22

TROS, pojedynek Rey i Kylo przez Force Bond, w trakcie którego rozwalają maskę Vadera wersję limitowaną.

Re: Zagadka 22

c`mon, Kira, potwierdź że to już

Re: Zagadka 22

Co mam potwierdzać? Chopperka nie zgadła.

Re: Zagadka 22

a mi się nie chciało myśleć gdyby to była prawidłowa

Re: Zagadka 22

A, to o to chodziło. Też to znam.

...

Pierwsze spotkanie Rey i Kylo przez Moc?
Skoro można prosić o potwierdzenie błędnych odpowiedzi, to ja też chcę.

22

Skoro odpowiedź Chopperki nie była prawidłowa, to strzelę: moment kiedy Rey przylatuje "trumienką" na Supremacy i patrzy na Kylo przez pokrywę?

Re: 22

Potwierdzam, że obie powyższe odpowiedzi są błędne. XD

Re: 22


No to czekamy na podpowiedź.
A może by ją wyjątkowo już dzisiaj zapodać? Co na to opiekunowie konkursu?

Re: 22

Może nie, w końcu niektórym nie chce się myśleć, zresztą lepiej się trzymać regulaminowego porządku... Ale niech decydujący głos należy do Reeka.

Re: 22

Już się boję. (Imperator, ach, Imperator)

Re: 22

Ale może nie ma się co bać. Imperator pewnie tu zajrzy dopiero w godzinach wieczornych albo jutro i sprawa będzie w zasadzie bezprzedmiotowa.

Re: 22

Leguraminowo to najwcześniej o 5.37

Re: 22

To już poczekam do tej 10.

Re: 22

Źle się wyraziłem, chciałem potwierdzenie poprawności swojej błędnej odpowiedzi.
Co do podpowiedzi to mogłaby być dzisiaj, ale jak rozumiem Chopperka zrezygnowała z wniosku i już nie ma tematu.

Re: 22

No - zrezygnowałam.

Zagadka 22 podpowiedź 1

Na szczęście okoliczności nie wystąpiły.
| 👁️👁️ |
Pomiędzy kreseczkami jest para oczu. Następną podpowiedź przewiduję na jutro o 9:30 (choć być może niektórzy znów będą się domagać przyśpieszenia). Podpowiem jeszcze, że lepiej podać fragment dłuższy niż krótszy.

Re: Zagadka 22 podpowiedź 1

,,Niektórzy" to byli dzisiaj strasznie zapracowani i mieli tylko czas, by nielegalnie podglądnąć, jaka jest podpowiedź, ale żeby odpowiedzieć - to już nie. A podpowiedzi się nie będą domagać, bo mają zamiar zrobić wejście smoka i bezpardonowo udzielić poprawnej odpowiedzi już teraz . A oto ona:

TROS
Rey stoi przed Imperatorem, a Bena otaczają jego ekskumple rycerze Ren.
Zbliżenie na twarz Rey i jej oczy.
Zbliżenie na twarz Bena i jego oczy.
Przekazanie przez Force Bond miecza odpowiedniej osobie.

Brawo ja.
Zgadłam?

Re: Zagadka 22 podpowiedź 1

Ja będę bardzo kwiczał jak się okaże że odpowiedź jest taka jak mi chodzi po głowie, zupełnie inna niż ta którą podałem

...

Chyba zbyt krótkie, ale Luke widzi Rey i Kylo w jej chatce?

22.1

Niech będzie ta wizja z TLJ, gdzie zastanawiają się czy widzą to co wokół nich.

Brawo Chopperka

Myślalam, że raczej zgadniecie po pierwszej wersji, bo Mara jest nawet w takiej samej pozycji jak Rey w tej scenie.
Chopperka wybrała fragment dokładniej takiej długości, jak chciałam, i opisała go ze wszystkimi szczegółami, na których mi zależało, więc tym razem z całą pewnością przysługuje jej punkt. Ale jestem bardzo ciekawa, o jakiej innej scenie myślał bartoszcze.

Tabelka:
1. KiraSolo - 8 pkt
2. Chopperka - 6 pkt
3. Bartoszcze - 4 pkt
-. Emperor Reek - 4 pkt

Re: Brawo Chopperka

Chodziło mi po głowie, że to oczy to zakamuflowana forma naszyjnika z Pasaany

Re: Brawo Chopperka

Ciekawy pomysł.

Re: Brawo Chopperka

Strasznie się cieszę. O tak:
Tym bardziej, że to moja ulubiona scena w TROS. Plus jeszcze ciut dalej.
A zagadkę zadam za chwileczkę.

Re: Brawo Chopperka

Cieszę się z Twojego szczęścia.

Re: Brawo Chopperka

Korekta: równorzędnie uwielbiam scenę z Hanem.

Zagadka 23

_______

Kategoria: scena, a podpowiedź - o ile będzie konieczna - jutro ok. 18.

...

Niestety mój ulubiony moment z TROS nie mógłby się tu pojawić.
Duch Luke`a objawia się Rey i łapie miecz?

Re: ...

Potwierdzam, że odpowiedź niestety nie jest prawidłowa.
Teraz dla odmiany mnie ciekawość będzie zżerać, jaki jest Twój ulubiony moment w TROS. Podejrzewam, że napis The End.
Ale w sumie wolę nie pytać (bo się boję, że to zbyt straszne. )

23

Pewnie to nie to, ale strzelam: ROTJ, Luke stojący na końcu deski nad jamą Sarlacca?

Re: 23

Brawo, Ty!

Re: 23

A w pierwszej wersji miał być skaczący nad szybem w ANH

:)

Zgadł bartoszcze.

Tabelka:
1. KiraSolo - 8 pkt
2. Chopperka - 6 pkt
3. bartoszcze - 5 pkt
4. Emperor Reek - 4 pkt

PS. A takie miałam piękne podpowiedzi przygotowane.

Zagadka 24

Dla odmiany kategoria: cytat.Ewentualna podpowiedź jutro po 20 - chyba że wszyscy będą czekać z niecierpliwością, to może się pojawi wcześniej, najwcześniej o 15.

Re: Zagadka 24

Pewnie to nie to, ale strzelam ():
Ep. VII, Han do syna: ,,Snoke is using you for your power. When he gets what he wants, he`ll crush you -- you know it`s true."

Re: Zagadka 24

A ponieważ podejrzewam, że moja odpowiedź jest nieprawidłowa , to z niecierpliwością będę oczekiwać na podpowiedź (może być ok. 16 ). Ja tak, ale Imperator pewnie nie .

Re: Zagadka 24

O. Miałam proroczą wizję. Imperator właśnie się wypowiedział zgodnie z moimi przewidywaniami.

Re: Zagadka 24

Prorocza wizja, która spełniła się przed napisaniem o niej. Gdybym miał podaną konkretną godzinę to mógłbym czekać, ale nie mam. Określanie pory co do godziny to był Wasz pomysł, ale jak już się przyzwyczaiłem to szkoda zmieniać.

Re: Zagadka 24

To tym bardziej prorocza. Jak pisałam posta to Twojego nie widziałam. A co do podpowiedzi, to spoko - luzik. Nie będziemy irytować naszego ulubionego Imperatora.

Re: Zagadka 24

Zawsze może przyjść J.J. Abrams i zmienić kolejną przepowiednię.

Re: Zagadka 24

Emperor Reek napisał:
Określanie pory co do godziny to był Wasz pomysł, ale jak już się przyzwyczaiłem to szkoda zmieniać.
-----------------------
Nasz chyba też nie. O ile dobrze pamiętam, Jacek112 to wymyślił, ale w sumie się sprawdza i zgadzam się, że lepiej zostawić.

Re: Zagadka 24

Nie wiem kto to wymyślił, Chopperka chyba jeszcze się tak nie udzielała, ale chyba wszyscy za tym byliście, a mi chodziło tylko o przedział 20-28 (aż dziwne, że bartoszcze jest łaskaw go przestrzegać).

nie wiem

czy zmienię godzinę (na razie i tak nie powinienem bo Kira myśli), ale możecie dla rozrywki wypowiedzieć się, czy w ramach ewentualnej podpowiedzi dać emotkę planowaną po lewej, czy emotkę planowaną po prawej?

Re: nie wiem

Ja wolę prawą.
Nie wiem, jak inni.

Re: nie wiem

Czyli jeśli bartoszcze zamierza posłuchać mojego zdania to został mi decydujący głos. Mi obojętnie, więc w nagrodę za to jak się starasz, żeby się nie wygadać o czymś między podpowiedziami zagłosuję na prawą.

Re: nie wiem

Staram się straszliwie i za każdym razem muszę się z całych sił hamować. Co zupełnie nie leży w mojej naturze.

Re: Zagadka 24

TFA, Han: „Okay, how do we blow it up? There`s always a way to do that”.
A emotkę chyba wolałabym po lewej.

...

The End tam chyba nie było, ale ogólnie miałem na myśli napisy (kiedyś chyba podałem ulubiony oprócz nich). A teraz niech będzie część jednego z lepszych cytatów trylogii: "Crazy thing is... it`s true. The Force, the Jedi. All of it. It`s all true."?
Od razu informuję, że nie będę czekał z niecierpliwością na podpowiedź.

Zagadka 24 podpowiedź 1

Zagadka jest chyba bardziej dla uważnych.

Kategoria: cytat.Ewentualna podpowiedź jutro po 20. Lub...

Re: Zagadka 24 podpowiedź 1

To ja spróbuję teraz tak troszkę inaczej.
Ep. VII, Leia do Finna: ,,Han told me about the girl, I`m sorry."

Re: Zagadka 24 podpowiedź 1

To raczej nie jest coś, co wyłapaliby tylko uważni, ale na razie moje jedyne konkretne skojarzenie to ta kwestia Hana z ANH: „Wonderful girl! Either I`m gonna kill her or I`m beginning to like her”.

...

"Gone. Beckett took it. Slaughtered the others. I alone survived."?

Zagadka 24 podpowiedź 2

Z zaciekawieniem obserwowałem, jak tym razem niektórzy czekali do samego końca, jakby nie chcieli zdradzić się z pomysłem

Kategoria: cytat. Bardzo konkretny.W ewentualnej ostatniej podpowiedzi m.in. zostanie doprecyzowane kto mówi i jaka część odpowiada cytatowi. Jutro po 20, chyba że...

Re: Zagadka 24 podpowiedź 2

Albo zdradzić się z brakiem pomysłu. Dlatego poczekam do jutra, chyba że już będzie rozwiązane albo postanowisz uniemożliwić mi odpowiedź.

Re: Zagadka 24 podpowiedź 2

Nie wiem skąd pomysł że ktoś miałby komuś uniemożliwiać, dywagacje o przyspieszeniu podpowiedzi zawsze były dopiero wtedy, kiedy stali uczestnicy odpowiedzieli w komplecie.

Re: Zagadka 24 podpowiedź 2

Bardzo trudna zagadka. Muszę pomyśleć.

Re: Zagadka 24 podpowiedź 2

Nie sądziłem że wyda się aż tak trudna

Re: Zagadka 24 podpowiedź 2

TLJ, Kylo do Huxa (i reszty) ,,Blow that piece of junk out of the sky".

Re: Zagadka 24 podpowiedź 2

Ja czekałam na wypadek, gdyby przyszło mi do głowy coś lepszego. A teraz odpowiem podobnie jak Chopperka. TROS, Hux: „Shall we destroy the city, Supreme....?” (bo w mieście była Rey, a strzelały niszczyciele).

uprzedzam

że podpowiedź może być trochę później niż o 20, bo nie wiem o której dokładnie wrócę

...

Tym bardziej nie wiem, po co to robisz.
"She`s just beginning to test her powers."?

Re: ...

Życie jest nieprzewidywalne i wymaga elastyczności.

Zagadka 24 podpowiedź 3

Kategoria: cytat. Krótki i konkretny. Nawet guglalny, sprawdzałem

o o ( )

Wprawdzie nie wierzę, że nie zgadniecie, ale gdybyście jakimś cudem nie trafili, to zadającego wyznaczę jutro po 19.

Re: Zagadka 24 podpowiedź 3

Załamałam się. Teraz jest jeszcze gorzej, niż na początku.

Re: Zagadka 24 podpowiedź 3

Masz 1,5+ godziny tylko dla siebie!

Re: Zagadka 24 podpowiedź 3

To może ja - zamiast udzielić odpowiedzi - przeprowadzę analizę, bo naprawdę nic mi odpowiedniego nie przychodzi do głowy.
No więc: wydaje mi się, że nie może to być nic z Ep. IV - VI, bo tam Han nie odzywał się do żadnej innej kobiety, oprócz Lei. A Leia ma swoją emotkę, więc gdyby to o nią chodziło, to bartoszcze by jej użył. Ep. VIII odpada z wiadomych względów (nie ma tam Hana) i IX też, bo Han tam nic nie mówi do kobiety . Zostaje VII i SOLO. Po raz kolejny przejrzałam oba scenariusze i niestety nic mi nie pasuje.

Re: Zagadka 24 podpowiedź 3

To chyba nie jest zbyt dobry pomysł, ale niech będzie Han o Plutcie: „I hate that guy”. W sumie i krótko, i konkretnie.

Re: Zagadka 24 podpowiedź 3

To chyba nie był dobry pomysł.

Re: Zagadka 24 podpowiedź 3

Trudno, mam spokój.

...

Zdecydowanie w emotkach najbardziej brakuje zwykłego Hana. Tu pasowałoby dużo rzeczy, gdyby to była pierwsza podpowiedź, ale do trzeciej nic się nie nadaje.
"She drew them off! All of them!"?

Reek zadaje

Tak, to był Epizod 7, zresztą przed pierwszą odpowiedzią wszyscy w to celowaliście

Scena na pokładzie Sokoła, Han mówi trochę do siebie a trochę do Rey:
ELECTRICAL OVERLOAD
(a ona odpowiada że to naprawi)
https://memes.yarn.co/yarn-clip/abdb68b8-3327-44c9-9487-cf7dfc9271d4


Reek jako pierwszy wymyślił, że to Han na pokładzie Sokoła, więc zadaje.
Tabelka bez zmian.

Re: Reek zadaje

Dzisiaj dłuższą chwilę się nad tym zastanawiałam ale zrezygnowałam (nie pasowało mi - niesłusznie jak widać).

Re: Reek zadaje

Mogłaś strzelić!

Re: Reek zadaje

I zrobiłam błąd, że tego nie zrobiłam.

Re: Reek zadaje

Tak sobie właśnie myślałam, że tu może chodzić o coś związanego z nazwą emotki, ale skupiłam się na kosmicznych burzach i nic nie znalazłam.

Zagadka 25

Nie ma to jak nie używać pozabastionowych emotek nawet, gdy się przydają, pominąć dwie postacie, które upewniłyby, gdzie szukać i dziwić się, że nikt nie zgadł.
Kategoria: scena
🥂
Emotka przedstawia dwa kieliszki. Podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka 25

TLJ, dwoje obcych stuka się kieliszkami na balkonie kasyna w Canto Bight?

Re: Zagadka 25

Pierwsze spotkanie Hana z Drydenem, jeszcze przed rozmową o interesach?

Zagadka 25 Podpowiedź 1

Wcześniej było trudno nawet jak na moją pierwszą wersję zagadki, może teraz będzie przynajmniej pomysł, gdzie szukać.
🥂->
Emotka jest ta sama, kieliszki. Stukają się, ale skoro o tym nie pisałem to widocznie miałem powód. Ewentualna podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 1

ROTJ, C-3PO wbiega w R2 roznoszącego kieliszki na barce Jabby i strąca tacę.

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 1

Właściwie to raczej napoje, nie kieliszki.

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 1

I kto by pomyślał że aż tyle jest w SW scen z kieliszkami

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 1

Podejrzewam, że albo Kira zgadła, albo zagadka jest podstępnie podstępna, bo nie przypominam sobie żadnej innej sceny ze złotym i naczyniami szklanymi wszelakiej maści w roli głównej. Zatem czekam na ogłoszenie wyników albo podpowiedź.

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 1

C3PO nie musi oznaczać C3PO, a naczynia nie muszą być szklane

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 1

To właśnie miałam na myśli, pisząc, że zagadka może być podstępnie podstępna. W Canto Bight - gdzie jest najwięcej naczyń - już celowałam. W sceny na jachcie Drydena (gdzie ilość naczyń jest porównywalna) celowała Kira. Reek napisał, że podpowiedż powinna nam wskazać, gdzie szukać odpowiedzi, co pozwala się domyślać, że obie trafiłyśmy, ale kulą w płot. Inne sceny z naczyniami na razie nie przychodzą mi do głowy, ani w wykonaniu C-3PO, ani żadnego droida człekokształtnego, ani człeka wymalowanego na złoto. Więc poczekam.

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 1

In the very, very beginning...

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 1

Dzięki, bartoszcze, ale skorzystanie w tej chwili z Twojej podpowiedzi byłoby nie fair wobec Kiry. Ale myślę, że Ty mógłbyś spróbować zgadnąć. Byłoby nam wszystkim bardzo miło, jakbyś się już przestał gniewać na Imperatora, a i konkurs by na Tym wiele zyskał.

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 1

Ja tam nie widzę problemu. Kira wiele razy zdobywała punkty na podstawie tego, co napisali inni (wszystkim się tak zdarza, ale jej najczęściej). Skorzystanie z analiz innych uczestników jest fair, w przeciwieństwie do podpowiedzi prowadzącego tylko dla niektórych, zwłaszcza, że wskazówka bartoszczego jest dość oczywista (ale nie mogę powiedzieć czy w tym przypadku słuszna, bo to już nie byłoby fair).

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 1

Pozostanę jednak przy swoim zdaniu (uparta jak osioł).

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 1

Z drugiej strony nie wiemy, czy bartoszcze dobrze podpowiada, więc to nie byłoby oszustwo. Zresztą Reek ma rację - w inspiracji przemyśleniami innego uczestnika nie ma nic złego.

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 1

Nawet nie myślałem, że mam szanse sprawić, że zmienisz zdanie, ale próbować warto. Wasza strata, może łatwiej byłoby mi stwierdzić, co poprawić w zagadce.

Zagadka 25 Podpowiedź 2

To że nie wiadomo gdzie szukać, może być wskazówką gdzie szukać.
☕☕☕🍾->
Dla odmiany na początku są R2, trzy filiżanki i butelka (uważam że C-3PO, trzy kieliszki i butelka bardziej pasują, ale taka zmiana może Wam pomóc). Jak się nie uda ostatnia podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 2

AOTC, droid kelnerka woła do Dexa, że ktoś chce się z nim widzieć?

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 2

No dobra.
Mando, odcinek 7, IG-11 serwuje herbatę (?) u Kuiila jego gościom (Carze, Mando...).
Uprzejmie przypominam, że wszelkie ewentualne nieścisłości powinny mi być wybaczone z wiadomych względów.

...

Regularne zagadki z Mando nie mają sensu, ale skoro Chopperka specjalnie czytała streszczenia jakieś muszą być. Na szczęście to wykorzystała. Chodziło o wejście droida do domu z herbatą, co chyba jeszcze się nie liczy jako zaserwowanie jej, ale to kwestia sporna z wiadomych względów.
Tabelka:
1. KiraSolo - 8 pkt
2. Chopperka - 7 pkt
3. bartoszcze - 5 pkt
4. Emperor Reek - 4 pkt
No to teraz już musisz skończyć edycję w TOP 2, ale na razie zadajesz.

Zagadka 26

Kategoria: cytatEwentualna podpowiedź jutro ok. 19.

Re: Zagadka 26

No niestety. (brakuje mi w bastionowych emotkach takiej pt. ,,szczęka mi opadła z wrażenia". Wydawało mi się, że obok Obiego dałam emotkę Luke`a, a Wy mi to dajecie Anakina. )

Re: Zagadka 26

Kreatywność to podstawa.

Re: Zagadka 26

A, czyli to była kreatywność. A ja już myślałam, że w ten zawoalowany sposób Ty i bartoszcze pogadaliście sobie od serca.
Wszystkiego najlepszego, Imperatorze, z okazji urodzin. Spełnienia wszystkich marzeń.

Re: Zagadka 26

Dziękuję . A co do podpowiedzi to też wolałbym wyzwanie.

Re: Zagadka 26

W sumie Luke wygląda trochę jak spalony Anakin (bo ma mniej włosów).

Re: Zagadka 26

„Obi-Wan has taught you well”.

Re: Zagadka 26

Niestety, to też nie to.

26.

"I loved you, Anakin!"

...

Muszę podobnie, bo wydaje mi się, że kluczem może być wcześniejsze zdanie.
"You were my brother, Anakin! I loved you."?

A podpowiedź

to wolicie łatwiejszą czy trudniejszą?

Re: A podpowiedź

Z jednej strony po łatwiejszej można by szybciej zgadnąć, ale chyba mam ochotę na wyzwanie.

Re: A podpowiedź

wiadomix że trudniejszą, łatwiejszą to później

Zagadka 26 podpowiedź 1

Kategoria: dalej scena.

oo ( ---> )

Podpowiedź (ewentualna, bo to chyba jest już do zgadnięcia , choć podpowiedź jest - zgodnie z życzeniem - trudniejsza): jutro, ok 19:00 (o ile psica znów mnie nie wyciągnie na dłuższy spacer, z czego wynika też dzisiejsze spóźnienie, za które przepraszam).

Re: Zagadka 26 podpowiedź 1

„You will go to the Dagobah system”.

26.1

To niech będzie:
"You must learn the ways of the Force if you`re to come with me to Alderaan."

...

Skoro już wzięło mnie na kreattwność to "Hello there." do R2 z ANH? Tam przynajmniej jest Luke, a strzałka to najlepsze możliwe "there".

Re: ...

Kreattwność fajna jest.

I proszę

jak szybko poszło. Wygląda na to, że podpowiedź jednak nie była trudna, a jedynie nieoczywista - skoro znaleźliście aż trzy ewentualne odpowiedzi na zagadkę.
A zgadła Kira.

Tabelka:
1. KiraSolo - 9 pkt
2. Chopperka - 7 pkt
3. bartoszcze - 5 pkt
4. Emperor Reek - 4 pkt

Re: I proszę

To był najściślej związany z poruszaniem się cytat skierowany do Luke`a, jaki przyszedł mi do głowy.

Zagadka 27

Ponieważ to moja ostatnia zagadka w tym sezonie...
Kategoria: cytat.

o o ( ---> )

Podpowiedź jutro ok. 19:30. Powodzenia!

Re: Zagadka 27

Ep. VII, Maz do Rey: ,,Dear child. I see your eyes. You already know the truth. Whomever you`re waiting for on Jakku, they`re never coming back. But... there`s someone who still could."
Nie wiem, czy nie za długi ten cytat podałam, bo chodzi pewnie w zasadzie o jego końcówkę, sugerując się sygnaturką Kiry.

Re: Zagadka 27

Akurat nie o to chodzi.

Re: Zagadka 27

Trudno, może bartoszcze zgadnie.

...

"Your friend’s old job was running spice." (w jakimś kierunku musiał ją przemycać)?

27

W ramach cyklu "strzały znikąd":
SOLO, Enfys Nest na Savareen: "My mother once told me about a band of mercenaries that came to a peaceful planet."

Zagadka 27 podpowiedź 1

Niestety nikt nie zgadł, ale chyba mogę zdradzić, że jedno z Was było bardzo blisko.

o o ( ---> )

Ewentualna kolejna podpowiedź jutro ok. 19:30, ale może już zgadniecie.

Re: Zagadka 27 podpowiedź 1

To ja się upieram przy Ep. VII :
I dalej Maz do Rey: ,,The belonging you seek is not behind you. It is ahead."

Tak

To Ty byłaś blisko, a tym razem trafiłaś i zadajesz kolejną zagadkę.

Tabelka:
1. KiraSolo - 9 pkt
2. Chopperka - 8 pkt
3. bartoszcze - 5 pkt
4. Emperor Reek - 4 pkt

Masz już tylko jeden punkt mniej ode mnie.

Zagadka 28

To żeby było sprawiedliwie teraz powinni zapunktować mężczyźni.
A zagadka będzie taka:

oo ()

Kategoria: cytat, podpowiedź (o ile będzie potrzebna): jutro, ok. 20.
Powodzenia!

...

Popieram, choć trzecie miejsce mnie nie lubi, więc jak Kira nie zepsuje zabawy to pewnie bartoszcze powiększy przewagę.
Zacznijmy klasycznie: "We`re doomed"?

Tak myślałam

że to nie będzie trudne.

Tabelka:
1. KiraSolo - 9 pkt
2. Chopperka - 8 pkt
3. bartoszcze - 5 pkt
- Emperor Reek - 5 pkt

Imperator zgadł i zadaje.

Zagadka 29

Czyli jednak albo trzecie miejsce mnie polubiło (a właściwie jednorazowo zaakceptowało) albo Kira drugi raz z rzędu nie rozwiąże mojej zagadki, co zdarza się bardzo rzadko.
Kategoria: cytat

Ewentualna podpowiedź jutro około 12. A zagadka Chopperki łatwa też nie była, było dużo możliwości, a czasami trzeba wybrać najbardziej oczywistą.

Re: Zagadka 29

Widzę, że lepiej się orientujesz w statystykach mojego zgadywania niż ja. A co do samej zagadki, to na początek polecę oczywistością z ANH: „Han Solo. I`m captain of the Millenium Falcon”.

Re: Zagadka 29

Orientuję się tylko na tyle, żeby wiedzieć komu zwykle przyznaję punkty. Ale to i tak więcej niż wiem o własnych statystykach.

Re: Zagadka 29

Możliwości na razie jest bez liku.
Na razie spróbuję tak:
SOLO i odpowiedź Hana na pytanie o nazwisko przy rekrutacji ,,I don`t have people. I`m alone."

Zagadka 29 Podpowiedź 1

Jak jest bez liku to można zrobić to o czym pisałem wyżej. Chociaż Kirze wczoraj nie pomogło.
?
Jeśli będzie potrzebna kolejna podpowiedź to jutro około 11.

Re: Zagadka 29 Podpowiedź 1

Dialog Rey i Finna w TFA: „Han Solo? The Rebellion general? - No, the smuggler!”.

Re: Zagadka 29 Podpowiedź 1

Uwaga, strzelam.
SOLO i tekst Hana: ,,Who, me?" stanowiący odpowiedź na pytanie: ,,So what`s your sob story,
flyboy?"

Zagadka 29 Podpowiedź 2

Uważam, że wersja przed podpowiedziami najbardziej pasowała, ale coś jeszcze trzeba dodać.
( _$?_ ?)ooo
Teraz chyba będzie łatwo. Rozwiązanie to jedno zdanie, ale jak to nie pomoże jutro około 11 ostatnia podpowiedź.

Re: Zagadka 29 Podpowiedź 2

Ep. IV, Jabba do Hana:,,Why haven`t you paid me and why did you fry poor Greedo?"

...

Ja bym to raczej policzył jako dwa zdania, ale drugie z nich było rozwiązaniem, więc niech będzie.
Tabelka:
1. KiraSolo - 9 pkt
-. Chopperka - 9 pkt
3. bartoszcze - 5 pkt
-. Emperor Reek - 5 pkt
Jeśli Kira nie zgadnie będą emocje w 31 zagadce.

Zagadka 30

Kategoria: scena

oo (---> ?)

A ewentualna podpowiedź jutro ok. 17.

Trzymam za Was wszystkich kciuki.

Re: Zagadka 30

Poprawka!!! Kategoria: cytat.

Re: Zagadka 30

Za wszelkie utrudnienia przepraszam.

Re: Zagadka 30

Nic się nie stało.

Re: Zagadka 30

Gdyby ktoś miał wątpliwości interpretacyjne co do moich wykrzykników, wyjaśniam, że tym razem również wyrażają bezmiar mojej rozpaczy (spowodowanej własnym, niczym nieusprawiedliwionym gapiostwem).

Re: Zagadka 30

Pomyślę zatem trochę...

Re: Zagadka 30

Będzie mi bardzo miło.

Re: Zagadka 30

Pewnie nie to, ale niech będzie Hux w TLJ: „Do you think you got him?”. Ta strzałka kojarzy mi się ze strzelaniem do Luke`a.

Re: Zagadka 30

Niestety, to rzeczywiście nie to. Strasznie mi przykro.

Re: Zagadka 30

Choć bardzo lubię scenę, z której ten cytat pochodzi. A zwłaszcza moment, gdy Luke strzepuje pyłek z ramienia.

...

Może powinienem poczekać czy nie uda się ustalić czegoś więcej na podstawie dyskusji Chopperki z Chopperką, ale to pewnie i tak by nie pomogło.
"You would prefer another target, a military target? Then name the system! I grow tired of asking this so it will be the last time: *Where* is the rebel base?"?

Re: ...

Niestety, to też nie to. Przykro mi straszliwie.
PS. Chętnie bym z Chopperką jeszcze podyskutowała, ale na Tym etapie mogłoby się to spotkać z nieprzychylną reakcją naszego ulubionego Imperatora.
(Jeszcze trochę, a zacznę cierpieć na rozdwojenie jaźni. )

Re: ...

Myślałem, że już cierpisz. A może to ta druga Ty? Najważniejsze, że nie cierpisz na zaburzenie osobowości typu borderline.

Re: ...

Całe szczęście.

Re: ...

Właśnie, co tam u Princess, wie ktoś?

Re: ...

Ostatni raz była na Bastionie 22 stycznia (a poprzedni w marcu zeszłego roku).

Re: ...

To widzimy. Niestety wygląda na to, że już nie wróci do regularnego pisania, a pamiętam jak namaszczano ją na następczynię Sellera. A ich nieobecność to wielkie straty marketingowe dla TiM-B. Dlatego trzeba opanować Force bond.

Re: ...

Emperor Reek napisał:
Dlatego trzeba opanować Force bond.
-----------------------
A to nie jest tak, że ludziom się to przydarza przypadkiem i nie ma się na to wpływu?

Re: ...

Tam jest tyle niespójności, że potem się okaże, że ma się wpływ, potem znowu, że nie ma i tak dalej.

30.

Nie podejrzewam, żeby to było aż tak skomplikowane, ale chwilowo nic lepszego mi się nie nasuwa.

ROTJ, jeden z dowódców do admirała Pietta:
"We`re not going to attack?"

Re: 30.

Czyli jednak będzie podpowiedź, bo to niestety też nie to. A taką miałam nadzieję...

Zagadka 30 podpowiedź 1

Teraz powinno być już dużo łatwiej. Z góry uprzedzam, że jutrzejsza podpowiedź - gdybyście dzisiaj nie zgadli - będzie na zasadzie: kto pierwszy ten lepszy (trzeciej podpowiedzi nie przewiduję) i dlatego postaram się być punktualna.

oo(---> ?)

Kategoria: cytat, a ewentualna podpowiedź jutro ok. 17.
Powodzenia!

Re: Zagadka 30 podpowiedź 1

Trudna zagadka.

ANH, oficer, którego Vader powiadomił o obecności Obi-Wana: „Get me a scanning crew in here on the double. I want every part of this ship checked!”.

...

"Lord Vader, our ships have completed their scan of the area and found nothing. If the Millennium Falcon went into light-speed, which I doubt, it`ll be on the other side of the galaxy by now."?

Re: ...

30.1

Tarkin "You`re sure the homing beacon is secure aboard their ship?"

Re: 30.1

Oj, niestety to nie to.

Zagadka 30 podpowiedź 2

i oby ostatnia (bo nie mam pomysłu na następną i jej nie przewiduję).

oo ( ---> ?)

Kategoria: cytat (krótki)

Powodzenia!
PS. Żeby Szef Leguramin nie narzekał, to jakby co (czyli w przypadku zaistnienia opcji niemożliwej, tj. niezgadnięcia zagadki) podpowiedź, która nie jest planowana - jutro o tej samej porze.

Re: Zagadka 30 podpowiedź 2

ROTJ, „The Emperor`s coming here?”.

...

"The Emperor`s coming here?"?

Re: ...

To by znaczyło że przy pierwszej odpowiedzi miałem rację przypuszczając że to może być zagadka wykorzystująca wypowiedź jakiegoś nołnejma

Re: ...

Ale Jerjerroda to Ty szanuj.

No i

Oboje dobrze, ale Imperator pierwszy.

Tabelka:
1. KiraSolo - 9 pkt
-. Chopperka - 9 pkt
2. Emperor Reek - 6 pkt
3. bartoszcze - 5 pkt

Reek, tylko bardzo proszę, nie dawaj teraz zagadki z Mando, bo to by było faworyzowanie jednej ze zgadujących osób.

Re: No i

Nie, zadaj zagadkę, z czego chcesz.

Re: No i

Zgłaszam zdanie przeciwne. Wszystko, byle nie Mando.
Prooooszeeeee!!!!!

Re: No i

Dla interpretujących: wykrzykniki tym razem miały charakter błagalny.

Re: No i

A jak teraz zagadka nie będzie z Mando to w następnej edycji zadacie jakieś z serialu?

Re: No i

Ojojojoj!!! Z jakiego serialu? (w tym miejscu należy sobie wstawić emotkę z wytrzeszczonymi z przerażenia oczkami)

Re: No i

Jeżeli z Mando, to OK.

Re: No i

Postaram się, jak znajdę jakąś fajną scenę (już teraz myślę o jednej).

Zagadka 31

I tak nie zamierzałem dać zagadki z Mando, ale skoro była okazja na korzystną umowę to skorzystałem. A więc posłucham Was obu, zagadka będzie z czego chcę i spoza Mando jednocześnie.
Dużo ostatnio cytatów, więc na prawdopodobne zakończenie edycji kategoria: scena.
🏟
Druga emotka przedstawia stadion. Ewentualna podpowiedź około 19. Powodzenia.

Odpowiedź

Scena z ROTS w Senacie, gdy Palpatine ogłasza przemianę Republiki w Imperium?

Niech Moc będzie z Wami.

O, jak miło

Fajnie zobaczyć w konkursie kogoś oprócz ciągle tych samych osób. Nie zrozumcie mnie źle, bardzo Was lubię, ale im więcej uczestników, tym fajniej.

Konkurs

Co prawda to nie fragmentowiec, no ale właśnie z powodu braku konkursów na Bastionie i tego, że udziału w jakimś od dłuższego czasu mi brakowało, toteż właśnie tu jestem.

Już co prawda kilka razy zdarzyło mi się zajrzeć, ale w obliczu braku skojarzeń nic nie pisałem. Jak tylko będę zaglądał i miał podejrzenia, czego dotyczyć może zagadka, to możesz być pewna, że będę uczestniczył.

Niech Moc będzie z Wami.

Re: Konkurs

No tak, zagadki zrobiły się ostatnio mocno trudniejsze. To chyba wynik ostrej konkurencji.
A brak innych konkursów na Bastionie rzeczywiście jest dość przykry. Teraz jest jeszcze ten o serialach, ale on z kolei nie dotyczy SW.

Re: Konkurs

Zagadki zrobiły się trudniejsze bo łatwiejsze już zadaliśmy

Re: Konkurs

Oceniając według szybkości zgadywania to chyba najłatwiejsza edycja od ponad roku.

Re: Konkurs

Albo to, albo po prostu jesteśmy w lepszej formie. Ale Mistrz Mateusz chyba zaglądał tu ostatnio, kiedy zagadki były jeszcze trochę łatwiejsze?

Re: Konkurs

No dobra, jednak były porównywalne. To tylko ja się już wypaliłam.

Re: Konkurs

Bo pęknę ze śmiechu. Zaraz wygrasz kolejną edycję i się wypaliłaś.

Re: Konkurs

No tak, bo pomysły nie przychodzą mi do głowy tak łatwo, a sam konkurs nie sprawia mi już tyle radości. Właściwie to jestem tu jeszcze głównie ze względu na Was.

Re: Zagadka 31

Końcówka TROS i moment, kiedy te dziwne sithowate postacie wznoszą okrzyki na cześć Palpusia?

Re: Zagadka 31

To ja może podobnie jak Chopperka, ale jednak inaczej: Kylo spotyka Palpatine`a na Exegolu?

Zagadka 31 Podpowiedź 1

Mistrz Mateusz dołączył do zabawy, czyli może jednak to nie finałowa zagadka.
--> 🏟

Stadion bez zmian. Ewentualna podpowiedź jutro około 19.
May the 4th be with You.

Re: Zagadka 31 Podpowiedź 1

Dziękuję, May the 4th be with You too. Nawet bez Mateusza mogłoby być tak, że nikt by nie zgadł i też nie byłoby finału. Póki co będę myślała, ale dzisiaj raczej już nic nie wymyślę.

Re: Zagadka 31 Podpowiedź 1

Mogłoby, ale oprócz bartoszczego wszyscy staramy się ostatecznie zadawać tak, żeby rozwiązanie było oczywiste i ostatnio nie było z tym u mnie problemu (Godfathera nie liczę), więc nie przewiduję nierozwiązania zagadki. Już teraz wystarczy jedno skojarzenie.

Re: Zagadka 31 Podpowiedź 1

Mam skojarzenie - niekoniecznie dobre - ale czy da się je przyczepić do jakiejś sceny, muszę się jeszcze zastanowić.

Re: Zagadka 31 Podpowiedź 1

Przecież rozwiązanie jest oczywiste, Reek sam tak napisał.

Re: Zagadka 31 Podpowiedź 1

(Ale teraz przynajmniej wiadomo, gdzie szukać).

Re: Zagadka 31 Podpowiedź 1

Nie wiem, czy można to uznać za scenę, ale stawiam na napisy początkowe Ep. II.

Re: Zagadka 31 Podpowiedź 1

Jar Jar nadaje Palpatine`owi wyjątkowe uprawnienia, a ten ogłasza utworzenie armii?

Zagadka 31 Podpowiedź 2

Napisy liczą się jako scena, ale jest niepisana zasada pomijania ich w zagadkach. Jeśli Kira skorzystała ze skojarzenia, o którym pisała to jest ono złe. MM jak rozumiem, nie ma skojarzeń.

🐃-->🏟
Chodzi o konkretny moment. Na lewo od strzałki jest wół, a po prawej stadion. Jak nie zgadniecie zagadka stanie się oczywista jutro około 19 (według kogoś już jest, bo nie potrafi czytać ze zrozumieniem, ale on nie odpowiada. I nie mam na myśli siebie).

Re: Zagadka 31 Podpowiedź 2

Nie skorzystałam ze swojego skojarzenia, poszłam łatwiejszym tropem. Teraz myślę jeszcze o czymś innym, ale jak zwykle będę myśleć do jutra.

to jest

mocno autoironiczna zagadka

Re: to jest

No i miałbyś kolejny punkt.

Re: to jest

Musiałbym odpalić filmik i poszukać dokładnie.

Re: Zagadka 31 Podpowiedź 2

Moje skojarzenie - jeżeli chodzi o konkretny moment - jest takie:
Ep. II, Obi, Anakin i Padmé siedzą na tym Reeku (), a z góry zlatują na nich Geonosianie.
Ale co w tym wszystkim robi Palpuś?

Re: Zagadka 31 Podpowiedź 2

Ja to jednak jestem czasami strasznie niedomyślna. Przecież Palpuś też jest Imperatorem.

Re: Zagadka 31 Podpowiedź 2

AOTC, Reek wychodzi na arenę.

...

I mamy zwyciężczynię! Gratuluję. Pewnie się domyślacie, kto zgadł, ale żeby były jakieś emocje tabela w spoilerze.
początek spoilera
Tabelka:
1. KiraSolo - 10 pkt
2. Chopperka - 9 pkt
3. Emperor Reek - 6 pkt
4. bartoszcze - 5 pkt

Z reekiem już nie było problemów, ale spodziewałem się, że konkretny moment też będzie łatwiej wskazać.
koniec spoilera

Statystyki sezonu XII
4 punktujących
31 zagadek
46 dni

W kolejnej edycji raczej nie są potrzebne żadne zmiany (oprócz zagadek z Mando), ale jak ktoś ma pomysły, może pisać.

Re: ...

Arena Petranaki gdzieś mi się tłukła po głowie już co najmniej od pierwszej podpowiedzi, ale na Reeka musieli mnie naprowadzić Chopperka i bartoszcze (sama może też bym wpadła, gdybym dłużej pomyślała, choć wątpię). W każdym razie na tak zawoalowane nawiązanie nie miałam szans wpaść po pierwszej wersji.
Tak czy siak się cieszę. I gratuluję Chopperce drugiego miejsca, bo bez wątpienia jej się należy.

Re: ...

Dziękuję! I gratuluję też!

Re: ...

A kiedy kolejna edycja? (Bo już przebieram niecierpliwie paluszkami...)

Re: ...

No nie wiem. Najwcześniej w piątek po południu, ale wolałabym jednak odczekać tydzień.

Re: ...

Re: ...

Ej, to chyba nie jest powód do załamania? Ja na przykład chciałabym trochę odpocząć.

Re: ...

Ja się jeszcze nie załamuję, ja tylko szlocham rzewnie.

Re: ...

Mi to wygląda na pierwszy przypadek uzależnienia od konkursu.

Re: ...

Zawsze ktoś musi być pierwszy.
Ale to raczej przyjemne uzależnienie.

Re: ...

Jak ktoś jest pierwszy to można nazwać to jego imieniem. Przy uzależnieniach raczej to nie obowiązuje, ale zrobimy wyjątek. Ewentualnie moim jako odkrywcy.

Re: ...

Syndrom Chopperki?

Re: ...

Może być.

Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.