Forum

Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XII

Niby można czekać do rana, ale po co?

Regulamin

Część I. Zasady ogólne
1. Każdy Użytkownik Bastionu mogący pisać posty na Forum oraz mający ochotę na wspólną zabawę może wziąć udział w Konkursie.
2. Konkurs polega na odgadnięciu zagadki zadanej przez jednego z Użytkowników.
3. Zagadka polega na odgadnięciu sceny lub cytatu (z filmowych odsłon Gwiezdnych wojen: Mrocznego widma, Ataku klonów, Zemsty Sithów, Hana Solo, Łotra 1, Nowej nadziei, Imperium kontratakuje, Powrotu Jedi, Przebudzenia Mocy, Ostatniego Jedi, Skywalkera. Odrodzenia lub serialu aktorskiego The Mandalorian), które będą przedstawione za pomocą emotek. Zadający zagadkę ma obowiązek zaznaczenia w niej, czy chodzi mu o scenę, czy o cytat.
4. Jako „emotki” rozumie się emotki bastionowe, emoji czy jakieś elementy graficzne imitujące emotki.
5. Użytkownik zadający zagadkę lub podpowiedź, wykorzystujące emotki pozabastionowe lub elementy graficzne imitujące emotki, ma obowiązek dokładnego opisu tychże poprzez wklejenie linku do wyszukiwania w grafice, podanie oficjalnej nazwy emotki lub słowne opisanie formy graficznej.

Część II. Punktacja i zasady oceniania
6. Za każdą prawidłową odpowiedź na całe pytanie, którą wskazuje zadający pytanie, otrzymuje się 1 punkt i prawo do zadania 1 następnej zagadki, z zastrzeżeniem pkt. 19.
7. Kto pierwszy osiągnie liczbę 10 punktów, ten zwycięża w danym Sezonie.
8. Każdy post zawierający wskazanie prawidłowej odpowiedzi winien mieć także w swojej treści aktualną tabelkę wyników z podziałem na miejsca.
9. Na każdego Uczestnika przypada 1 odpowiedź na 1 pytanie główne i 1 odpowiedź dodatkowa na każdą podpowiedź (patrz pkt 12).
10. Nie można zmienić udzielonej odpowiedzi. Wyjątkami są 2 podane niżej sytuacje:
a) popełnienie błędu w opisie sceny - w tym przypadku można tylko się poprawić,
b) udzielenie odpowiedzi, która już padła od 0 do 5 minut wcześniej - w tym przypadku można podać inną odpowiedź.
Wówczas można się poprawić bez ograniczenia czasowego (najlepiej w odpowiedzi na swojego posta z błędem). Jeśli jednak inny Użytkownik poda wcześniej poprawną odpowiedź, to on otrzymuje punkt.
11. W poście z treścią zagadki Prowadzący zobowiązany jest także podać przewidywany czas zamieszczenia podpowiedzi (patrz pkt 12) z dokładnością do godziny i tak samo w poście z każdą kolejną podpowiedzą, za wyjątkiem trzeciej, w której powinien poinformować z dokładnością do godziny, kiedy wyłoni Uczestnika, który był najbliżej poprawnej odpowiedzi (patrz pkt 13).
12. Jeżeli po upływie 20 godzin od zamieszczenia zagadki lub podpowiedzi nie padnie poprawna odpowiedź, Prowadzący jest zobowiązany udzielić podpowiedzi w przeciągu 8 godzin. Wówczas na jednego Uczestnika przypada 1 odpowiedź dodatkowa przypadająca na 1 podpowiedź.
13. Jeśli po 3 podpowiedziach, do których stosuje się odpowiednio pkt. 9-12 i 14-16, nikt nie zgadnie, Prowadzący winien w przeciągu 20-28 godzin po trzeciej podpowiedzi podać prawidłową odpowiedź i wskazać, kto z Uczestników był jej najbliższy. Wówczas wskazany Użytkownik zadaje kolejne pytanie, nie otrzymawszy punktu.
14. Jeśli Prowadzący popełni błąd w treści zagadki lub podpowiedzi, ma obowiązek jak najszybciej go poprawić, a błędna wersja zagadki i błędne odpowiedzi na nią zostają unieważnione. Jeśli pomimo błędu w treści zagadki jeden z Uczestników udzielił poprawnej odpowiedzi, pozostaje ona ważna.
15. Jeśli Prowadzący poprawił błąd w zagadce, ma obowiązek podać termin następnej podpowiedzi lub wyznaczenia następnego Prowadzącego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 11-13.
16. Jeżeli Prowadzący nie będzie miał możliwości przestrzegać ustalonych ram czasowych, ma obowiązek poinformować o tym wcześniej.
17. W przypadku braku odpowiedzi na zagadkę pomimo udzielenia 3 podpowiedzi Prowadzący w czasie zgodnym z pkt. 11, 13 i 15-16 podaje rozwiązanie i zadaje kolejną zagadkę, przy czym tabela wyników pozostaje bez zmian.
18. Jeśli Prowadzący nie zadaje zagadki lub nie udziela podpowiedzi przez 7 dni, dowolny Użytkownik może reaktywować Konkurs, zadając własną zagadkę bez prawa do uzyskania punktu.
19. W ciągu 1 dnia kalendarzowego mogą zostać zadane najwyżej 3 zagadki. Jeżeli w ciągu 1 dnia zostanie zadane więcej niż 3 zagadki, za rozwiązanie czwartej i kolejnych zagadek nie przyznaje się punktów.

Część III. Podział na Sezony
20. Zabawa dzieli się na Sezony.
21. Dany Sezon kończy się wtedy, kiedy jeden z Użytkowników osiągnie liczbę punktów zgodną z pkt. 7.
22. Do rozpoczęcia nowego Sezonu uprawniony jest zwycięzca poprzedniego.
23. Jeżeli w terminie 7 dni, a w miesiącach wakacyjnych (lipcu i sierpniu) - 21 dni od zakończenia poprzedniego Sezonu jego zwycięzca nie rozpoczął nowego, wówczas może go rozpocząć każdy chętny.
24. Na każdy Sezon przypada 1 temat na Forum. Jego nazwa winna być tworzona według wzoru: Zgadnij sceny z SW z emotek – Sezon x, gdzie x oznacza numer danego Sezonu zapisany cyframi rzymskimi.

Część IV. Przepisy końcowe
25. Konkurs podlega regulaminowi Forum oraz Bastionu.
26. Uprasza się o zachowanie kultury wypowiedzi, szacunku dla innych Uczestników i nie-Uczestników zabawy oraz powstrzymanie się od spamowania.
27. W kwestiach spornych zaleca się wspólne rozwiązanie problemu przez Uczestników. Jeśli nie dojdą do porozumienia, decyzję podejmuje jeden z Opiekunów Konkursu (KiraSolo lub Emperor Reek).
28. Temat „Zgadnij sceny z SW z emotek - zasady” przeznaczony jest do dyskusji nad ogólnym kształtem zabawy, regulaminem jej dotyczącym czy luźnych rozmów na temat poszczególnych zagadek. Zawiera ponadto regulamin zabawy.
29. Temat służący do spraw organizacyjnych nie urąga przepisom z pkt. 24.

Tabela wszech czasów
1. KiraSolo - 93 pkt
-. Emperor Reek - 93 pkt
3. bartoszcze - 57 pkt
4. kuba112 - 42 pkt
5. Chopperka - 29 pkt
6. Jacek112 - 25 pkt
7. Evening Star - 19 pkt
8. Darth Starkiller - 15 pkt
9. Lubsok - 13 pkt
10. Karaś - 6 pkt
11. Ringwraith - 5 pkt
12. Finster Vater - 3 pkt
-. WuOJot - 3 pkt
14. Cosmos - 2 pkt
-. Lord Budziol - 2 pkt
-. eNdOtE - 2 pkt
17. Darth Ponda - 1 pkt
-. Sułtan Ahmed - 1 pkt
-. Kasis - 1 pkt

Tabela medalowa
1. Emperor Reek 6/3/0
2. KiraSolo 3/6/2
3. bartoszcze 1/2/2
4. Evening Star 1/0/1
5. kuba112 0/1/3
6. Chopperka - 0/0/3
7. Darth Starkiller 0/0/1
-. Jacek112 0/0/1

Zaczynamy od okolicznościowego cytatu, przypominam, że emotki nie muszą przedstawiać jego treści.


Ewentualna podpowiedź powinna być jutro około 20.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XII

Strasznie się cieszę , ale jak widać i tak zobaczyłam zagadkę dopiero rano. Pomyślę w ciągu dnia, a potem zacznę strzelać.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XII

PS. A zobaczyłam dopiero rano, bo wczoraj cały dzień sprawdzałam na Bastionie, czy jej nie ma, a wieczorem oklapłam i się zniechęciłam, i już nie sprawdziłam. Moja strata.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XII

Tak na szybko: „Great, kid! Don`t get cocky”. A pytań towarzyskich już nie zadajemy?

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XII

Można zadawać, uznałem, że do końca edycji mogłoby się znudzić (może będzie 25 zagadek, a może 45) i już nie zaczynałem, ale zawsze można kontynuować i najwyżej przerwać w trakcie konkursu.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XII

Hmmm... Okolicznościowy cytat? To może na okoliczność wyludnionych ostatnio ulic? A więc Ep. V i Luke do Hana: ,,Well, I finished my circle. I don`t pick up any life readings."

Zagadka 1 Podpowiedź 1

Prawie zgodnie z zapowiadaną godziną, żeby Chopperka nie oklapła po raz drugi.

oo( )
Jak nie zgadniecie podpowiedź jutro około 19 (ale być może bliżej 20 niż 19).

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 1

Dzięki!

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 1

,,I`m Luke Skywalker and I`m here to rescue you!".

Zagadka 1 Podpowiedź 2

Może Kira zapomniała, że dziś wcześniej, ale to nie ostatnia szansa, więc nie czekam.
oo( )
oo( __ 🏳 )
Dodatkowa emotka to flaga. Rozwiązaniem jest jedna kwestia, druga ma tylko naprowadzać. Jak się nie uda ostatnia podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2


Jak zwykle z każdą kolejną Twoją odpowiedzią mam coraz mniej pomysłów na rozwiązanie.
Myślę już od godziny i dalej nic minie świta. A na dodatek zginęła mi w sieci moja ulubiona strona ze scenariuszami.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

Ale może jeszcze coś do jutra wymyślę.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

Czyli prawie osiągam cel. Najpierw powinno być 10 pomysłów, po pierwszej podpowiedzi 5, po drugiej 2, a po trzeciej 1 (niekoniecznie po każdej tyle, ale wiadomo o co mi chodzi). Więc udaje mi się ograniczać możliwości, tylko zbyt szybko ich liczba spada do zera.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

No właśnie ja często mam tak, że do pierwszej wersji zagadki pasuje mi ze 20 cytatów, a do podpowiedzi już ani jeden. Teraz tak samo. Musiałabym naprawdę długo myśleć i i tak nie jestem pewna, czy na coś bym wpadła.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

Wróciłaś, a już myślałem, że w konkursie nie mogą gromadzić się więcej niż dwie osoby. Z czym najbardziej macie problem, bo może coś wymyślę przy trzeciej podpowiedzi?

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że Luke w całych SW rozmawiał tylko z dwiema kobietami: Leią i Rey. Więc ta zagadka teoretycznie wcale nie powinna być trudna. A ja myślę i myślę od wczoraj, i dalej nic.
Najpierw stawiałam na Leię, teraz po głowie chodzi mi Rey. I nic mi do niczego nie pasuje. Poza tym podejrzewam, że wszystkie emotki mają głębsze, symboliczne znaczenie.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

Powinienem napisać, że z Rey nie rozmawiał w SW, ale to i tak nic nie zmieni, więc przypomnę tylko o cioci Beru (co nie znaczy, że ma jakiś związek z tym cytatem).

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

Całkiem o tej cioci zapomniałam.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

No dobra, w sumie nie wiem, czemu na początku się tak zraziłam do tego fragmentu, bo teraz sprawdziłam i pasuje doskonale:

„REY: I was cleaning my blaster. It went off.
LUKE: Let`s get started”.
(Scena w TLJ po przestrzeleniu chatki przez Rey).

Zagadka 1 Podpowiedź 3

Na koniec tamtej edycji przyznałem punkt w podobnej sytuacji, ale po namyśle uznałem, że skoro jest powiedziane, że chodzi o jedną kwestię, to powinna być jedna kwestia i pora przestać przyznawać za to punkty, pewnie ostatecznie nic to nie zmieni w punktacji, ale przynajmniej punkt będzie zdobyty zasłużenie.
_ oo( _ 🏳 )
Flaga bez zmian. Teraz poprawna odpowiedź to formalność, ale jak coś się stanie to rozwiązanie jutro około 19.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 3

No to samo to: „Let`s get started”.

...

No i teraz można z czystym sumieniem dać punkt.
Tabela:
1. KiraSolo - 1 pkt
Tak jak należało się spodziewać przed rozpoczęciem edycji, Kira zadaje drugą zagadkę, a że może dołączą Ci, którzy nie chcą zgadywać moich, będzie pierwsza okazja, żeby ustalić ilu uczestników można się spodziewać w tej edycji.

Zagadka 2

To teraz już rozumiem, czemu był okolicznościowy.
A oto zagadka 2. Tym razem z kategorią scena i podpowiedzią jutro ok. 9.
_ _
A, i pytanie towarzyskie: czy z powodu kwarantanny macie wolne (wiem, że Reek ma) i jakie są Wasze wrażenia? Ja tam się cieszę, ale mam okropnie silne odczucie, że oni teraz zdecydowanie więcej zadają.

Re: Zagadka 2

To pewnie nie może być tak oczywiste, ale spróbuję:
Ep. III, Sidious poraził błyskawicami Mocy Yodę i ten ostatni upadł?
A jeżeli chodzi o pytanie towarzyskie, to tak właśnie słyszałam, że koszmarnie dużo zadają.

Re: Zagadka 2

I nie, nie mam wolnego. Niestety.

Re: Zagadka 2

Współczuję.

Re: Zagadka 2

Dziękuję.

2

TPM, Yoda i Palpatine stoją na pogrzebie Qui-Gona?
(żeby nie iść w szukanie momentu z ich walki w ROTS)

Re: 2

Niestety nie to. Ale nie powiem, czy ciepło, czy zimno.

Re: 2

Luz, powiesz jak będzie pora podpowiedzi
(odpowiednimi emotkami)

...

Przyjście Yody do Palpatine`a i ich rozmowa przed pojedynkiem?
A wolnego nie mam.

Zagadka 2 podpowiedź 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-- -- -- -- -- --
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nie jestem pewna, czy to można nazwać dodaniem emotek, ale mam nadzieję, że pomoże. Jak jednak nie zgadniecie, kolejną podpowiedź dostaniecie jutro o tej samej godzinie.
Reek - ja w sumie też tak całkiem wolnego nie mam, ale jednak wolę siedzieć w domu niż w szkole.

...

A to wiadomo, zwłaszcza odkąd dyrektorka przypilnowała, żeby nie przesadzali z zadawaniem.
Palpatine i Yoda wjeżdżają do sali Senatu podczas walki?

Reek zgadł :)

Czyli okazało się, że u Bartoszczego jednak było bardzo zimno.

Tabela:
1. KiraSolo - 1 pkt
-. Emperor Reek - 1 pkt

Zagadka 3

Ale ciepło z szukaniem sceny momentu walki (choć to było łatwo przewidzieć). Szukając pomysłu na zagadkę zauważyłem taką emotkę i trochę rzeczy do niej pasuje.
Kategoria: scena
🏚
Nazwa emotki to opuszczony dom, jak nie traficie to podpowiedź około 20.
Dodatkowe pytania tym razem oddzielne. Do Chopperki czym się właściwie zajmuje, a do Kiry o historię nicku (chyba że Chopperka ma jakąś ciekawą o swoim i też chce się podzielić). Inni nie odpowiadają na moje zagadki, więc odpowiedzi na pytania towarzyskie tym bardziej nie oczekuję.

Re: Zagadka 3

Pierwsze, co mi przyszło do głowy, choć to mało prawdopodobne, żebyś zadał dwie zagadki z sequeli pod rząd: TLJ, Rey idzie przez mgłę w stronę drzewa z biblioteką?
A co do nicku, to historia jest dość ciekawa. Wymyśliłam go w 2016 roku. Widziałam, że dużo ludzi ma nicki częściowo starwarsowe, np. Mistrz Mateusz, Ricky Skywalker, więc pomyślałam, że też powinnam taki mieć. Bardzo mnie wtedy interesowała postać Rey, a wiedziałam, że miała kodowe imię Kira, więc pierwszy człon to Kira, żeby było trochę bardziej tajemniczo niż Rey, a ponieważ chciałam wtedy, żeby była córką Hana i Lei (co za chory pomysł), to Solo. A wklepałam to razem, bo jakoś mi umknęło, że na Bastionie można mieć nazwę ze spacją. Więc wiesz już wszystko ze szczegółami.

Re: Zagadka 3

Chorym pomysłem byłoby, gdyby miała być córką Luke`a i Lei, choć z dzieci jej i Hana w kanonie nic dobrego nie wyszło, a i w EU mogli to lepiej poprowadzić. A dzięki Qi`rze przynajmniej mi nick kojarzy się lepiej niż Rey.

Re: Zagadka 3

Oj, Reek. Ty chyba lubisz być zaskakiwany, co?
Otóż ciężko pracuję. A w pracy zajmuję się pewną wąską i bardzo specyficzną dziedziną prawa.
Jeżeli chodzi o nick, to w moim przypadku sprawa jest banalnie prosta. Uwielbiam Choppera. Uwielbiam też wszystkie inne astromechy/droidy w SW (K-2SO, BB-8, R2-D2, tego nowego, co mu kółko skrzypi itd. - jak również WALL-E`go ). Uważam, że są dużo bardziej charakterne i wyraziste (i zabawne) niż niejedna ludzka postać w filmie.
A moja propozycja odpowiedzi na zagadkę (pewnie znów zbyt oczywista ) jest taka:
Końcówka TROS i Rey ,,zwiedza" opustoszałe domostwo Skywalkerów na Tatooine.
A jaka jest geneza Twojego nicku, jeśli wolno spytać, Imperatorze?

...

Gdy odrzucisz to, co niemożliwe, wszystko pozostałe, choćby najbardziej nieprawdopodobne, musi być prawdą.
Miało być odnośnie drugiej z rzędu zagadki z sequeli, bo przez Chopperkę do samej zagadki ten cytat nie pasuje, bo było więcej możliwości, ale zastanawiając się, która scena będzie rozwiązaniem, uznałem, że skoro pasuje też kilka z sequeli, niech będzie jedna z nich. Padło na scenę, którą uznałem za najbardziej oczywistą (zwłaszcza patrząc na nazwę, a nie emotkę). Ale i tak trzeba było strzelać, więc gratuluję odgadnięcia bez punktu, może będziesz mieć u mnie taką serię, jak u Kiry w zeszłej edycji?
Tabela:
1. KiraSolo - 1 pkt
-. Emperor Reek - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt
Historii swojego nicku nie pisałem, bo raczej żadnej ciekawej nie ma. Wcześniej próbowałem użyć jakiejś innej, a zamiast dodawać cyfry lub zmieniać wielkość liter chciałem jakiś starwarsowy w "normalnej" postaci. Po tym jak pierwszy raz obejrzałem Sagę scena na arenie była moją ulubioną, w 2014 już nie miałem jednej, ale chyba to wspomnienie zadecydowało. A Imperatorem zostałem na Kantynie, najpierw tam szukaliśmy mi tytułu (jakiegoś rzadszego niż Darth, Lord lub Mistrz), a potem zmieniłem też sobie na forum.
A z opinią o droidach się zgadzam.

Re: ...

Co do tej serii, to nie sądzę.
Przecież wiadomo, że Twoje zagadki najlepiej zgaduje Kira (o ile nie zgaduje ich bartoszcze, który ostatnio nie zgaduje).
Ale kto wie?

Zagadka 4

Nie tendencyjna i nie paskudna (a przynajmniej nie spełniająca kryteriów podanych w tym zakresie przez Imperatora w poprzednim sezonie ):
Kategoria: scena, a podpowiedź chyba nie będzie konieczna (jakby co, to jutro ok. 14).
Powodzenia!

Re: Zagadka 4

TLJ, Hux stoi nad nieprzytomnym Benkiem Kylo i sięga po blaster.

Re: Zagadka 4

Niestety nie.

Re: Zagadka 4

Aaaaaaa!!! Zapomniałam o pytaniu towarzyskim! A tak bardzo chciałam je zadać.
Powiedzcie, proszę, który film z SW lubicie najbardziej? Strasznie mnie to ciekawi.
Ja TLJ, a zaraz potem Ep. V.

...

Wiadomo, że przy moich zagadkach Kira zdobyła najwięcej punktów (zwłaszcza w ostatnich edycjach dominowała), gdyby policzyć za jej zagadki pewnie bym prowadził, ale raczej z dużo mniejszą przewagą. Natomiast najczęściej zgaduje po drugiej lub trzeciej podpowiedzi, a za pierwszym razem rzadko się zdarza, więc zawsze możesz to powtórzyć. Zagadki Kiry też bez podpowiedzi ciężko rozwiązać, a kilka razy Ci się udało.
Scena w której Kylo dowiaduje się o ucieczce BB-8 z Jakku?
A najlepszy film to TROS ANH, ale cała OT jest na podobnym poziomie.

Re: ...

To też niestety nie to. Myślę, że po podpowiedzi powinno być już dużo łatwiej. I dzięki za odpowiedź na pytanie towarzyskie.

Zagadka 4 podpowiedź 1

I mam nadzieję, że ostatnia. (Bo mam pomysł tylko na jeszcze jedną podpowiedź. )
_______________________
. . . . .

__

Kategoria: scena, no a ta ewentualna podpowiedź (której mam nadzieję, że nie będzie) jutro ok. 16.

Re: Zagadka 4 podpowiedź 1

TROS, spotkanie przywódców FO i miotanie oficerem po suficie. Bardzo paskudna zagadka.
A jeśli chodzi o pytanie towarzyskie, to szczerze mówiąc sama nie wiem. Coś z przedziału TESB-TROS, ale każdy film ma swoje zalety.

Re: Zagadka 4 podpowiedź 1

Dziękuję za odpowiedź na pytanie!

Nie tylko

paskudna, ale także zła, wstrętna i niedobra.
Ale odpowiedź jest jak najbardziej prawidłowa. Brawo Kira!
Tabela:
1. KiraSolo - 2 pkt
2. Emperor Reek - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt

Re: Nie tylko

I tak przegapiłem zagadkę, ale tak mi wyświetliło post, że uznałem ) za jej część.

Re: Nie tylko

Ha! Można i tak.

Zagadka 5

Ale podpowiedź była bardzo fajna. A walentynki wprawdzie już dawno minęły, ale i tak zadam coś takiego:

<--

Pewnie ktoś zgadnie, ale w razie czego podpowiedź jutro ok. 16.

Re: Zagadka 5

Zakładam, że zagadka jest tendencyjna (w rozumieniu powołanych wyżej definicji ), co - nie ukrywam - sprawia mi wielką frajdę:
Buziak wiadomej pary w końcówce TROS?

Re: Zagadka 5

A która była wiadoma?

Re: Zagadka 5

Jak zagadka tendencyjna (a na taką stawiałam, co od razu zaznaczyłam), to znaczy, że z Reylo. I od razu wiadomo, o którą parę chodzi.

Reek znów przegapił :(

Ale może to dla niego nawet lepiej, bo zagadka była najpaskudniejszego (czyli najfajniejszego) sortu.

Tabela:
1. KiraSolo - 2 pkt
-. Chopperka - 2 pkt
2. Emperor Reek - 1 pkt

Tak czułam, że ktoś zgadnie, bo to było dość oczywiste, że najprędzej zadałabym taką zagadkę, ale i tak użyłam jak najogólniejszych emotek, żeby choć trochę ją utrudnić. A pytania towarzyskiego nie zadałam, bo w tej edycji miały się pojawiać mniej regularnie, a akurat żadne mi nie przychodziło do głowy.

Re: Reek znów przegapił :(

Wcale nie była najpaskudniejszego sortu! Była tendencyjna! Na maksa i najbardziej na świecie! (Trochę pomyliłaś definicje ).
PS. Bardziej tendencyjnej to już raczej nie będzie, chyba że doczekamy epizodu X, na co osobiście stawiam.

Zagadka 6

miała być znowu z TROS, ale nie będę dręczyć naszego ulubionego Imperatora.
Więc będzie taka:

---> ?

Kategoria: cytat (dla odmiany ), a ewentualna podpowiedź jutro, ok. 16.

Odpowiedź jest bardzo krótka i nic więcej nie podpowiadam, żeby wyżej wymieniony Imperator nie dał mi po uszach.

6.

Jak strzelać to strzelać:
ROTJ, Endor, "You love him, don`t you?"

Brawo bartoszcze! :)

Poszło błyskawicznie.

Tabela:
1. KiraSolo - 2 pkt
-. Chopperka - 2 pkt
2. Emperor Reek - 1 pkt
-. bartoszcze- 1 pkt

Re: Brawo bartoszcze! :)

PS. To był bardzo dobry strzał.

Re: Brawo bartoszcze! :)

dobrze że zauważyłem pytajnik

Re: Brawo bartoszcze! :)

Pytajnik był decydujący.

Zagadka 7

Będzie w pewien sposób wredna

Kategoria: scenaEwentualna podpowiedź jutro gdzieś po 20.

Re: Zagadka 7

Zastanawiałam się, czy potrzebuję definicji wredności i doszłam do wniosku, że chyba jednak nie.
Podejrzewam po prostu (a jest to głębokie przekonanie graniczące niemal z pewnością), że ten przymiotnik określa zagadkę, nad którą muszę dłużej pomyśleć. Do czego się też niniejszym zabieram.

Re: Zagadka 7

Ta konkretna wredność wyjaśni się w podpowiedzi

Re: Zagadka 7

TLJ, rozmowa kapitana Canady`ego i jego adiutanta w trakcie ataku Poe na ich statek.

Re: Zagadka 7

ROTJ, dwaj imperialni z promu Vadera kontaktują się z załogą Gwiazdy Śmierci ( https://youtu.be/qQB2NXfJev0?t=32 ) i prom zaczyna podchodzić?

...

Wracamy poziomem do drugiego sezonu? Może rozmowa Vadera z Ozzelem i Piettem i uduszenie pierwszego? Tylko nie ma w tym nic wrednego, najwyżej dla niektórych fakt, że nie jest z sequeli.
A zagadki tendencyjne tym razem będą do końca? Bo w drugiej połowie zeszłej edycji było ich mniej i akurat wróciłem do formy.

Re: ...

Nie narzekaj, Reek, nie narzekaj. Ważne, że jest wesoło.
A podejrzewam, że tę edycję i tak też wygrasz. Pomimo tendencyjnych zagadek, których na razie było sztuk: 1.

Re: ...

Spokojnie, ja się teraz wyżyłam i aż tak tendencyjnych zagadek już nie będzie (choć w sumie nie zostały też już prawie żadne aż tak tendencyjne sceny, ale nawet jak się pojawią, to jedna, dwie na sezon).

Re: ...

Są krótsze i dłuższe fragmenty, z cytatami tak samo. Dobrze, że w ramach "obrony własnej" mam do zadawania materiał z Mando.

Re: ...

Re: ...

Jeżeli tendencyjne są z Reylo to well, kombinujcie czy jakakolwiek scena z Reylo pasuje do tych emotek

Re: ...

Cóż, może być chyba rozmowa w hangarze z TROS, ewentualnie przeciąganie miecza w TLJ, jazda windą... Gdyby iść w kreatywne skojarzenia, rzecz jasna.

Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.