Forum

Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XIII

Ze względu na Chopperkę zaczynam nowy sezon o jeden dzień wcześniej.

Regulamin

Część I. Zasady ogólne
1. Każdy Użytkownik Bastionu mogący pisać posty na Forum oraz mający ochotę na wspólną zabawę może wziąć udział w Konkursie.
2. Konkurs polega na odgadnięciu zagadki zadanej przez jednego z Użytkowników.
3. Zagadka polega na odgadnięciu sceny lub cytatu (z filmowych odsłon Gwiezdnych wojen: Mrocznego widma, Ataku klonów, Zemsty Sithów, Hana Solo, Łotra 1, Nowej nadziei, Imperium kontratakuje, Powrotu Jedi, Przebudzenia Mocy, Ostatniego Jedi, Skywalkera. Odrodzenia lub serialu aktorskiego The Mandalorian), które będą przedstawione za pomocą emotek. Zadający zagadkę ma obowiązek zaznaczenia w niej, czy chodzi mu o scenę, czy o cytat.
4. Jako „emotki” rozumie się emotki bastionowe, emoji czy jakieś elementy graficzne imitujące emotki.
5. Użytkownik zadający zagadkę lub podpowiedź, wykorzystujące emotki pozabastionowe lub elementy graficzne imitujące emotki, ma obowiązek dokładnego opisu tychże poprzez wklejenie linku do wyszukiwania w grafice, podanie oficjalnej nazwy emotki lub słowne opisanie formy graficznej.

Część II. Punktacja i zasady oceniania
6. Za każdą prawidłową odpowiedź na całe pytanie, którą wskazuje zadający pytanie, otrzymuje się 1 punkt i prawo do zadania 1 następnej zagadki, z zastrzeżeniem pkt. 19.
7. Kto pierwszy osiągnie liczbę 10 punktów, ten zwycięża w danym Sezonie.
8. Każdy post zawierający wskazanie prawidłowej odpowiedzi winien mieć także w swojej treści aktualną tabelkę wyników z podziałem na miejsca.
9. Na każdego Uczestnika przypada 1 odpowiedź na 1 pytanie główne i 1 odpowiedź dodatkowa na każdą podpowiedź (patrz pkt 12).
10. Nie można zmienić udzielonej odpowiedzi. Wyjątkami są 2 podane niżej sytuacje:
a) popełnienie błędu w opisie sceny - w tym przypadku można tylko się poprawić,
b) udzielenie odpowiedzi, która już padła od 0 do 5 minut wcześniej - w tym przypadku można podać inną odpowiedź.
Wówczas można się poprawić bez ograniczenia czasowego (najlepiej w odpowiedzi na swojego posta z błędem). Jeśli jednak inny Użytkownik poda wcześniej poprawną odpowiedź, to on otrzymuje punkt.
11. W poście z treścią zagadki Prowadzący zobowiązany jest także podać przewidywany czas zamieszczenia podpowiedzi (patrz pkt 12) z dokładnością do godziny i tak samo w poście z każdą kolejną podpowiedzą, za wyjątkiem trzeciej, w której powinien poinformować z dokładnością do godziny, kiedy wyłoni Uczestnika, który był najbliżej poprawnej odpowiedzi (patrz pkt 13).
12. Jeżeli po upływie 20 godzin od zamieszczenia zagadki lub podpowiedzi nie padnie poprawna odpowiedź, Prowadzący jest zobowiązany udzielić podpowiedzi w przeciągu 8 godzin. Wówczas na jednego Uczestnika przypada 1 odpowiedź dodatkowa przypadająca na 1 podpowiedź.
13. Jeśli po 3 podpowiedziach, do których stosuje się odpowiednio pkt. 9-12 i 14-16, nikt nie zgadnie, Prowadzący winien w przeciągu 20-28 godzin po trzeciej podpowiedzi podać prawidłową odpowiedź i wskazać, kto z Uczestników był jej najbliższy. Wówczas wskazany Użytkownik zadaje kolejne pytanie, nie otrzymawszy punktu.
14. Jeśli Prowadzący popełni błąd w treści zagadki lub podpowiedzi, ma obowiązek jak najszybciej go poprawić, a błędna wersja zagadki i błędne odpowiedzi na nią zostają unieważnione. Jeśli pomimo błędu w treści zagadki jeden z Uczestników udzielił poprawnej odpowiedzi, pozostaje ona ważna.
15. Jeśli Prowadzący poprawił błąd w zagadce, ma obowiązek podać termin następnej podpowiedzi lub wyznaczenia następnego Prowadzącego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 11-13.
16. Jeżeli Prowadzący nie będzie miał możliwości przestrzegać ustalonych ram czasowych, ma obowiązek poinformować o tym wcześniej.
17. W przypadku braku odpowiedzi na zagadkę pomimo udzielenia 3 podpowiedzi Prowadzący w czasie zgodnym z pkt. 11, 13 i 15-16 podaje rozwiązanie i zadaje kolejną zagadkę, przy czym tabela wyników pozostaje bez zmian.
18. Jeśli Prowadzący nie zadaje zagadki lub nie udziela podpowiedzi przez 7 dni, dowolny Użytkownik może reaktywować Konkurs, zadając własną zagadkę bez prawa do uzyskania punktu.
19. W ciągu 1 dnia kalendarzowego mogą zostać zadane najwyżej 3 zagadki. Jeżeli w ciągu 1 dnia zostanie zadane więcej niż 3 zagadki, za rozwiązanie czwartej i kolejnych zagadek nie przyznaje się punktów.

Część III. Podział na Sezony
20. Zabawa dzieli się na Sezony.
21. Dany Sezon kończy się wtedy, kiedy jeden z Użytkowników osiągnie liczbę punktów zgodną z pkt. 7.
22. Do rozpoczęcia nowego Sezonu uprawniony jest zwycięzca poprzedniego.
23. Jeżeli w terminie 7 dni, a w miesiącach wakacyjnych (lipcu i sierpniu) - 21 dni od zakończenia poprzedniego Sezonu jego zwycięzca nie rozpoczął nowego, wówczas może go rozpocząć każdy chętny.
24. Na każdy Sezon przypada 1 temat na Forum. Jego nazwa winna być tworzona według wzoru: Zgadnij sceny z SW z emotek – Sezon x, gdzie x oznacza numer danego Sezonu zapisany cyframi rzymskimi.

Część IV. Przepisy końcowe
25. Konkurs podlega regulaminowi Forum oraz Bastionu.
26. Uprasza się o zachowanie kultury wypowiedzi, szacunku dla innych Uczestników i nie-Uczestników zabawy oraz powstrzymanie się od spamowania.
27. W kwestiach spornych zaleca się wspólne rozwiązanie problemu przez Uczestników. Jeśli nie dojdą do porozumienia, decyzję podejmuje jeden z Opiekunów Konkursu (KiraSolo lub Emperor Reek).
28. Temat „Zgadnij sceny z SW z emotek - zasady” przeznaczony jest do dyskusji nad ogólnym kształtem zabawy oraz regulaminem jej dotyczącym. Zawiera ponadto regulamin zabawy.
29. Temat służący do spraw organizacyjnych nie urąga przepisom z pkt. 24.

Tabela wszech czasów
1. KiraSolo - 103 pkt
2. Emperor Reek - 99 pkt
3. bartoszcze - 62 pkt
4. kuba112 - 42 pkt
5. Chopperka - 38 pkt
6. Jacek112 - 25 pkt
7. Evening Star - 19 pkt
8. Darth Starkiller - 15 pkt
9. Lubsok - 13 pkt
10. Karaś - 6 pkt
11. Ringwraith - 5 pkt
12. Finster Vater - 3 pkt
-. WuOJot - 3 pkt
14. Cosmos - 2 pkt
-. Lord Budziol - 2 pkt
-. eNdOtE - 2 pkt
17. Darth Ponda - 1 pkt
-. Sułtan Ahmed - 1 pkt
-. Kasis - 1 pkt

Tabela medalowa
1. Emperor Reek 6/3/1
2. KiraSolo 4/6/2
3. bartoszcze 1/2/2
4. Evening Star 1/0/1
5. kuba112 0/1/3
-. Chopperka - 0/1/3
6. Darth Starkiller 0/0/1
-. Jacek112 0/0/1

Za chwilę pierwsza zagadka.

Zagadka 1

Sezon XIII zaczniemy sceną.

🐂🐂🐂🐂
🐂🐂🐂🐂

Emotki to osiem brązowych wołów podzielonych na dwie linijki. Chyba nie będzie potrzebna podpowiedź, ale w razie czego zamieszczę ją jutro ok. 16:30.

Re: Zagadka 1

Dziękuję! Dziękuję!!! I już zgaduję! (Nawiasem mówiąc, sprawdzałam po kilka razy dziennie, czy Kira się nade mną nie zlituje )

Ep. VIII, stado fathierów wraz z Finnem i Rose ucieka ze stajni.

Re: Zagadka 1

TROS, Jannah i jej ekipa na orbakach witają Rey i resztę załogi "Sokoła" na Kef Birze?

Re: Zagadka 1

Joł! Kolejny uczestnik powrócił!

Odpowiedź

Desant tych zwierząt Jannah i jej kompanów oraz Finna, Rose i innych z Ruchu Oporu na krążownik Final Order?

Niech Moc będzie z Wami.

1

AOTC, Naboo, Padme i Anakin na łące z shaakami

Re: 1

Nie zgadliście, ale macie fajne pomysły. Wychodzi na to, że sporo tych zwierzaków w sadze.

Re: 1

Mam jeszcze co najmniej jeden

...

Coś za dużo tych wołów, ale skoro w tym sezonie miał być Mando to może atak blurrgów na Dina?

Re: ...

Też nie trafiłeś, ale miło Cię widzieć.

Zagadka 1 podpowiedź 1

Bardzo się cieszę, że Mistrz Mateusz i eNdOtE odpowiedzieli. Niestety nikt nie zgadł, ale to dopiero pierwsza wersja zagadki, więc wszystko przed nami.


_______________________🐂🐂🐂🐂🐂
_______________________🐂🐂_🐂_🐂
_______________________🐂🐂🐂🐂
_________________________________🐂🐂

Wołów jest teraz piętnaście i są trochę luźniej rozstawione w czterech rzędach (jakby ktoś nie widział dokładnie układu, a byłby zainteresowany, jestem gotowa go opisać na jego prośbę). Kolejna podpowiedź jutro, również ok. 16:30.

Re: Zagadka 1 podpowiedź 1

AOTC, Anakin przybywa do wioski Tuskenów uratować swoją matkę?

Re: Zagadka 1 podpowiedź 1

Nie wiem, nie wiem. Te byki to najbardziej przypominają mi banthy.
Więc - choć w tej scenie zwierzaków jest za mało, a pojazd latający (a w zasadzie unoszący się nad ziemią) jest jeden - to stawiam na Ep. IV i atak Tuskenów na Luke`a.

1.1

Bitwa Gungan z machiniakami?

Re: 1.1

Właśnie miałam napisać to samo. I teraz muszę myśleć nad czymś innym.

...

Niech będzie kreatywnie. Wielka Armia Republiki na Coruscant pod koniec AOTC?

Zagadka 1 podpowiedź 2

()

_______________________🐂🐄🐂🐄🐄
_______________________🐄🐂_🐂_🐂
_______________________🐄🐂🐄🐂
_________________________________🐂🐄

Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli. Zwierząt jest tyle samo, ale połowę wołów zastąpiłam krowami. Ewentualna trzecia i ostatnia podpowiedź będzie jutro o tej samej porze. Powodzenia!

Re: Zagadka 1 podpowiedź 2

To jest piękna zagadka, i nie, nie znam jeszcze odpowiedzi

Re: Zagadka 1 podpowiedź 2

Ale widzę też, że dużo trudniejsza, niż mi się wydawało.

Re: Zagadka 1 podpowiedź 2

Zagadka piękna, cudna i wspaniała jest faktycznie, ale trudna, jak nie wiem. A moja odpowiedź jest taka:
Ep. I i początek bitwy o Naboo, a konkretnie moment, kiedy te wielkie, brązowe transportery (woły) i mniejsze czołgi (krowy) wyłaniają się zza wzgórza. Tylko nie potrafię wytłumaczyć, co robi tam Jawa.

Re: Zagadka 1 podpowiedź 2

Z braku lepszych pomysłów: ANH, Obi-Wan straszy Tuskenów, udając Smoka Krayt?

1.2

Nie mam w sumie pomysłu, ale strzelmy: TPM, scena przed wyścigiem.

...

Piękne są te dawne samsungowskie emotki krów.
Pewnie coś przekręciłem, ale jak podczas tej ucieczki dotarli do klifu to było coś takiego, że Rose przepłaszała fathiery, żeby się rozdzieliły i uciekały dalej? Jak tak to to.

Re: ...

Emperor Reek napisał:
Piękne są te dawne samsungowskie emotki krów.
-----------------------
Skąd wiesz, jakiego sprzętu używam? XD

Zagadka 1 podpowiedź 3

Przepraszam za spóźnienie. Za późno zaczęłam przygotowywać podpowiedź, a później wystąpiły problemy techniczne. Być może Wasze trudności biorą się stąd, że jest to bardzo, bardzo krótka scena (choć jeszcze nie mignięcie), którą łatwo zapomnieć.

(🌵 🏠 )
( ) _ ( _ _ )
____________________________________________________________________________________________🐂🐄🐂🐄🐄
____________________________________________________________________________________________🐄🐂_🐂_🐂
____________________________________________________________________________________________🐄🐂🐄🐂
____________________________________________________________________________________________🐂🐄

Pierwsze dwie emotki w nawiasie to kaktus i dom. Mam nadzieję, że bydło (bez zmian) wyświetla się u wszystkich prawidłowo, to jest w czterech linijkach (kreseczki są takie długie, żeby zwierzęta były odpowiednio położone względem statków i bohaterów).
Teraz już powinniście zgadnąć, ale jak nie, rozwiązanie podam jutro ok. 17.

Re: Zagadka 1 podpowiedź 3

Żeby nikt nie miał wątpliwości: bydło powinno być w dół i na prawo od emotek bastionowych.

Re: Zagadka 1 podpowiedź 3

Bydło, czyli mięso, czyli pożywienie.
Jeden statek ze względu na emotki w nawiasie jestem skłonna uznać za barkę Jabby, a te dwa samolociki obok siebie - za tratwę z jego jeńcami.
Więc chyba postawię na Ep. VI i moment, w którym niektórzy pasażerowie tych pojazdów stają się pokarmem Sarlacca (i to nie ci, o których mówił Jabba).

1.3

W drodze nad jamę Sarlacca barki przelatują nad stadem banth

Udało się

Bartoszcze zgadł. Ale wcześniej to Chopperka była kandydatką do zadawania, ze względu na to, że pierwsza pomyślała o banthach, a później o Sarlaccu. Poza tym wszyscy błądziliście bardzo daleko, co mnie dziwiło, bo spodziewałam się raczej, że ktoś od razu pomyśli o tej scenie i szybko zgadnie.
Bartoszcze zdobywa pierwszy punkt w tym sezonie i zadaje nową zagadkę.

1. bartoszcze - 1 pkt

Re: Udało się

Ale musiałem włączyć film i obejrzeć całą sekwencję z Sarlaccem, żeby mieć pewność

Re: Udało się

Ja tę scenę zauważyłam przy generalnej powtórce przed TROS, a ponieważ teraz nie bardzo miałam pomysł na pierwszą zagadkę, pomyślałam, że czemu nie.
Po ostatniej podpowiedzi przynajmniej była pewność, gdzie szukać. Wcześniej Jawa też miał Was naprowadzić na Tatooine. Ale spodziewałam się, że na pewno znacie OT o wiele lepiej niż ja i od razu od razu skojarzycie bydło z tą sceną, a Wy potrafiliście wymyślić tyle fragmentów ze zwierzętami (a nawet bez zwierząt). Dlatego byłam zaskoczona. Ale może to i lepiej, że konkurs zaczęliśmy trochę spokojniej, od trudnej zagadki?

Re: Udało się

Jawa tradycyjnie kierował przynajmniej w stronę pustyni
Myślałem wcześniej, że to może być jakiś konkretny moment, który trudno sobie przypomnieć, w ostatniej podpowiedzi było oczywiste że chodzi o barki Jabby.

Re: Udało się

Chyba byłam zbyt kreatywna.

Re: Udało się

No, chyba tak.

Re: Udało się

Przynajmniej nie zrobiłaś z wołów klonów.
A co do sprzętu Kiry to pisałem o krowoświniach, bo mi je wyświetliło. Chociaż u ciebie można się też domyślić, bo kiedyś wstawiałaś te same wersje z emojipedii, czyli przynajmniej wtedy takimi się pewnie posługiwałaś.

Re: Udało się

Domyśliłam się, ale tak mnie ubawiło, że napisałeś o tych samych śmiesznych krówkach, które ja widzę, że odpisałam.

Zagadka 2

No to niech będzie kategoria: scena.Emotki mogą znaczyć wiele.

Ewentualna podpowiedź jutro po 20; gdyby coś miało się zmienić, dam znać z wyprzedzeniem.

Re: Zagadka 2

TFA, zbliżenie na oficerkę FO na chwilę przed zniszczeniem układu Hosnian ( https://youtu.be/-HmWDdmTAE8 , 0:58).

Re: Zagadka 2

SOLO, Qi`ra odpowiada na pytanie Drydena, co by zrobiła, gdyby ktoś ją zdradził.

Re: Zagadka 2

Na razie wszyscy daliście szansę pozostałym

Re: Zagadka 2

A ja w pierwszej chwili chciałam podać scenę, w której Rose gryzie Huxa w palec. I już nawet to napisałam. I dosłownie w ostatniej chwili mnie olśniło, że to przecież scena usunięta.

Re: Zagadka 2

A tam, niech będzie kreatywnie: ANH, Beru nalewa Luke`owi niebieskiego mleka?

Re: Zagadka 2

Ha, fajna odpowiedź.

Re: Zagadka 2

To rzeczywiście kreatywna odpowiedź.

Re: Zagadka 2

Kreatywność doceniam bardzo!
(aż żałuję że sam nie wymyśliłem)

Re: Zagadka 2

To do kompletu jeszcze ja pochwalę.

...

Spotkanie Krennica i Jyn na Scariff?

Zagadka 2 podpowiedź 1

Ciekawe czy tego się spodziewaliście.

Kategoria: scena.Ciekawe czy zgadniecie. Jeśli nie to kolejna podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

Solo, Dryden Vos składa Beckettowi kondolencje z powodu śmierci Val?

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

tylko która emotka oznaczałaby Drydena, a która Becketta?

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

Ja też postawię na SOLO. Tylko zinterpretuję zestaw emotek następująco: dla mnie pierwotna wersja zagadki oznacza kobietę imperialnego oficera, a ruda waleczna - Qi`rę. Więc stawiam na moment, gdy ta ostatnia wrzuca coaxium do szuflady.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

Najs, ale też nie

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

Trudno, niezrażona będę próbować dalej.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

jeśli inni Ci dadzą taką szansę

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

Trzymam za wszystkich innych kciuki.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

Mam pewien pomysł, ale TROS jeszcze do mnie nie dotarł, a na YT jest za mało klipów i nie mam jak sprawdzić, czy w ogóle była taka scena...

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

specjalnie czekałem!

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

Dzięki!

...

Chyba dam szansę.
Scena w której Holdo przejmuje dowodzenie?

Re: ...

Dałeś szansę.

Re: ...

Dziękuję za uświadomienie.

Zagadka 2 podpowiedź 2

Kategoria: SCENA. Nie konkretny moment, tylko większa całość.Przypominam, że żadna z postaci reprezentowanych przez emotki nie występuje w żadnym z utworów dozwolonych przez regulamin

Ewentualna ostatnia podpowiedź będzie jutro po 20.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Och, och. Czy mogłabym prosić, żeby ktoś przeprowadził analizę? (tym kimś może być np. bartoszcze... )

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Do not let your eyes deceive you

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Spróbuję.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Łotr 1, retrospekcja z dzieciństwa Jyn, kiedy jej rodzice mają spotkanie z Orsonem, a ona budzi się w nocy i tata ją uspokaja.
Są dwie kobiety i dwóch imperialnych, więc może to to?

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Nie

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Ech...

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Jyn przepytywana przez przywódców Sojuszu?

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Którą scenę masz na myśli?

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Ups, za długo nie wchodziłam na Bastion. XD Chodziło mi o scenę, którą podał eNdOtE. Zresztą innych podobnych oprócz jego i Reeka propozycji chyba nie było.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Łotr 1, Jyn przesłuchiwana przez Sojusz i Mon Mothmę po uwolnieniu z Wobani?

...

Narada Sojuszu po powrocie z Eadu?

miałem problem

z odpowiedzią Kiry, bo w pierwszej chwili zinterpretowałem ją jako wskazanie tej samej sceny co Reek

niemniej skoro Kira sprecyzowała że chodziło jej o tę samą scenę co eNdOtE, czyli z udziałem generała Dravena i kapitana Andora (obaj w strojach mundurowych ), to prawidłową odpowiedź, punkt i prawo zadawania zaliczam jej właśnie, bo podała ją pierwsza

Tabela
1. bartoszcze - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt

Re: miałem problem

Ja też uznałem, że chodzi jej o tamtą, więc nie podałem tej samej, ale jednak faktycznie było niejasne i według regulaminu punkt powinien dostać Endote.

Re: miałem problem

O ile liczymy nie całkiem jasny opis sceny jako błąd.

Re: miałem problem

Jeśli pasuje więcej niż jedna scena to powinniśmy. Chociaż prawidłowa odpowiedź bardziej się kojarzy z opisem.

Re: miałem problem

To można będzie sprecyzować w regulaminie kolejnej edycji.

Re: miałem problem

Nawet trzeba, ale obecnie wychodzi na to, że to złamanie punktu 10.

Re: miałem problem

Mam zadawać zagadkę czy nie?

Re: miałem problem

Jeśli o mnie chodzi, to powinnaś zadać zagadkę. Tak chyba będzie najuczciwiej .

Re: miałem problem

Dobra, to bardzo miło z Twojej strony. W takim razie zaraz ją zamieszczę, a do przyszłego sezonu zdecydowanie musimy uzupełnić regulamin.

Zagadka 3

To teraz dla odmiany będzie cytat.

o o ()

Ewentualna podpowiedź jutro ok. 19:30.

Re: Zagadka 3

Spróbujmy klasycznie: ANH, "Of course I know him. He`s me!"

Odpowiedź

Monolog Obi-Wana po pokonaniu Anakina na Mustafarze?

Niech Moc będzie z Wami.

I eNdOtE i tak ma punkt :)

Czasami klasyczna odpowiedź jest najlepsza.

Tabela
1. bartoszcze - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt
-. eNdOtE - 1 pkt

Re: I eNdOtE i tak ma punkt :)

Czarna rozpacz! Nie zdążyłam odpowiedzieć!
Ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że eNdOtE zdobył punkt.

Zagadka 4

I krayt syty, i bantha cała . Kategoria: scena.

Re: Zagadka 4

Pojedynek Yody z Hrabią Dooku?

4

No to strzelmy: Yoda zabija klony, które próbują wykonać rozkaz 66?

Zauważyłem

że nie dałem daty podpowiedzi, ale tym razem nie była potrzebna . Zgadł bartoszcze.
Tabela
1. bartoszcze - 2 pkt
2. KiraSolo - 1 pkt
-. eNdOtE - 1 pkt

Re: Zauważyłem

A ja właśnie miałam odpowiadać. XD

Re: Zauważyłem

Najwyżej byś uzupełnił

Zagadka 5

No to tym razem kategoria: scena.Ewentualna podpowiedź jutro... po 8, ale nie wiem jak wielkie "po".

Re: Zagadka 5

Łotr 1, śmierć Cassiana i Jyn?

Re: Zagadka 5

Nie tym razem.

Re: Zagadka 5

ANH, ciocia Beru nalewa Luke`owi mleka.

na bezczela

Tak, zadałem zagadkę zainspirowany kreatywną odpowiedzą eNdOtE na moją poprzednią zagadkę i widząc że odpowiedział, miałem serdeczną nadzieję że spróbuje powtórzyć

No, ale spróbowała Kira i ona zadaje.

Tabela
1. bartoszcze - 2 pkt
-. KiraSolo - 2 pkt
2. eNdOtE - 1 pkt

Zagadka 6

O, konkurs się rozkręcił. Nie byłam pewna, czy zrobiłbyś coś takiego, ale skoro emotki były takie same... A ja teraz też się w pewnym sensie powtórzę.

o o ()

Kategoria to znowu cytat, a podpowiedź (jeśli będzie potrzebna) wstawię jutro ok. 13:30.

Re: Zagadka 6

AOTC, "Someday I will be... I will be
the most powerful Jedi ever!"

Re: Zagadka 6

Człowiek sobie spokojnie idzie do pracy, wraca, wchodzi na Bastion, i co? I strasznie miło, że tyle się tu dzieje. Tylko strach pomyśleć, co powie Imperator, który pewnie zajrzy tu jeszcze później, niż ja.

Re: Zagadka 6

Ep. I i tekst małego Aniego: ,,Mom, mom, I am home!".

...

"Excuse me, I`m in charge of security here, milady"?
Imperatorowi obojętnie, bo mu się specjalnie nie chciało wracać do konkursu, ale skoro z każdą edycją lepsza atmosfera to został. I za jakiś czas w podobnej sytuacji może nie być obojętny.

6

A co mi tam:
"I hate sand"

Zagadka 6 podpowiedź 1

Póki co, ta zagadka wygląda jak masło maślanie maślane, ale może o to właśnie w niej chodzi...

o o ( = )

Pogłówkujcie trochę. Jak dalej nie dacie rady, podpowiem jutro ok. 14.

Re: Zagadka 6 podpowiedź 1

ROTS, "Something’s happening. I’m not the Jedi I should be. I want more. And I know I shouldn’t."

Odpowiedź

You were the chosen one.

Niech Moc będzie z Wami.

Re: Odpowiedź

Ja tylko podpowiem, że kółeczka między pierwszym Anakinem po lewej a nawiasami wskazują, że kwestię wypowiada Anakin

Re: Odpowiedź

Aha, okej, dzięki, dobrze wiedzieć.

Właśnie się zastanawiam nad tymi wszystkimi emotikonowymi meandrami jeszcze. Wciąż nie wszystkiego ogarniam. No w każdym razie byłbym wdzięczny, gdyby ktoś przedstawił mi podstawowe zasady konstruowania tych zagadek w ramach jakiegoś tutorialu.


Niech Moc będzie z Wami.

Reek

jest propozycja żeby zrobić tutorial, robimy go ad hoc, w wątku z zasadami, czy osobny zupełnie wątek?

Re: Reek

W zasadach

Re: Zagadka 6 podpowiedź 1

Anakin do Padmé: ,,It`s Anakin. When you say Annie it`s like I`m still a little boy... and I`m not."

6.1

Nie chce mi się grzebać, więc rzucę kwestią, o której myślałem, że brzmi trochę inaczej

AOTC, "I`m here, Mom".

...

"Qui-Gon told me to stay in this cockpit, and that`s what I`m going to do!"?

Zagadka 6 podpowiedź 2

Bardzo dużo ciekawych pomysłów, jedne bardziej trafione, inne mniej. Chyba już wszyscy spróbowali, więc nie będę dalej przeciągać.

👦 o o ( = )

Emotka na prawo od Anakina przedstawia chłopca. Jeśli dalej nie pojawi się poprawna odpowiedź, ostatnia podpowiedź będzie jutro ok. 13:30 (chyba jednak ta godzina pasuje mi najbardziej).

Re: Zagadka 6 podpowiedź 2

AOTC, "Ani? My goodness, you`ve grown."

6.2

"I am a person! My name is Anakin."

Zgadł bartoszcze

Tak, chodziło o odpowiedź Anakina na pytanie, czy jest niewolnikiem. Bartoszcze prowadzi i zadaje następną zagadkę.

Tabela:
1. bartoszcze - 3 pkt
2. KiraSolo - 2 pkt
3. eNdOtE - 1 pkt

Re: Zgadł bartoszcze

Mam pomysł na zagadkę, ale nie mam 100% pewności że dokładnie pamiętam scenę, a film mogę odpalić dopiero w domu

Re: Zgadł bartoszcze

Spoko, poczekamy.

Zagadka 7

Kategoria: scena.Ewentualna podpowiedź jutro ok. 20.

Re: Zagadka 7

Ilość możliwości jest ograniczona (jeżeli chodzi o ten film, który dopiero w domu można odpalić ). A więc:
TROS, Kylo zrywa naszyjnik Rey podczas Święta Przodków.

Re: Zagadka 7

Żadnego filmu SW nie noszę ze sobą do pracy!
Keep trying.

Re: Zagadka 7

TFA, Kylo przesłuchuje Rey?

Re: Zagadka 7

też nie

Re: Zagadka 7

W przeciwieństwie do Chopperki uważam, że możliwości jest od groma, a nawet niekoniecznie musi chodzić o Rey. Ale może zasugeruję się ustawieniem postaci i gustem zadającego i odpowiem, że to scena z TFA, w której Kylo i Rey wpatrują się w siebie po tym, jak ona przechwyciła miecz Skywalkerów.

Re: Zagadka 7

Zostało jeszcze wiele możliwości

Odpowiedź

Spotkanie Kylo Rena i Rey na Takodanie?

Niech Moc będzie z Wami.

...

Możliwości jest dużo, ale mało takich, które wymagają sprawdzenia w domu.
Wizja z mroczną Rey?

Re: ...

Ale wyszła zagadka z pozaregulaminową podpowiedzią.

Ale to nie ta scena.

Re: ...

Masz na myśli swoją odpowiedź na post Chopperki? To podpowiedź albo zmyłka. Pewnie to pierwsze, ale podobał mi się mój pomysł.

Zagadka 7 podpowiedź 1

Jak zwykle u mnie emotek jest niewiele.
Jak zwykle mogą znaczyć dokładnie to, co pokazują, lub coś innego (oczywiście przy emotkach pozafilmowych wiadomo, że nie oznaczają dokładnie tego, co pokazują).

Kategoria: scena.Ewentualna podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

Spróbujmy: TLJ, Rey i Kylo kłócą się o miecz Skywalkerów, przy czym go niszczą (przynajmniej do następnej części).

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

Walka trwa!

Odpowiedź

Sekwencja w sali tronowej Snoke’a z udziałem Rey i Kylo Rena?

Niech Moc będzie z Wami.

Re: Odpowiedź

Hm, a w mundurze to kto?
Bo przynajmniej w moich zagadkach nie mógłby oznaczać Snoke`a, bo ten ma swoją emotkę

Thrawn a Snoke

Aha, bo sądziłem właśnie, że Thrawn miał być substytutem dla Snoke’a. 😅

Niech Moc będzie z Wami.

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

Ep. VII, Hux informuję Snoke`a, że Kylo nie szukał droida, gdyż uznał, że dziewczyna wystarczy?
A jeżeli nie, to dzisiaj oglądam TROS i zgaduję zagadkę po podpowiedzi.
(Oczywiście o ile inni dadzą mi taką szansę )

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

zobaczymy czy dadzą szansę

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

A ja już chyba wiem.

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

Ponieważ mój pierwotny pomysł nie wypalił, niech będzie ta rozmowa-walka Rey i Kylo, podczas której strącili hełm Vadera.

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

Thrawn jako Vader?

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

Jak zwykle odpowiadam grubo po czasie. Nie, chodziło o okoliczności (Rey była na statku Porządku, a Kylo w otoczeniu jego żołnierzy).

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

Nieważne czy po czasie - ta odpowiedź rozwija możliwości interpretacji emotek

...

Wydaje mi się, że nie było przy tym oficerów, ale spotkanie Rey i Kylo na statku podczas którego skacze na Sokoła?

Zagadka 7 podpowiedź 2

Chopperka myśli, że już wie, zaraz będzie mogła się przekonać

Kategoria: SCENA

o o ()

Jeśli Chopperka się myli, i nikt inny też nie zgadnie, to ostatnia podpowiedź jutro po 20. Ale coś mi mówi...

Re: Zagadka 7 podpowiedź 2

No dobra (w tym miejscu zacieram rączki):
TROS, w scenie biorą udział: Kylo, Generał Pryde i anonimowa oficer FO, która oddaje Renowi naszyjnik Rey i melduje o miejscu jego pochodzenia, co jest jednoznaczne z ustaleniem obecnego miejsca pobytu Rey.

rączki zatarte

zagadka rozwiązana, punkt zdobyty

Kusiło mnie żeby na początek dać Pryde`a i tę oficer, ale uznałem, że zrobię podpuchę na Reylo

Tabela:
1. bartoszcze - 3 pkt
2. KiraSolo - 2 pkt
3. eNdOtE - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt

I Chopperka zadaje.

Re: rączki zatarte

Strasznie się cieszę.
Ale jakbym dzisiaj nie oglądnęła filmu, w życiu bym nie zgadła. Nie pamiętałam, że naszyjnik podawała kobieta.

Re: rączki zatarte

Przynajmniej mogę się cieszyć, że pierwsza pomyślałam, że to nie musi być Rey, nawet jeśli nie wykorzystałam tego pomysłu. A Chopperce gratuluję odgadnięcia i zaangażowania.

Re: rączki zatarte

Ale i tak Chopperka była pierwsza do zadawania w razie nieodgadnięcia, bo nie dało się bliżej

Re: rączki zatarte

To był wyraz zadowolenia, że nie całkiem dałam się podpuścić.

Re: rączki zatarte

Ha! Tak się skupiłam na podpowiedzi, że nawet nie zauważyłam, że miałam gigantyczny przypływ kobiecej intuicji przy pierwotnej wersji zagadki.

Re: rączki zatarte

A Kirze dziękuję za gratulacje.
PS. To już nie zaangażowanie, a lekki bzik (lub - jak ktoś woli - syndrom Chopperki )

Zagadka 8

Kategoria: scena.A ewentualna podpowiedź jutro ok. 20.
Powodzenia!

...

Cara atakuje Mando? (Początek walki zakończonej na widok pijącego bulion Baby Yody)

:)

Błyskawiczna akcja Imperatora, który zdobywa punkt. A ja mam czyste sumienie, bo dotrzymałam słow .

Tabela:
1. bartoszcze - 3 pkt
2. KiraSolo - 2 pkt
3. eNdOtE - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt
-. Emperor Reek - 1 pkt

Re: :)

słowa

Zagadka 9

To nie była błyskawiczna akcja odgadnięcia Twojej tylko bardzo powolna tej bartoszczego (choć się nie zdziwiłem, że już jest kolejna). Też od razu zakładałem, że nie musi tam chodzić o Rey, ale nie miałem lepszego pomysłu bez niej. 100 punktów przekroczone, jedziemy dalej.
Kategoria: cytat

?

Re: Zagadka 9

Aha. Ewentualna podpowiedź około 10.

Re: Zagadka 9

Gratulacje z okazji seteczki.

Re: Zagadka 9

Dzięki.
Przy okazji przypominam wszystkim, żeby sprawdzać kategorię zagadki.

Re: Zagadka 9

Ja też gratuluję, zapomniałam.

Re: Zagadka 9

A gdyby nie to...

Re: Zagadka 9

Dołączam się do gratulacji, a na zagadkę nie mam na razie pomysłu.

Re: Zagadka 9

To pewnie nie to, ale napiszę tak: AOTC, C-3PO rozmontowany na taśmie fabrycznej.

Re: Zagadka 9

Ep. II, Hrabia Dooku do Mace`a Windu: ,,How well do you think one Jedi will hold up against a thousand battle droids?".

Odpowiedź

Droidy bojowe B1 przechodzące przez tarczę w TPM podczas bitwy o Naboo?

Niech Moc będzie z Wami.

Re: Odpowiedź

To jest zagadka z kategorii "cytat".

Wiem, zdarzało mi się orientować przy drugiej podpowiedzi

Re: Odpowiedź

Spoko, ja też się pomyliłam.

Zagadka 9 Podpowiedź 1

Przypomnienie i tak nie wszystkim pomogło, ale teraz już wszyscy powinni pamiętać. A Kirze i eNdOtE też dziękuję.


-
- ?
Jeśli będzie potrzebna kolejna podpowiedź to jutro około 10.

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 1

Raczej nie to, ale może jednak: ROTS, "Is there anything I might do for you, my lady?
-Yes, make sure all the security droids are working. Thank you, Threepio."
PS Jako, że korzystałem ze scenariusza, nawet nie pamiętam, czy ta kwestia pojawiła się w filmie, ale mam nadzieję, że tak...

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 1

Och, chyba będzie potrzebna kolejna podpowiedź.

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 1

Ale spróbować odpowiedzieć nie zaszkodzi.

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 1

Nie zaszkodzi, nie zaszkodzi. Ale najpierw to ja przeprowadzkę analizę (może komuś coś to pomoże, np. mi samej ). No więc tak: wydaje mi się, że cytat dotyczy droidów człekokształtnych (raczej wykluczam ludzi pomalowanych na złoto i złoty kolor jako symbol pieniędzy/bogactwa). To jest też coś, co wypowiada droid/droidy, bo w grę wchodzi raczej dialog. Scen w SW, gdzie droidy rozmawiają ze sobą na swój własny temat raczej nie ma dużo, ale na razie jakoś nie mogę wpaść na nic rozsądnego. Więc za chwilę (jak to znajdę) spróbuję z czymś, co nie spełnia powyższych kryteriów, ale za to mówi to ten konkretny droid (choć równie dobrze może to być inny, np. K-2SO) na temat droidów.

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 1

To zgodnie z zapowiedzią taki dialog z TROS:

C-3PO: Yes, Master Poe. But the translation from a forbidden language cannot be retrieved. That is short of a complete redacted memory bypass.

FINN: A complete what?

C-3PO: It’s a terribly dangerous and sinful act.... performed on unwitting droids by dregs and criminals.

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 1

A niech będzie: „Machines making machines. How perverse”.
Jak zwykle nie całkiem mi pasuje, ale nie mam czasu i chęci szukać głębiej.

Zagadka 9 Podpowiedź 2

Mi analiza pomogła, bo napisałaś błędną interpretację o której sam bym nie pomyślał, więc dobrze, że zwróciłaś na to uwagę. Chociaż ta podpowiedź od razu miała naprowadzić na to kto mówi pierwszą (i niejedyną) kwestię w rozwiązaniu, więc niby wyszłoby na to samo, ale i tak warto wiedzieć.
[ ]

oo( )
oo( ?! )
Ostatnia podpowiedź jutro około 12, ale powinno udać się bez niej.

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 2

Ep. I oczywiście i:

OBI-WAN : I`ll take care of that.

GUARD DROID : Where are you going?

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 2

Och, pomyliłam osoby w scenariuszu. Za bardzo się spieszyłam.

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 2

Qui-Gon: „Let`s go, before more of those droids show up”.
Jar Jar: „ Mure? Mure did you spake?!”.

...

Kira wraca na prowadzenie, zobaczymy czy do końca edycji.
Tabela:
1. bartoszcze - 3 pkt
-. KiraSolo - 3 pkt
3. eNdOtE - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt
-. Emperor Reek - 1 pkt

Re: ...

W sumie zgadłam dzięki temu, że wywnioskowałam, że tą błędną interpretacją Chopperki muszą być pieniądze, bo inaczej postawiłabym na rozmowę Qui-Gona z Wattem. Tej kwestii o droidach nie pamiętałam i znalazłam ją dlatego, że musiałam się bardziej postarać. Więc Chopperce dziękuję za analizę, a Reekowi za komentarz do niej.

Zagadka 10

Ło, nawet nie zauważyłam, że to już dziewięć zagadek przeleciało.
Kategoria: scena.

^
| 🕒


Obok pionowej kreski jest zegar pokazujący 3. Mniej wtajemniczonym uczestnikom podpowiem, że za pomocą zegarów często przedstawiliśmy nie czas, godzinę czy sam zegar, a liczbę, którą ten zegar pokazuje, aczkolwiek nie jest to reguła.
Podpowiedź jutro ok. 10, ale może akurat zgadniecie?

Re: Zagadka 10

Wydaje mi się, że zagadka ma głęboko metaforyczne znaczenie. Wydedukowałam, że powyższy zestaw symboli i emotek oznacza, że Kylo Ren trzy razy skacze do góry.
Zatem: TROS i pojedynek na wraku Gwiezdy Śmierci ze szczególnym uwzględnieniem skoków Kylo.

...

Kylo uderza oficerem o sufit?
Wydaje mi się, że to było jedno uderzenie, ale może jednak trzy.

Re: ...

Też o tym myślałam.

Re: ...

Ale niestety oboje nie zgadliście.

Zagadka 10 podpowiedź 1

Być może rozwiązanie jest nieco mniej oczywiste.

^
| 🕒Emotka pozabastionowa bez zmian. Kolejna podpowiedź jutro ok. 11.

Re: Zagadka 10 podpowiedź 1

pewnie dlatego nic wczoraj nie wymyśliłem

Re: Zagadka 10 podpowiedź 1

Po następnej podpowiedzi wiele powinno się rozjaśnić.

Re: Zagadka 10 podpowiedź 1

Okej, strzałka w górę z zegarkiem może symbolizować przeniesienie się w czasie, więc: TLJ, wizja, podczas której Luke (z początku) chce zabić Bena, a ten się broni i niszczy świątynię?

Re: Zagadka 10 podpowiedź 1

TROS, Ben mówi do Hana na wraku GŚ, że już jest za późno, a Han mówi, że nie i gładzi go po twarzy?
Jeżeli to nie ta scena z ,,za późno``, tylko ta druga, to najwyżej ktoś skorzysta.

...

Rozmowa Hana z Renem w TFA?

10.1

Strzelmy spod dużego palca: śmierć Bena?

Re: 10.1

(Bena Solo, a nie Bena Kenobi, żeby nie było)

Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.