Forum

Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XIV

Tydzień szybko minął i zaczynamy czternastą już edycję zabawy.

Regulamin

Część I. Zasady ogólne
1. Każdy Użytkownik Bastionu mogący pisać posty na Forum oraz mający ochotę na wspólną zabawę może wziąć udział w Konkursie.
2. Konkurs polega na odgadnięciu zagadki zadanej przez jednego z Użytkowników.
3. Zagadka polega na odgadnięciu sceny lub cytatu (z filmowych odsłon Gwiezdnych wojen: Mrocznego widma, Ataku klonów, Zemsty Sithów, Hana Solo, Łotra 1, Nowej nadziei, Imperium kontratakuje, Powrotu Jedi, Przebudzenia Mocy, Ostatniego Jedi, Skywalkera. Odrodzenia lub serialu aktorskiego The Mandalorian), które będą przedstawione za pomocą emotek. Zadający zagadkę ma obowiązek zaznaczenia w niej, czy chodzi mu o scenę, czy o cytat.
4. Jako „emotki” rozumie się emotki bastionowe, emoji czy jakieś elementy graficzne imitujące emotki.
5. Użytkownik zadający zagadkę lub podpowiedź, wykorzystujące emotki pozabastionowe lub elementy graficzne imitujące emotki, ma obowiązek dokładnego opisu tychże poprzez wklejenie linku do wyszukiwania w grafice, podanie oficjalnej nazwy emotki lub słowne opisanie formy graficznej.

Część II. Punktacja i zasady oceniania
6. Za każdą prawidłową odpowiedź na całe pytanie, którą wskazuje zadający pytanie, otrzymuje się 1 punkt i prawo do zadania 1 następnej zagadki, z zastrzeżeniem pkt. 19.
7. Kto pierwszy osiągnie liczbę 10 punktów, ten zwycięża w danym Sezonie.
8. Każdy post zawierający wskazanie prawidłowej odpowiedzi winien mieć także w swojej treści aktualną tabelkę wyników z podziałem na miejsca.
9. Na każdego Uczestnika przypada 1 odpowiedź na 1 pytanie główne i 1 odpowiedź dodatkowa na każdą podpowiedź (patrz pkt 12).
10. Nie można zmienić udzielonej odpowiedzi. Wyjątkami są 2 podane niżej sytuacje:
a) popełnienie błędu w opisie sceny - w tym przypadku można tylko się poprawić,
b) udzielenie odpowiedzi, która już padła od 0 do 5 minut wcześniej - w tym przypadku można podać inną odpowiedź.
Wówczas można się poprawić bez ograniczenia czasowego (najlepiej w odpowiedzi na swojego posta z błędem). Jeśli jednak inny Użytkownik poda wcześniej poprawną odpowiedź, to on otrzymuje punkt.
11. W poście z treścią zagadki Prowadzący zobowiązany jest także podać przewidywany czas zamieszczenia podpowiedzi (patrz pkt 12) z dokładnością do godziny i tak samo w poście z każdą kolejną podpowiedzą, za wyjątkiem trzeciej, w której powinien poinformować z dokładnością do godziny, kiedy wyłoni Uczestnika, który był najbliżej poprawnej odpowiedzi (patrz pkt 13).
12. Jeżeli po upływie 20 godzin od zamieszczenia zagadki lub podpowiedzi nie padnie poprawna odpowiedź, Prowadzący jest zobowiązany udzielić podpowiedzi w przeciągu 8 godzin. Wówczas na jednego Uczestnika przypada 1 odpowiedź dodatkowa przypadająca na 1 podpowiedź.
13. Jeśli po 3 podpowiedziach, do których stosuje się odpowiednio pkt. 9-12 i 14-16, nikt nie zgadnie, Prowadzący winien w przeciągu 20-28 godzin po trzeciej podpowiedzi podać prawidłową odpowiedź i wskazać, kto z Uczestników był jej najbliższy. Wówczas wskazany Użytkownik zadaje kolejne pytanie, nie otrzymawszy punktu.
14. Jeśli Prowadzący popełni błąd w treści zagadki lub podpowiedzi, ma obowiązek jak najszybciej go poprawić, a błędna wersja zagadki i błędne odpowiedzi na nią zostają unieważnione. Jeśli pomimo błędu w treści zagadki jeden z Uczestników udzielił poprawnej odpowiedzi, pozostaje ona ważna.
15. Jeśli Prowadzący poprawił błąd w zagadce, ma obowiązek podać termin następnej podpowiedzi lub wyznaczenia następnego Prowadzącego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 11-13.
16. Jeżeli Prowadzący nie będzie miał możliwości przestrzegać ustalonych ram czasowych, ma obowiązek poinformować o tym wcześniej.
17. W przypadku braku odpowiedzi na zagadkę pomimo udzielenia 3 podpowiedzi Prowadzący w czasie zgodnym z pkt. 11, 13 i 15-16 podaje rozwiązanie i zadaje kolejną zagadkę, przy czym tabela wyników pozostaje bez zmian.
18. Jeśli Prowadzący nie zadaje zagadki lub nie udziela podpowiedzi przez 7 dni, dowolny Użytkownik może reaktywować Konkurs, zadając własną zagadkę bez prawa do uzyskania punktu.
19. W ciągu 1 dnia kalendarzowego mogą zostać zadane najwyżej 3 zagadki. Jeżeli w ciągu 1 dnia zostanie zadane więcej niż 3 zagadki, za rozwiązanie czwartej i kolejnych zagadek nie przyznaje się punktów.

Część III. Podział na Sezony
20. Zabawa dzieli się na Sezony.
21. Dany Sezon kończy się wtedy, kiedy jeden z Użytkowników osiągnie liczbę punktów zgodną z pkt. 7.
22. Do rozpoczęcia nowego Sezonu uprawniony jest zwycięzca poprzedniego.
23. Jeżeli w terminie 7 dni, a w miesiącach wakacyjnych (lipcu i sierpniu) - 21 dni od zakończenia poprzedniego Sezonu jego zwycięzca nie rozpoczął nowego, wówczas może go rozpocząć każdy chętny.
24. Na każdy Sezon przypada 1 temat na Forum. Jego nazwa winna być tworzona według wzoru: Zgadnij sceny z SW z emotek – Sezon x, gdzie x oznacza numer danego Sezonu zapisany cyframi rzymskimi.

Część IV. Przepisy końcowe
25. Konkurs podlega regulaminowi Forum oraz Bastionu.
26. Uprasza się o zachowanie kultury wypowiedzi, szacunku dla innych Uczestników i nie-Uczestników zabawy oraz powstrzymanie się od spamowania.
27. W kwestiach spornych zaleca się wspólne rozwiązanie problemu przez Uczestników. Jeśli nie dojdą do porozumienia, decyzję podejmuje jeden z Opiekunów Konkursu (KiraSolo lub Emperor Reek).
28. Temat „Zgadnij sceny z SW z emotek - zasady” przeznaczony jest do dyskusji nad ogólnym kształtem zabawy oraz regulaminem jej dotyczącym. Zawiera ponadto regulamin zabawy.
29. Temat służący do spraw organizacyjnych nie urąga przepisom z pkt. 24.


Tabela wszech czasów
1. KiraSolo - 111 pkt
2. Emperor Reek - 109 pkt
3. bartoszcze - 68 pkt
4. kuba112 - 42 pkt
5. Chopperka - 41 pkt
6. Jacek112 - 25 pkt
7. Evening Star - 19 pkt
8. Darth Starkiller - 15 pkt
9. Lubsok - 13 pkt
10. Karaś - 6 pkt
-. eNdOtE - 6 pkt
12. Ringwraith - 5 pkt
13. Finster Vater - 3 pkt
-. WuOJot - 3 pkt
15. Cosmos - 2 pkt
-. Lord Budziol - 2 pkt
17. Darth Ponda - 1 pkt
-. Sułtan Ahmed - 1 pkt
-. Kasis - 1 pkt

Tabela medalowa
1. Emperor Reek 7/3/1
2. KiraSolo 4/7/2
3. bartoszcze 1/2/3
4. Evening Star 1/0/1
5. kuba112 0/1/3
-. Chopperka - 0/1/3
7. Darth Starkiller 0/0/1
-. Jacek112 0/0/1

Zacznijmy od czegoś przewrotnego.
Zagadka 1
Kategoria: scena

Podpowiedź jutro około 18.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XIV

No nie no, od czegoś przewrotnego?! o_O

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XIV

Może gdybym zastanowił się wcześniej byłoby łatwiej, ale jak zwykle zacząłem się zastanawiać pisząc post i padło na to.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XIV

No dobra. Jak przewrotnie to przewrotnie
TROS, Dark Rey vs Rey w ruinach GŚ.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XIV

Sądzę, że przewrotne może być nazwanie zagadki "przewrotną", dlatego wypróbujmy najprostszą możliwą odpowiedź: TPM, pojedynek Qui-Gona i Obi-Wana z Maulem na Naboo?

Zagadka 1 Podpowiedź 1

A jednak zdążyłem. Główną emotkę można zinterpretować na wiele sposobów, ale kilka z nich może doprowadzić do prawidłowej odpowiedzi i teraz spróbuję Was naprowadzić na ten o który mi wczoraj chodziło.
-> [ ] [ ]
Chodzi o konkretny moment. Jak to nie pomoże to podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 1

Ep. I, początek walki Maula i Qui-Gona na Tatooine, kiedy Maul atakuje od tyłu Anakina, ten pada na ziemię ostrzeżony przez Qui-Gona i rozpoczyna się walka na miecze.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 1

TPM, Obi-Wan strącony do szybu podczas walki z Maulem przywołuje miecz Qui-Gona.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 1

Ep. 1, Maul, Qui-gon i Obi-wan zapalają miecze

Zagadka 1 Podpowiedź 2

Nikt się nawet nie zbliżył, jeśli chodzi o poziom przewrotności (jeśli chodzi o scenę to też).

= __ =
Podpowiedź nie powinna być potrzebna, ale jeśli będzie to jutro około 19.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

ROTS, Anakin zabija Dooku na rozkaz Palpatine`a?

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

Ep. III, Palpatine zapala czerwony miecz świetlny przed pojedynkiem z Mace`em Windu?

Zagadka 1 Podpowiedź 3

Coraz cieplej, ale to wciąż nie to.
__

Jeśli to nie wystarczy to rozwiązanie jutro około 21.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 3

ROTS, Palpatine zabija Agena Kolara?

...

I mamy pierwszego lidera. Emotka walki przedstawiała człowieka i Zabraka tylko tu reprezentowali przeciwne strony. No i walką ciężko nazwać udział Kolara w próbie aresztowania.

Tabela
1. eNdOtE - 1 pkt

Zagadka 2

Kategoria: CYTATEwentualna podpowiedź jutro około 18.

Re: Zagadka 2

Pierwsze skojarzenie: „In the heart of a Jedi, lies her strength”.

Re: Zagadka 2

Ep. VII, Rey do Hana: ,,The Jedi were real?"

...

"I am a Jedi, like my father before me."?

Zagadka 2 Podpowiedź 1

Wszyscy skojarzyli w miarę ciepło, ale wciąż nie to .


Jeśli nikt nie zgadnie, podpowiedź jutro około 18.

Re: Zagadka 2 Podpowiedź 1

Ep. VIII, Rey: ,,It`s a power that Jedi have that lets them control people and make things float``.

...

"The Jedi are extinct, their fire has gone out of the universe."?

Re: ...

Ciekawy pomysł, ale niestety nie .

Re: ...

„I`m a Jedi. I know I`m better than this”.

Re: ...

Oczywiście miała to być odpowiedź na zagadkę, tylko źle kliknęłam.

Zagadka 2 Podpowiedź 2

Teraz powinno być już łatwiej .
oo( )Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro około 18.

...

"So be it, Jedi"?

...

Zgadł Emperor Reek. Gratulacje!

Tabela
1. eNdOtE - 1 pkt
-. Emperor Reek - 1 pkt

Zagadka 3

Kategoria: cytat
🌎
Druga emotka przedstawia Ziemię od strony Ameryk. Ewentualna podpowiedź jutro około 19, ale w najbliższych dniach mogę mieć problemy z przestrzeganiem terminów, więc lepiej szybko zgadnąć.

Zagadka 3 Podpowiedź 1

Niestety widocznie uznaliście inaczej niż wczoraj pisałem.
oo(🌍)
Tym razem Ziemia jest pokazana od "naszej" strony. Jak nikt nie zgadnie to kolejna podpowiedź prawdopodobnie około 19.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 1

Może to trochę nadinterpretacja, ale nie chciało mi się bardziej przeszukiwać scenariuszy: „Coming around, Rogue Leader”.

Zagadka 3 Podpowiedź 2

A jednak ktoś próbuje.
oo( 🌍)
Ziemia taka jak wczoraj. Ostatnia podpowiedź, jeśli będzie potrzebna, też około 19.

Zagadka 3 Podpowiedź 3

Zainteresowanych brak, więc nie ma co się rozpisywać.
oo( 👀🌍)
Na końcu chmurki są para oczu i Ziemia. Chodzi o jedno zdanie. Jeśli zainteresowanie się nie zwiększy Kira przejmie prowadzenie jutro około 19. Chociaż jeśli nie chodzi tylko o to, że gdy ja zadaję to nagle wszystkim brakuje pomysłów to może warto zrobić kilka dni przerwy, powiedzmy do poniedziałku.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 3

Ja chyba po tej podpowiedzi będę już mogła zgadnąć, ale raczej pod koniec dnia. A Chopperka początek spoilera chciałaby odpowiadać, ale utopił jej się telefon w morzu i nie ma jak koniec spoilera. Więc przerwa, powiedzmy, do niedzieli, rzeczywiście mogłaby się przydać.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 3

No dobra, to pewnie nie to, ale naprawdę się starałam. TROS, Poe: „I know it`s a rough ride.... but stay locked on Rey`s course”.

...

No i niestety się nie udało, ale przynajmniej spróbowałaś. Chodziło o "General, we`re looking for Exegol.". Kira oczywiście przejmuje, mam nadzieję, że po wznowieniu Chopperka będzie mogła uczestniczyć, dla mnie też lepiej zająć się konkursem po powrocie (choć do dziś jakoś szło mi pilnowanie terminów). Ale przybliżoną porę wznowienia Kira może podać wcześniej.

Re: ...

No i dobrze, myślę, że wznowię konkurs w niedzielę po południu.

Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.