Bastion

Regulamin konkursu na fanart do gry Star Wars

Regulamin konkursu na fanart do gry Star Wars


§ 1. Regulamin określa zasady Konkursu na fanart do gry Star Wars, przeprowadzanego na łamach Bastionu Polskich Fanów Star Wars. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2. Konkurs na fanart do gry Star Wars organizowany przez Bastion Polskich Fanów Star Wars trwa od dnia 02-04-2009 do 23-04-2009.

§ 3. W konkursie może wziąć udział każda osoba spełniająca następujące warunki:
a) posiada konto na stronie Bastionu Polskich Fanów Star Wars,
b) prześle nam swoją pracę,
c) nie jest redaktorem Bastionu Polskich Fanów Star Wars.

§ 4. Zgodnie z art. 24 ust.1, pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne i każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 5. Dane użytkownika (imię, nazwisko, ksywka) podane podczas rejestracji w konkursie zostaną użyte jedynie podczas publikacji wyników na Bastionie Polskich Fanów Star Wars (w domyślnej postaci: imię "ksywka" nazwisko).

§ 6. Uczestnik konkursu zgadza się na opublikowanie swojej pracy na łamach Bastionu Polskich Fanów Star Wars.

§ 7. Tematyka przesłanego fanarta MUSI dotyczyć gier komputerowych lub wideo osadzonych w świecie Gwiezdnych Wojen.

§ 8. Fanart może być wykonany dowolną techniką, zarówno tradycyjną jak i cyfrową.

§ 9. Do konkursu NIE MOŻNA zgłaszać prac, które zostały już upublicznione w jakimkolwiek rodzaju mediów (włączając Bastion Polskich Fanów Star Wars, inne strony internetowe, w tym prywatne). Liczy się własna inwencja i pomysł.

§ 10. W pracy nie można wykorzystywać prac autorstwa innych osób bądź ich fragmentów. Zabronione jest również wykorzystywanie w pracach zdjęć z filmów i screenów z gier. Dopuszczalne jest wykorzystywanie własnych zdjęć, np. do stworzenia tła fantartu.

§ 11. Uczestnik konkursu musi przesłać swoją pracę w formacie .jpg, .jpeg lub .gif. W przypadku prac wykonanych tradycyjnie należy przesłać skan lub ewentualnie zdjęcie fanarta.

§ 12. Konkursowe prace oceniane będą przez komisję redakcyjną. Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: pomysł, wykonanie, oryginalność. Prace będą sprawdzane anonimowo (tzn., że podczas oceniania recenzent nie będzie wiedział, kto jest autorem danego fanarta).

§ 13. W konkursie jeden użytkownik może uczestniczyć tylko raz, poprzez przesłanie pracy na adres konkursowy: redakcja@gwiezdne-wojny.pl z tematem "Konkurs na fanart". W treści maila proszę wpisać swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, ksywkę (używaną na Bastionie). W przypadku wygranej, uczestnik konkursu zostanie poproszony o podanie adresu, na który ma zostać przesłana nagroda. Fanart należy dołączyć w załączniku.

§ 14. Nagrody, których fundatorem jest sklep AGARD.pl zostaną przyznane za trzy najlepsze prace. Nagrodami są gry "Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords". Dodatkowo najlepsze fanarty zostaną opublikowane na Bastionie Polskich Fanów Star Wars.

§ 15. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o swojej wygranej w formie korespondencji e-mail. Lista zdobywców nagród zostanie ponadto opublikowana na Forum Bastionu Polskich Fanów Star Wars oraz na stronie głównej w postaci newsa.

§ 16. Nagrody ufundowane przez sklep AGARD.pl zostaną wysłane najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania listy zwycięzców na łamach Bastionu, na podane adresy zwycięzców.

§ 17. Bastion Polskich Fanów Star Wars nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych podczas, lub po ich przesłaniu jak i również nie odpowiada za pracę dostawcy pocztowego.

§ 18. Redakcja Bastionu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

§ 19. Konkurs ma charakter prestiżowy, a jego celem jest zapewnienie zabawy ; )
Tagi: Fanart (7) Konkurs (69)
Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.