TWÓJ KOKPIT
0

Historia Sithów cz. 1 :: RóżneFreedon Nadd

Najbardziej znanym kontynuatorem dzieła Nagi Sadowa jest jego uczeń, Freedon Nadd. Na długo później odszukał on Mrocznego Lorda, kiedy ten przebywał w ukryciu na Yavinie IV, na wygnaniu kontynuując swoje badania i eksperymenty alchemiczne. Przyjmuje się, że to właśnie Nadd jako jeden z pierwszych zapoczątkował niechlubną tradycję, zabijając swego mistrza tuż po tym, jak nauczył się wszystkiego. Rządzenie wojownikami Massassi na odległym od centrum Galaktyki świecie nie wystarczało młodemu Sithowi, udał się zatem w poszukiwaniu planety, na której mógłby poczuć się jak prawdziwy władca. Nadd ostatecznie przybył na Onderon, został jego królem, a swoim spadkobiercom przekazał pewne tajniki Sithów, niewystarczające jednak do opanowania Mocy w pełni. Jego duch przez pokolenia towarzyszył dziedzicom królewskiego tronu aż do czasów króla Ommina i jego małżonki, Amanoi.W ich czasach odwieczny konflikt mieszkańców głównego miasta Onderonu, Iziz, z wygnanymi buntownikami zamieszkującymi księżyc planety, Dxun, osiągnął apogeum, niemożliwy do opanowania przez królewskie siły. Amanoa, wykorzystując fakt, iż Republika pragnęła poszerzyć swe terytoria również o Onderon, zażądała przysłania na pomoc rycerzy Jedi, znanych jako wybornych negocjatorów i wojowników. Nie przewidziała jednak faktu, że Jedi zorientują się, skąd tak naprawdę pochodzi zło wyczuwalne na planecie i staną ostatecznie przeciwko niej. Chociaż duch Freedona Nadda początkowo wspierał swą wierną adeptkę, jej porażka rozwścieczyła go do tego stopnia, że opuścił ją, pozostawiając na pastwę Jedi.

Przy życiu pozostał jej małżonek, król Ommin, który stał za nękaniem rycerzy Jedi i świeżo koronowanej córki pojedynczymi atakami z ukrycia. On także pomógł dwójce zafascynowanej starożytnym dziedzictwem Sithów dwójce arystokratów z Koros Major uzyskać amulet umożliwiający przetłumaczenie posiadanej przez nich księgi Sithów. To właśnie Aleema i Satal Keto po śmierci Ommina przyjmowali nauki Freedona Nadda, już wkrótce opanowując podstawy i przejmując władzę w systemie Cesarzowej Tety. Nie byli oni jednak ostatnimi kontynuatorami tradycji Sithów, ponieważ w tym samym czasie młody obiecujący rycerz Jedi, Exar Kun, postanowił pogłębić swoją wiedzę na temat Mocy i zdecydował się na poszukiwanie zakazanych wiadomości. Ciekawość zaprowadziła go kolejno na Korriban i na Yavin IV, gdzie ostatecznie zaakceptował Ciemną Stronę Mocy i nauki Sithów. Kiedy próbował pozbyć się konkurentów, połączona siła amuletów posiadanych przez niego i partnera Aleemy, Ulica Qel-Dromy, przywołała uśpionego ducha Mrocznego Lorda, Marki Ragnosa, który powierzył im wskrzeszenie dawnej chwały Imperium Sithów. Z pomocą Mandalorian i zjednoczonych sił układu Empress Teta Sithowie ponownie wypowiedzieli wojnę Republice, niestety, mimo przewagi militarnej i technologicznej, Exar Kun został pokonany przez zdradę swojego współpracownika. Jego duch jednak nie zginął, siłą potężnej magii pozostał w murach świątyni na Yavinie IV.

Wojny Mandaloriańskie - początek

Koniec Wojny Sithów nie oznaczał jednak przywrócenia porządku w Galaktyce, ponieważ po początkowym okresie pokoju i powolnej odbudowy zniszczeń, Mandalorianie przeszli do ofensywy. Ich atak na tereny republikańskie był niespodziewany i początkowo nie do odparcia, zwłaszcza że uszczuplony po Wojnie Sithów zakon Jedi odmówił wsparcia sił republikańskich. Nie spotkało się to jednak ze zrozumieniem wśród rycerzy, wielu z nich wbrew woli swych mistrzów stanęło do walki. Wtedy również agentka tajemnej organizacji, mającej na celu niedopuszczenie do ponownego wskrzeszenia nauk Sithów, Celesta Morne, wpadła na ślad zagubionego artefaktu Sithów, talizmanu Karnessa Muura. Odnalazła go, jednak okazało się, że w artefakcie zaklęty został duch dawnego Lorda, w dodatku przedmiot posiadał możliwość rozprzestrzeniania tzw. plagi rakghouli, zarazy przemieniającej istoty żywe w bezwolne monstra podległe woli swego pana. Celesta jednak stawiła opór starożytnemu Sithowi i z własnej woli pozwoliła zamknąć się w wynalazku niejakiego Dreypy, w którym pogrążyła się w hibernacji na tysiące lat.1 2 (3)


TAGI: Publicystyka (79) Tydzień Sithów (8)
Loading..