TWÓJ KOKPIT
0

Regulamin konkursu na odtworzenie scenki z Wojen Klonów :: Bastion

§ 1. Regulamin określa zasady Konkursu na odtworzenie scenki z "Wojen klonów", przeprowadzanego na łamach Bastionu Polskich Fanów Star Wars. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2. Konkurs na odtworzenie scenki organizowany przez Bastion Polskich Fanów Star Wars trwa od dnia 29.10.2010 r. do 12.11.2010 r.

§ 3. W konkursie może wziąć udział każda osoba spełniająca następujące warunki:
a) posiada aktywne konto na stronie Bastionu Polskich Fanów Star Wars,
b) prześle nam swoją scenkę,
c) nie jest redaktorem ani moderatorem Bastionu Polskich Fanów Star Wars.

§ 4. Zgodnie z art. 24 ust.1, pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne i każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 5. Dane użytkownika (imię, nazwisko, adres) podane podczas rejestracji w konkursie zostaną użyte jedynie podczas publikacji wyników na Bastionie Polskich Fanów Star Wars (w domyślnej postaci: imię "login z Bastionu" nazwisko). W przypadku gdy autor nie chce, by publikowano jego imię i nazwisko, należy zaznaczyć ten fakt przy zgłoszeniu pracy.

§ 6. Uczestnik konkursu zgadza się na opublikowanie swojej scenki na łamach Bastionu Polskich Fanów Star Wars.

§ 7. Do konkursu NIE MOŻNA zgłaszać projektów, które zostały już upublicznione w jakimkolwiek rodzaju mediów (włączając Bastion Polskich Fanów Star Wars, inne strony internetowe, w tym prywatne). Liczy się własna inwencja i pomysł.

§ 8. W pracy nie można wykorzystywać prac autorstwa innych osób bądź ich fragmentów.

§ 9. Uczestnik konkursu musi przesłać swoje odtworzenie sceny w formacie .jpg, .jpeg lub .png. Jego wielkość nie powinna przekroczyć 1 MB. W przypadku gdy odtworzona scena jest w formie filmu, prosimy o podanie linka do pracy umieszczonej na jakimś serwerze. Praca może być wykonana dowolną techniką.

§ 10. Przesłana nam scenka MUSI dotyczyć serialu "Wojny klonów".

§ 11. Konkursowe sceny oceniane będą przez komisję redakcyjną. Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: pomysł, wykonanie, oryginalność. Prace będą sprawdzane anonimowo (tzn., że podczas czytania recenzent nie będzie wiedział, kto jest autorem danego projektu).

§ 12. W konkursie jeden użytkownik może uczestniczyć tylko raz, poprzez przesłanie jednej sceny na adres konkursowy: redakcja@gwiezdne-wojny.pl z tematem "Konkurs na odtworzenie scenki z Wojen klonów". W treści maila proszę wpisać swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, ksywkę i dokładny adres. Scenkę należy dołączyć w załączniku.

§ 13. Nagroda, której fundatorem jest firma Galapagos zostanie przyznana za najlepszą nadesłaną scenkę.

§ 14. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o swojej wygranej w formie korespondencji e-mail. Ponadto stosowna informacja zostanie opublikowana na Forum Bastionu Polskich Fanów Star Wars oraz na stronie głównej w postaci newsa.

§ 15. Nagroda ufundowana przez firmę Galapagos zostanie przesłana najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania wyników konkursu na łamach Bastionu.

§ 16. Bastion Polskich Fanów Star Wars nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych podczas, lub po ich przesłaniu, jak również nie odpowiada za pracę dostawcy pocztowego.

§ 17. Redakcja Bastionu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

§ 18. Konkurs ma charakter prestiżowy, a jego celem jest zapewnienie zabawy.


TAGI: Inna twórczość fanów (14) Konkurs (71) The Clone Wars (270)
Loading..