TWÓJ KOKPIT
0

Regulamin konkursu na artykuł prasowy Bastionu Polskich Fanów Star Wars :: Bastion

Regulamin konkursu na artykuł prasowy Bastionu Polskich Fanów Star Wars

§ 1. Regulamin określa zasady konkursu na artykuł prasowy Bastionu Polskich Fanów Star Wars, przeprowadzanego na łamach Bastionu Polskich Fanów Star Wars. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2. Konkurs na artykuł prasowy organizowany przez Bastion Polskich Fanów Star Wars trwa w datach ogłoszonych w newsie otwierającym konkurs.

§ 3. W konkursie może wziąć udział każda osoba spełniająca następujące warunki:
a) posiada aktywne* konto na stronie Bastionu Polskich Fanów Star Wars,
b) prześle nam swoje odpowiedzi,
c) nie jest redaktorem Bastionu Polskich Fanów Star Wars.
d) nie znajduje się na czarnej liście konkursowej.

§ 4. Zgodnie z art. 24 ust.1, pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne i każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 5. Dane użytkownika (imię, nazwisko, login na Bastionie) podane podczas rejestracji w konkursie zostaną użyte jedynie podczas publikacji wyników na Bastionie Polskich Fanów Star Wars (w domyślnej postaci: imię "ksywka" nazwisko). W przypadku gdy autor nie chce, by publikowano jego imię i nazwisko, należy zaznaczyć ten fakt przy zgłoszeniu pracy.

§ 6. Uczestnik konkursu zgadza się na opublikowanie swojego tekstu na łamach Bastionu Polskich Fanów Star Wars.

§ 7. Przesłany tekst MUSI być związany z tematyką Gwiezdnych Wojen. Praca powinna być napisana poprawną polszczyzną.

§ 8. W konkursie mogą wziąć udział teksty publicystyczne, takie jak m.in. artykuł, felieton, esej.

§ 9. Do konkursu NIE MOŻNA zgłaszać tekstów, które zostały już upublicznione w jakimkolwiek rodzaju mediów (włączając Bastion Polskich Fanów Star Wars, inne strony internetowe, w tym prywatne etc.). Liczy się własna inwencja i pomysł.

§ 10. W pracy nie można wykorzystywać prac autorstwa innych osób bądź ich fragmentów.

§ 11. Uczestnik konkursu musi przesłać swój tekst w postaci pliku .rtf, .doc lub.docx. Sugerowana długość artykułu wynosi od 500 do 2500 wyrazów.

§ 12. Konkursowe prace oceniane będą przez komisję redakcyjną. Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: pomysł, wykonanie, oryginalność. Prace będą sprawdzane anonimowo (tzn., że podczas oceniania recenzent nie będzie wiedział, kto jest autorem danego tekstu).

§ 13. W konkursie jeden użytkownik może uczestniczyć tylko raz, poprzez przesłanie pracy na adres konkursowy: redakcja@gwiezdne-wojny.pl z tematem "Konkurs na artykuł prasowy". W treści maila proszę wpisać swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko oraz login używany na Bastionie. W przypadku wygranej, uczestnik konkursu zostanie poproszony o podanie adresu, na który ma zostać przesłana nagroda. Prace należy dołączyć w załączniku.

§ 14. Nagrody zostaną przyznane za trzy najlepsze teksty.

§ 15. Redakcja zastrzega sobie możliwość nie przyznania kompletu nagród, w przypadku gdy poziom prac będzie niski. § 16. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o swojej wygranej w formie korespondencji e-mail. Lista zdobywców nagród zostanie ponadto opublikowana na stronie głównej w postaci newsa.

§ 17. Bastion Polskich Fanów Star Wars nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych podczas, lub po ich przesłaniu jak i również nie odpowiada za pracę dostawcy pocztowego.

§ 18. Redakcja Bastionu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

§ 19. Konkurs ma charakter prestiżowy, a jego celem jest zapewnienie zabawy ; )

*przez aktywne konto rozumie się aktywnego od pewnego czasu użytkownika, który jest widoczny zarówno na forum i/lub w komentarzach.


TAGI: Konkurs (71) Publicystyka (79)
Loading..