TWÓJ KOKPIT
0

Pacjent A.S. - studium przypadku :: Różne

Autor: Michał "Mihoo" Kosakowski

EmPal SuRecon - plik 1138.#1013.16:6:12
Pacjent A.S. - studium przypadku.

ściśle tajne


Zaburzenie osobowości typu borderline (znane też jako osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline, zaburzenia z pogranicza) charakteryzuje się wahaniami nastroju i trudnościami w radzeniu sobie z emocjami, zwłaszcza częstymi napadami gniewu. Osoby dotknięte tym zaburzeniem mają często niestabilny obraz siebie, ich związki są zaś przepełnione lękiem przed odrzuceniem (a tym samym osoby nie ustają w wysiłkach w celu jego uniknięcia) i jednocześnie naznaczone są silnymi emocjami, ich życie obfituje też w potencjalnie niebezpieczne zachowania, prowadzące często do samouszkodzeń.

W oparciu o kryteria opisane w podręczniku diagnostycznym DSM-IV dla ludzi, przygotowanym przez Coruscańskie Towarzystwo Psychologiczne, można wywnioskować, iż pacjent A.S. spełnia sześć z dziewięciu kryteriów diagnostycznych zaburzeń typu borderline. Do diagnozy pogranicznego zaburzenia osobowości wymaganych jest co najmniej pięć objawów utrzymujących się przez dłuższy czas.

Kryteria te obejmują:
1. gorączkowe wysiłki uniknięcia rzeczywistego lub wyimaginowanego odrzucenia,
2. niestabilne i intensywne związki interpersonalne, charakteryzujące się wahaniami pomiędzy ekstremami idealizacji i dewaluacji,
3. zaburzenia tożsamości: wyraźnie i uporczywie niestabilny obraz samego siebie lub poczucia własnego ja,
4. impulsywność w co najmniej dwóch sferach, które są potencjalnie autodestrukcyjne (np. wydawanie pieniędzy, seks, nadużywanie substancji, lekkomyślne prowadzenie pojazdów, kompulsywne jedzenie),
5. nawracające zachowania, gesty lub groźby samobójcze albo działania o charakterze samookaleczającym,
6. niestabilność emocjonalna spowodowana wyraźnymi wahaniami nastroju (np. poważnym epizodycznym głębokim obniżeniem nastroju, drażliwością lub lękiem trwającymi zazwyczaj kilka godzin, rzadko dłużej niż kilka dni),
7. chroniczne uczucie pustki,
8. niestosowny, intensywny gniew lub trudności z kontrolowaniem gniewu (np. częste okazywanie humorów, stały gniew, powtarzające się bójki),
9. przelotne, związane ze stresem myśli paranoiczne lub poważne symptomy rozpadu osobowości.

Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na desperackie starania podejmowane przez A.S. w celu ocalenia życia jego żony, P. przed spostrzeganym przez niego śmiertelnym zagrożeniem (kryterium 1) . O ile można by spierać się, na ile zagrożenie to było realne, w świetle wielokrotnych prób zgładzenia jej na przestrzeni lat, wynikających z pełnionych przez nią funkcji publicznych, o tyle A.S. deklarował, iż chce się stać potężnym po to, by móc chronić wszystkich, których kocha (ponieważ tak bardzo boi się ich utraty). Na myśl przychodzi także sytuacja mająca miejsce na [usunięto], kiedy to A.S., wbrew deklaracjom, iż wszystko, czego dokonał, zrobił dla niej, oskarża zonę o nielojalność i zwraca się przeciwko niej. Warto zwrócić uwagę na późnodziecięce doświadczenie utraty matki przez A.S..

Relacje pacjenta z innymi ludźmi z pewnością nie należały do najbardziej harmonijnych. (kryterium 2) . Stosunki z mistrzami, i jego bezpośrednim mentorem, oscylowały pomiędzy uwielbieniem a całkowitym brakiem szacunku i nienawiścią. Znacznie wyraźniejsze wydają się jednak wahania w relacji A.S. z jego żoną, od wielu lat idealizowaną przez niego, ostatecznie jednak niemal telekinetycznie uduszoną.

Z analizy utajnionych źródeł historycznych z okresu Wojen Klonów i bezpośrednio je poprzedzającego, wyłania się obraz człowieka desperacko poszukującego swojej ścieżki i jego zmagań z własną tożsamością (kryterium 3) - rycerz Jedi, strażnik pokoju walczący w krwawym konflikcie, niejednokrotnie przekraczający granice kodeksu, będący w zakazanym i ukrywanym przed światem związku małżeńskim z panią senator. Początkowy odrzucony przed zakon rycerzy Jedi (jako zbyt młody by podjąć szkolenie), bezprecedensowo utalentowany, określany mianem Wybrańca, które przewija się w wielu wizjach i wydarzeniach jego burzliwego życia. Jednocześnie, na podstawie nielicznych dostępnych holonagrań można wysnuć wniosek, iż relatywnie szybko przeistacza się w Lorda Sithów, Dartha Vadera, narzędzie zniszczenia w rękach odwiecznych wrogów Zakonu Jedi - w jednej chwili zwraca się tym samym przeciwko swoim pobratymcom. Dostrzec tu można symptomy zaburzeń tożsamości.

Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wynika, iż impulsywność i skłonność A.S. do ryzyka jest niemal legendarna (kryterium 4) . Od najmłodszych lat uczestniczył w jednych z najniebezpieczniejszych zawodów sportowych galaktyki, wyścigach ścigaczy na [usunięto]. Niejednokrotnie brawurowo podejmował, w oczach wielu niepotrzebne, ryzyko. Na polu bitwy działał pod wpływem impulsu. Znane wśród psychologów i psychoterapeutów galaktyki są porównania kontaktów z ciemną stroną Mocy do zażywania wielu odmian przyprawy - wiąże się z przyjemnymi doznaniami, na dłuższą metę jest jednocześnie destruktywne, o czym osoba zażywająca najczęściej doskonale wie.

A.S. niejednokrotnie całkowicie tracił nad sobą panowanie i popadał w niekontrolowany gniew, zwłaszcza spierając się ze swoim mistrzem, [usunięto] (kryterium 8) . Skrajnym przykładem jest sytuacja, kiedy po śmierci swojej matki wymordował całą wioskę Jeźdźców Tusken lub gdy na pokładzie Invisible Hand, krążownika typu Providence, okrętu dowodzenia Konfederacji Niepodległych Systemów, dał się sprowokować i pozbawił głowy rozbrojonego hrabiego Dooku, mimo wyraźnych rozkazów, by schwytać go żywego. Nie można wreszcie zapomnieć o wydarzeniach, które rozegrały się w piekielnej scenerii [usunięto].

A.S. co najmniej dwukrotnie przejawiał symptomy rozpadu osobowości i myśli paranoicznych, spowodowanych silnym stresem (kryterium 9) . Określenie rozpadu osobowości, tzw. symptomów dysocjacyjnych, oznacza krótkotrwałe rozszczepienie w świadomości, poczucie utraty kontroli lub utraty tożsamości, pojawia się także u zdrowych osób w wyniku sytuacji będących skrajnie silnym obciążeniem. W wypadku A.S. mówić można o podobnym doświadczeniu podczas masakry wioski Jeźdźców Tusken, eksterminacji młodzików Jedi, wziąć pod uwagę należy również urojenia prześladowcze związane z jego żoną i mistrzem.

A.S. był wyjątkowym człowiekiem o trudnym charakterze. Rozpoczynając szkolenie Jedi znalazł się w wyjątkowej sytuacji, stawiającej go przed wielkimi wymaganiami. Jednocześnie, sam stawiał swoim przełożonym wymagania, którym niejednokrotnie nie byli oni w stanie sprostać. Można by rzec, że jego zachowania były niejednokrotnie normalną reakcją na patologiczne sytuacje, w których się znalazł. Nie zmienia to jednak faktu, że mogły doprowadzić do pojawienia się zaburzenia.

Konsultacje z zespołem terapeutycznym pracującym nad przypadkiem A.S. doprowadziły także do wniosków, iż A.S. spełnia przynajmniej niektóre kryteria narcystycznego zaburzenia osobowości: przecenianie własnego znaczenia, własnej wielkości, rojenia o nieograniczonej władzy i potędze, poczucie o swojej wyjątkowości (i wynikającym z tego niezrozumieniu, przez zwykłych ludzi), poczucie zasługiwania na szczególne traktowanie, arogancję i wyniosłość, częstą zazdrość o innych (lub poczucie, iż to inni zazdroszczą danej osobie), brak empatii i wykorzystywanie innych ludzi do własnych celów. Należy także zauważyć, iż są tą częste symptomy obserwowane u użytkowników Mocy.

Plan leczenia: Pacjent A.S. z pewnością wymaga długoterminowej psychoterapii, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia na [usunięto] związane z [usunięto]. Psychoterapia w wypadku zaburzeń typu borderline nie należy jednak do najłatwiejszych, ze względu na chwiejność emocjonalną dotkniętych nią pacjentów, wyraźną zwłaszcza u użytkowników ciemnej strony Mocy. Terapia trwa w wielu wypadkach latami i jest dużym wyzwaniem dla psychoterapuety. Trudno również oczekiwać, by pacjent A.S. zgodził się, iż rzeczywiście potrzebuje terapii, biorąc pod uwagę potencjalną obecność rysu narcystycznego w jego osobowości. Można przypuszczać także, iż jego obowiązki wobec nowo powstałego Galaktycznego Imperium, nie pozwoliłyby mu na regularne spotkania z terapeutą, niezbędne dla prawidłowego przebiegu terapii.

Rokowania: Nie wydają się korzystne. Utrata żony wyprowadziła A.S. z równowagi. Możliwe jednak, iż z biegiem czasu zdoła on znaleźć sposób na skuteczną regulację emocjonalną, biorąc pod uwagę ścisłe ramy funkcjonowania w jakich się znalazł i jego relację z bezpośrednim przełożonym, Miłościwie Nam Panującym Imperatorem Palpatine. Kluczowe mogą okazać się także inne relacje z dowódcami sił zbrojnych Imperium Galaktycznego, zwłaszcza te nie oparte na wzajemnej pogardzie.

Tekst opiera się na pomysłach zawartych w artykule opublikowanym w czasopiśmie naukowym Psychiatry Research.

OCENY UŻYTKOWNIKÓW:
Aby wystawić ocenę musisz się zalogować
Wszystkie oceny
Średnia: 8,44
Liczba: 16

Użytkownik Ocena Data
Michalomatek 10 2015-07-03 19:13:49
Darth Vicious 10 2014-08-31 22:16:52
Christian 10 2012-03-18 00:16:55
Halcyon 10 2011-04-20 11:38:26
NLoriel 10 2011-04-20 10:59:54
Master of the Force 10 2011-04-19 18:56:32
Qui-gonpl 9 2011-04-20 17:29:10
Aldebar 9 2011-04-19 21:53:17
Kosak 9 2011-04-19 19:04:16
Onoma 8 2014-01-11 17:42:40
Kubasov 8 2011-04-20 15:23:15
Apophis_ 8 2011-04-20 01:26:24
Ren Kylo 8 2011-04-19 21:17:33
energo 8 2011-04-19 19:45:06
Lord Jabba 7 2011-04-19 20:15:53
Boris the Black Dog 1 2011-04-19 22:17:43


TAGI: Publicystyka (79)

KOMENTARZE (10)

 • Justine Helfire2011-04-21 12:29:10

  Ciekawy pomysł na artykuł :) Bardzo dobrze napisany. 9/10

 • Qui-gonpl2011-04-20 17:27:36

  Jest klimat, jest dobrze napisane o borderline (choć można by też dodać co nieco o innych powiązaniach). Podoba mi się. Gratuluję

 • Doomus2011-04-20 12:26:27

  Wszystko się zgadza. I tak lubię pacjenta A.S.

 • Mihoo2011-04-20 09:25:22

  @Kubasov: Haha, no oczywiście, że tak :D.

  @wandalek: do pełni szczęścia brakuje pełnej diagnozy osiowej i pełnego rozpoznania różnicowego. Ale ogółem rzeczywiście opierałem się na czwartym DSM. Cieszę się, że przypadła Ci do gustu stylizacja!

  W ogóle, cieszę się, że się @Wam podobał.

 • Aldebar2011-04-19 21:55:12

  świetny artykuł. lekki, poczytny i świetnie parafrazujący prawdziwe diagnozy psychiatryczne. 9/10 ode mnie :)

 • Ren Kylo2011-04-19 21:17:16

  Ciekawy artykuł o psychice Anakina Skywalkera.:) Widać że autor wykorzystał wiedzę z zakresu współczesnej psychologii oraz psychiatrii oraz przedstawił analizę osoby wybrańca Jedi w oparciu o klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  Sama forma artykułu w formie tajnego protokołu konsylium lekarskiego także zaliczam jako plus tego artykułu.
  Poza tym można by poprawić parę drobnych błędów.
  Jak dla mnie artykuł na 8/10.

 • Kubasov2011-04-19 20:42:49

  Taki mały błąd:
  (jako zbyt młody by podjąć szkolenie)
  Wszyscy wiemy, że był za stary.

 • Lord Jabba2011-04-19 20:16:32

  A.S- Anonimowy Seksoholik:D

 • Adakus2011-04-19 19:48:11

  Master of the Force --> a przeczytałeś go, bo w 2 minuty wątpię żebyś to zrobił

 • Master of the Force2011-04-19 18:56:41

  Świetna robota :D

ABY DODAWAĆ KOMENTARZE MUSISZ SIĘ ZALOGOWAĆ:

  REJESTRACJA RESET HASŁA
Loading..