TWÓJ KOKPIT
0

Regulamin konkursu literackiego :: Bastion

Regulamin konkursu literackiego Bastionu Polskich Fanów Star Wars


§ 1. Regulamin określa zasady Konkursu literackiego Bastionu Polskich Fanów Star Wars, przeprowadzanego na łamach Bastionu Polskich Fanów Star Wars. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2. Konkurs literacki organizowany przez Bastion Polskich Fanów Star Wars trwa od dnia 19-06-2011 do 31-08-2011.

§ 3. W konkursie może wziąć udział każda osoba spełniająca następujące warunki:
a) posiada konto na stronie Bastionu Polskich Fanów Star Wars,
b) prześle nam swoje opowiadanie,
c) nie jest redaktorem Bastionu Polskich Fanów Star Wars.

§ 4. Zgodnie z art. 24 ust.1, pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne i każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 5. Dane użytkownika (imię, nazwisko, ksywka) podane podczas rejestracji w konkursie zostaną użyte jedynie podczas publikacji wyników na Bastionie Polskich Fanów Star Wars (w domyślnej postaci: imię "ksywka" nazwisko).

§ 6. Uczestnik konkursu zgadza się na opublikowanie swojego opowiadania na łamach Bastionu Polskich Fanów Star Wars.

§ 7. Przesłane opowiadanie MUSI być osadzone w świecie Gwiezdnych Wojen i ZAWIERAĆ SIĘ w jednej z trzech kategorii tematycznych: zbrodnia, romans, konflikt. Praca powinna być napisana poprawną polszczyzną.

§ 8. Do konkursu NIE MOŻNA zgłaszać opowiadań, które zostały już upublicznione w jakimkolwiek rodzaju mediów (włączając Bastion Polskich Fanów Star Wars, inne strony internetowe, w tym prywatne, zbiory opowiadań etc.). Liczy się własna inwencja i pomysł.

§ 9. W pracy nie można wykorzystywać prac autorstwa innych osób bądź ich fragmentów.

§ 10. Uczestnik konkursu musi przesłać swoje opowiadanie w postaci pliku .rtf, .pdf lub .doc. Jego długość powinna wynosić od 3000 do 8000 wyrazów. Prace, które nie będą przestrzegały granic limitu, będą natychmiast odrzucane.

§ 11. Konkursowe prace oceniane będą przez komisję redakcyjną. Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: pomysł, wykonanie, oryginalność. Prace będą sprawdzane anonimowo (tzn., że podczas oceniania recenzent nie będzie wiedział, kto jest autorem danego opowiadania).

§ 12. W konkursie jeden użytkownik może uczestniczyć tylko raz, poprzez przesłanie pracy na adres konkursowy: redakcja@gwiezdne-wojny.pl z tematem "Konkurs literacki". W treści maila proszę wpisać swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, ksywkę (używaną na Bastionie) oraz kategorię tematyczną do której zakwalifikowana jest praca. W przypadku wygranej, uczestnik konkursu zostanie poproszony o podanie adresu, na który ma zostać przesłana nagroda. Opowiadanie należy dołączyć w załączniku.

§ 13. Nagrody, których fundatorem jest Wydawnictwo Amber. Najlepsze opowiadania zostaną opublikowane na Bastionie Polskich Fanów Star Wars.

§ 14. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o swojej wygranej w formie korespondencji e-mail. Lista zdobywców nagród zostanie ponadto opublikowana na Forum Bastionu Polskich Fanów Star Wars oraz na stronie głównej w postaci newsa.

§ 15. Nagrody ufundowane przez Wydawnictwo Amber zostaną wysłane najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania listy zwycięzców na łamach Bastionu, na podane adresy zwycięzców.

§ 16. Bastion Polskich Fanów Star Wars nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych podczas, lub po ich przesłaniu jak i również nie odpowiada za pracę dostawcy pocztowego.

§ 17. Redakcja Bastionu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

§ 18. Konkurs ma charakter prestiżowy, a jego celem jest zapewnienie zabawy ; )TAGI: Fanfik / opowiadanie (255) Konkurs (71)
Loading..