TWÓJ KOKPIT
0

Regulamin konkursu graficznego :: Bastion

§ 1. Regulamin określa zasady Konkursu graficznego, przeprowadzanego na łamach Bastionu Polskich Fanów Star Wars. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2. Konkurs organizowany przez Bastion Polskich Fanów Star Wars trwa w dniach określonych w newsie otwierającym konkurs.

§ 3. W konkursie może wziąć udział każda osoba spełniająca następujące warunki:
a) posiada aktywne konto na stronie Bastionu Polskich Fanów Star Wars,
b) prześle nam swoją pracę,
c) nie jest redaktorem Bastionu Polskich Fanów Star Wars

§ 4. Zgodnie z art. 24 ust.1, pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne i każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 5. Dane użytkownika (imię, nazwisko, ksywka - login na Bastionie) podane podczas rejestracji w konkursie zostaną użyte jedynie podczas publikacji wyników na Bastionie Polskich Fanów Star Wars (w domyślnej postaci: imię "ksywka" nazwisko). W przypadku gdy autor nie chce, by publikowano jego imię i nazwisko, należy zaznaczyć ten fakt przy zgłoszeniu pracy.

§ 6. Uczestnik konkursu zgadza się na opublikowanie swojej pracy na łamach Bastionu Polskich Fanów Star Wars.

§ 7. Temat przesłanej pracy powinien być zgodny z tym podanym w newsie otwierającym konkurs.

§ 8. Praca może być wykonana dowolną techniką, zarówno tradycyjną jak i cyfrową.

§ 9. Do konkursu NIE MOŻNA zgłaszać prac, które zostały już upublicznione w jakimkolwiek rodzaju mediów (włączając Bastion Polskich Fanów Star Wars, inne strony internetowe, w tym prywatne). Liczy się własna inwencja i pomysł.

§ 10. W pracy nie można wykorzystywać prac autorstwa innych osób bądź ich fragmentów.

§ 11. Uczestnik konkursu musi przesłać swoją pracę w formacie .jpg, .jpeg lub .gif. W przypadku prac wykonanych tradycyjnymi metodami należy przesłać skan lub ewentualnie zdjęcie.

§ 12. Konkursowe prace oceniane będą przez komisję redakcyjną. Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: pomysł, wykonanie, oryginalność. Prace będą sprawdzane anonimowo (tzn., że podczas oceniania recenzent nie będzie wiedział, kto jest autorem danej ilustracji).

§ 13. W konkursie jeden użytkownik może uczestniczyć tylko raz, poprzez przesłanie pracy na adres konkursowy: redakcja@star-wars.pl z tematem "Konkurs graficzny". W treści maila proszę wpisać swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, ksywkę (używaną na Bastionie). W przypadku wygranej, uczestnik konkursu zostanie poproszony o podanie adresu, na który ma zostać przesłana nagroda. Pracę należy dołączyć w załączniku.

§ 14. Trzy prace zostaną wyróżnione, a ich twórcy otrzymają nagrody.

Dodatkowo najlepsze prace zostaną opublikowane na łamach Bastionu Polskich Fanów Star Wars.

§ 15. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o swojej wygranej w formie korespondencji e-mail. Lista zdobywców nagród zostanie ponadto opublikowana na Forum Bastionu Polskich Fanów Star Wars oraz na stronie głównej w postaci newsa.

§ 16. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania listy zwycięzców na łamach Bastionu, na podane adresy zwycięzców.

§ 17. Bastion Polskich Fanów Star Wars nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych podczas, lub po ich przesłaniu jak i również nie odpowiada za pracę dostawcy pocztowego.

§ 18. Redakcja Bastionu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

§ 19. Konkurs ma charakter prestiżowy, a jego celem jest zapewnienie zabawy ; )TAGI: Bastion (19)
Loading..