Bastion

Regulamin konkursu na ilustrację do karty ze Star Wars: Gry karcianej

§ 1.Regulamin określa zasady Konkursu na ilustrację do karty Star Wars: Gry karcianej, przeprowadzanego na łamach Bastionu Polskich Fanów Star Wars. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2. Konkurs na na ilustrację do karty ze Star Wars: Gry karcianej organizowany przez Bastion Polskich Fanów Star Wars trwa od dnia 24.06.2013 r. do dnia 15.07.2013 r.

§ 3. W konkursie może wziąć udział każda osoba spełniająca następujące warunki:
a) posiada aktywne* na stronie Bastionu Polskich Fanów Star Wars,
b) prześle nam swoją pracę,
c) nie jest redaktorem Bastionu Polskich Fanów Star Wars.

§ 4. Zgodnie z art. 24 ust.1, pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne i każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 5. Dane użytkownika (imię, nazwisko, ksywka - login na Bastionie) podane podczas rejestracji w konkursie zostaną użyte jedynie podczas publikacji wyników na Bastionie Polskich Fanów Star Wars (w domyślnej postaci: imię "ksywka" nazwisko). W przypadku gdy autor nie chce, by publikowano jego imię i nazwisko, należy zaznaczyć ten fakt przy zgłoszeniu pracy.

§ 6. Uczestnik konkursu zgadza się na opublikowanie swojej pracy na łamach Bastionu Polskich Fanów Star Wars.

§ 7. Ilustracja może być wykonany dowolną techniką, zarówno tradycyjną jak i cyfrową.

§ 8. Do konkursu NIE MOŻNA zgłaszać prac, które zostały już upublicznione w jakimkolwiek rodzaju mediów (włączając Bastion Polskich Fanów Star Wars, inne strony internetowe, w tym prywatne). Liczy się własna inwencja i pomysł.

§ 9. W pracy nie można wykorzystywać prac autorstwa innych osób bądź ich fragmentów. Zabronione jest również wykorzystywanie w pracach zdjęć z filmów i screenów z gier. Dopuszczalne jest wykorzystywanie własnych zdjęć, np. do stworzenia tła fanartu.

§ 10. Uczestnik konkursu musi przesłać swoją pracę w formacie .jpg, .jpeg lub .png. W przypadku prac wykonanych tradycyjnie należy przesłać skan lub ewentualnie zdjęcie fanarta.

§ 11. Konkursowe prace oceniane będą przez komisję redakcyjną. Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: pomysł, wykonanie, oryginalność. Prace będą sprawdzane anonimowo (tzn., że podczas oceniania recenzent nie będzie wiedział, kto jest autorem danej ilustracji).

§ 12. W konkursie jeden użytkownik może uczestniczyć tylko raz, poprzez przesłanie pracy na adres konkursowy: redakcja@gwiezdne-wojny.pl z tematem "Konkurs na ilustrację". W treści maila proszę wpisać swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, ksywkę (używaną na Bastionie), tytuł ilustracji. W przypadku wygranej, uczestnik konkursu zostanie poproszony o podanie adresu, na który ma zostać przesłana nagroda. Ilustrację należy dołączyć w załączniku.

§ 13. Nagroda, której fundatorem jest firma Galakta, zajmująca się wydawaniem Star Wars: Gry karcianej, zostanie przyznana najlepszej pracy.

§ 14. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o swojej wygranej w formie korespondencji e-mail. Lista zdobywców nagród zostanie ponadto opublikowana na Forum Bastionu Polskich Fanów Star Wars oraz na stronie głównej w postaci newsa.

§ 15. Nagroda ufundowana przez firmę Galakta zostanie wysłana najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania listy zwycięzców na łamach Bastionu, na podane adresy zwycięzców.

§ 16. Bastion Polskich Fanów Star Wars nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych podczas, lub po ich przesłaniu jak i również nie odpowiada za pracę dostawcy pocztowego.

§ 17. Redakcja Bastionu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

§ 18. Konkurs ma charakter prestiżowy, a jego celem jest zapewnienie zabawy ; )

*przez aktywne konto rozumie się aktywnego od pewnego czasu użytkownika, który jest widoczny zarówno na forum i/lub w komentarzach.


Tagi: Konkurs (69)
Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.