TWÓJ KOKPIT
0

Wycięta scena z Ataku Klonów :: Atak klonów

EXT. GEONOSIS, LANDING AREA
The Naboo Starfighter lands.
(NA ZEWNĄTRZ. GEONOSIS, MIEJSCE LĄDOWANIA
Naboo Starfighter ląduje.)

INT. COCKPIT, NABOO STARFIGHTER - DAY
ANAKIN switches off the engines. ARTOO and THREEPIO are in the navigation area of the cockpit. PADME is in the co-pilot's seat. She gets up.
(WNĘTRZE. KOKPIT NABOO STARFIGHTERA – DZIEŃ
ANAKIN wyłącza silniki. ATROO i THREEPIO znajdują się w centrum nawigacji w kokpicie. PADME siedzi na miejscu drugiego pilota. Wstaje.)

ANAKIN
Hey, where are you going?
(Hej, gdzie się wybierasz?)

PADME
To find Obi-Wan.
(By znaleźć Obi-Wana)

ANAKIN gets up and goes over to her.
(ANAKIN wstaje i do niej podchodzi.)

ANAKIN
No! You're not!
(Nie! Nie pójdziesz!)

He grabs her arm.
(Chwyta ją za ramię.)

PADME
Let go of me!
(Puść mnie!)

ANAKIN
I'm not letting you go out there.
It's too dangerous.
(Nie pozwolę ci tam pójść.)
(To zbyt niebezpieczne.)

PADMÉ
What?!? (Co?!?)


ANAKIN
It's my job to protect you. I said
it's too dangerous. You're not
going, and that's final!
(Moim zadaniem jest cię ochraniać.
Powiedziałem, że to zbyt niebezpieczne.
Nigdzie nie pójdziesz i koniec dyskusji!)


PADMÉ
Don't you give me orders, Annie!
I'm a Senator of the Galactic
Republic. You have no authority
to contain me, restrain me, or
direct me! You remember your
place, young man.
(standing up)
Now you can come along and protect
me or stay here. It's up to you.
(Nie rozkazuj mi Annie!
Jestem senatorem Republiki Galaktycznej.
Nikt cię nie upoważnił do ograniczania,
powstrzymywania, czy kierowania mną!
Pamiętaj gdzie jest twoje miejsce, młody człowieku.)
[Wstając]
(A teraz chodź i ochraniaj mnie,
albo zostań tu gdzie jesteś.
To zależy od ciebie.)
PADME storms out of the cockpit of the Naboo Starfighter. ANAKIN stands scratching his head, then follows.
(PADME wychodzi z kokpitu Naboo Starfightera. ANAKIN stoi drapiąc się po głowie, następnie idzie za nią.)


TAGI: Epizod II: Atak klonów (60) wycięte sceny (1)
Loading..