TWÓJ KOKPIT
0

Sabacc - zasady :: Różne

SABACC zasady gry

Gra przeznaczona jest dla graczy od 2 do 6.

Czym gramy ?

W Sabaccu występuje 76 kart. Można je podzielić na trzy grupy:

>Kolory [podobnie jak w zwykłych kartach pik, karo itd..., tylko tu oznaczają je przedmioty), i są to:

· Staves (klepki)

· Sabers (szable)

· Flasks (manierki)

· Coins (monety)

Są to karty numerowane od 1... do 11 np: 1 staves, 2 staves itd. -taką jaką mają wartość, za tyle punktów są liczone, np: 5 sabers = 5 punktów.>Karty "Rankingowane" to:

· Commander (dowódca) [ liczony za 12 ]

· Mistress (pani) [ liczona za 13 ]

· Master (mistrz) [ liczony za 14 ]

· Ace (as) [ liczony za 15 ]

Występują one w czterech kolorach i nazywamy je np:

Mistress of Sabers (pani szabel),

Commander of Staves (dowódca klepek)...

Bez względu na kolor, karty „rankingowane” mają z góry ustalone wartości.>Karty "Postaci"; jest ich 16 w tym po dwie karty z:

· Idiot (idiota)-przyjmuje zawsze wartość 0

· Rancor (rankor)

· Jedi Knight (rycerz Jedi)

· Jedi Master (mistrz Jedi)

· Dark Jedi (mroczny Jedi)

· Lord of the Sith (lord Sith)

· Smuggler (przemytnik, bądź szmugler)

· Bounty Hunter (łowca głów, bądź łowca nagród)

Jest kilka wariantów gry, dlatego karty „postaci” przyjmują różne wartości.

Jednak za standard przyjęto zasady Starej Republiki [Old Republic Rules] i w tych to zasadach karty „postaci" mają następujące wartości:

Rancor= 9

Jedi Knight= 3

Jedi Master= 3

Dark Jedi= -14

Lord of the Sith= 10

Smuggler= 10

Bounty Hunter= 9

Standardowe zasady gry w Sabacc’a:

Gracze otrzymują po trzy karty, następnie któryś z graczy może poprosić o jeszcze jedną lub dwie. Dobieranie kart zaczyna się od osoby siedzącej po lewej stronie rozdającego. Gracze po kolei deklarują czy chcą dobrać kartę, jeśli nie to przechodzi na kolejną osobę. Po pierwszej kolejce rozdający pyta czy ktoś chce jeszcze kartę i jeśli jest to więcej niż jedna osoba, rozdajemy w kolejności analogicznej jak poprzednio (tzn. od lewej).

Po rozdaniu wszystkich kart [maksymalnie można mieć 5 kart], gracze decydują się, czy chcą coś wymienić; jeśli nie to gracze kładą odsłonięte wszystkie karty na stół i sumują swoją liczbę punktów.Wymienić można do dwóch karty włącznie. Jeśli posiadamy Jedi Master, możemy wymienić do czterech kart włącznie, ale musimy wcześniej pokazać kartę Jedi Master, pozostałym zawodnikom. [wg. zasad Starej Republiki].

Można wygrać na kilka sposobów:

1. Mająć Sabacca (można go uzyskać na trzy sposoby):

· Zdobywając 23 punkty czyli tzw. "Czysty Sabacc"

· Zdobywając minus -23 punkty tzw. „Sabacc” [„Fool Sabacc”]

· Zdobywając 46 punktów "Podwójny Sabacc" [„Double Sabacc”] (46-23=sabacc)

· Mając kombinację Idioty tzn. dowolną dwójkę, trójkę i kartę Idiot

· Specjalne zasady Staro Republikańskie: kombinacja Jedi -jeśli masz Jedi Master, Jedi Knight i dowolną kartę z SabersWygrywa (w kolejności)

- czysty Sabacc [23 P]

- kombinacja Idioty

- kombinacja Jedi

- podwójny Sabacc [46 P]

- Sabacc [-23 P]Jeżeli kilku graczy uzyska tę samą ilość punktów i wygrana nie jest jasna, otrzymują oni po dodatkowej karcie. Ten kto teraz ma najlepszy układ kart –ten wygrywa.

Kombinacja Idioty może pokonać ”czystego Sabacca”, jeżeli dwóch graczy ma takie same karty.Ważna zasada

–gdy masz w ręku dowolną piątkę to może ona przyjmować dowolne wartości plusowe bądź minusowe (od 1 do 11, od –1 do -11). Np. mamy Dowódcę Szabli (12 pkt), dwójkę klepek (2 pkt) i piątkę manierek (przyjmuje wartość 9 pkt). 12+2+9= 23 czyli ”czysty Sabacc”.

2. Mając największą ilość punktów:

· Najbliższą 23 punktom. Jednak mając wyższą wartość niż 23 punkty należy przeliczać je nieco inaczej.

Np: zdobyliśmy 29 punkty. Odejmujemy od nich wartość „czystego sabacc’a” ,czyli 23 (29 - 23 = 6) w tym rozdaniu zdobyliśmy 6 punktów, co nie jest największą lokatą.

· Najbliższą -23 punktom.Przykład na podliczanie punktów:

Gracz Solo ma 43 punkty

Gracz Calrissian ma minus -15 punktów

Gracz Chewie ma 21 punktów

Nikt w tym rozdaniu nie uzyskał , ani „czystego sabacca”, ani „sabacca”- kto więc zwycięża?

Gracz Solo ma 43-23 =20 punktów

Gracz Calrissian za swoim wynikiem znajduje się na ostatnim miejscu

Gracz Chewie pokonał Gracza Solo jednym punktem i to on zgarnia pulę.

Przegrywamy grę, gdy:

· Mamy powyżej 46 punktów

· Mamy niżej -23 punktów (np. mając -26 punktów)


Sabacc jest grą bardzo obszerną. Podstawowe zasady nigdy się nie zmieniają, istnieją jednak różne wersje gry. Oto jedne z nich:


Sabacc z wymianą kart:

Aby zmieniać karty, podobnie jak to się dzieje w komputerowej wersji Sabacc’a, możemy przyjąć taki rodzaj gry:

Co 2 minuty zawodnik którego teraz jest kolej rzuca kostką. Gdy wyrzuci liczby 1,3,5 wymienia wybraną kartę na kartę ze stosu ;gdy wyrzuci parzysta liczbę oczek [2,4,6] każdy gracz losuje kartę od zawodnika siedzącego po jego lewej stronie –te karty zostają potem przetasowane i ponownie rozdane graczom. Jeżeli jakiś gracz podczas swojej kolejki zrezygnuje z gry, ma obowiązek rzucić jeszcze kostką, jednak jego karty nie są już brane pod uwagę przy ewentualnym tasowaniu.Zmienny Sabacc:

W zmiennym Sabacc’u gra jest na czas. Do gry potrzebne są małe karteczki z spisanymi osobno wariantami gry oraz zegar. Po każdych 2 minutach gry jeden z graczy losuje jedną karteczkę i pokazuje ją pozostałym zawodnikom, aby wiedzieli jaki wariant gry teraz przyjmują. Warianty zmienia się co 2 minuty gry. Jeżeli po upływie 2 minut akurat wymieniamy kartę kierujemy się jeszcze starymi zasadami, jednak następnego gracza obowiązuje już nowy wariant. Jeżeli natomiast akurat odkrywamy karty, a mijają 2 minuty, to karty wszystkich graczy obowiązuje już nowo wylosowany wariant. Należy więc uważać na czas.

Warianty gry: - PUNKTACJA

Rebel Alliance Rules

-można wymienić do 3 kart włącznie

-kombinacja Mocy: dwóch Jedi Knight’s i asa

- Rancor= 7

Jedi Knight= 3

Jedi Master= 4

Dark Jedi= 12

Lord of the Sith= -10

Smuggler= 5

Bounty Hunter= 9New Republic Rules:

-wymiana: tylko 1 bądź 3

-kombinacja Republiki: Jedi Knight, Jedi Master oraz Smuggler

- Rancor= 8

Jedi Knight= 4

Jedi Master= 3

Dark Jedi= 12

Lord of the Sith= -11

Smuggler= 4

Bounty Hunter= 10Imperial Rules:

-wymiana: tylko 2 karty

-kombinacja Sith: Lord of the Sith, Commander oraz As

- Rancor= 7

Jedi Knight= 15

Jedi Master= -9

Dark Jedi= 3

Lord of the Sith= 4

Smuggler= 7

Bounty Hunter= 3Cloud City Casino Rules:

-wymiana: tylko 2 bądź 4 karty

-kombinacja partnerska: dwóch Smuggler oraz Jedi Knight

- Rancor= 7

Jedi Knight= 4

Jedi Master= 6

Dark Jedi= 9

Lord of the Sith= -8

Smuggler= 5

Bounty Hunter= 7Mos Eisley Rules:

-wymiana: jedną kartę tylko; jednak gdy mamy Bounty Hunter’a bądź Smuggler’a możemy wymienić do 4 włacznie, po pokazaniu karty innym graczom

-kombinacja gangsterska: Smuggler, dwóch Bounty Hunter oraz dowolną kartę z Coins

- Rancor= 5

Jedi Knight= 7

Jedi Master= 8

Dark Jedi= -11

Lord of the Sith= 10

Smuggler= 6

Bounty Hunter= 5Corellian Rules:

-wymiana: do 2 kart włącznie

-kombinacja Smuggler: dwóch Smuggler’ów oraz dowolną kartę z Coins

- Rancor= 4

Jedi Knight= 10

Jedi Master= -13

Dark Jedi= 11

Lord of the Sith= 11

Smuggler= 4

Bounty Hunter= 3Corporate Sector Rules:

-wymiana: tylko 3 karty

-kombinacja Łowcy: dwóch Bounty Hunter’s oraz dowolną kartę z Coins

- Rancor= 5

Jedi Knight= -7

Jedi Master= 8

Dark Jedi= 7

Lord of the Sith= 8

Smuggler= 6

Bounty Hunter= 3Crseih Station Rules:

-wymiana: 1 albo 2

-kombinacja Temporal: cztery Flasks

- Rancor= 7

Jedi Knight= 8

Jedi Master= -6

Dark Jedi= 5

Lord of the Sith= 4

Smuggler= 6

Bounty Hunter= 6Sabacc na żetony:

Grę na żetony można podzielić na kilka etapów:

1. Wejściowe do gry

2. Po rozdaniu trzech kart

3. Po dobraniu czwartej (jeśli ma miejsce)

4. Po dobraniu piątej (jeśli ma miejsce)

5. Po wymianie kart

6. Podnoszenie stawkiPrzy grze na żetony, gracze mogą w dowolnej chwili odejść z gry (gdy braknie im żetonów, bądź uznają że mają zbyt słabe karty).Przykład gry:

1. Obaj gracze kładą po jednym żetonie jako wejście do gry

2. Dostają karty i gracz A postanawia położyć 3 żetony. Gracz B kładzie 3 żetony i chce jeszcze jedną kartę.

3. Gracz A kładzie 4 żetony, gracz B kładzie 5 żetonów i przebija stawkę.

4. Gracz A kładzie 5 i żąda wymian kart.

5. Po wymianie kart gracz B kładzie 5 żetonów.

6. Gracz A decyduje się podnieść stawkę do 7 żetonów, a gracz B pasuje. Gracz A zgarnia całą pulę.Należy stale podwyższać pulę lub utrzymywać ją na stałej wartości. Nigdy nie wolno położyć mniej żetonów, niż wynosiła ostatnia stawka.

Sabacc na punkty:

Można również grać na punkty, do określonej liczby, np. do 1000.

Liczone są następująco:

Dodaje Ci się tyle punktów ile masz punktów z kart, tzn. masz 15 punktów to do swojej puli doliczasz 15.

Jeśli masz ponad 46 punktów to odejmujesz od nich właśnie 46 i tyle punktów sobie doliczasz. Np: masz 48 punktów 48-46 = 2. Dostajesz 2 punkty.

Jeśli masz kombinację Idioty lub Jedi to dostajesz 23 punkty do swojej puli.

Minusowe punkty podliczamy tak jak normalne, przy czym powyżej -23 (np: -26) liczymy jako zero.

Jeśli z ręki dostaniesz Sabacc’a to dostajesz bonus w wysokości 10 punktów.Specjalne podziękowania dla cety za opracowanie zasad.TAGI: Gry / zabawy (5) Sabacc (1)
Loading..