Karcianki

Errata

Karty z AOTC

Darth Sidious A
Druga zdolność powinna brzmieć: „As long as Sidious is in the Character arena, your opponent builds all cards face up.” (Na karcie zdolność ta kończy się zwrotem “builds all units face up.”) Wcześniejsza wersja karty pozwalała graczom oszukiwać przeciwnika co do typu budowanych kart. Poprawiona wersja tej zdolności działa teraz zarówno na karty jednostek jak i misji, lokacji oraz ekwipunku.

Karty z ANH

R5-D4
W tekście efektu zamień "R4-D5" na "R5-D4".

Clear the Skies
Zamień zwrot "discard a unit" na "discard one of your units".

Blaster Barrage zostało zmienione jak następuje:
Pay 5 Force For this attack, you may divide the hits from the attacking unit between the defending unit and another of your opponent's units in the same arena as the defending unit. Play only when one of your units is attacking (before you roll attack dice). (Podczas tego ataku możesz podzielić trafienia pochodzące od jednostki atakującej pomiędzy jednostkę broniącą się i inną jednostkę przeciwnika w tej samej arenie co jednostka broniąca się. Zagrywaj tylko, gdy jedna z twoich jednostek atakuje (zanim rzucisz kośćmi na atak).)

Karty z BoY

Millenium Falcon C
Linijka typu powinna wyglądać następująco: „Space – Independent Transport” (Na karcie typ jest zapisany jako „Space – Independent Cruiser”).

Karty z JG

Jango Fett E
Jango Fett E powinien nazywać się Jango Fett G.

Tyranus's Geonosis Speeder B
Tyranus's Geonosis Speeder B powinien nazywać się Tyranus's Geonosian Speeder B.

Karty z TESB

Admiral Firmus Piett B
Do jego zdolności powinno być dopisane: "Play only if Admiral Firmus Piett is in your hand"

Self-Destruct
Karta dostarcza jednostce zdolność "Pay 0 Force Retaliate X", a nie samo "Retaliate X" jak to jest zapisane na karcie.

Armor
Opis zdolności Armor powinien wyglądać następujaco: "(If rolling dice at this unit, this unit is damage only on a 5 or more.)" ("Jeśli są rzucane kości przeciw tej jednostce, ta jednostka jest uszkadzana tylko przy 5 i wiekszej ilości oczek.")

Karty z R&S

Chewbacca H oraz Chewbacca I
Przed zdolnością Retaliate powinno stać "Pay 0 Force "

Human Shield
Drugie zdanie w efekcie tej karty powinno zaczynac się od "For each point of damage that would be dealt..." ("Za każdy punkt obrażeń jaki miałby zostać zadany...")

Karty z TPM

Aurra Sing B
Aurra Sing B powinna nazywać się Aurra Sing C.

Sith Infiltrator
Sith Infiltrator powinien nazywać się Sith Infiltrator B.

Anakin's Podracer
Anakin's Podracer powinien nazywać się Anakin's Podracer A.

Sebulba's Podracer
Sebulba's Podracer powinien nazywać się Sebulba's Podracer A.

Darth Maul F
Drugie zdanie w jego zdolności powinno zaczynać się od "Play this ability only if Maul has...".

Karty z RotS

Spinning Slash
Pay 5 Force Choose one of your Jedi Character units. Each time that Jedi attacks this turn, when its attack ends, choose a unit in the Character arena it can attack that hasn't attacked this turn. The Jedi Character attacks that unit. Play only when no unit is attacking. (Wybierz jedną ze swoich postaci Jedi. Za każdym razem, gdy ten Jedi zaatakuje tej tury, kiedy jego atak się skończy, wybierz jednostkę w arenie postaci, która nie atakowała tej tury. Postać Jedi atakuje tą jednostkę. Zagrywaj tylko, gdy żadna jednostka nie atakuje.)

Drugie zdanie tej zdolności powinno brzmieć: "Each time that Jedi attacks this turn, when its attack ends, choose a unit in the Character arena it can attack that it hasn't attacked this turn." ("(...)wybierz jednostkę w arenie postaci, której nie atakował tej tury.")

Darth Vader S
Tekst zdolności Vadera kładącej żetony obrażeń powinien kończyć się zwrotem: "Play only when Vader would attack, and only once per turn." ("Zagrywaj tylko, gdy Vader miałby zaatakować i tylko raz na turę.")


Tagi: SW TCG (74)
Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.