TWÓJ KOKPIT
0

Regulamin konkursu :: Bastion

§ 1. Regulamin określa zasady konkursu, przeprowadzanego na łamach Bastionu Polskich Fanów Star Wars. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2. Konkurs organizowany przez Bastion Polskich Fanów Star Wars trwa w dniach określonych w newsie otwierającym konkurs.

§ 3. W konkursie może wziąć udział każda osoba spełniająca następujące warunki:
a) posiada aktywne* konto na stronie Bastionu Polskich Fanów Star Wars,
b) wypełni formularz konkursowy,
c) nie jest redaktorem Bastionu Polskich Fanów Star Wars.

§ 4. Uczestnik konkursu zgadza się na opublikowanie swoich odpowiedzi na łamach Bastionu Polskich Fanów Star Wars.

§ 5. Odpowiedzi oceniane będą przez komisję redakcyjną. Pod uwagę będą brane takie kryteria jak: pomysł, styl, oryginalność. Prace będą sprawdzane anonimowo (tzn., że podczas oceniania recenzent nie będzie wiedział, kto jest autorem danej odpowiedzi).

§ 6. W konkursie jeden użytkownik może uczestniczyć tylko raz, poprzez wysłanie odpowiedzi za pośrednictwem formularza zamieszczonego w newsie.

§ 7. Trzy odpowiedzi zostaną wyróżnione, a ich twórcy otrzymają nagrody.

§ 8. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o swojej wygranej w formie korespondencji e-mail. Lista zdobywców nagród zostanie ponadto opublikowana na stronie głównej w postaci newsa.

§ 9. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania listy zwycięzców na łamach Bastionu, na podane adresy zwycięzców.

§ 10. Bastion Polskich Fanów Star Wars nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych podczas, lub po ich przesłaniu jak i również nie odpowiada za pracę dostawcy pocztowego.

§ 11. Redakcja Bastionu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

§ 12. Konkurs ma charakter prestiżowy, a jego celem jest zapewnienie zabawy ; )TAGI: Konkurs (71)
Loading..