TWÓJ KOKPIT
0

Kodeks Akademii :: Różne


GNIEW, LĘK, AGRESJA PROWADZĄ NA CIEMNĄ STRONĘ ŻYCIA

NIE MA EMOCJI - JEST SPOKÓJ

NIE MA IGNORANCJI - JEST WIEDZA

NIE MA PASJI - JEST POGODA DUCHA

NIE MA ŚMIERCI - JEST MOC

JEDI NIE DZIAŁA DLA KORZYŚCI MATERIALYCH, SŁAWY ANI
WŁADZY,

ALE DLA DOBRA INNYCH W POSZUKIWANIU WIEDZY.

JEDI NIE KIERUJE SIĘ NIENAWIŚCIĄ, STRACHEM ANI
AGRESJĄ,

ALE SPOKOJEM; W ZJEDNOCZENIU Z MOCĄ.

WSTĘPUJĘ DO AKADEMII Z WŁASNEJ WOLI

PRZESTRZEGAM ZASAD, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ AKADEMIA

STARAM SIĘ PODĄŻAĆ JASNĄ STRONĄ ŻYCIA

KSZTAŁUJĘ UMYSŁ I CIAŁO

OPIERAM SIĘ NA NAUKACH RYCERZY JEDITAGI: fani (17)
Loading..